ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Konstruktion gk, LMU081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-09-22
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»2 5%
Cirka 20 timmar»5 14%
Cirka 25 timmar»11 32%
Cirka 30 timmar»8 23%
Minst 35 timmar»8 23%

Genomsnitt: 3.44

- konstruktionsuppgiften tog den mesta tiden utöver föreläsningarna.» (Cirka 25 timmar)
- Svårt att uppskatta. Konstruktionsuppgiften tar oproportionerligt mycket tid i förhållande till antal "poäng" som den ger.» (Cirka 25 timmar)
- låångt över 35 timmar. arbetet var mycket tidskrävande vilket inte gav en tid till att vara ikapp med på uppgifterna, om man ville räkna hemma satte man sig vid arbetet istället.» (Minst 35 timmar)
- Konstruktionsuppgiften tog väldigt mycket tid. Denna var svår, men man lärde sig väldigt mycket och fick bra förståelse för hur olika moment i kursen hänger ihop.» (Minst 35 timmar)
- Uppgiften tog mycket tid.» (Minst 35 timmar)
- Övningsuppgifterna och konstrultionsuppgiften tog otroligt mycket tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»14 41%
100%»20 58%

Genomsnitt: 4.58

- Kanske mindre om man räknar bort de föreläsningar som man inte kunde hålla sig vaken på.» (75%)
- Två lektioner i veckan har krockat med mina mekanikföreläsningar, därav har jag fått gå på en av dem. (Detta för att jag valt att läsa om mekanikkursen, har alltså läst en kurs extra.)» (75%)
- Någonstans mellan 75 och 100%, troligen lite närmare 75.» (75%)
- missat nån enstaka föreläsning» (100%)
- Så gott som på allt, missa nån föreläsning pga förskylning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 20%
Målen är svåra att förstå»4 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 41%

Genomsnitt: 2.88

- alltid svårt i början när man inte känner till så mycket» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»17 56%
Nej, målen är för högt ställda»12 40%

Genomsnitt: 2.36

- har ej läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det var mycket nytt att förstå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- aningen för omfattande kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Konstruktionsuppgiften tar för mycket tid och har för petig rättning. Hade varit bättre med fler små uppgifter så att vi kan lära oss om de andra kapitlena också...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är för svår! Krävs väldigt mycket arbete för att hänga med och förstå. Och det var hela tiden nya saker på varje föreläsning. Man kommer ändå inte komma ihåg allt efter kursen, så bättre att ta bort lite o fokusera mer på de viktigaste partierna. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Är djupet på den här kursen verkligen relevant för Designingenjörer, när den inte är obligatorisk för Maskiningenjörerna??? En mer övergripande kurs med ökad förståelse för konstruktioner efterlyses. INTE detaljerade beräkningar!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite för mycket kurs i förhållande till tid. Lite för kraftig djupdykning för att designingenjörers kunnande, känns det lite som.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»8 25%
Ja, i hög grad»12 37%
Vet ej/har inte examinerats än»11 34%

Genomsnitt: 3.03

- Den är en omfattande kurs, och därmed blir ju tentan ganska omfattande..» (Ja, i hög grad)
- Det var knappt med tid. Hann inte räkna sista uppgiften.» (Ja, i hög grad)
- har inte läst målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 23%
Ganska stor»12 35%
Mycket stor»13 38%

Genomsnitt: 3.08

- Svårlöst problem, men en föreläsare som inte verkar trivas med att stå framme vid tavlan är enligt mig det sämsta sättet att sprida kunskap på. Om inte han/hon på ett trovärdigt sätt kan förmedla att kursen är viktig så blir det inte bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har gett förvånansvärt lite, tyvärr. Långrandiga förklaringar och exempel, med härledningar mitt i smeten, total tid för ett "typexempel" brukar vara över en halvtimme = när man väl får fram svaret har man glömt vad fasiken man pysslade med från början. Kjell har ibland svårt att svara på frågor på samma språk som frågan ställs = svaret ger inte riktigt nån klarhet i vissa fall.» (Ganska liten)
- Det skulle behövas ett annat upplägg vid genomgång av uppgifterna, lösningarna finns i boken, kanske ta typexempel som inte finns i övningsboken» (Ganska stor)
- Väldigt givande föreläsningar.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar. Kunde dock ibland gå i lite långsamt tempo.» (Mycket stor)
- Kjell förde en vettig dialog.» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 17%
Ganska stor»13 38%
Mycket stor»14 41%

Genomsnitt: 3.17

- Massor av kurslitteratur = oöverskådlig» (Ganska liten)
- Boken är en enda jämra röra, skulle kanske behövas struktureras upp lite mer, så man slipper leta aktuell formel nånstans mitt i härledningen, och förklaringen av vilka sektioner i grekiska alfabetet som betyder vad finns ofta flera sidor bakåt... » (Ganska liten)
- utan den hade man inte klarat tentan, dock otydlig kursbok på vissa ställen, för hög nivå på texten och för mycket överkurs runt om de användbara.» (Ganska stor)
- Boken var bra, men något tung att läsa emellanåt.» (Ganska stor)
- Väldigt bra bok med räkneuppgifter och lösningsförslag. Även huvudboken med fakta var bra, definitivt en bok man kommer att använda i framtiden» (Mycket stor)
- Man är chanslös att klara kursen utan lösningarna i övningshäftet.» (Mycket stor)
- Det skulle behövas räkneexempel att följa i boken, man skriver bara av lösningar från övningsboken, det var svårt att hinna med allt» (Mycket stor)
- Mycket bra böcker. Gillar SKF:s pedagogiska upplägg och illustrationer.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»11 32%

Genomsnitt: 3.14

- lite utdelat på kurshemsida, en sånhär svår kurs behöver upplagda föreläsningsanteckningar. » (Mycket dåligt)
- Inget av det som delats ut finns på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Det har inte varit särskilt mycket aktivitet på hemsidan.» (Ganska bra)
- Allt som delas ut under föreläsningar borde finnas på hemsidan.» (Ganska bra)
- Bra med övningstentorna med lösningar, samt boken med lösningar. Men man förstod ändå inte alltid trots att man satt flera i grupp o löste tal med facit..!» (Ganska bra)
- Inte mkt vettigt på kurshemsidan, vi fick alltt material utdelat istället.» (Ganska bra)
- kjell är oerhört duktig på att kopiera upp material och ge studenterna, mycket bra gjort!» (Mycket bra)
- behövde endast användas en gång» (Mycket bra)
- VI fick många papper utdelade som annars enbart brukar ligga på hemsidan, vilket är mycket positivt då vi slipper använda våran pq för fakta info.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»9 26%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Det fanns nog ett behov av fler räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Man kan alltid fråga Kjell om hjälp, även utanför undervisningstiden, mycket bra!» (Mycket bra)
- dåliga ibland felaktiga svar från lärare» (Mycket bra)
- kjell var hjälpsam och på plats. » (Mycket bra)
- Läraren har varit jätte hjälpsam, all credd» (Mycket bra)
- Kjell hjälpte alltid till och förklarade.» (Mycket bra)
- Att få svar på frågor var inga problem, Kjell har så gott som alltid funnits tillgänglig. Att förstå svaren däremot var en lite större utmaning.» (Mycket bra)
- Kjell ställer alltid upp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»29 85%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.91

- Dock har ingen kunnat svara på frågor för att alla varit förvirrade..» (Mycket bra)
- studie cirkel sista 9 dygnen i stort sett, fungerade bra.» (Mycket bra)
- Vi har varit tvungna att sammarbeta mycket, pga den omfattande obligatoriska uppgiften. Det har verkligen behövts att jobba i grupp och mellan grupparna för att kunna lösa den. Det har överlag fungerar mycket bra.» (Mycket bra)
- Vi pluggade mycket ihop, men det var ändå svårt..» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»8 23%
Hög»13 38%
För hög»12 35%

Genomsnitt: 4.05

- Pga obligatoriska uppgiften. Dock en bra uppgift.» (Hög)
- Uppgiften tog mycket tid.» (Hög)
- Nästan för hög. Rapportdelen slukade väldigt mycket av den tid man hade behövt för att räkna övriga uppgister. Tycker ändå att rapportdelen var riktigt lärorik.» (Hög)
- ...i förhållande till vad det ger både kunskapsmässigt och poängmässigt...» (För hög)
- Gruppuppgiften vi gjorde tog VÄLDIGT mycket tid, den var väldigt svår och gav i princip inga poäng alls, varken till tentan eller kursen.» (För hög)
- överlägset värst hittils av alla kurser lag läst. » (För hög)
- Projektet kändes helt onödigt. Tog bara upp massa tid som man kunde utnyttjat till att lösa tal och dylikt. Väldigt svårt projekt också, vilket gjorde det ännu jobbigare. Dock så behandlade det ju en viktig del av kursen, men upplägget kunde vart annorlunda. Och de borde gett mer bonuspoäng på tentan. Och även från U till 3a. För det är främst där folk behöver bonuspoängen. » (För hög)
- Återigen: Konstruktionsuppgiften tar alldeles för mycket tid och fokus från övriga delar i kursen! Många moment i den som bara tar tid och inte ger något. Ex. rapportskrivningen.» (För hög)
- På tok för hög, åt minstone i förhållande till vad det egentligen ger, då främst projektarbetet. Pga att det (och projektet i Kvalitetsstyrningen som går parallellt) tog sån förbaskat mycket tid att göra, så fanns det ingen tid över till att börja räkna övningsexempel förrens det var "för sent". Jätteskoj, när det där feta projektet bara ger upp till 2 bonuspoäng, som bara räknas OM man får godkänt. Det är FÖR att få godkänt man behöver bonuspoängen... » (För hög)
- Det var väldigt mycket uppgifter som skulle gås igenom och var tidskrävande. Den andra kursen vi läste blev lite lidande» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 20%
Hög»15 44%
För hög»12 35%

Genomsnitt: 4.14

- Inte för hög, men hög» (Hög)
- Hade projekt i andra kursen med, så blev mycket jobb denna perioden..» (Hög)
- två projekt som är för stora för vad de ger i poäng.» (För hög)
- Som sagt, har läst en kurs "för mycket" denna perioden, vilket resulterat i att det varit väldigt mycket att göra.» (För hög)
- kusen innehåller rätt stort projekt som kräver tid, tyvär går miljö/energiteknink under samma läsperiod och även där ta olika projekt imon miljödelen rätt mycket tid vilket påverkar konstruktion negativt så den kursen känns viktigare i framtiden» (För hög)
- Den värsta läsperioden hittills.» (För hög)
- Tyngsta perioden hittills sedan programstarten.» (För hög)
- Två tunga kurser samtidigt är kanske lösbart. Två tunga kurser med både tenta och projektarbete samtidigt? Nej tack. Flytta en av kurserna till en annan läsperiod.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»9 26%
Godkänt»5 14%
Gott»10 29%
Mycket gott»9 26%

Genomsnitt: 3.5

- tycker att konstuktionsuppgiften tog för mycket tid för att inte räknas med mer än som bonuspoäng på en redan godkänd tenta.» (Dåligt)
- Kursen är svår och den kräver mycket tid utöver det man skall plugga till tentan.» (Dåligt)
- för svår, för mycket, bör vara valbar för design inte obligatorisk.» (Dåligt)
- För att vara ett svårt och omfattande ämne, mycket bra» (Gott)
- någon from av räknestuga hade varit en bra hjälp i studierna även om det finns lösta exempel är det inte alltig lätt att förstå» (Gott)
- Mycket intressant och rolig kurs.» (Mycket gott)
- Vettigaste kursen vi haft hittills då den knyter samman många tidigare kurser» (Mycket gott)
- Den krävde en stor arbetsinsats, men arbetet gav utdelning.» (Mycket gott)
- Roligt med en kurs där man verkligen behandlar maskinelement.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kjell»
- Kjell, som är en väldigt bra föreläsare och boken som också är vödigt bra.»
- vet ej»
- SKF-föreläsaren, han var duktig»
- Obligatoriska uppgiften, kanske att man kunde korta ner den lite..?»
- labben, jättebra att ha demonstrationen vilket gav en bättre förståelse då man ofta slösa tid på labbarna eftersom de är oftast svårt att förstå»
- Allt»
- Föreläsningarna höll bra tempo, och va rätt strukuterade.»
- Kjell, han är en bra föreläsare.»
- Tja, det där med "live-laboration" var ju rätt fördelaktigt. Att göra ett projekt är ju förvisso bra, så det kan behållas, men det behöver göras om så att man får mer kunskap om ALLA ämnesområden, och inte bara en djupdykning i lagerval... »
- Allt! Mycket bra kurs»
- Projektarbetet»
- schemalagda övningstillfällen, hade EN enda hela LP.»
- Konstruktionsuppgiften var bra, men tog väldigt mycket tid. »
- projektarbete»
- Rapportdelen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- konstruktionsuppgiften var för omfattande och tog för mycket tid, antingen drar man ner på tentan eller drar ner på uppgiften. Den uppgiften tog allt för mycket energi»
- konstruktionsuppgiften borde ge mer än bonuspoäng på en redan godkänd tenta»
- Ge bonuspoäng på konstruktionsuppgiften!! Eller gör den mindre, den tar alldeles för mycket tid jämfört mot vad man får av det. Kanske lägga in någon dugga istället så att man uppmuntrar studenterna att plugga under kursens gång.»
- Inte läsa tillsammans med Designingenjörerna då de verkar ha sämre förkunskaper vilket leder till att nivån på kursen sänks, vilket går ut över Maskiningenjörerna.»
- fler övningstillfällen»
- arbetet måste ge mer tenta poäng för det kostar mycket dyrbar pluggtid vilket gör det omöjligt att ligga i fas med kursen som kräver så mycket tid. dock så lärde man sig mycket av projektet.»
- Pedagogiken, rimliga tal och bättre utlärning. mer bonuspoäng till tentan»
- Lite enklare uppgifter på tentan. 5 uppgifter, som tar ca 1 h styck att göra, o 4 timmars tenta. Jobbade konstant under hela tentan och hann inte me 5e uppgiften ändå.»
- Inte så mycket nytt hela tiden. Projektet borde förändras. Kursen borde göras en aning lättare också, för som är nu uppfattas den generellt som väldigt svår. Bättre att man lär sig lite mindre lite bättre, än att man bara pluggar på en massa saker och glömmer det dan efter tentan. Sen om man får en omtenta på detta ämnet så är det inte särskilt kul...»
- Konstruktionsuppgiften borde kanske vara frivillig.»
- Tråkigt att säga, men en mer inspirerad och inspirerande föreläsare!»
- Klarare bild av vilka övningsuppgifter som är viktiga. Man hinner inte gå igenom alla!»
- Kanske det skulle vara möjligt att köra några teoriuppgifter på tentan? Säg att 15-20% av poängen skulle vara teoribaserad, medan resten är räkneuppgifter?»
- för krävande konstruktionsuppgift, för lite lön för mödan och den var dessutom obligatorisk, fanns inte mycket tid till övningsuppgifter, dessutom inga schemalagda övningsuppgifter»
- I övningboken finns exempel med fullständiga lösningar,det skulle behövas typexempel i boken som man skulle kunna följa, annars blir det bara att man skriver av lösningarna i övningsboken. Det var väldigt många övningsuppgifter som man skulle göra. Konstruktionsuppgift: Kanske ett bonuspoäng för den obligatoriska uppgiften kunde ges för möjlighet till godkänt och den bonusuppgiften som gav ett ytterligare bonuspoäng kunde ges för högre betyg. Eller ha en dugga i mitten av kursen för möjlighet att få bonuspoäng induviduellt.»
- Storleken på rapporten och storleken på tentan. Minska med en uppgift.»

16. Övriga kommentarer

- Skippa den stora uppgiften, gör flera små, en till varje kapitel som vi skall lära oss något om...»
- Mycket svåra övningsuppgifter, som ibland känns omöjliga att lösa pga av alla antaganden som måste göras.»
- Kjell gör ett bra jobb, de är många lärare som inte lägger ner sån energi i klassen som han. »
- Kjell är väldigt pedagogisk och tar det väldigt lugnt så alla förstår. BRA!!! »
- Är det verkligen nödvändigt att sätta kursen som obligatirisk för Designingenjörsteknologer?»
- en mycket bra och allmänbildade kurs.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från