ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Styrprojekt, LEU075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»11 57%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.68

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 15%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.63


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 94%

Genomsnitt: 3.94

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Kanske kunde studenter i åk 2 få lite mer komplicerade uppgifter vad gäller reglerteknik. Det vore bra att få göra mer praktiskt om det fanns tid.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»14 73%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.94


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»11 57%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.84

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»11 57%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 3.36


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Gruppen som skriker högst får hjälp först... och oftast var det samma grupp varje vecka. Ett kösystem eller något?» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»14 73%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 52%
Hög»9 47%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.47


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»6 31%
Mycket gott»12 63%

Genomsnitt: 4.57

- Mycket bra kurs där det givits stor möjlighet att förbättra kunskaper inom både bl.a. el, programmeringen och sammarbetsförmåga. » (Mycket gott)
- En väldigt trevlig kurs som definitivt bör finnas kvar. Mökligheten att testa sina kunskaper och att kombinera dom i ett "verkligt" projekt är mycket värdefulla.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela konceptet!»
-
- Konceptet med prakiskt kurs. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ev, att man får se en färdigt fungerande annordning innan så man enkelt kan få en bra överblick, hade nog gjort att fler haft det enklare med kursen.»
-
- Handledningen på lektionerna kunde legat bättre i fas med vad vi gjorde på labben.»
- Flera grupper blev klara med PLC fort (och senare PIC) och hamnade framför föreläsningarna. Vi slösade bort labbtiden utan att ha något att göra. Kunde man ha annan planering, glesare labbar eller tärare föreläsningar i början?»

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs. Bra handledare. Vissa moment som togs upp på föreläsningarna kom lite sent. För de grupper som låg bra till tidsmässigt så saknades i bland informnation som kom på senare föreläsningar.»


Kursutvärderingssystem från