ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Mekanik, LMT205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»5 31%
Cirka 20 timmar»7 43%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- jag har inte pluggat mycket utöver föreläsningarna, men projektet har tagit ganska mycket tid.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 43%
100%»9 56%

Genomsnitt: 4.56

- Jag har läst denna kursen utöver mina ordinarie andra två kurser i DEI2. Därav har två lektioner i veckan krockat med kursen konstruktion.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 46%
Målen är svåra att förstå»2 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 26%

Genomsnitt: 2.2

- läst målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag missade första föreläsningen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 66%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»13 81%

Genomsnitt: 3.81

- Pedagogisk och strukturerad lärare» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare. Hjälper mycket att han räknar tal på tavlan.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»4 25%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 2.5

- Boken har varit bra, men har inte använt boken så mycket då jag tyckt föreläsningarna varit tillräckliga» (Ganska liten)
- Har inte använt boken. Bara anteckningar och gamla tentor.» (Ganska liten)
- boken: enbart för att öva på uppgifter» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»16 100%

Genomsnitt: 4

- Mycket och bra material har funnits att hämta på hemsidan.» (Mycket bra)
- Kanonbra administrering av hemsidan!» (Mycket bra)
- mycket bra hemsida » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Föreläsaren ställer alltid upp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 68%
Hög»5 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Projektet tar tid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 43%
Hög»5 31%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.81

- Har som sagt läst en kurs "för mycket". (totalt 22,5 poäng)» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»5 31%
Mycket gott»10 62%

Genomsnitt: 4.56

- Lagom långa lektioner, 1,45h i taget är lagom så att man inte tröttnar. » (Gott)
- Bra lärare, jätteroligt att Sune anpassar kursen efter designingenjör med sitt "broprojekt"» (Mycket gott)
- Roligaste kurs jag läst på högskola och gymnasium! Väldigt väl strukturerad, intressanta och välplanerade föreläsningar. Funderar bara på om någon annan kurs kommer kunna toppa detta - det är det enda som känns jobbigt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att det var så välstrukturerat.»
- Broprojekt. »
- Sune»
- upplägg av vad som har tagits upp på lektion på webbsidan har varit mycket uppskattad.Det r så bra att sune är så struktuerad och pedagogisk.»
- Föreläsaren, broprojektet.»
- hans pärm med alal anteckningar»
- Alllt»
- Broprojektet»
- Bra med duggor som ger bonuspoäng, det sporrar en att jobba mer under kursens gång vilket gör det lättare att plugga inför tentan.»
- Projektet»
- Kurshemsidan, med lösningar till uppgifter, gamla tentor o duggor. Att ha två duggor som ger bonuspoäng till tentan är mkt bra för att motivera studenterna till att plugga kontinuerligt och inte bara sitta dagarna före tentan.»
- brobygge(design)»
- Allt»
- Brouppgiften var bra! Kändes motiverad och ganska verklighetsförankrad. Väldigt roligt och intressant att få se hur ämnet man studerar kan tillämpas.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade varit kul att man haft omröstning av broarna, i klassen eller kanske alla designare? Då blir det ännu mer verklighetsanknytet då rösterna blir som vad kommunen väljer!»
- mer schemalagd tid till projektet.»
- ibland kan det vara lite förvirrande när han går igenom tal och inte skriver ut klart och tydligt vad det är som sökes. Om det är V, v eller µ osv..»
- någon mer lektion, till att få arbeta med bron»

16. Övriga kommentarer

- En av de bästa lärarna jag har haft här. Strukturerad och angelägen om att förklara så att man förstår.»
- Jättenöjd med kursen. »
- Mycekt bra lärare, väldigt ödmjuk och snäll. Svara på alal frågor se fram emot att ha lfera kurser med ohnom i andra ämnen!»
- Bra att broprojektet låg samtidigt som designmetodikprojektet. Kunde anv sig av metodik på bron och fick inspiration till green garden prylen. »
- Sune Olsson är väldigt bra och pedagogisk, ser till att alla förstår och hänger med. Väldigt omtänksam mot studenterna.»
- Man behöver övningstillfälle som man hade i matte lektionerna.»
- Sune är en väldigt bra och pedagogisk lärare!»


Kursutvärderingssystem från