ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Programmeringsteknik, LMT864

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»10 34%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»10 34%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.17

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»2 6%
25%»3 10%
50%»2 6%
75%»5 17%
100%»17 58%

Genomsnitt: 4.1

- Jag har krockar så har tyvärr inte kunnat gå.» (0%)
- Har haft x-jobb samt en kurs till samtidigt» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 24%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 17%

Genomsnitt: 2.58

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»13 52%
Nej, målen är för högt ställda»11 44%

Genomsnitt: 2.4

- Har programmerat innan» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Därför att jag har klarat utbildningens alla kurser utan att på något sätt kommit i kontakt med programmering. Hade räckt isf med en introduktionskurs typ den i Hållfasthet 2p» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»12 42%
Vet ej/har inte examinerats än»10 35%

Genomsnitt: 3.07

- Vissa uppgifter var lite väl svåra om man jämför med den äldre utdelade tentan!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»10 35%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.17

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»8 27%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»6 20%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.27

- labbarna var mycket bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 60%
Mycket bra»10 35%

Genomsnitt: 3.32

- Då Blom hade en egen sida för utdelat material, info osv, borde denna som minst finnas länkad från ordinarie kurshemsida. Ordinarie kurshemsida var helt tom under hela kursen.» (Ganska dåligt)
- tycker labbarna kunde lagts ut tidigare.» (Ganska bra)
- men man kan ju tycka att lärarn ska lägga hemsidan på kusrhemsidan, för där fanns den ju inte.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»5 17%
Ganska dåliga»8 27%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»3 10%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 2.62

- Alldeles för få lärare. En lärare per labtillfälle var på tok för lite. Vi fick vänta upp till 1 ½, timma på hjälp.» (Mycket dåliga)
- frågade man övningsledarna fick man luddiga svar och fick gå och fråga sina kompisar istället som i sin tur hade fått reda på det av någon annan.» (Mycket dåliga)
- få övningsledare på många elever med tanke på att alla behövde ganska mycket hjälp då vi inte programerat förut» (Ganska dåliga)
- På övningslektionerna kunde det ta över en timme innan man fick hjälp. Ohållbart i en sån tung kurs.» (Ganska dåliga)
- Det skulle dock behövas fler handledare vid labbtillfällen då det tog uppåt en timma för att få hjälp.» (Ganska bra)
- Det varierar mellan övningslärarna. Av en del har jag fått bra förklarande hjälp medan andra inte verkar vilja förklara.» (Ganska bra)
- var ingen ide att fråga de flesta av undervisarna för svaret man fick var att man skulle "knappa lite o försöka" och "leka me programmet". fanns någon bra övningsledare.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»17 58%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.72

- Varierar från person till person.» (Ganska bra)
- hade man inte fått hjälp av sina kamrater hade man aldrig klarat kursen. si till hjälp också.» (Mycket bra)
- Jag läser normalt inte i klassen och trivs med att arbeta självständigt.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»13 44%
Hög»9 31%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.58

- svårt att säga i och med att man inte fick särskillt bra hjälp mer än av polare» (Lagom)
- det var svåra labbar med tanke på förkunskaperna» (Hög)
- För mycket labbar och alldeles för svåra och tidskrävande labbar. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»14 48%
Hög»9 31%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.41

- Läser 150%... bygg. 1år» (Låg)
- man hann vara ute i solen också, men det är väl aldrig fel i och för sig!?» (Låg)
- Pga andra kurser samt x-jobb» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»5 17%
Dåligt»7 24%
Godkänt»11 37%
Gott»4 13%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 2.68

- Labbuppläget var inte alls bra då man räknar med att alla elever ska greppa tillräckligt mycket programering för att klara labbar på 90 minuters lektioner där läraren går igenom det lite löst för att sedan göra svåra labbar som man ska klara på kort tid.» (Mycket dåligt)
- man måste ju ha föreläsningarna INNAN labbarna ska vara inne. annas kan man ju inte göra mycket!» (Mycket dåligt)
- Varför jobba med c++ då det inte används i arbetslivet längre. Programmering borde bli en frivillig kurs.» (Dåligt)
- ett ämne som inte intresserar mig men kursen var säkert bra för de som ville läsa den.» (Dåligt)
- Jag tycker att det här är en onödig och inaktuell kurs att läsa» (Dåligt)
- Väldigt bra föreläsningar men tyvärr så faller det hela på laborationerna som enligt mig inte ger speciellt mycket i jämförelse med egna studier. Vissa laborationsledare var bra och kunde förklara, andra inte. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra matlabundervisning.»
- Laborationerna var bra och till stor del självinstruerande.»
- vet ej»
- Kursupplägget och labbarna.»
- övningar och föreläsningar»
- Det är bra med labbar som har deadlines så man tvingas jobba kontinuerligt.»
- SI:n»
- labbarna»
- Konceptet med ett antal laborationer anser jag är bra. Kanske skulle ha fler labbar så att svårighetsgraden ökar jämnare.»
- si, övningstillfällen, snabb rättning är alltid bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det kan kanske vara en idé att ta bort c++-momentet och ersätta det med CNC- och robotprogrammering som är lite mer relevant för utbildningen och den andra kursen som läses parallellt.»
- Tempot på föreläsnigarna var för lågt, föreläsningarna var för enkla.»
- Fler lärare under labbar. Tyckte förövrigt att kursen var väldigt svår och svårförstådd.»
- Labbarna! »
- Mer handledare vid labtilfällen»
- Ta bort C/C++ delen. Dom som vill får läsa det i inriktningen Produktion istället. Jag tyckte det va helt meningslöst.»
- det kanske inte ska vara så stort steg mellan labbarna i svårighetsgrad. det vore bättre med många lite lättare labbar än få svåra, för det är det som är lite lättare som de flesta kommer att ha användning för.»
- Kursens helhet. Oavkortat sämsta kursen jag gått. Föreläsningarna och labbarna var helt kassa och de har inte gett mig någonting i kursen.»
- Mycket. - Fler föreläsningar. Det funkar inte att ha en enda föreläsning i veckan och två jättelånga övningslektioner. Innan varje övningslektion borde det vara en genomgång på vad labbarna gåår ut på eftersom det inte varit så nu. -Fler övningsledare på lektionerna eftersom det kunde ta över en timme innan man fick hjälp. -På föreläsningarna ska sånt som ska användas på labbarna gås igenom, så man vet vad som ska göras.»
- labbarna, kurslitteraturen, svårighetsgraden är för hög för att vara en grundkurs»
- Mindre kurs, mer övergripande bara»
- Lite mer konkreta exempel i föreläsningsanteckningarna.»
- hela upplägget på kursen»
- En bättre bok i matlab samt C++ som har mer förklarande exempel på kod och funktioner.»
- Mindre steg i svårighetsgraden mellan laborationerna. Föreläsningarna borde dessutom behandla samma sak som laborationerna. I dagsläget är nivån på laborationerna mycket högre än på föreläsningarna.»
- Jag tycker inte att de fem obligatoriska laborationerna gav så speciellt mycket. Detta för att det fanns en tidsbegränsning och de flesta var tvungna att ta hjälp "vad ska vi göra?" för att hinna klart i tid, ge lite fler ledtrådar på föreläsningar?. Matlab delen kanske bör utökas så att den är mer omfattande än vad c++ delen är. Det kanske är viktigt att lära sig om typer som c++ har men jag lär mig hellre ett språk/program bra än att ditta och dutta.»
- Det fanns inga uppgifter som man kunde lösa förutom labbarna. Man måste ha uppgifter för att lära sig man kan inte bara ge ut en massa text.»
- Pedagogisk utbildning till somliga av övningsledarna. Göra kursen till en "godkändkurs", dvs med betyget G eller IG.»

16. Övriga kommentarer

- Det känns ganska meningslöst för mig som har valt inriktiningen konstruktion att läsa C/C++. MatLab är ett bra metematiskt men jag har inget som helst intresse för övrig programmering och vill aldrig jobba med det igen. Jag har ett förslag att man bakar in Matlab, CNC.prog och Portalrobot prog. i projektkursen och kör Hållfastheten för sig på 7.5 poäng och avstår C++ prog. helt. Man får ändå testa på prog. i MatLab.»
- Jag tycker att den sista labben var lite i svåraste laget. »
- Är tveksam tll varför vi lär oss både matlab och c++ eftersom vi bara gör beräkningsuppgifter villket matlab är gjort för men inte c++»
- Vissa delar av labbarna var på tok för svåra för väldigt många. »
- föreläsaren tror tydligen att man kan göra alla de sista labbarna hur enkelt som helst. tror att minst 60% kopierade de sista 5 uppgifterna, på sista labben, av de få som hade gjort dom!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från