ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Engelska - mekatronikprojekt, FSP016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»7 87%
Cirka 20 timmar»1 12%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.12

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»8 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»1 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 2.75

- Mycket bra mål!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2

- Väldigt bra avvägning.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.87

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.12

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.25


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»1 12%
Har ej sökt hjälp»2 25%

Genomsnitt: 3.62

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»6 75%
Hög»0 0%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 3.12

- Väldigt bra avvägd kurs!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 50%
Hög»4 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Läste två extra kurser, termo och catia» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»1 12%
Godkänt»5 62%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 12%

Genomsnitt: 2.87

- Rörig föreläsare med obefintliga muntliga engelskakunskaper i fråga om att förstå studenterna samt att göra sig förståd. Föregår med typiskt dåligt exempel i presentationsteknik som var en del av kursen. Insnöad i gamla sätt att arbeta och skriva på engelska.» (Mycket dåligt)
- En bra kurs som sammanfattar delar av den kunskap man fått under tre år.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget!»
- Muntliga redovisningen, bra övning! »
- Upplägget, nästan allt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt! »
- Involvera någon proffesionell person på CV och personligt brev....hjälpen kändes något haltande där.»
- Mer labbtid!»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från