ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Mekanik 2, FFM520

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-06-20
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Tove Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur bra tyckte du om kursen?

Kommentera gärna.

68 svarande

1 (mycket dåligt)»1 1%
0 0%
18 26%
33 48%
5 (mycket bra)»16 23%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes som att vi inte gick igenom så mycket nytt.» (3)
- Positivt att det är mer fokus på kvalitativa aspekter än kvantitativa. För det är förståelsen som är kul och viktig.» (4)
- mycket bra upplagt av föreläsaren» (4)
- Martins sätt närma sig mekaniken var mycket bra.» (4)
- Intressant problemlösning» (5 (mycket bra))
- De mycket intressanta exemplen och föreläsarens uppfinningsrikedom blandat med ett roligt kursinnehåll ger kursen högsta poäng.» (5 (mycket bra))
- Man lär sig att tänka abstrakt och lösa problem på ett ingenjörsmässigt sätt. Mycket inspirerande!» (5 (mycket bra))
- roligt ämne, mycke "lek" med hjärnan då man måste förstå all rotation och annat konstigt som ingår.» (5 (mycket bra))
- Spännande, inspirerande föreläsare.» (5 (mycket bra))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

68 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
1 1%
4 6%
24 36%
5 (mycket relevant)»36 54%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.4

- Det var bra övning i problemlösning» (5 (mycket relevant))
- Har svårt att se de andra kurserna i ett yrkesmässigt sammanhang, här i mekaniken får man lära sig problemlösning på riktigt.» (5 (mycket relevant))
- Enligt mitt tycke en typisk F-kurs.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

67 svarande

1 (inte alls)»0 0%
5 7%
15 22%
25 37%
5 (Mycket bra avvägt)»22 32%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej skrev inte» (?)
- fler frågor skulle inte vara fel..» (2)
- 3 uppgifter för godkänt är för lite, kryssfrågor bör inte förekomma på en seriös tentamen. » (2)
- Lite ludiga formuleringar på tentan och inte särkilt väl övertäckande men helt ok» (3)
- Verkade ganska lätt» (3)
- Hade gärna haft en "större" tenta med fler uppgifter och mindre poäng per uppgift.» (3)
- Uppgifterna på tentan är av en annan karaktär än dem i kurslitteraturen.» (4)
- Bra med frågor där man tvingas göra egna antaganden och uppskattningar. Bra när vikten av rimlighetskontroller framhävs.» (4)
- Mycket intressanta tentor i denna kurs. Svåra men roliga därför att de är kluriga.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tentan bygger mycket på det som kom ganska sent i kursen.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Mycket bra tenta! Varierad och rolig!» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

68 svarande

<25%»4 5%
25-50%»2 2%
50-75%»14 20%
>75%»48 70%

Genomsnitt: 3.55

- Har varit sjuk i princip hela terminen.» (<25%)
- Bra föreläsningar med lite för lågt tempo dock, mer exempel» (50-75%)
- Cortége, vår, ev. aspning osv... tyvärr måste jag säga, föreläsningarna gav otroligt mycket och jag ångrar lite att jag inte prioriterade dem bättre.» (50-75%)
- Tyckte det gick lite långsamt i början, så jag hoppade en del. (och slarvade en hel del)» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

68 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
8 11%
12 17%
36 52%
5 (mycket bra)»11 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- cedevall var för dålig på att poengtera vilken formel han använde. det är trevligt att ha sådant att henga upp saker på.» (1 (inte alls bra))
- för flummiga. Hade velat ha mer ordentliga genomgångar och fler ordentligt lösta exempel av varierande svårighetsgrad, både grundläggande och svårare.» (2)
- betydligt lägre nivå än uppgifter och tenta» (2)
- Vikten som lades på varje moment motsvarade inte i min mening den vikt som lades vid dem på tentan eller i sammanfattningen av kursen. Dessutom var det för lågt tempo på vissa saker, medan de viktiga sakerna nämdes för fort. Det var dessutom ganska ostrukturerat och svårt att följa med den röda tråden. Det gör det svårt att få bra anteckningar om man inte redan innan har förstått avsnittet till stor del.» (2)
- Jag tycker att föreläsningarna varit för långsamma, samtidigt var det ju "lagom" svårt att klara uppgifter i boken samt tentan och det är lite konstigt. För ostrukturerade och impulsaktiga.» (2)
- Något långsamma.» (2)
- ibland var det alldeles för långsamt fram. Men du förklarar mycket bra!» (3)
- Gärna mer skämt och roligheter - för en bättre inlärning!» (3)
- Ibland en aning för långsamma och sega i starten.» (3)
- Inte säker på vad jag tycker. » (3)
- intressanta men innehållsfattiga» (3)
- Min personliga åsikt är att föreläsaren, framför allt på storgruppsövningarna och vid problemlösning inför tentan, kunde haft en något högre tempo än en förstoppad snigel. I övrigt var det en skönflummig stämning på de flesta föreläsningarna, men det gav inte mig personligen så mycket.» (3)
- Föreläsaren är väldigt duktig på att ta upp intressanta ämnen att diskutera och vinklar problemen på ett bra sätt så att man förstår det viktiga i frågeställningarna. Fast det blir inte så mycket anteckningar, jag skulle vilja att mer av diskussionerna hamnade på tavlan så det är lättare att få det på papper och kunna repetera själv.» (3)
- Bra med lite långsammare tempo och att föreläsaren (martin) tog sig tid att förklara allt grundligt och ur många olika perspektiv. Men ibland upplevde jag hans prat som lite "svammelaktigt" och det blev således lite långdraget och ointressant. » (3)
- Lite för sega, tempot borde vara lite högre. Det föreläsaren sa va bra men han hann inte så mycket på två timmar» (3)
- Inte så många föreläsningar dock, men tillräckligt för att täcka kursens innehåll.» (4)
- Stundvis något lågt tempo» (4)
- Njöt av Martin men saknade experiment.» (4)
- Lite väl långsamt ibland. Bra var dock att Martin pratade om lösningsstrategier, något som Måns helt missade. Det är viktigt att veta hur man skall angripa problem. Ofta är det svåra att identifiera relevant information i ett problem, inte själv lösningsmetoderna för specifika problem.» (4)
- Kändes som att en del moment (haha) inte gicks igenom på föreläsningarna, som man var tvungen att läsa själv. Skulle tempot trappas upp ett snäpp så skulle man hinna med mer.» (4)
- önskade ibland högre tempo» (4)
- De jag var på var bra.» (4)
- Lite lågt tempo emellanåt. Lite för mycket prat om annat.» (4)
- Ibland blev det hela något överpedagogiskt» (4)
- Jag tyckte föreläsningarna var lite sega i början. Men annars väldigt bra.» (4)
- Bra med grundliga genomgångar av teorin.» (4)
- Något ostrukturerat för att få högsta betyg från mig» (4)
- Mycket rolig och bra föreläsare. Men för lågt tempo och ineffektivt.» (4)
- Lite långsamma ibland.» (4)
- Väldigt inspirerande och pedagogiska föreläsningar. Fokus ligger på förståelse - mycket bra! Vissa moment ägnades dock överdrivet lång tid, typ en uppgift på 2 timmar. Bättre då att gå igenom fler olika uppgifter» (4)
- Det var väldigt pedagogiskt, det kändes lite segt ibland.» (4)
- Någon gång lite brist på röd tråd, men i det stora hela mycket bra!» (4)
- Bra grundliga genomgångar, med mycket reflektion kring tankesätt.» (5 (mycket bra))
- inspirerande» (5 (mycket bra))
- Bra tempo och man förstod saker istället för som i många andra kurser där ALLT skall gås igenom så fort så att i princip ingen förstår och man knappt hinner anteckna.» (5 (mycket bra))
- Mycket inspirerande rent pedagogiskt, Cederwall visar hur han tänker när han löser problem. Man kan tyka att det är basalt men de flesta föreläsarna kör faktiskt bara igenom samma gamla uppgifter med samma lösningsmetoder utan att visa och instruera hur de gjorde när de valde sina lösningsmetoder.» (5 (mycket bra))
- Cederwall gav bra förklaringar på ett tydligt sett. » (5 (mycket bra))

6. Närvaro på räknestugor

Hur många % av räknestugorna närvarade du på?

68 svarande

<25%»22 32%
25-50%»5 7%
50-75%»7 10%
>75%»34 50%

Genomsnitt: 2.77

- Sjukdom.» (<25%)
- Jag störs av stimmigheten och går endast dit när jag har kört fast ordentligt. » (<25%)
- Räkneövningsledarna svävar ut lite och "knuffar" en i rätt riktning med en stor plog snarare än att "knuffa" en i rätt riktning med mer precision.» (25-50%)
- Räknar bättre vid sidan av» (25-50%)
- för stressade handledare» (>75%)

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

68 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
4 7%
21 40%
18 34%
5 (mycket bra)»8 15%
Deltog ej»16

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- svårt att hinna få den hjälp man behöver» (1 (inte alls bra))
- Anmari vill väl men leder en på fel spår lite för ofta.» (2)
- skulle behövas fler övningsledare» (2)
- Skulle gärna sett mer resurser här då många behöver hjälp och det finns relativt få räkneledare. I mekanik 1 så var det mycket bättre.» (2)
- lite för många elever/lärare» (3)
- Det var lite underbemannat!» (3)
- Något lång väntetid för hjälp ibland» (3)
- Kunde va bra med lite mer uppgifter som läraren räknade.» (3)
- Man får hjälp efter ett tag och handledarna är bra.» (3)
- Bra att få schemalagd tid att kunna räkna tillsammans med andra, kul att få se de saker som ann-marie hade med sig.» (3)
- Räkneledarna kändes ofta oförberedda på uppgifter och frågor» (3)
- Alla övningsledarna har inte koll alltid» (3)
- Ett tillfälle att räkna» (4)
- Uppskattade verkligen de fysikaliska leksakerna Ann-Marie brukade ta med till räknestugorna. De visade praktiskt vad vi räknade på.» (4)
- Ta gärna med "leksaker" på fler tillfällen så att man kan få prova på allt man räknar på, det kan bli lite mer intuitivt då.» (4)
- ibland för lång kö att få hjälp» (4)
- Det är på räknestugorna man lärt sig det mesta.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra räkneledare.» (5 (mycket bra))
- Trevligt.» (5 (mycket bra))
- Ann-Marie är fortfarande lysande.» (5 (mycket bra))

8. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av demonstrationsföreläsningarna (tis em) närvarade du på?

68 svarande

<25%»10 14%
25-50%»10 14%
50-75%»13 19%
>75%»35 51%

Genomsnitt: 3.07

- Sjukdom» (<25%)
- jag tyckte verkligen om dessa!!! Tyvärr krockade med andra saker som cortege, aspning, cas-aktiviteter och annat.» (25-50%)
- Man gav ju upp efter ett tag. Visst är det intressant att lösa ett tal på flera olika sätt, men måste varje sätt ta en timme?» (25-50%)
- Mycket bra! Lärde mig det mesta pga dem» (50-75%)
- Bra, men hade gärna sett att han hunnit ngt mer än 1-2 uppgifter per föreläsning. » (50-75%)
- Kändes mycket värdefullt att de fanns där.» (>75%)
- Mycket bra att vi hade dem. Kändes bra med mer tid till lite räkning också, man lär sig på ett annat sätt..» (>75%)
- Lite för sega här med, men bra det han gick igenom (men för två timmar kunde det ibland kännas onödigt)» (>75%)

9. Vad tyckte du om demonstrationsföreläsningarna?

66 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
4 6%
9 15%
20 33%
5 (mycket bra)»26 43%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite sega, Martin kunde snabbat på lite.» (?)
- för sega» (2)
- Något långsamma.» (2)
- något högre tempo hade inte skadat» (3)
- Lite segt här också, men samtidigt fick man höra 1-2 små knep per föreläsning som kunde hjälpa en tänka rätt. Bra att få se martin räkna lite tal men det gick för långsamt.» (3)
- Det gick för långsamt» (3)
- lite väl flummiga. bra om föreläsaren håller sig till problemet, löser en uppgift i taget så blir det lättare att hänga med. » (3)
- Som ovan» (3)
- Väldigt bra, lärde mig nog mer här än under de vanliga föreläsningarna.» (4)
- Om man hade svårt med det som gicks igenom så var de mycket bra. Men de var slöseri med tid om man redan hade ett bra grepp» (4)
- Ibland jättebra och ibland förvirrande långsamma» (4)
- Lite få uppgifter, men väldigt grundliga.» (4)
- Bra de jag var på.» (4)
- Jag hade föredragit ett något högre tempo på demonstrationstillfällena. Mycket bra att dessa infördes, dock!» (4)
- Gick lite långsammt ibland men annars var det väldigt bra.» (4)
- Bra med demoräkning av gamla tentauppgifter. Tidvis ägnas väldigt lång tid åt samma uppgift. Något högre tempo hade inte skadat.» (4)
- Bra resonemang, skönt att demonstrationerna inte bara blev kokboks mekanik utan att syftet var att öka förståelsen.» (4)
- Bra grundliga genomgångar, med mycket reflektion kring tankesätt.» (5 (mycket bra))
- Mycket trevligt av Martin att anordna dessa» (5 (mycket bra))
- Jättebra, men vill ha fler.» (5 (mycket bra))
- Bra att se hur examinator tänker om tentauppgifterna så man vet på vilket sätt man ska svara på tentan.» (5 (mycket bra))
- Mycket givande med Martins tips och djupa förståelse för ämnet» (5 (mycket bra))
- det bästa med kursen. mycket bra att få ordentligt genomgångna tal» (5 (mycket bra))
- Bra att räkna exempel så att man ser tillämpningar direkt och inte snöar in för mycket på teorin (som är viktig förvisso men den biten får man ju på föreläsningarna)» (5 (mycket bra))
- Uppskattat med den extra tiden, men likaså här har det varit lite långsamt.» (5 (mycket bra))
- Bra att det fanns möjlighet till en större diskussion. En sådan finns det inte riktigt plats för på en vanlig föreläsning.» (5 (mycket bra))
- Jättebra och trevligt. Som elev känner man sig hedrad när läraren verkligen ställer upp. Dessutom hjälper det mycket när man får se någon som kan räkna uppgifter och ge förslag på hur man kan tänka.» (5 (mycket bra))
- Wow! Superbra helt enkelt. Uppgifter gicks igenom» (5 (mycket bra))
- Kändes representativt för kursen innehåll.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra! Lärde mig det mesta pga dem» (5 (mycket bra))
- Tycker de borde ingå i kursen, gav väldigt mycket.» (5 (mycket bra))

10. Vad tyckte du om balansen mellan föreläsningar, räknestugor och demoföreläsningar?

67 svarande

1 (Inte bra)»0 0%
1 1%
14 23%
27 45%
5 (Mycket bra)»17 28%
Vet ej»8

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det kändes som att man skulle kunna gå lite snabbare fram angående teorin för att räkna mer på demonstrationsövningarna» (?)
- Väldigt lite räkneexempel i förhållande till hur stor kursen är. » (2)
- Hade gärna sett mer räkneexempel á la demoföreläsningarna.» (3)
- för lite demonstrationsräkning» (3)
- Mer demonstrationer tidigt i kursen» (3)
- gärna fler föreläsningar» (3)
- Någon extra demonstrationsföreläsning hade varit bra.» (4)
- Lite synd att båda föreläsningarna låg så tätt inpå varandra.» (4)
- För få föreläsningar för en såpass stor kurs.» (4)
- Bra med 2 räknestugor i veckan.» (4)
- Personligen är jag inte mycket för räknestugorna. Men Antalet föreläsningar var bra.» (4)
- Hade varit bra om vi hade hunnit med ett centralkraftsexempel på demoföreläsning också.» (5 (Mycket bra))
- God balance» (5 (Mycket bra))
- Sjukdom.» (Vet ej)
- Jag har inte tillräcklig närvaro för att besvara frågan.» (Vet ej)

11. Vad tyckte om inlämningsuppgiften?

- Inte så svårt med själva simuleringen (har gjort den), men mycket svårt att uppskatta poängen på en eventuell rapport som man skriver, därför har jag satsat mer på annat efter att jag lyckades med simuleringen.»
- Bra, en rimlig uppgift. Bra att han lämnar den så öppen. Negativt blir väl då att det kan vara svårt att veta vad som förväntas av sin inlämning.»
- Den verkade vara lagom anpassad för studenter med olika ambitionsnivå, jag gjorde den ej.»
- Mycket rolig och spännande.»
- Gjorde den ej.»
- Kul att den var så öppen, kanske något "för enkel" i mekanikavseende.»
- Gjorde den inte»
- gjorde inte den»
- Svår och lite löst formulerad, jag har inte gjort den.»
- Gjorde den inte. Inte värt det i förhållande till mängden arbete som skulle krävts.»
- Kändes som för mkt jobb för få 5 ynka bonuspoäng. (gjorde den alltså ej)»
- Missade den. Tycker allmänt att inlämningsuppgifter är bra»
- Bra, mycket lärorik, men väldigt svår.»
- Har inte gjort den.»
- Svårt att veta vilken nivå Martin vill att den ska ligga på.»
- gjorde ej denna»
- Jag tycker verkligen inte att man skall ha bonusuppgifter i denna kursen.»
- inte gjort den.»
- Gjorde den inte.»
- Bra. Lite för dåligt med instruktioner dock.»
- inte kollat på»
- Ej gjort, men den extremt öppna formuleringen (inga styrningar alls) avskräcker nog mer än uppmuntrar.»
- Verkade rolig och utmanande. »
- gjorde dem inte»
- Lite klurig men kul. Hann dock inte klart med den.»
- gjorde den ej»
- Gjorde den ej, man visste inte riktigt vad som var målet. Svårt att börja när men inte visste klart vad som frågades efter, men det var kanske lite av grejen.»

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
3 4%
15 22%
30 44%
5 (Mycket stor)»18 26%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pga. sjukdom har jag tvingats till i princip enbart läsning.» (1 (Mycket liten))
- Mest självräknande.» (2)
- Mest räknestugorna och räkneövningarna.» (3)
- (har inte räknat något på egen hand, men oandra sidan knappt heller lärt mig något)» (3)
- Föreläsningarna!» (5 (Mycket stor))

13. Till hur stor hjälp har SNF:s räknestuga varit för din inlärning?

68 svarande

1 (Mycket liten)»4 25%
1 6%
9 56%
1 6%
5 (Mycket stor)»1 6%
Deltog ej»52

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet inte om jag ska svara ett jag inte deltog eller att de inte hjälpte mig..Jag fråga på de uppgifter vi hadei mek på planeringen och de kunde inte svara inte ens ge mig ett bra tips» (1 (Mycket liten))
- lyckades inte hjälpa mig med mina frågor» (1 (Mycket liten))
- Mycket sällan där men ibland är dom bra att ha, många gillar dom.» (3)
- Det ligger ju bara 2 h i veckan. På den tiden hinner inte jag lära mig så mycket.» (3)
- Aningen skarpare svar på vissa frågor hade varit önskvärt.» (3)
- Bra tillfälle att få lite tips från äldre studenter!» (4)
- De är egentligen väldigt bra, men tiden passade inte denna läsperioden.» (Deltog ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

68 svarande

Ja»1 1%
Nej»67 98%

Genomsnitt: 1.98

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

1 (För låg)»1 1%
3 4%
40 58%
22 32%
5 (För hög)»2 2%

Genomsnitt: 3.3

- Beror väldigt mycket på hur man ser det. Hade jag räknat allt hade jag förmodligen tyckt att belastningen var högre.» (2)
- vet ej» (3)
- Lagom!» (3)
- Bra. Mycket tid att räkna uppgifter.» (3)
- Lagom. Inte för många uppgifter att göra utan precis så man hann med allt. Perfekt.» (3)
- Eftersom vi inte fått resultatet av tentamen då jag skriver detta är det egentligen svårt att veta, men det känns som betyget 3 inte var orimligt svårt att uppnå. » (3)
- Kanse lite hög, lite många uppgifter» (4)
- Man fick verkligen slita för att hinna klart med uppgifterna på planeringen.» (4)
- Avstod den adnra kursen till mekanikens fördel.» (4)
- Man behöver jobba mycket med övningarna.» (4)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»16 23%
Mycket bra»41 60%
Har ej sökt samarbete»8 11%

Genomsnitt: 3.77

- Min pluggrupp har hoppat av och resten av de jag umgås med sitter i föreningarna. Har alltså pluggat ensam i denna kurs!» (Ganska dåligt)
- Det har varit så mkt annat denna perioden att det varit svårt att få tid till att plugga» (Ganska bra)

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»20 29%
Mycket bra»32 47%
Har ej sökt hjälp»12 17%

Genomsnitt: 3.76

- lång kö på räknestugor» (Ganska dåliga)
- räknestugorna var lite underbemannade» (Ganska bra)
- Lite svårt att få tag i lärarna på räkneövningarna, då det är många där.» (Ganska bra)
- Personligen tar jag hjälp av mina vänner men det finns ju alltid tillfälle. Känns ibland som mindre än 10% av eleverna får över 80% av lärartiden.» (Ganska bra)
- Ngn övningsledaren kunde inte riktigt besvara mina frågor ibland» (Ganska bra)
- Aldrig några problem, föreläsarna under hela året har alltid varit mycket hjälpsamma. Förutom Erland.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

18. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

68 svarande

1 (ej prisvärd)»5 7%
9 13%
19 29%
20 30%
5 (mycket prisvärd)»12 18%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.38

- Det är bara uppgifterna som är bra i boken, eftersom dessa inte har mycket med tentauppgifterna att göra blir boken ganska värdelös.» (2)
- Dåliga böcker, för mycket dåligt formulerad text.» (2)
- Upplever boken som omständig och att dess tillvägagångssätt att lösa uppgifter skiljer sig enorm mot det sätt som både föreläsaren och jag själv föredrar» (3)
- Bra uppgifter, men teori-delarna i boken känns inte så strukturerade och tydliga» (3)
- Lånade den» (3)
- Då boken har bra uppgifter, är det försvarbart, men texten tycker jag inte tillför något fantastiskt..» (3)
- Boken var ganska dyr men innehållsrik. Dock borde det finnas bättre alternativ.» (3)
- Tycker inte att den här boken är värst bra. Förvirrande med olika bokstäver i boken mot på föreläsningarna.» (3)
- Bra bok annars men förvirrande när siffror stoppas in för tidigt i exemplen.» (4)
- Väldigt klurigt med de idiotiska beteckningarna de använder, kan vara värt att nämna vad de olika betyder på föreläsningen för att man ska slippa lägga tid på det i början.» (4)
- Bra med samma bokuppsättning i både mek 1 och 2.» (4)
- Bra bok! Gött att slippa köpa bok till mek 2 med :)» (4)
- Räckte till två kurser!» (5 (mycket prisvärd))
- Eftersom det var samma bok som i mekanik 1 så finns det inget att klaga på.» (5 (mycket prisvärd))
- Hade gärna köpt den, men både statics & dynamics har varit slut på cremona sen typ februari.» (Köpte inte boken)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

1 (Mycket liten)»8 11%
7 10%
15 22%
23 34%
5 (Mycket stor)»14 20%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken är för seg. Hade varit trevligare om den inte hade svirat ut på massa extra istället för att ta det viktiga.» (?)
- Kursboken har allt för numeriska upppgifter, men alldeles för mycket småpill med vinklar små avstånd etc... Blir helt enkelt outhärdligt tråkigt att räkna i längden.» (1 (Mycket liten))
- föreläsningsanteckningar och egna experiment var betre» (1 (Mycket liten))
- Bara kurshemsidan, physics och gamla tentor har gett något.» (2)
- dålig bok i allmänhet tycker jag. För rörig och krånglar till saker och ting snarare än förenklar.» (3)
- Att räkna gör att jag förstår» (4)
- Uppgifterna var bra - men tråkigt att texten inte passade undervisningen. (Tycker texten var sämre.)» (4)
- Bokens bidrag var främst väldigt bra övningsuppgifter.» (4)
- Läsning och framförallt räkneexempel» (5 (Mycket stor))
- Det är den som har lärt mig kursen.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

68 svarande

Ja»63 100%
Nej»0 0%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tydliga genomgångar, med ordentliga härledningar. Räknestugor. Demoföreläsning var också bra.»
- Demonstartionsräkningarna»
- Föreläsningarna»
- Demostrationsföreläsningarna.»
- Det lugna tempot»
- kursens innehåll, föreläsare och bonusuppg. även demoövningarna»
- Demonstrationsövningarna.»
- undervisningen»
- Demonstrationsövningarna (tis em)»
- All schemalagd tid.»
- Demonstrationsövningarna, de få jag närvarade på hjälpte mig mycket.»
- demostationen»
- upplägget av kursen, demonstrationsövningarna, föreläsaren »
- Föreläsningar och storgruppsövningar (em tis)»
- Martin»
- De extra storgruppsövningarna»
- Alla funderingar. Det är viktigt att lära sig resonera i mekanik, något som Måns var väldigt dålig på i första kursen. Martin borde ha båda i min mening.»
- Demonstrationsövningarna.»
- Martin, han är en bra föreläsare. Storgruppsövningen också. »
- Martin är väldigt bra som meklärare, lugnt och metodiskt.»
- Martin Cederwall.»
- Antalet räknestugor.»
- demonstrationsföreläsningarna»
- Demonstrationerna»
- Föreläsaren.»
- Räknestugorna»
- Demoföreläsningen»
- Demonstrationer»
- Demonstrationsövning»
- Föreläsaren. Två räknestugor i veckan.»
- Föreläsningarna.»
- tentamens formen»
- demonstrationsövningarna»
- föreläsningarna»
- Demonstrationstillfällena. »
- Martin Cederwall»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer hjälp på räknestugor»
- Fler demostrationsföreläsningarna»
- Bättre räkneövningsledare (Den ena tar sig inte tid utan springer bara runt och den andra tar väldigt lång tid på sig så att alla inte hinns med)»
- Mer räkneövningsledare»
- Kolla igenom rekommendationen av uppgifter.»
- inget dirket»
- Lite mer struktor. Tydliga överskrifter för vad som är nytt på föreläsningen så man har någott att hänga upp det på. »
- Mer exempel på föreläsnigarna. och tydliga mönsterlösningar på exmplena.»
- fler räkneövnignshandledare»
- En till föreläsning! LANA hade 4 och känns lättare än mekanik som hade 2 föreläsningar i veckan»
- Strukturen på föreläsningarna och möjligheten att få bra anteckningar.»
- det skulle vara bra med fler uppgifter under kursen på de avsnitten som betonades mycket t ex corioliskraft»
- Fler räkneledare»
- Lite mer tempo på föreläsningarna med mer exempel.»
- Möjligen fler räkneövningsledare och högre tempo, då hinner man med mer ingående saker om t ex planetrörelse»
- Fler storgruppsövningar / räkneexempel på föreläsningarna. »
- Jag tycker sant/falskt frågorna på tentan borde göras om så att man istället får motivera sina svar och skippar hela idén med att man måste ha minst fem korrekta svar innan man börjar få poäng.»
- Demonstrationsövningarna borde vara något som Martin inte själv "offrar" sig för att vi ska ha. De borde ingå i kursen. »
- Tentan, mer uppgifter! Jag vill visa vad jag kan...»
- Lite högre tempo på föreläsningarna»
- Mer demonstrationer, införande av labar som ger bonusar vore trevligt»
- Ta bort bonusuppgifter.»
- Demonstrationsföreläsningarna bör skärpas till. De bör i alla fall ges något slags tempo.»
- Lite snabbare genomgångar skulle inte skada.»
- Inget»
- Inlämningsuppgiften bör delas ut tidigare»
- Snäppet kvickare storgruppsövningar.»
- Kurslitteratur (fast då kan jag ju inte sälja min gamla...)»
- Det var bra att vi tog oss tid på demonstrationsövningen att fundera ordentligt kring problemet men man kanske skulle göra några uppgifter i lite snabbare tempo också. Kanske på föreläsningarna.»
- att gå lite snabbare frammåt»
- Bättre tempo på föreläsningarna»
- Boken, använde inte samma beteckningar som Cederwall. Blir förvirrande när man ska gå tillbaka och läsa. »

23. Idag består fysiken i F1 av kurserna Fysiken omkring oss, Mekanik 1 och Mekanik 2. Vad skulle du tycka om att istället ha en grundläggande fysikkurs (med mycket mekanik) som löper över hela F1?

68 svarande

1 (Dålig idé)»25 40%
15 24%
9 14%
6 9%
5 (Bra idé)»6 9%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är bättre att ha det uppdelat i flera kurser, då man får bättre översikt och så blir det inte så betungande för de som ev. inte klarar av den stora kursen men hade klarat t.ex. fysiken omkring oss.» (1 (Dålig idé))
- Man vill ju känna att man kommer vidare, inte håller på och sliter med samma kurs i ett år» (1 (Dålig idé))
- Det är bra med delkurser på så vis att det är enklare att sätta upp delmål och tydligt följa upp resultaten.» (1 (Dålig idé))
- Dock skulle Fysiken omkring oss förkortas ner till en del med EP och Lisebergsprojekt, samt en ren MATLAB-kurs som verkligen skulle behövas» (1 (Dålig idé))
- Jag tycker dock man skulle stryka Fysiken omkring oss, den ger ingenting. Det skulle vara bättre att lägga de pengarna på labbmoment i de två andra kurserna. Tänk om man fick testa lite av de formler man lärt sig! Vore kanon i min mening! Hellre det än att alla plågar sig igenom EP-labbar som behandlar problem och formler man inte förstår eller ens börjat lära sig (samt föreläsningar utan sturktur).» (1 (Dålig idé))
- Bättre med många småkurser, så blir man inte kuggad på 20p om man inte kan hela kursen. Nu kan man ju ha koll på mek1 och fortfarande kugga mek2 och tvärt om. Fysiken omkring oss kan ju också diskuteras, fast det gör jag inte nu. » (1 (Dålig idé))
- Tråkigt om man får underkänt på så många poäng samtidigt. Bättre att man delar in det så man får tid att ladda om vid eventuella nederlag. Annars kan jag tänka mig att det blir svårt att veta hur man ligger till.» (1 (Dålig idé))
- Jag tycker faktiskt att Fysiken omkring oss var rätt kass. Tckte inte man fick ut alls lika mycket av den som av mekaniken. Istället tycker jag att man kan ha en MATLAB-kurs, så man lär sig lite mer matlab.» (1 (Dålig idé))
- Styr upp Fysiken omkring oss ordentligt så blir man bättre förebered så kan man höja nivån på de andra kurserna.» (1 (Dålig idé))
- Det känns bättre att dela upp det såhär då det innebär mer struktur i arbetet. "Fysiken omkring oss" är ju lite av en sådan kurs, och denna upplevde jag som mycket ostrukturerad och inte särskilt lärorik.» (1 (Dålig idé))
- Mycket mera överskådligt för studenterna när det är uppdelat, och lättare att i efterhand identifiera vad man är bra/dålig på. En alltför stor kurs blir svår att få grepp om.» (1 (Dålig idé))
- Anser att arbetsbördan skulle öka iochmed detta och ev skulle studenterna missgynnas av att ha en stor "hoppig" kurs istället för flera mindre» (1 (Dålig idé))
- Jag tycker det är bra som det är nu förutom att Fysiken omkring oss kunde tas bort alt. ändras till bara ep-labbar och då kunde man lägga in en matlab kurs istället för de föreläsningarna som ändå inte gav nåt. » (1 (Dålig idé))
- Det är mycket bra som det är nu.» (1 (Dålig idé))
- för mycket att tentera på en gång och deltentor känns dumt, bättre tycker jag att det fortsätter vara splitrade kurser.» (1 (Dålig idé))
- det låter som en jete dålig ide. om man inte hängd med från början betyder det att man har massa efter sig, även i lp3. fysiken omkring os är en introduktion til chalmers. man är sig mer om chalmers och F en om fysik, och det är det den ska gjöra. ändra inget. och observera att deta säger jag trots att det inte går så bra för mig» (1 (Dålig idé))
- Jag skulle nog föredra att ha det mer koncentrerat med mekaniken, som det är nu.» (2)
- konservativ, gillar det som det är nu. Ändra inte ett vinnande konsept.» (2)
- Nuvarande uppdelning känns bättre.» (2)
- Jag tycker att detta varit bra.» (2)
- Tyckte indelningen som den var nu var bra. Man vet tydligt vad kursen innehåller och att varje ny kurs bygger på den förra. (fysiken omkring oss kanske är lite flummig men det var rätt bra då man kunde fokusera mer på matten)» (2)
- Den kursen kan bli mastig, och är man ovan i början så kan man få äta upp det i slutet av året.» (2)
- Skulle man ha examination på motsvarande mek1 och mek2 samtidigt efter ett helt år? Det låter inget vidare. Däremot hade man nog kunnat slopa fisken omkring oss utan problem.» (2)
- Bra upplägg som nu med mek 1 och 2. Fysiken omkring oss är en bra första fysikkurs, men här behövs bättre struktur på föreläsningarna. » (2)
- om det är en seriösare kurs med med tentamen. fysiken omkring oss var väldigt flummig, enda som man lärde sig nått av där var ep-labbarna» (2)
- Inte så bra, bättre att ha uppdelat. Tycker Fysiken omkring oss borde gå mera in på innehållet i mekanikkurserna. » (2)
- Tror det skulle vara bättre med fler labbar i mekanik 1 & 2, både datorbaserade och i stil med dem vi gjorde i fysiken omkring oss.» (3)
- Jag tycker personligen att kursen fysiken omkring oss inte är så relevant och förberedande som den skulle kunna vara. EP-labbarna och lisebergsbesöket med experiment är bra men undervisningen rör till istället för att förbereda, särskilt om man behöver repetera gymnasiefysiken. Ett inslag av början till mekanik skulle inte vara fel. Snälla, gör om kursen!» (3)
- tycker nog att det skulle bli en lite för stor kurs. bättre att ha bitar av den avklarad» (3)
- behövs i sådana fall en uppdelning för examination» (3)
- Om denna fysikkurs hade laborationer knutna till mekaniken man räknar och ett tydligt och strukturerat upplägg, gärna med olika föreläsare i olika delar av kursen.» (3)
- Som jag känner det kunde mekanik 1 och 2 slagits ihop till en enda kurs på en enda läsperiod. Ingen av mekanikkurserna har egentligen något super högt tempo och innehållet i de två kurserna skulle nog kunna pressas in en kurs.» (3)
- Båda ideerna låter bra» (3)
- Känns väldigt vettigt, det var svårt att finna tiden första läsperioden med alla EP-labbar och så var man ovan att plugga så pass mycket. Om man spred ut EP-labbarna lite mer skulle det nog vara bra. Dock har både mek 1 och 2 varit väldigt bra kurser (med bra upplägg).» (4)
- Jag känner att mekaniken kommer vara en grundläggande kurs för fortsatta studier, och att få ett helt år låter inte mindre än superbra» (4)
- Fysiken omkring oss skulle få en naturligare position» (4)
- Men dela då upp examinationen i mindre avsnitt.» (5 (Bra idé))
- bra ide: önskar mer mekanik och grundläggande fysik under höstterminen i vilket fall som helst, mer som en repetition av gymnasiefysiken men något mer ingående som en förberedelse inför mekanikkurserna.» (5 (Bra idé))
- Delar av fysiken omkring oss är onödiga och tar bara tid: Mekaniken som tas upp i kursen är nog mer förvirrande än hjälpande. Det är bättre att lära sig allt strikt och ordentligt i mekanikkurserna istället.» (5 (Bra idé))
- kändes som att första halvåret var lite bortslösat vad gällde fysiken. I fysiken omkring oss så kastades vi rätt in i fysikens värld, inte lätt när man som jag inte varit i skolan på över ett år. Men när Mekanik 1 började, då började vi istället om från grunden, till och med en kraft definerades. Känns som att en lägre nivå på fysiken omkring oss skulle vara bra, för att sedan kanske börja lite "längre fram" i mekanik 1, på så sätt kanske minska arbetsbördan lite i den och efterföljande mekanik kurs, eller rent av hinna med mer.» (5 (Bra idé))
- Fysiken omkring oss kändes som en last, mer än intresseväckande» (5 (Bra idé))
- Var inte med på Fysiken omkring oss.» (Vet ej)
- Spontant tror jag att det är en dålig idé, men det är svårt att ta ställning till en så oklar frågeställning. Det är skönt med en uppdelning så man ser vilka ämnen inom fysiken som man behärskar och som man inte behärskar. Jag har också svårt att se hur man skulle lägga upp en sådan ettårskurs. Kommer det en mastodonttenta i slutet eller blir det ett antal inlämningar under året (vilka skulle kunna läggas så att man kan fokusera på de andra kurserna under tentaperioden)? Jag tror dock att fysiken omkring oss är en kurs som skulle må väl av denna sammanvävning - oavsett vilket behöver den åtgärdas på något sätt.» (Vet ej)

24. Övriga kommentarer

- intressant och rolig kurs.»
- Eftersom vi ska kunna tröghetsmoment och deviationsmoment så skulle jag villja att det tags tid till det på allvar både på föreläsningar och på räknestugor så att det inte blir kursens svagaste punkt.»
- flummigt formulerade tentauppgifter»
- Jag har haft mycket utöver studierna den här läsperioden och därför skrev jag ej tentan då jag låg för mycket ur fas för att hinna både den och lanan. Tycker dock att kursen är bra, Martin är fantastisk dock lite snabbare tempo önskas. Mer exempel. »
- tack för de intressanta föreläsningarna! Mycket inspirerande kurs, om ändå Mek1 hade varit såhär rolig!»
- Jag saknade alla kaniner, det var bättre i fysiken omkring oss.»
- Synpunkter: 1. För lågt tempo på föreläsningarna. Att räkna en uppgift på tavlan i 45 minuter tycker jag inte är okej. 2. För mycket intiution och prat. En mer strikt och strukturerad presentation av teorin krävs. Härleda alla samband ordentligt, jag förstår inte varför föreläsare är rädda för att använda den matematiken vi skall kunna. »
- - En hel del av min förståelse för rörelsemängdsmoment, precession mm. kommer från mina besök hos PO. Man kunde antingen uppmuntra till besök där eller ta med liknande experiment till räknestugorna att leka med själva. (Ann-Marie har gjort detta, men det kunde utökas) - Det skulle vara bättre om tentalösningarna inte innehöll förkortningar av stilen sin(a) = s(a). Det är ju ändå bara två bokstäver till.»
- Väldigt bra kurs som övar problemlösningsförmågan. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.22

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.61
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från