ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


mekanik fk, LMT 211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-15 - 2007-10-31
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Peter Bövik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp

1. Vad tyckte du om första presentationen?

"The financial situation and future business strategy of your company to a group of financial reporters"

Poängbedömning sker enligt följande:
5= Mycket bra 4= Bra 3= Varken bra eller dåligt 2=Dålig 1= Mycket dåligt

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tyckte du om andra presentationen?

"Summery of a paper"

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Vad tyckte du om föreläsningarna?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Vad tyckte du om lärarinsatsen?

Phil Thomas

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Vad tyckte du om handledningen?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Vad tyckte du om arbetsbördan?

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Vad har du lärt dig?

9. Vad tyckte du var bra?

10. Vad tyckte du var mindre bra?

11. Relevans för vår utbildning?

12. Förslag till förändringar till nästa år

13. Allmäna åsikter om kursenKursutvärderingssystem från