ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Materialteknik fk, LMS586

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»4 50%
Cirka 20 timmar»2 25%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Svårt att svara på då arbetet varit så nära knutet till exjobbet» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»1 11%
75%»0 0%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.44


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 12%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.87

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 66%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Plastdelen var för lätt.» (I viss utsträckning)
- Kunde vart lite mer ingående i plastdelen, dock krävs då fler undervisingstillfällen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.66

- Sökt info på nätet som har varit mer lättläst.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%

Genomsnitt: 3.22


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»3 33%
Lagom»5 55%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- men som i fråga ett beror mycket på hur mycket som är kopplat till exjobb» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»2 22%
Hög»4 44%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.77

- Skriver ex-jobb parallellt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 44%
Gott»3 33%
Mycket gott»2 22%

Genomsnitt: 3.77

- Att få göra ett arbete om ämnet är alltid bra och givande. Dock kändes det som en grupp inte gjorde om just materialvalet utan snarare om tillverkningsmetoder. Sen att vissa kan applicera materialvalet/(tillverkningsmetod) på Exjobbet är ju bra för dessa, medans de andra får jobba betydligt mer för att få fram kraven på detaljen som skulle väljas.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kenneth bör strukturera föreläsningarna bättre, färre bilder och diagram vilka man inte hinner förstå innan nästa kommer. Pladtdelen behöver höja ribban, barnsligt lätt dugga.»
- Ha tenta på kursen»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från