ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Matematisk statistik, TMA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-06-15
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Tove Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

61 svarande

1 (inte alls)»4 6%
3 4%
21 34%
30 49%
5 (över förväntan)»3 4%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sämsta kursen jag läst någonsinn på alla plan, vad lärde jag mig, inte något användbart iaf» (1 (inte alls))
- jag var inte förberedd på kursens uppstart med så mycket ren sannolikhetslära.» (2)
- Hade inga särskilda förväntningar, förutom att kursen skulle vara svår eftersom sannolikhetslära aldrig känts helt naturlig för mig.» (4)
- Mer intressant än jag förväntade mig. Hur nyttig den kommer att vara vet jag inte än.» (4)
- Var en vbra och rolig kurs» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

61 svarande

1 (ej relevant)»4 6%
8 13%
13 22%
20 33%
5 (mycket relevant)»14 23%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.54

- pga så dålig kurs» (1 (ej relevant))
- jag tycker att kursen är mycket orelevant för kf och att vi kunde använda den tiden som vi spendera på statistik på bättre sätt, som mer mekanik räknestugor eller en förberedande kurs för komplex analys. om det är nån nu som behöver statistik så borde den finnas som tillvals kurs inom kf, men inte som obligatorisk» (1 (ej relevant))
- Under studietiden har insetts att många av de här behandlade statistiska begrepp är relevanta då det är avgörande att kunna dra korrekta slusatser från i experiment erhållna data för samtliga utbildningar som öppnar möjligeheter för forskning.» (4)
- Detta är typ viktigaste vi gör näst efter envariabelanalysen.» (5 (mycket relevant))
- Tänker hålla på med ekonomi och därför relevant» (5 (mycket relevant))
- Innehållet kommer att vara mycket användbart vid utvärdering av resultat från kandidatarbetet mm.» (5 (mycket relevant))
- Som innan, jag vet inte riktigt hur användbar eller nyttig den egenligen är. Får se när vi läser kommande kurser.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

59 svarande

1 (inte alls)»0 0%
7 11%
15 25%
27 45%
5 (Mycket bra avvägt)»10 16%

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För teoretisk tenta, man ska väll kunna räkna i denna kursen? Vad hände med "jag tänker lägga tyngd på hela kursen"» (2)
- ingen sannolikhetslära med..» (2)
- Inget om sannolikhetslära» (3)
- jag skrev inte tentan» (3)
- En lite för stor tenta, MYCKET olik tidigare års tentor - inte okej att ändra upplägg så mycket utan att ge ut en ny exempeltenta!» (3)
- Några gratispoäng på kombinatorik hade varit på sin plats» (4)
- Det var en värdig examination» (4)
- Kändes bra, dock lite lite tid på frågorna då de var ganska många.» (4)
- täckte områden bra» (4)
- Tentan motsvarade verkligen hela kursen, nästan lite väl mycket. » (4)
- saknade ngn uppg med ren sannolkihet» (4)
- nog var det ganska mycket från den senare delen av kursen på tentan trots att det var utlovat att komma från hela kursen. Detta tror jag en del tyckte var jobbigt. » (4)
- Bra och värdig examination! Betydligt hårdare tenta än tidigare år, men återspeglade kursen bättre.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

60 svarande

<25%»5 8%
25-50%»10 16%
50-75%»8 13%
>75%»37 61%

Genomsnitt: 3.28

- Lirar fotboll, vilket gör det svårt att gå på alla föreläsningar» (50-75%)
- Missade en del då jag hade för mycketg annat att göra» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

60 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
4 7%
13 23%
20 35%
5 (mycket bra)»17 30%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bara en massa deffinioner, exemplen kan inte klassas som exempel ens eller iaf tycker inte jag "Jatzy" är ett exempel. Riktigt tråkiga» (1 (inte alls bra))
- Det gick lite för fort så att det var svårt att hänga med.» (2)
- Blev lite mycket upprabblande av definitioner» (2)
- Mycket definitioner, men vi hade så mycket att göra. Kombinationen gjorde att jag inte gick på många...» (2)
- Det hadr vart bättre om Erik fått göra upp kursen själv istället för att följa den gamla!» (3)
- De kändes mycket bra till en början men senare så tappade de stinget» (3)
- Svårt att göra dem bättre. Men det är sjukt tråkigt med alla abstrakta flummiga definitioner av allt. Eventuellt kanske man ännu mer skulle kunna förankra, eller t.o.m. inleda, med praktiska frågeställningar.» (3)
- Väldigt mycket bara gå igenom formler.» (3)
- Fler ordentligt genomgångna exempel istället för att skynda igenom och säga "det här är så lätt ..."» (4)
- Oftast bra och relevant. Ibland lite mycket fokus på saker som man lika gärna kunde ha läst i boken.» (4)
- Definitioner mm hade kunnat delas ut i början av lektionen, så att mer tid hade kunnat läggas på bl. a. genomgång av exempel.» (4)
- Bra föreläsningar, bra exempel som förtydligar definitioner och annat.» (4)
- bra föreläsningar, de blev avslappnade med tiden, föreläsaren kunde framstå som lite osäker ibland vilket var onödigt då han oftast kunde sina saker bra » (4)
- Lite tafatta i allra första början, men föreläsaren visade snart prov på stor pedagogisk skicklighet och bör ha mycket cred för detta» (5 (mycket bra))
- Bra och intressanta, mycket på grund av föreläsaren.» (5 (mycket bra))
- jättebra föreläsare» (5 (mycket bra))
- han är underbar, det märks att han pratar till oss och vill lära oss saker.» (5 (mycket bra))
- Jag var med de första veckorna, och sedan några gånger till slumpmässigt utspritt. Föreläsningarna saknade något tycker jag. Det var för mycket formler och för lite exempel. Jag är medveten om att det är en formelbaserad kurs, men jag skulle vilja föreslå ett lite annat upplägg: ge ut dagens formler på ett papper till alla i salen i början av föreläsningen. Gå sedan inte igenom formlerna särskilt detaljerat utan kommentera mer och lägg till några extra exempel på dem istället. Vi behöver inte någon som skriver upp formler på en tavla, kör mer på exempel istället! Det gjorde du jättebra!» (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

60 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
3 6%
12 26%
18 39%
5 (mycket bra)»12 26%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick två gånger och insåg att det inte var värt tiden, för långsamt tråkigt dåligt» (1 (inte alls bra))
- kändes som föreläsningar» (2)
- Varför kan man inte ha dessa räknestugor i helklass så att man även kan få i alla fall EN räknestuga i veckan där man får tillfälle att räkna och ställa frågor precis som det var i 1an?» (3)
- eriks räknestugor var väldigt bra, men den andra killens gick för långsamt» (4)
- höll lite bättre än föreläsningarna» (4)
- Bra tempo hos Erik.» (4)
- Närvarade på Emilios räknestugor. Tyckte att han var väldigt mån om att vi skulle klara kursen och ställde upp mycket. Han går igenom materialet noga och ser till att alla förstår.» (4)
- Men det var helt klart stor skillnad mellan Erik och Emilios övningar.» (4)
- Dåligt med dom salarna, man sågg inte tavlan omn man satt långt bak, läraren får skriva högre upp isåfall.» (4)
- Eriks var bra, de andra gick jag aldrig på. Bra att han stannade kvar tiden ut ifall folk hade frågor.» (4)
- Gick på Bromans» (5 (mycket bra))
- Emilio höll ett lågt tempo med mycket tid för frågor, mycket bra för oss som var där!!» (5 (mycket bra))
- det gick lite snabbt ibland» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

1 (Mycket liten)»5 8%
12 20%
14 23%
19 31%
5 (Mycket stor)»10 16%

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig kursen på att plugga in gammla tentor» (1 (Mycket liten))
- jag har dåligt minne..» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningarna har hjälpt inlärningen» (3)
- Det krävdes förstås att man arbetade ganska mycket själv också.» (4)
- Lär mig bättre då jag själv kan studera kurslitteraturen.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Bonusuppgifter

8. Svårighetsgrad

Hur svåra upplevde du att bonusuppgifterna var?

60 svarande

1 (för lätt)»0 0%
3 7%
28 73%
6 15%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej bonusuppgifter»22

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bra!» (3)
- Jag hann dock inte riktigt klart med alla, eftersom miljöfysiken tog oförtjänt mycket plats.» (3)
- Den första var inte allt för svår, men den andra blev komplicerad mot slutet. Sedan tycker jag att uppgifterna kan formuleras bättre och läggas upp på ett mer lättöverskådligt sätt.» (3)
- Svårt att säga när de inte är rättade än...» (3)
- var la bra» (3)
- Ibland lite svårt att tolka vad man skulle göra. Ibland kunde man förenkla uppgiften rejält om man läste RIKTIGT noga vad som stod, det är kanske möjligt att skriva om texten så att man direkt tolkar uppgiften på det sätt att man gör den på det förenklade sättet. I bonusuppgift 2, del 1 skulle man bessvara frågan "Vilken sannolikhetsfördelning har detta antal?", denna fråga tycker jag är aningen svårtolkaad.» (3)
- Om möjligt lite ojämn svårighetsgrad. Den första uppgiften krävde betydligt mer arbete då det var svårt att finna egna fördelningar eftersom, tack vare de kravs som ställs på dessa för att exempelvis väntevärdet och variansen skall vara definierad. Den andra uppgiften krävde därför betydligt mindre arbete. Även om uppgifterna i sig inte var alltför svåra att genomföra är den egna uppfattningen att själva formuleringen var undermålig vilket skapade tvetydigheter kring främst simuleringen men även hur frågorna skulle bevaras.» (4)
- vissa uppgifter kändes inte självklara vad de innebar» (4)
- De var inte så teoritunga men krångliga att läsa och förstå vad som egentligen efterfrågades. Erik har ju inte skrivit dem själv antar jag så han kanske kan skriva rent dem lite. » (5 (för svår))
- Hade så mycket i andra kurser så jag inte hann med, började dock på en som jag inte slutförde» (Gjorde ej bonusuppgifter)
- Fruktsansvärt för stora, man ska väll kunna göra inlämningsuppgifterna utan att behöva lägga ner en veckas jobb, gjynnar bara de som har tid att plugga så mycket vilket inte alla har. Orättvist» (Gjorde ej bonusuppgifter)

9. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i bonusuppgifterna?

60 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
4 10%
20 52%
13 34%
5 (högt inlärningsvärde)»1 2%
Gjorde ej uppgifterna»22

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt otydliga och svårt att förstå vad man skulle göra!» (2)
- inte jättehögt, men gvar helt klart relevant, vissa är mycket sämre» (3)
- Förbättrade förståelsen av CLT» (3)
- Rätt så roliga, och givande.» (4)
- Lärde mig det som inlämningsuppgifterna handlade om då.» (4)
- 4.5 snarare än 4 men men....» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.21


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

60 svarande

Ja»1 1%
Nej»59 98%

Genomsnitt: 1.98

- inte på just denna kursen bara, men allmänt känns det som att det inte är så jämställt ibland, tjejerna räknas inte riktigt in... fast det är ingen som gör det på flit förstås.» (Ja)
- Inte vad jag märkte.» (Nej)
- Jag själv har inte reagerat på något.» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

1 (För låg)»1 1%
2 3%
42 70%
9 15%
5 (För hög)»6 10%

Genomsnitt: 3.28

- Kursen var för lätt men perioden för hård.» (2)
- låg väldigt efter pga lite plugg. fösökte plugga in det mesta innan tentan» (3)
- Lagom, det hände mycket annat under perioden så mer hade inte hunnits med. Däremot skulle inte jag ha något emot fler bonusuppgifter. De var bra.» (3)
- Belastningen var ganska låg, men tur är väl det med tanke på att vi (iaf F) läser ytterligare tre kurser.» (3)
- lagom» (3)
- Ganska lagom egentligen, svårt att hinna med pga andra kurser» (3)
- räknade tyvärr inte så mycket som jag velat. men det var lagom mycket räkningar per vecka.» (3)
- Med tanke på hur många poäng kursen gav var det en aning för stor belastning.» (4)
- Eftersom Miljöfysik, valbar kurs (hållf/regler) och speciellt labbar tar upp så mycket tid så hamnar tyvärr matstaten i skymundan vilket är väldigt synd!» (4)
- Ganska hög arbetsbelastning för 4.5 hp.» (4)
- hektisk läsperiod..» (4)
- Alldeles för mycket jobb för så få poäng!» (5 (För hög))
- För att vara en så liten kurs (4,5 hp) var det extremt mycket material att gå igenom, inte en rättvis bedömning av arbetsbelastning att göra kursen så liten.» (5 (För hög))
- Det var för mycket för en sådan liten kurs.» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»25 41%
Mycket bra»27 45%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.61

- har gått bra det sammarbetet jag haft» (Ganska bra)
- Underbart! Klarar det inte utan er!» (Mycket bra)
- Har dock inte sökta alltför mycket samarbete.» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»22 36%
Mycket bra»21 35%
Har ej sökt hjälp»17 28%

Genomsnitt: 3.91

- bra vid räknestugor» (Mycket bra)
- Herr Broman svarar snabbt och proffsigt på alla mail.» (Mycket bra)
- Har ej ställt många frågor, trots stora möjligheter till detta.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

59 svarande

1 (ej prisvärd)»5 10%
12 25%
20 41%
9 18%
5 (mycket prisvärd)»2 4%
Köpte inte boken»11

Genomsnitt: 2.81

- Innehållet är bra. Kvaliten sämre, en kasst ihoplimmad paperback för 700 kronor är inte värt det hur bra innehållet än är. » (1 (ej prisvärd))
- Den var kass och det måste finnas en bättre bok inom detta området. Jag vill kunna räkna inte bevisa saker» (1 (ej prisvärd))
- För litet teori.» (1 (ej prisvärd))
- Mest använt boken för uppgifterna i den» (2)
- En bra bok men dock en aningen för dyr, skulle gärna fått kosta 450kr» (2)
- Boken är bra, bitvis mycket bra. Men ganska dyr...» (3)
- Svårt att avgöra, läste inte så mycket. Räknade några tal och de kändes ganska bra.» (3)
- Helt ok bok, men lite för dyr» (3)
- Den var prisvärd, men den klarar ju inte kravet på <70kr/hp.» (4)
- köpte av förra upplagan av en kompis» (4)
- Eftersom uppgifterna är i boken så...» (4)
- Helt okej» (4)
- Mycket bra bok, hann tyvärr inte läsa den så noggrant men kommer nog att göra det i sommar. Skoj kurs, men mycket annat som tog tid.» (5 (mycket prisvärd))
- det var lagom att låna boken och köra mycket på wikipedia. uppgifterna löstes med fördel med hjälp av cramster.» (Köpte inte boken)
- svårt att tro att jag funnirt den prisvärd» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

1 (Mycket liten)»6 10%
10 16%
16 27%
17 28%
5 (Mycket stor)»10 16%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- föreläsningsanteckningarna, lärde mig nästan allt, jag tycker boken var dålig» (1 (Mycket liten))
- Gammla tentor var det enda riktigt bra» (2)
- I och med att föreläsningarna var svåra att hänga med på så var man tvungen att ta till boken, trots att den inte var så bra den heller. » (3)
- Boken förklarar bra, men kan vara lite rörig om man bara vill slå upp saker» (3)
- större delen av inlärningen kom därifrån» (4)
- Bra anteckningar på hemsidan» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

60 svarande

Ja»48 87%
Nej»7 12%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.12

- Jag tycker att en eller två av frågorna på examinationen var av en karaktär som det inte riktigt fanns bra exempel på i varken boken eller de föreläsningsanteckningar som gick att hitta på internet. Jag tycker att i alla fall grunderna för alla tentauppgifter borde finnas att tillgå.» (Ja)
- Lite skral hemsida» (Ja)
- Tentan var ganska annorlunda jämfört med de gamla. Hade varit mycket bra att få ut typtal så att man kjunde vara förberedd på denna typen av tentamen.» (Nej)
- okklart i slutet om när bonusen skulle vara inne och att det tydligen gick dagen efter var riktigt dåligt eftersom man inte fick reda på det.» (Nej)
- Överlag bra men vad som främst saknades var en övningstentamen som motsvarade föreläsarens idéer om hur denna bör se ut. Även om detta nämndes var det olyckligt att de frågor som gavs på tentamen var formulerade på ett sätt som ej visade någon tydlig korrelation med varken uppgifter i kurslitteratur eller tidigare givna tentamen. » (Nej)
- Tycker inte att Erik höll vad han lovade till tentan. Tycker han gjorde tvärt emot vad han sade och lade inte tyngd på tentan på det han lovade. » (Nej)
- Mer tentamensexempel» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Strukturen.»
- Erik»
- Föreläsaren»
- Examinatorn»
- allt»
- Kursboken även fast den var dyr, tycker kursen täckte det mesta.»
- föreläsaren»
- Föreläsaren, upplägget»
- Att det inte krävs mer tid än det gör.»
- Tentamen på Svenska!!! Liknande frågor...»
- Föreläsaren»
- Föreläsningarna är i stort sett bra. Examinationen var bra. Bonusuppgifterna funkar.»
- Bonusuppgifterna, räkneövningar.»
- Föreläsaren!»
- Erik Broman»
- Erik!! Skänt med en ung och modern föreläsare som omväxling!!»
- Föreläsaren. Han fick mig att fatta och tycka om ett ämne jag alltid avskytt och allid varit jättedålig på. »
- Inget»
- möjligheten att få hjälp.»
- Bra föreläsare.»
- Erik»
- Tentan bör ej ändras»
- föreläsaren»
- bra föreläsare!»
- erik»
- bonusuppgifterna, läroroka»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet inte.»
- Kanske alternativ till kursboken?»
- Mer ekonomi»
- Bonusuppgifterna»
- Att Erik får lägga upp kursen själv!»
- inget»
- kursnamnet»
- Fler bonusuppgifter, lite mer exempelinriktade föreläsningar»
- Låt sannolikhetsläran bli större och statistiken mindre. De första två veckorna var det den roligaste kursen jag läst på chalmers, de sista tre kanske den tråkigaste.»
- Räkna gärna klart exemplerna på tavlan under föreläsningarna ..Lättare tenta och bättre bok ..»
- Bättre exempel på lektionerna!»
- Föreläsningsanteckningarna på hemsidan»
- Gärna mer fokus på besvärliga delar som MGF, skattningar, hypotesprövning. Inser dock att kursen redan är ganska fullmatad för att vara 4,5 hp.»
- Föreläsaren nämnde att denne inte ansåg att tidigare tentamen inte gav rättvisa åt kursen eftersom dessa främst var fokuserade på kursens senare del samt endast innehöll sex stycken större frågor vilket, enligt denne, skulle medföra att studenter som missat något moment i kursen hade alltför dåliga förutsättningar att klara tentamen. Av denna anledning var det åtta frågor på den tentamen som slutligen gavs. Den egna uppfattningen var dock att ämnets natur gör att en stor del av svårigheten med problemen ligger i att sätta sig in i och förstå dessa. Det större antalet frågor stal därför, den egna åsikten är att detta stal alltför mycket tid. Varför examinationen inte fullstänigt representerade de egna kunskaperna. »
- Kanske baka in något exempel om analys av mätdata, som vi praktiskt kan använda i exempelvis ExpFys-labbarna/-rapporterna. En liten extrauppgift?»
- Formuleringen och layout av bonusuppgifterna.»
- Inget speciellt»
- Allt, föreläsningarna, inlämnigsuppgifterna, ny bok, bättre tenta, bättre information om allt»
- Föreläsningarnas svårighetsgrad, de var för svåra.»
- Fler "ordentliga" bevis.»
- Bonuspoängena borde gälla i ett år.»
- Kurslitteraturen»
- Gärna andra exempel än bollar i en urna på föreläsningarna. »
- gör mer exempeluppgifter.»
- Helst fler förklarande exempel, där det visas lite fler steg i en uträkning»
- miljöfysiken. den inkräktar tidsmässigt och blir på så sätt ett hinder för matstaten.»
- bonusuppgifterna bör vara lite roligare»
- städa upp inlämningsuppgifterna så att det blir mer lättlästa.»
- bonusuppgifterna, tydligare instruktioner»

19. Övriga kommentarer

- Erik har skön föreläsningsstil.»
- föreläsaren var bra.»
- Det sas att större vikt skulle läggas på hela kursen på tentan... Detta skedde dock inte utan det kom nästan uteslutande från de två sista veckorna... Dåligt att säga något sådant om det ändå inte gäller»
- mer statistik i kursen, kanske tydligare uppdelat»
- Glad sommar! :D»
- Trevlig lärare och övningsledare!!»
- Jag fick kunskap som jag kan komma att få användning av oftare än jag först trodde.(uppskattningsvis)»
- Jag tyckte att det var svårt att hänga med under kursens gång. Visste inte riktigt vad som var viktigt att lära sig, och fick ingen övergripande syn.»
- krursen var för bred för vara på en läsperiod, så det var kanske därför föreläsaren inte ville gå igenom mycket på djupet och förklara någonting överhuvudtaget. därför fick vi lära oss från den mycket svårlästa boken och det blev inte så lyckat. jag tycker att det här var den sämta kursen jag har haft hittills.»
- Föreläsaren sa att han tänkte förändra tentan jämfört med tidigare år så att det mer skulle återspegla hela kursens innehåll och inte bara de två sista veckorna på kursen. Jag tycker ändå att det var lite för mycket frågor på de två sista veckorna i kursen på tentan. En exempeltenta nu när han faktiskt tänkte förändra tentan hade verkligen varit bra att ha och jag tycker att det är lite dåligt av föreläsaren att inte ge oss någon. Att föreläsaren tänkte ändra på tentan sades bara på föreläsningen och vad jag vet så står det inget om det på hemsidan.»
- Några typtentatal inför tentan hade gjort det lättare att förstå vilken typ av problem man förväntas kunna lösa.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från