ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V VGE370 Teknisk geologi

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-27 - 2008-06-11
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Anders Nordquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Förstå hur bergarter bildas.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 27%
Mycket bra»52 72%

Genomsnitt: 3.72

- Jag har fått en generell bild av hur det går till (den som föreläsningar och kurslitteratur förmedlade) men skulle gärna lära mig mer (speciellt om hur de kemiska processerna går till).» (Ganska bra)
- Praktiska övningar var mycket givande» (Mycket bra)
- Förstår bra men har aldrig testsats på mina kunskaper» (Mycket bra)
- uppfylldes bra under föreläsningarna» (Mycket bra)
- Man fick dock inte visa så mkt av det på tentan.» (Mycket bra)
- Blandade inlärningssätt» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Förstå hur jordarter bildas.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»28 38%
Mycket bra»43 59%

Genomsnitt: 3.58

- lite mindre fokus på detta jämfört med bergartsbildningen» (Ganska bra)
- Se kommentar ovan.» (Ganska bra)
- Praktiska övningar var mycket givande» (Mycket bra)
- Förstår bra men har aldrig testsats på mina kunskaper» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Förstå vad grundvatten är och en del om hur det fungerar.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»38 52%
Mycket bra»29 40%

Genomsnitt: 3.31

- Min grupp hade grundvatten sista dagen på geologiresan och fick en kort och stressad genomgång om hur man ritar kurvor grundvattenkartan. Det var mindre bra. » (Ganska dåligt)
- Se ovan igen.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Ha en grund och ökad förståelse för den kemi som har betydelse för att förstå olika processer som sker inom geologin.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»27 37%
Ganska bra»34 47%
Mycket bra»8 11%

Genomsnitt: 2.65

- Tycker hela kemidelen i kursen har varit dålig. Under labben fick vi ingen bakgrund i vad det vi gjorde hade för nytta i verkliga livet, och inom geologin. Kemirapporten luddig, väldigt dåligt informerad om vad vi skulle skriva om och komma fram till. Samma sak på hydrologidagen på georesan. Ingen var särskilt intresserad under labben under vattentornet, tillräcklig information om vad vi skulle ha för nytta av den delen gavs ej. » (Mycket dåligt)
- Intresse och pedagogik krockar» (Ganska dåligt)
- Jag har fräschat upp vissa kunskaper från gymnasiekemin men skulle ha velat ha en tydligare koppling till geologiämnet. Det kändes som två kurser, en i geologi och en i gymnasiekemi men inget samband mellan de båda.» (Ganska dåligt)
- Kemin har varit svår och problemuppgiften var otydligt upplagd (vad som väntades)» (Ganska bra)
- verkar som de flesta inte gillar kemidelen av kursen» (Ganska bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 23%
Målen är svåra att förstå»5 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 34%

Genomsnitt: 2.8

- Jag tycker att ni ska sluta tjata om mål. Som student vill jag kunna lita på att de som undervisar i kursen vet mer än jag och jag vill att det ska framgå av själva undervisningen vad som är viktigt i kursen, inte av ett papper som beskriver olika mål. Alla studenter har olika mål med en kurs ändå, vad man väljer att ta till sig är upp till var och en.» (Jag har inte sett/läst målen)
- skumma luddiga mål» (Målen är svåra att förstå)
- Svårt att med hjälp av kursmålen veta vad man ska tentaplugga på. Jag tycker målen ska ge en tydlig ledning till vad som är viktigt på tentan, det uppfylldes inte. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tycker inte att kursensmål gick hand i hand med tentan vi gjorde. Mål för godkänt stämde ej överens.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»56 90%
Nej, målen är för högt ställda»6 9%

Genomsnitt: 2.09

- Se ovan.» (?)
- Möjligtvis var kemin lite på gränsen för högt ställd, framförallt vad gäller rapporten.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jämfört med t.ex. miljökursen tidigare läsperiod var denna kursen mkt mer omfattande, en stor tenta och en kemirapport + laborationer.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»4 6%
I viss utsträckning»38 59%
Ja, i hög grad»18 28%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.34

- På tentan kom ingen fråga om någon process, hur jordarter/bergarter bildas, östersjöns historia, bowens reaktionsserie. Detta har var en viktigt bit av kursen som inte testades.» (Nej, inte alls)
- visserligen svårt att göra en tentamen på ett så omfattande material, men jag tycker ändå att tentan inte var riktigt så omfattande i en del avseenden. Kunde ha gjort den lite mer generell så att fler delar togs med. » (I viss utsträckning)
- Tentan var inte vad jag förväntade mig. Det är en hög godkäntgräns. Den liknade knappt föregående års tentor. Fråga 3, 6 och 9 var ett mysterium. Jag kännde att jag hade god kunskaper i ämnet men att, gör tentan svårare för att sätta dit folk, så kändes det. » (I viss utsträckning)
- Tyckte inte att den skrifliga tentamen la stöst vikt vid det mest väsentliga. Kändes mer som om en del frågor togs enbart i syfta att "se om studenten läst kurslitteraturen väldigt noga". Tyckte en del viktiga processer inte fanns representerade på tentamen. (Berarts cykel, Bowens reaktionsserie, m.m)» (I viss utsträckning)
- Flera frågor på tentamen var för detaljerade och inte alls "processfrågor" som det var sagt. Mycket dåligt tycker jag.» (I viss utsträckning)
- Det hade varit bättre om tentamen var skriven för att testa om eleven förstod de övergrippande processerna. 8-9 frågor, 10 poäng per fråga som nu, men strunta i deluppgifter och tekniska termer, det lär man sig snabbt när man arbetar med det ändå!» (I viss utsträckning)
- Tentan var utformad helt annorlunda jämfört med tidigare tentor så det var svårt att förbereda sig.» (I viss utsträckning)
- Bra att dela upp examinationen i problemuppgifter, duggor och tenta» (Ja, i hög grad)
- Väldig "praktisk" tenta. Kul och känns som ganska trovärdiga situationer man kan hamna i.» (Ja, i hög grad)
- En del frågor var på en specifik del inom ett område där bredare frågor hade kunnat ställas. däremot kanske dessa frågot verkligen testar om man har läst noga. har man pluggat ordentligt kan man ju inte bara det övergripande utan också detaljerna. Jag tycker därför att lagom mängd sådan frågor är bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»11 15%
Ganska stor»38 53%
Mycket stor»21 29%

Genomsnitt: 3.11

- Var tyvärr inte så aktiv på föreläsningarna, men övningstillfällena var bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har många gånger varit ganska osammanhängande, mycket intressant fakta har presenterats men på många sätt har det gått igenom ena örat och ut genom andra. För mycket prat, för lite struktur. Georesan var klart mest givande. Övningar har varit mycket bra.» (Ganska stor)
- Av någon anledning har jag haft en tendens att somna under geo-föreläsningar... Men det är snarare mitt fel än erat» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsare. Dessutom gillar jag att powerpointpresentationerna var utlagda innan i de flesta fall!» (Ganska stor)
- Inom vissa områden var det väldigt mycket upprepningar på föresläsningarna. Det kändes ibland som om de olika föreläsarna inte hade koll på vad de övriga tog upp.» (Ganska stor)
- ibland ganska upprepande föreläsningar, kunde ha varierats lite mer, ex vis om bergarternas bildning, bergartscykeln osv.» (Ganska stor)
- Föreläsningar och övningar gick hand i hand. Mycket bra =)» (Ganska stor)
- Många föreläsningar har varit intressanta, vissa har varit lite svårare att ta till sig. Kemin tog upp väldigt mycket tid i förhållande till vad ni verkade förvänta er att vi skulle ha lärt oss (inte så mycket). Allra bäst var geologiresan som var hur kul och lärorik som helst! Hurra hurra!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna rörande det rent geologiska har varit utmärkta. Kemidelen har varit ostrukturerad och kännt ganska onödig. Föreläsningarna var inte heller ngn höjdar i kemi delen.» (Mycket stor)
- Exursionen har varit till störst hjälp för min inlärning. Däremot har vissa föreläsningar varit helt meningslösa, då det känns som att inte det viktigaste tas upp. Det är lättare att arbeta in material i boken om man vet vilket som är viktigast och vad som kommer fokuseras på i examinationen.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»16 22%
Ganska stor»42 59%
Mycket stor»10 14%

Genomsnitt: 2.83

- Boken är väldigt matig vilket antagligen är bra. Det skalll dock sägas att registret i boken är helt värdelöst. Ex diagenes hänvisar till ett omnämnade i oljebildandet och inte alla andra ställen som exempelvis det som handlar och diagenes och definitionen...» (Mycket liten)
- Den sämsta kursboken jag läst. Bara flum rakt igenom och en svårbearbetad text dessutom. Borde deffenitift bytas ut!» (Mycket liten)
- Ganska tung kursbok, kändes som att man var tvungen att sålla ganska mycket i texten för att plocka ut det som var värt att komma ihåg.» (Ganska liten)
- Boken är ganska jobbig att läsa, men man får ta tjuren vid hornen. När man väll kommer igång är den bra» (Ganska stor)
- Vet att många klagade på kurslitteraturen, men jag tycker ändå den var helt okej. Tror snarare att det är lite mer omställning från gymnasielitteraturen. Tycker allt att den skall bevaras. PM från exkursionen var mycket bra.» (Ganska stor)
- Bra häften vi fick på resan! Bra sammanfattningar, underlättande läsandet i boken.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen va sådär, vissa delar var bra och tydliga men mycket kändes ovesäntligt och ganska ofta står det så mycket detaljer att man missar själva basförståelsen. Det är svårt att läsa den "som en roman".» (Ganska stor)
- de 4 häftena från exkursionen var väldigt bra » (Ganska stor)
- Främst annat material än huvudkurslitteraturen.» (Ganska stor)
- Kompendier som delades ut under geologiresan var väldigt användbara. Boken var ett bra komplement men var ganska svårt skriven.» (Ganska stor)
- Jag gillar geologiboken men tycker att vissa kapitel behöver förklaras tydligare t ex hur bergarterna bildas. » (Ganska stor)
- Dock har det snarare varit lite väl mycket kursmaterial, med en bok på väldigt många sidor, 4 tjocka kompendium, föreläsningar, kemidel, laborationer m.m. Jag tycker att en del av detta kan sållas bort då det kan vara svårt för studenten med den mängd material att prioritera. Det blir lätt att man lär sig lite om allt, istället för att få med sig det viktigaste. Det blir lätt att man då utgår i från den information som oftast lyfts fram (självklart), med sedan ställs det tentamens frågor på andra saker. » (Mycket stor)
- Boken har varit nödvändig, dock var den väldigt detaljerad i många fall. Material för övningarna har varit bra, på så sätt kan man förbereda sig innan en övning om man vill. » (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»29 40%
Mycket bra»40 56%

Genomsnitt: 3.53

- Under kemirapporten, fick några grupper ut tre sidor om reaktionsformler som underlättade deras rapportskrivning. Vår grupp fick ej samma papper. I efterhand sade en lärare att "Oj, då måste kopiorna tagit slut". Min fråga är då: Varför lades det pappret ej upp på kurshemsidan. Annars bra.» (Ganska dåligt)
- Ni kan ha bättre logik och struktur på hemsidan, lägg till fler mappar, t.ex. "PP-presentationer" med ett bra namnsystem, typ F2, F3....F12, det fanns inte på alla. Svårt att hitta vad man söker när det inte finns uppdelning, eller alltid ligger i kronologisk ordning» (Ganska bra)
- Fungerat bra, men lite för mycket material. Kemikompendiet har jag knappt öppnat trots att det tog över 100 sidor av min printerkvot. Kanske ett kortare och mer sammanfattat kompendium i fortsättningen.» (Mycket bra)
- Bra att alla föreläsningar kom upp» (Mycket bra)
- Kompendiena från resan var mycket bra.» (Mycket bra)
- Jättebra!» (Mycket bra)
- Väldigt bra!Föreläsnings PP har lagts ut innan föreläsningar,vilket jag tycker är bra för förberedelse inför en föreläsning.» (Mycket bra)
- Väldigt, väldigt mycket material. Men bättre det än för lite.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»42 59%
Hög»22 30%
För hög»6 8%

Genomsnitt: 3.46

- Några belastningstoppar, inga allvarligare dock.» (Lagom)
- Kursen tog god hänsyn till att vi läser flera kurser samtidigt. Dock tycker jag att informationen mellan olika kurser kan bli bättre. Det skulle både elev och undervisare tjäna på.» (Lagom)
- Det har varit jämn och bra arbetsbelastning. Jag tycker att det är bra med så mycket obligatoriska och praktiska moment.» (Lagom)
- Tyckte den var ganska ojämt fördelad över läsperioden, men överlag ganska hög. Kursen innehåller väldigt mycket» (Hög)
- För mycket fokus på kemi, med labbarna och rapporten + dugga. Tyckte inte det var nödvändigt för förståelse och hade hellre haft mer geologi föreläsningar på stor del av den tiden.» (Hög)
- Kemidelen och efterfrågad nivå på rapporten har inte upplevts som att det "bara" motsvarade 1,5hp.» (Hög)
- Inför tentan kändes som att vi skulle kunna för mycket detaljer, ex silikatföreningar. Jag tycker att det är bättre att kunna mer "relevanta" saker som, som man under kursen har märkt är viktigt då det har lagts flera förelsäningar inom området.» (Hög)
- Det har varit mycket information att ta in efter exusionen. Det var efter den som man förstod det som stod i boken,så då fick man läsa om det mesta i boken vilket gjorde att belastningen blev stor.» (Hög)
- med kemi rapporten, tog uppmerksamheten från resten» (Hög)
- För mycket utantill kunskap.» (För hög)
- Med utgångspunkt i min kommentar ang. mängden kursmaterial. Även om man läst under läsperiodens gång blev det lite mastigt inför tentan. Annars har det under läsperioden känns bra med antalet föreläsningar, m.m.» (För hög)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 9%
Ganska bra»31 43%
Mycket bra»19 26%
Har ej sökt hjälp»14 19%

Genomsnitt: 3.56

- Varit snabba med att svara på emails. Bra!» (Ganska bra)
- På övningarna kunde man ofta lätt ställa frågor, dock kunde man bara ställa frågor om just det området.» (Ganska bra)
- Hade behövs fler tillfällen där det fanns möjlighet att fråga om kemifrågor. Fler tillfällen eller fler klassrum för att öva inför duggan!» (Ganska bra)
- För det mesta har det varit lätt att ställa frågor, men ibland kan det vara lite jobbigt i en klass med 120 pers och man inte känner alla. Det är lättare att fråga om man är i en mindre grupp.» (Ganska bra)
- Spec, under resan» (Mycket bra)
- Många olika handledare är både possitivt och negativt. Bättre kommunikation mellan olika handledare mm» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»18 25%
Mycket bra»50 69%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.72

- Det hänger väldigt mycket på vilka personer man får jobba med och hur ambitiösa dessa är.» (Ganska dåligt)
- Tycker att en problemuppgift där man måste samarbeta ger mycket.» (Mycket bra)
- Trevligt att lära känna lite annat folk bättre under resan.» (Mycket bra)
- Det har varit kul att vi har varit i nya grupper och jag har lärt känna många fler i klassen.» (Mycket bra)

14. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»27 37%
Hög»34 47%
För hög»9 12%

Genomsnitt: 3.69

- Trots en vecka ledigt vid valborg och en vecka georesa med frånvaro så har belastningen inte varit speciellt hög.» (Låg)
- Samma här, ojämt fördelad. Dessutom blir det ganska mycket med cortegen, även fast det är utanför skolan. Även georesan har bidragit hit då en veckas studier för mekanik-kursen gått bort» (Hög)
- Mekanik och geologin har turats om att få fokus. Mycket mekanik och sedan två veckor utan under exkursionen exempelvis. Bra variation för att vara två parallella kurser.» (Hög)
- Hög efter det att vi kom hem från exusionen, då hade man missat 4 dagars pluggande av mekanik (och på sätt och vis geologi).» (Hög)
- mekaniken upptar mycket tid» (Hög)
- Jag läste tre kurser :)» (För hög)


Önskade åtgärder

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exkursion och övningarna gav mest i min mening, således bevara dem!»
- Exkursionen!»
- Geologiresan bör absolut behållas. »
- Exkursionen. Den gav mycket!»
- Georesa och övningar»
- Exkursionen! Där lärde man sig massor och såg helheten från att ha läst om det till att gå ut och uppleva hur det ser ut. Mycket pedagogiskt! Även föreläsningar med powerpointpresentationer som dessutom läggs ut innan föreläsningar tycker jag skall bevaras.»
- uplägget på resan»
- Geologiresan! Även materialduggan och geologiövningarna. Viktigt med praktiska moment till denna kurs.»
- exkursionen»
- Exkursionen, laborationerna.»
- Tydligare mål och en vettig tenta!»
- Exkursionen, jordartsövningen och i stort upplägget med föreläsning.»
- Bra med små gruppen på geo-resan, bra tillfällen att ställa frågor. Bra övningar och system med duggor. »
- exkursionen! den var toppen!»
- exkursionen»
- Geologiresan och övningarna.»
- Geologiresan»
- Exustionen och labb tillfällena. »
- Exkursionen!»
- Vet ej vems powerpoint som var vems, men man såg snabbt att det var två olika föreläsare. Den ena av dem borde tänka igenom varför de ens lägger ut powerpointer för oss studenter!!»
- Georesan var fantaskiskt bra!»
- Resan, den var kanon. Mitt intresse ökade jättemycket!»
- Geologiresan, naturligtvis! Var väldigt härligt att få komma ut i naturen och verkligen se och uppleva allt man bara hört under föreläsningarna. »
- Georesan är det som ger mest i hela kursen»
- Resan!»
- Föreläsningarna har varit givande tycker jag. De bör man bevara och kanske ha mer föreläsningar istället för vissa övningar. »
- Exkursion»
- exursionen, dock bör nog dagarna förkortas lite. När dagen nästan är slut och man ska sammanställa det man kommit fram till är man så trött att man inte kan koncentrera sig.»
- resan, de praktiska momenten»
- upplägget är bra. ser ingen vits med att ändra något»
- Lars Rosen, han var riktigt riktigt bra!»
- Grupparbetet»
- Upplägget på kursen är bra man tvingas läras mkt pga av alla övningar och resa.»
- obligatoriska övningstillfällen får en att hänga med trots att man missar föreläsningar.»
- exkursionen»
- Studieresan lärde oss mer än resterande kursundervisningen tillsammans. Och då har ändå Tekniskgeologi haft den bästa undervisningen hittills på Chalmers.»
- Geologiresan! Övningar och föreläsningar.»
- Geologiresan! »
- Resan.»
- Exkursionen! Jätterolig.»
- Resan och alla övningar. Det är kul att det är så många lärare och övningsledare som engagerar sig och kul att få kontakt med andra än studenterna på programmet. Det märks även att de som undervisar gillar det de håller på med och tycker att det är viktigt att vi ska lära oss om ämnet.»
- Geologi-resan»
- resan, ger mycket kunskap»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer allmänt material hade varit bra att få. Kurslitteraturen va inte den mest lockande läsning dessvärre.»
- Bra som det är.»
- Kemi undervisningen. Den har varit ostrukturerad och rörig, målen för vad uppgiften skulle omfatta har varit mycket oklara. »
- Mer tillämpningar, på vilket sätt kommer jag använda detta i mitt arbete som ingenjör? UM1&2 var bra, mer tillämpningar på det vi lär oss.»
- se till att tentan tar upp det som står i målen»
- Kanske nivån på kemin i övningen som visserligen gav en hel del... Tentamen kunde vart lite mer nyanserad.»
- simplare labb och labbrapport»
- Kemidelen tar upp alldeles för stor del och får för mycket uppmärksamhet. Kanske bara få kemihäftet och ha en liten dugga. »
- tentan»
- vet ej»
- Tentan, målen och någon övning där Tentan behandlas djupare»
- Föreläsningar har gigantiska möjligheter till förbättringar. Mindre, mer kärnfull text på slides. Presenation på pdf utan föreläsare säger INGENTING utan föreläsare om det inte står något matnyttigt på slidesen men har de all info kan man fråga sig varför man ska lyssna på föreläsaren, allt står på slidesen. Istället tycker jag att föreläsaren förbättrar presentationerna, lämnar ut som pdf i förväg och låter en sammanfattning av föreläsningen, gärna skrivet tillsammans med presentationen för att relevanta bilder ses i sammanhanget. Kemidelen måste ändras. Den behöver ge insamlingstid för att återknyta kemi och kemiska begrepp innan geokemin behandlas. KemiA är enda kravet för att söka in men kemikompendiet började på en KemiB nivå vilket gjorde det svårt att förstå och läsa. Tror att om kunskapen om kemi finns genom en bättre repetition kommer rapporten inte upplevas som övermäktig eller för stor för avsatta poäng. Åter lite till presentationerna. Vissa områden, bilder, informationer återkom, ex bergartbildandet, magmatisk->sedimentära->metamorfa osv. Det är bra men upplevdes, även om det kanske fanns en struktur bakom, som att de snubblade över varandras förläsningar. Man bara råkar säga något som nämnts tidigare. Genom att hänvisa med mellan presentationerna binder man samman olika föreläsare till att det upplevs som att någon sitter vid rodret och har koll. Sammanhang istället för splittring.»
- Det blir väldigt mycket att lära sig till tentan. För att lära sig allt som står i boken räcker det inte att läsa de 600 sidorna bara en gång. Att man går mer efter föreläsningarna och minskar antalet sidor i boken att läsa skulle minska stressen. Man kanske kunde ha en lite tenta innan geologiresan för att vara bättre förberedd inför den med.»
- Logiken på kurshemsidan, publicera PM för geologidagarna INNAN resan och inte på krokiga vägar på bussen 15 min innan exkursionen börjar. Det var mkt papper att skriva ut, bra om man kan sälja vidare kompendierna. Önskar tydlig hänvisning till vad man ska tentaplugga på, mer specifikt än "läs hela boken 600 s och alla anteckningar"»
- Kemidelen. den känns väldigt stor i förhållande till kursens poäng. kemiföreläsningarna var något oinspirerande. upplägget på dem kan förbättras.»
- Man bör få välja grupp själv till kemin så att man kan anpassa sina mål. annars blir det lätt en person som kan kemin gör grupparbetet och de andra åker snålskjuts.»
- Kemidelen av kursen»
- kemi föreläsningarna var tråkiga och ointressanta.»
- Vad som frågas på tentan. Lite mer bredare, varierande uppgifter (Kändes orelevant med två uppgifter om tunneln) och inte frågor på detaljer..»
- Byta kursbok. Kompendierna var bra och täckte nästan allt. Fyll ut dessa med de som saknas så borde det räcka. Dessa borde för övrigt delats ut innan excursioinen så man skulle kunna ha möjlighet att byta ut dem!»
- Hela kemidelen.»
- Kemidelen, minska på labben och gör förläsningarna mer relevanta. Kanska ha förläsningarna efter labben när man kan tänka på vad som har skett... dela upp labben eller minska den, för stor och omfattande på lite tid! Hela gruppen kan inte ta del av alla expriment.»
- Mängden kursmaterial, bättre, mer väsentliga frågor på tentan! Dessutom känns 2 frågor (skrivbordsstudie inför urbergsdagen och den om urbergsdagen ute i fält) lite överflödigt. Det hade räck med en av dem och sedan kanske frågat om något centralt. Kan tänka mig att det är rätt lätt att förlora poäng på en sådan, lite mer "friare" fråga då man inte vet exakt vad frågan innebär och vad som egentligen efterfrågas. »
- Mindre kemi»
- Bättre underlag för egna anteckningar under föreläsningarna. Ibland bläddrades det för snabbt i power-point:arna så man inte hann skriva ned det viktiga, och ofta så att man inte ens hann läsa! Eller skippa texten i power-point och visa bara bilder! Det är svårt att koncentrera sig när man skall läsa på skärmen och lyssna på föreläsaren samtidigt.»
- Kemin känns inte speciellt seriös. Arbetet är bra att vi får göra men duggan är ingen bra lösning. Antigen så tycker jag man kan slopa duggan i kemi eller också lägga in en liten dugga där man får skriva och motivera lite för att visa att man förstått. »
- Minska på kemin, eller ta bort den helt och hållet. Alt. gör om den till en fristående kurs (frivillig?) som t.ex. informationskompetens.»
- Föreläsningarna - ta upp det viktigaste Tentamen - processfrågor, och ta upp det viktigaste»
- kanske är den här um1 & um2 lite over kill. »
- Att inte GG babblar på om en massa annan skit än det vi ska lära oss»
- Svårt att säga det var en bra kurs med bra moment»
- Kemidelen känns oseriös. Anledningen till att jag säger det är att modellen med att trycka in så mycket kunskap och fakta där en sån stor del av studenterna inte har förkunskapen som förutsätts, den är inte hållbar. Att föra en sån undervisning, det känns oseriöst. Bättre att lägga det på en nivå där man kan ta in det, och faktiskt på så vis kunna använda och lära sig något.»
- Tentan avspeglade inte kursens innehåll. Vissa frågor var ren "kom ihåg för stunden"-fakta. "Kom ihåg"-fakta bidrar inte till ökad kunskap eftersom att ingen kommer ihåg faktan mer än en vecka efter avlagd tentamen.»
- TENTAN! Den testade oss inte på det mest relevanta i kursen. Den var mkt märklig och inte alls täckande på kursen.»
- kemin borde tillämpas mera och kompendiet finnas att köpa respektive delas ut.»
- Kemidelen. Kraven för VoV är Kemi A, vilket ofta läses i ettan på gymnasiet. För de som kommer direkt därifrån är det tre år sedan de läste Kemi, för de med yrkesverksamma- eller sabbatsår emellan är det ännu längre. Handledarna förutsätter att vi kan långt mer Kemi än vad vi gör. Dessutom är utdelningen endast 1,5 poäng på hela Kemidelen, många av oss arbetade långt mer än det med dugga, labbar och inlämningrapporter. Mindre Kemi eller mer poäng!»
- Mer handledning vid skrivandet av kemirapporten.»
- Kemi-delen, labben var inte så givande. Inte helt klart hur det hade med geologi att göra. Hade också varit bra om man fick häfterna som man fick på exkursionen innan avresa så man hade kunnat läsa igenom dom!»
- Ta upp det viktigaste på föreläsningarna, ibland känns det som att föreläsningarna inte alls har med geologi och göra. OCH framförallt inte relevant till tentan ! Att läsa boken som en roman som ni säger är så bra, känns inte som att boken är så välkommnande för sådan läsning. Tentan: Vissa frågor undrar man varför ni egentligen har valt att lagt med, har ni bara slagit upp en slumpvist vald sida, för att testa om vi har läst boken ? Ibland undrar man !»
- Tentan. Lite tydligare upplägg av kursen.»
- Kemidelen av kursen. Denna del var rörig och när jag i slutet av kursen förstod vad det var ni försökt få fram (mestadels utifrån frågor ställda i olika extentor), så tyckte jag att det hade varit lättare att bara förklara det från början så hade man hunnit lära sig mer. Var personligen inte helt nöjd med vår kemirapport eftersom jag inte förstod vad ni ville ha fram.»
- Jag föredrog tidigare års tentor»
- Borde finnas en bättre bok.»
- klarare hur stor kemi rapporten sall vara»


Övriga kommentarer

17. Övriga kommentarer

- Tyckte tentan var dåligt framställd. Flera uppgifter med bara "ord" som gav massa poäng utan att behöva veta innebörden av dem i princip. Mer ett glosförhör än att visa att man förstått hela sambandet. T.ex nämna alla silikatgrupper för mineraler som finns. Känns ganska oviktigt i jämförelse med andra frågor!»
- Kanonbra kurs, exkursionen gav en betydligt ökad förståelse och underlättade inlärningen. Önskar att andra kurser tog efter i största möjliga mån. Även väldigt bra folk som hållit i kursen»
- tack till G2»
- Intressant kurs, gav mersmak»
- En mycket intressant och givande kurs!»
- Väldigt bra kurs! Kändes mycket relevant och kul med så mycket praktiskt. Geologiresan var en pärla och ökade förståelsen för geologiska bildningar otroligt.»
- Svår tenta, tveksamt om den verkligen testade de mest vitala kunskaperna. »
- Det var väldigt jobbigt att ha 2 så tidskrävande kurser under samma läsperiod (Geologin och mekaniken).»
- Trevliga och duktiga föreläsare med entusiasm som når ut och intresserar. »
- mycket intressant kurs! har lärt mig väldigt mycket!»
- Kursen borde vara mer tekniskt inriktad!»
- Intressant och lärorik kurs. En del föreläsare bör kanske jobba lite med sina föreläsningar, en del blev lite ointressanta och tråkiga p.g.a hur de var upplagda. »
- För mycket vikt på kemi. Motsvarar mer än 1.5p»
- Planeringen under kursen har varit bra!»
- bästa kursen hittils. angående boken tycker jag den är helt ok.»
- En eloge till hela administrationen, främst Gunnar för en utmärkt kurs! Ni får elever intresserade av Geologi, en önskning att fler institutioner var sådana på Chalmers.»
- Examinationen tycker jag inte motsvarade de förväntningar jag hade efter att ha läst boken, övnings- och exkursionsmaterial och kursmål etc. Blev förvånad av vad som betonades i examinationen. Tråkigt! Kände att jag inte fick vissa mycket av det jag lärt mig.»
- Väldigt givande och intressant kurs. Hjälpte mig att hitta motivation för framtida studier :)Kanonbra föreläsare, handledare och alla som hjälpte till under georesan!»
- Försök banta ner läsningen i boken och ta upp det viktigaste på föreläsningarna, boken är inte tillräckligt bra. Man förstår bättre på föreläsningarna ! Mycket bra planering med övningar och resa !»
- Intressant kurs!»
- Jag tycker att kursen har varit jätterolig och alla föreläsare och övningsledare trevliga och kompetenta. Egentligen tycker jag att fler kurser på programmet skulle ha liknande upplägg, med mer praktiska inslag och studiebesök och fler engagerade lärare!»
- kunde varit bättre spridning av områden på tentan»


Kursutvärderingssystem från