ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Från numeriskt underlag till fysisk modell, PPU025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»4 50%
Cirka 20 timmar»3 37%
Cirka 25 timmar»1 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- vissa mindre beroende på var i projektet man var. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»8 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 2.37

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»1 14%
Vet ej/har inte examinerats än»3 42%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 62%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.37

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»3 42%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- ingen kurslitteratur» (?)
- Hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»6 75%
Mycket bra»1 12%

Genomsnitt: 3

- Mycket schemaändringar och missförstånd...» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»1 12%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»2 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»5 62%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 50%
Hög»3 37%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 3.62

- På grund av exjobb samt att jag läste en annan kurs under tiden. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 25%
Gott»6 75%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- skulle vilja ha lite bättre planerade lektioner och i viilken ordning de kommer i» (Godkänt)
- Det var olyckligt att de delar som Håkan Almius hade kom så sent, vilket gjorde att två tillfällen i början av kursen var eget arbete, men under den tiden visste vi inte riktigt vad vi skulle göra...» (Gott)
- En rolig kurs med vettigt innehåll, men lite för mycket krångel med ändrade tider och för lite information om när vissa saker skulle vara klart.» (Gott)
- man har lärt sig det man trodde man skulle lära sig innan och har en övergripande kunskap om hur metoder används i arbete.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- alla elementen i kursen»
- bygga musmomentet och formbestämningen. »
- att bygga egen modell och printa. »
- att få skriva ut sin datormus»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- att delarna passar bättre ihop, istället för att bygga "håkans mus" bor man börja jobba med sin egen direk så man har tid att upptäcka sina fel. dessutom skulle det vara bra om det skulle finnas vitfärg i verksan som inte smälter blåskummet. Sen måste det sägas att årets 1:or har skitatner verksan så mkt att det knappt går att var där för att den kunna arbeta med musen. Om folk inte ta bort sin skit i verksaden bör de inte få vara där inne!»
- vissa av Håkans moment har vi alla stött på förut, som layer shader etc. »
- aliasgenomgångar borde hellre ligga i första aliaskursen än så här sent. speciellt avsnitten om skiss etc. de kom dessutom efter att man i stort sett byggt klart sin aliasmodell så man hade ingen alls användning om detta. övningar i att bygga en vanlig datormus kändes ganska överflödiga då man redan kunde metoderna och hade gjort en egen modell. »
- Inte ha fritt arbete när man inte vet vad som skall göra. låt håkan gå igenom sina föreläsningar tidigare i kursen»
- få mer hjälp under tiden man själv sitter och gör sin mus, här fanns i stort sett aldrig en lärare som var med och kunde svara på frågor. »

16. Övriga kommentarer

- rolig kurs, bra avslutning på programmet. alldeles lagom mycket att göra samtidigt som exjobb, inte så att man inte vill lära sig nåt men att man kunde jobba ganska fritt när det passade, och bra med ett mindre projekt. ett större projekt hade bara blivit halvdant genomfört eftersom man alltid prioriterar exjobb. bra med en kort dugga för att bekräfta kunskap.»


Kursutvärderingssystem från