ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-1 Teknik för ett hållbart globalt samhälle, ITS022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-15 - 2007-11-04
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

67 svarande

Högst 15 timmar»38 56%
Cirka 20 timmar»17 25%
Cirka 25 timmar»2 2%
Cirka 30 timmar»6 8%
Minst 35 timmar»4 5%

Genomsnitt: 1.82

- Klart mycket intensivare i sista veckan.» (Högst 15 timmar)
- Mer har inte behövts» (Högst 15 timmar)
- Mindre än det. » (Högst 15 timmar)
- Mestadels kring inlämningarna.» (Cirka 30 timmar)
- Mycket att läsa» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

67 svarande

0%»4 5%
25%»12 17%
50%»12 17%
75%»21 31%
100%»18 26%

Genomsnitt: 3.55

- Mitt intresse av detta är av privat karaktär så att säga och där överväger andra alternativ.» (0%)
- Har inte haft tid att gå på föreläsningarna helt enkelt» (25%)
- Jag har skrivit examensarbete samtidigt och endast deltagit på några lektioner samt på de obligatoriska sammankomsterna.» (25%)
- Ingen röd tråd genom föreläsningarna.» (25%)
- Krock med andra kurser.» (50%)
- Föreläsningarna på onsdagar krockar» (50%)
- Läste en kurs som krockade med föreläsningar på onsdagar. Deltog då jag kunde.» (50%)
- Kursen krockade med en annan» (50%)
- Hade helst gått på samtliga föreläsningar men kunde ej pga schemakrock.» (50%)
- På en del har det varit lämpligt att gå i pausen, då det fort har framgått hur bra de har varit...» (75%)
- Bra gästföreläsare, särskilt i början.» (100%)
- Över lag har föreläsningarna varit mkt intressanta och bra. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

66 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 18%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 36%

Genomsnitt: 2.96

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

59 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 5%
Ja, målen verkar rimliga»56 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Egentligen ett väldigt stort och svårgreppat ämne, men tycker det har skötts exemplariskt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- med tanke på att målen inte var så klara så vet jag inte om jag egentligen kan svara på frågan.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

59 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»26 44%
Ja, i hög grad»21 35%
Vet ej/har inte examinerats än»10 16%

Genomsnitt: 2.66

- Borde vara större fokus på projektarbetet och mindre på hemtentan. Hemtentaminen speglar inte kursen i övrigt.» (Nej, inte alls)
- Hemtentamen är ett utmärkt sätt att examinera en sådan här kurs. Kursen handlar inte om ABC-svar på specifika frågor utan att få igång ett tankesätt. Smart!» (Ja, i hög grad)

6. Bidrog diskussionsseminariet till kursens mål?

65 svarande

Nej, inte alls»13 20%
I viss utsträckning»30 46%
Ja, i hög grad»22 33%

Genomsnitt: 2.13

- Såg inte att diskussionsseminariet var speciellt relevant överhuvudtaget, däremot ganska trevligt» (Nej, inte alls)
- Var alldeles för många samtidigt, vilket gjorde att det aldrig blev någon ordentlig diskussion eftersom presentationerna tog upp det mesta av tiden.» (Nej, inte alls)
- Känndes ej relevant och dåligt planerat.» (Nej, inte alls)
- förstod inte syftet» (Nej, inte alls)
- Dock oklara intruktioner» (I viss utsträckning)
- Hade gärna sett att vi delats upp i mindre grupper och fått mer spelrum och tid för diskussion!» (I viss utsträckning)
- Blev lite många vid tillfället» (I viss utsträckning)

7. Bidrog projektarbetet till kursens mål?

66 svarande

Nej, inte alls»4 6%
I viss utsträckning»29 43%
Ja, i hög grad»33 50%

Genomsnitt: 2.43

- Tog bara tid och energi, mestadels pga. ointresse i gruppens val av ämne» (Nej, inte alls)
- När det inte är betygssättning på projekt så finns det ingen motivation att lägga ner någon energi på det. Känns som att det är väldigt lätt att bli godkänd och därför blir prestationen därefter.» (Nej, inte alls)
- Även om det är väldigt mycket common sense så visst, man tilläts fundera lite extra på sin frågeställning.» (I viss utsträckning)
- kul att fördjupa sig i något, annars känns kursen väldig generell » (I viss utsträckning)
- Öka dess omfattning i fortsättningen.» (Ja, i hög grad)

8. Bidrog examinationsseminariet till kursens mål?

65 svarande

Nej, inte alls»6 9%
I viss utsträckning»31 47%
Ja, i hög grad»28 43%

Genomsnitt: 2.33

- Utlåtande som "riktigt segt/tråkigt" ställer väl inte mig i god dager men många såg rätt så trötta ut» (Nej, inte alls)
- Även om jag sällan har varit på så dåliga redovisningar.» (I viss utsträckning)
- Trots avsaknad av intresse och motivation av projekt var det en del intressanta områden som presenterades.» (I viss utsträckning)
- Jätteintressant att se vad andra fördjupat sig i. Blir lite som ett par djupdykningar inom specifika ämnen, känns som om man greppar mer vad det hela handlar om då.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»9 13%
Ganska liten»26 38%
Ganska stor»29 43%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 2.38

- Var inte på några föreläsningar» (Mycket liten)
- Några föreläsningar har varit riktigt bra. Främst Mats Wiliander och den som Energimyndigheten gav. Många andra känns oseriösa, principer bakom hållbart tänkande kommer visserligen fram men det är mycket "flum" och ovetenskapliga jämförelser och slutsatser som görs.» (Ganska liten)
- Intressanta föreläsningar, bra med koppling till industrin» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»12 17%
Ganska liten»21 31%
Ganska stor»23 34%
Mycket stor»11 16%

Genomsnitt: 2.49

- Dåliga artiklar. Dåligt med en dyr kursbok som inte går att få tag på.» (Mycket liten)
- med tanke på att den inte fanns tillgänlig i tid.» (Mycket liten)
- Jag vill inte vara låst vid en viss kursbok så jag har inte köpt den. Utdelat material som föreläsningar och artiklar har jag kollat igenom för att få en djupare förståelse och det har hjälpt för hemtentan men jag har även kollat andra sidor som har minst lika bra info.» (Ganska liten)
- Särskilt hemtentamen.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»34 50%
Mycket bra»28 41%

Genomsnitt: 3.32

- Studentportalen är oöverskådlig och svår att hitta på» (Ganska dåligt)
- Det borde vara ett schema tydligare på hemsidan när saker sker och när det ska vara inne istället för att det är dolt i PM eller bara som nyheter. Sen är vi vana att deadline är 00.00 från andra kurser men vissa deadlines i kursen här var vid 13.00 vilket ställde till lite för mig första inlämningen.» (Ganska dåligt)
- lite stökigt» (Ganska dåligt)
- Problem att kursboken inte fanns i början.» (Ganska bra)
- dock rekommenderar jag att man ska ha en riktig sida, istället för att bara slänga upp allt på studieportalen.» (Ganska bra)
- Det var lite svårt att hitta bland det nedladdade materialet på kurshemsidan då detta inte var namngivet på samma sätt som artiklarna» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»22 32%
Mycket bra»25 37%
Har ej sökt hjälp»18 26%

Genomsnitt: 3.86

- Det har inte inbjudits till diskussion kring det frågor som kopplas till examninationen.» (Ganska dåliga)
- Ann-Sofie är grym på att svara på mail och engagerad för övrigt» (Mycket bra)
- Ann-Sofie var jättebra på att svara på mail jag skickat» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»24 35%
Mycket bra»40 59%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.59

- IT-studenter har ett barnsligt förhållande till projektarbeten och skulle behöva fler sådana inslag i fler kurser.» (Ganska dåligt)
- Helt ok i projektarbetet. Lite problem att hitta tider som passar alla men när vi träffats har det gått bra. I övrigt känner jag inte så många på kursen och har inte haft kontakt med andra än projektgruppen.» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»1 1%
Låg»8 11%
Lagom»51 76%
Hög»6 8%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.97

- Men väldigt obalanserad! Mycket hög i Lv7, ganska hög i Lv2, men i övrigt mycket låg.» (Låg)
- Fram till hemtentamen ganska liten arbetsbelastning. Läser inte IT-programmet och finner en del av litteraturen till hemtentamen som helt främmande. Upplever i synnerhet litteraturen till fråga B1 (som jag valde) som en fråga för personer som läst IT innan, hade inte läst den till någon föreläsning. Svårt att följa med allt fackspråk och alla förkortningar.» (Lagom)
- Ganska låg under stora delar av kursen, men hög under förasta och sista veckorna.» (Lagom)
- Väldigt mycket i senare delen av kursen... kunde delats upp mer kanske» (Hög)
- kändes som all koncentration var i slutet, ni borde påpekat att läsangivelserna kommer hjälpa mycket om man läser de redan en gång i början. skdar aldrig att påpeka!» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 7%
Lagom»46 69%
Hög»14 21%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.16

- Jag hade valt AI-kursen och den var bara massa matematiska bevis och inte lika praktiskt som jag hade väntat mig så jag hoppade av den och kommer läsa upp Software Engineering....därav har det blivit ganska låg aktivitet.» (Låg)
- Tungt i slutet av perioden» (Lagom)
- Pga. min andra kurs» (Hög)
- Läser ej IT och läser många andra kurser parallellt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»7 10%
Godkänt»16 23%
Gott»29 43%
Mycket gott»14 20%

Genomsnitt: 3.71

- Detta känns som en kurs som vi läser pga politiska åtgärder av chalmers ledning. Den är inte tillräckligt relevant. Chalmers har kanske alltid haft en tendens att vilja visa hela bilden men ibland vore det bra om vi fick lära oss det vi behöver kunna istället.» (Dåligt)
- Bra kurs, men dålig examination.» (Dåligt)
- Hade gärna sett ett diskussionsseminarium av debattform. Kanske ett med studenter och ett med inbjudna som till exempel kunde diskuterat hur nåt (hållbarhets)problem kan lösas/om det är ett problem.» (Godkänt)
- Intressant miljökurs!» (Gott)
- Aktuellt och viktigt ämne» (Gott)
- Jag har förstått basala koncept som lärdes ut under föreläsningarna som var bra. Dessa kommer följa med mig och vi använde oss av dom i projektet. På förhand trodde jag det skulle vara en flumkurs men jag blev positivt överraskad att det fanns mycket konkret som man lärde sig. Mötet innan projektet med handledare gav ingenting för vår del så det kan lika gärna skippas eller göras om.» (Gott)
- Mycket viktig och intressant kurs! » (Gott)
- Högaktuellt och intressant ämne!» (Gott)
- Mycket bra för allmänbildningen» (Mycket gott)
- Jätte bra att denna ligger som obligatorisk, den får en att börja tänka på ett annat sätt.» (Mycket gott)
- Väldigt viktigt ämne, åtminstone tillräckligt bra kurs för att man inte skulle bli ointresserad.» (Mycket gott)
- Jättekul kurs och toppen kursbok» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bästa föreläsarna: Erik Bohlin och Energimyndigheten»
- De olika gästföreläsarna och samma struktur på examinering.»
- Diskussionsseminariet!»
- Projekt, examinationsseminarie och hemtenta.»
- Projektet»
- Många olika föreläsare, delvis från arbetslivet.»
- Grupparbete och gästföreläsningar»
- Seminarierna»
- Mats Wiliander och Energimyndighetföreläsningen.»
- Projektarbetet»
- Projektarbetet»
- Tycker upplägget i stort var bra»
- Föreläsningarna! Projektet var också helt okej...fick sköna arbetskamrater och det vi skrev om var riktigt lärorikt. Bra att träna på presentation också. Diskussionen om en kulturs kollaps var en trevlig lättsam början men gav väl inte så mycket direkt.»
- Olika gästföreläsare var riktigt bra och intressant. Behåll det!!!»
- Gästföreläsaren från lund.»
- Gästföreläsningar»
- Mats Willianders föreläsning.»
- Det breda utbudet»
- Allt förutom det som svaras i nästa fråga.»
- Det varierade utbudet av föreläsare, mycket intressant med olika föreläsare hela tiden.»
- intressanta föreläsningar»
- Förälsningarna, projektet, hemtentan (tvingade en verkligen att tänka till). »
- projektet och hemtentan»
- Allt»
- diskussionsseminarium»
- projektarbeten och Examinationsseminarium.»
- diskussionsseminariet»
- Fokusen på diskussion och breda analyser.»
- Hemtentamen»
- kursens syfte»
- Föreläsare från olika områden»
- Båda diskussionerna var givande.»
- Hemtentan»
- Diskussionsseminariet var bra.»
- examinationen»
- Hemtentan»
- hemtenta! mycket bra sätt att lära sig i den här typen av kurs. otroligt givande att testa om kunskaperna går att omvandla med egna ord.»
- Gästföreläsningar. Projekt samt redovisning »
- gästföreläsningarna»
- seminariet»
- Hemtentan samt vissa av gästföreläsningarna»
- Diskussionsseminariet och spännande föreläsare.»
- Kursboken»
- Projektet»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sämtas föreläsaren: Ann-Sofie Axelsson»
- Ta bort projektet»
- Diskussionsseminariet. Dela upp folk i mindre grupper och låt studenterna berätta om sina arbeten i dessa och sedan samlas hela gruppen och diskuterar det som de mindre grupperna kom fram till.»
- Att slippa välja mellan olika tentafrågor=)»
- Diskussionseminariet kändes väldigt frikopplat från ämnet och poänglöst.»
- Vill ha en inledande föreläsning där hållbarhet definieras tydligare. Också lite mer diskussion om vad som menas med IT, det är saker som inte är självklara när man inte läser IT.»
- Bonuspoäng om bra projektarbete.»
- Att inte schemat krockar så man har möjlighet att gå på föreläsningarna»
- Att kursen inte ska vara så fäst vid kurslitteratur...främst när det gäller hemtentan nu då. Jag har ingen bok men kommer väl kunna fixa det genom andra källor. Man är ju inte rik direkt :(»
- Extra läsmaterial- skulle viljat köpa färdig utskrivet på DC eventuellt ett kurskompendie på Cremona.»
- Första inlämningsuppgiften och dess seminarie om fallna kulturer kändes totalt meningslös. Utforma den på ett bättre sätt, framför allt seminariet. Gärna med mer diskussionsfrågor.»
- Litteraturhänvisningen till varje föreläsning korrelerar dåligt med själva föreläsningen. Jag förstår att ni vill att vi ska läsa litteraturen, men om inte litteraturen stämmer alls med föreläsningen som den ska tillhöra kan effekten bli att man inte läser något alls till nästa föreläsning. Samma sak gäller hemtentan. Viss litteraturhänvisning, till varje fråga, har inget alls med frågan i sig att göra.»
- Rikta in kursen mer mot något ämne. Det kändes lite väl brett ibland.»
- flytta en del av tyngden för betyget från hemtentan till resten av kursen då man lär sig lika mycket på att lyssna på föreläsningarna men kan få max betyg även om man inte går på nån av dem.»
- Inget»
- vissa av föreläsningarna var lite tråkiga, kanske bör man sålla lite där»
- Lite bättre direktiv om inlämningsdatum»
- Ställ krav.»
- hemtentan var aldeles för inriktad på att kontrollera hurvida man hade läst specifik litteratur, och inte på generell förståelse för ämnet»
- ni behöver organisera om diskussionsseminariumet så att det inte är så mycket elever på en och samma gång i ett så litet rum.»
- Tentan»
- Att det blir viktigare med föreläsningarna»
- något mer lätt tolkade frågor»
- Projektarbetet och den individuella inlämningsuppgiften borde betygsättas för att man skall kunna bättre motivera sig att göra ett bra jobb. Detta underlättar senare utförandet av hemtentan.»
-
- vet ej»
- Att alla delar räknas in i slutbetyget»
- Kanske fler mindre projekt»
- projektet borde vara lite betygsgrundande, blir mer seriöst då.»
- Vet ej.»
- Vet ej»
- tydligheten»
- Sämtas föreläsaren» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

19. Varför läser du denna kurs?

- Påtvingad genom IT»
- Vill bredda mig med ett par miljökurser»
- Obligatorisk, men hade nog kunnat välja den»
- Obligatorisk!»
- För att få miljökunskap/förståelse»
- Intresse.»
- Obligatorisk»
- Tvungen (obligatorisk)»
- MTS-obligatorium.»
- Obligatorisk, men jag tycker den är mycket intressant och hade nog valt den i vilket fall.»
- Obligatorisk, men intressant och aktuellt i tiden.»
- Ingår i mitt program»
- För att den är obligatorisk. Men i efterhand är det en bra erfarenhet rätt igenom. Bra tankegångar som jag kommer ta med mig.»
- Obligatorisk»
- Den är "obligatorisk". Samt för att jag tycker att det är väldigt intressant hur teknik påverkar (eller bör påverka) sociala system. Miljödelen är naturligtvis oändligt viktig..»
- obligatoriskt»
- Den är obligatorisk.»
- obligatorisk»
- Som en MTS-kurs, men jag är positvit överraskad. :-)»
- Den ingår i mitt program och programmet läser jag för att det är intressant.»
- obligatorisk.»
- Måste.»
- Tvungen»
- för att man måste ha en mts-kurs för att ta ut civ.ing.examen»
- Obligatorisj»
- Obligatorisk.»
- den är obligatorisk för IT-studenter»
- jag har tagit den som en fristående kurs»
- För att få förståelse för vad man kan göra för att förbättra utveckling.»
- Obligatorisk, dock skönt att få en insikt i hållbarhetsfrågan.»
- För att den är lärorik och intressant, mer lärorik än jag trodde»
- inte så mycke miljö i utbildningen för övrigt trots att detta är på tapeten i allra högsta grad.»
- MTS-kurs»
- För att jag måste.»
- För jag har ett intresse för hållbar utveckling, och jag inriktar mig på just sådan i min utbildning.»
- För att få MTS-behörighet och för att den passade in i mitt schema.»
- Det var den mts-kurs som jag tyckte lät mest intressant»
- behöver extra poäng»
- Den var obligatorisk»
- för att den är obligatorisk, detta är en bra kurs, men inget jag inte kunde lärt mig på egen hand.»
- civilingenjörsexamen»
- en annan synvinkel än rent teknisk för min framtida jobb»
- Intressanta och viktiga frågor tas upp i denna kúrs. »
- MTS-kurs och denna kursen verkade intressant och angelägen.»
- Obligatorisk»
- För att det var den MTS-kurs som verkade absolut roligast»
- intressant, behöver en mts»

20. Har du tidigare läst miljökurser på Chalmers ( eller vid ett annat universitet).

Om Ja ange vilka.

67 svarande

Ja»24 35%
Nej»43 64%

Genomsnitt: 1.64

- Något jag läst på Z, liknande kurs» (Ja)
- Exempelvis miljösystemanalys» (Ja)
- Bärkraftig Resursanvändning.» (Ja)
- Kemisk miljövetenskap, Kemisk produktekologi (livscykelanalys).» (Ja)
- Energi- och miljöteknik, Kemisk miljövetenskap, Kemi, miljö och samhälle samt skrivit kandidatarbete om Göteborgs transportsystem. » (Ja)
- Mätteknik i miljö Förnyelsebara energikällor» (Ja)
- El och miljöteknik på elktroprogrammet» (Ja)
- Auchi Polytechnic (Nigeria) och Högskolan i Borås.» (Ja)
- minns inte miljökurs på V & V för ett par år sen» (Ja)
- kemisk miljövetenskap» (Ja)
- Kemitektink miljö och samhälle Kemisk miljövetenskap Process- och produktval ur ett hållbarhetsperspektiv Global chemical sustainability Energiteknik och miljö» (Ja)
- Datorer, kommunikation oc sociala nätverk» (Ja)
- Rena miljökurser tagna vid V-sektionen: Miljöteknik, Miljösystemanalys, Life Cycle Assessment. Andra kurser med genomgående miljö- och hållbarhetsfokus (även dessa tagna vid V-sektionen): Byggande och ekologi, Trafik- & samhällsplanering (1 & 2), Uthållig samhällsbyggnadsteknik, Infrastructure, Teknisk samhällsplanering samt Synteskurs: vägobjekt.» (Ja)
- Läs en projektinriktad miljökurs under Elektro år 2» (Ja)
- De miljökurser som igår på kemitekniks utbildning» (Ja)
- för basic kurs» (Ja)
- Obligatorisk miljökurs i årskurs 1 på Chalmers.» (Ja)
- Biokemisk miljö - Bt-kurs» (Ja)
- Kemisk miljövetenskap» (Ja)
- Sustainable Development, Miljöteknik, Science of environmental change» (Ja)
- Kemisk miljövetenskap, Kemi Miljö och Samhälle och säkert ytterligare någon (jag går K-linjen)» (Ja)

21. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande :

Ange gärna varför du tyckte om den.

-
- Willianders text. Klart bästa föreläsningen och väldigt intressant material.»
- Mats Wilianders föreläsning.»
- Social Dilemmas av Dawes.R Messick.D därför att jag tycker att ämnet är relevant och mycket intressant. »
- Kommer inte på någon speciell, men fanns en del som fick en att tänka till.»
- The eight commandments. Belyser (enligt mig) vår tids största globala problem.»
- Environmental behaviour (A.Biel m.fl.)»
- det mest intressanta var texterna om sociala dilemman och hur männsikor tänker.»
-
- Kursboken»
- Har ingen favorit.»
- Environmental Behaviour, Partridge-Future Generations, Singer-OneWorld. »
-
- Företagskapitlet i kursboken. Information jag mycket väl kan ha nytta av i framtiden.»
- social dilemmas »
- Början av första kapitlet (tror jag), då civilisationen på Påskön beskrevs. Lite underhållande då de genom icke hållbar utveckling förstörde för sig själva.»
- Den långa texten om bla. mobiltelefoni.Mycket intressant att läsa hyfsat aktuell fakta. »
- kommer ej ihåg.»
- Kursboken, bra och intressant»
- Kusrboken»

22. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande:

Ange gärna varför du inte tyckte om den.

- Kursboken»
- Vet ej.»
- De som innehöll massa onödig och väl djup information, t ex kap2»
- OECD: Telecom infrastructure to 2030. För mycket fackspråk och stundtals obegripligt.»
- Litteratur som är 65 sidor är inte så kul att ens slänga ett öga på.»
-
- Vet ej»
- Future Generations av Partridge E. Förstod inte vissa delar pga den avancerade engelskan. »
- Telecoms Infrastructure, Assessing Opportunities, A new age of enlightenment»
- Partridge, intressant men jobbig engelska»
- Skulle väl antagligen vara all fokus på gamla kulturer. Men de texterna har väl viss relevans antar jag.»
- ingen spec.»
- vet ej»
- Läste inte allt, så jag vet ej»
- vet ej»

23. Övriga kommentarer

- Kursen bygger på ett eget intresse för området och eftersom jag hellre prioriterar mina egna intresseområden så blir det svårt att tycka att denna kurs är nödvändig för IT-programmet. Däremot är kursen bra för de som vill gå den så att säga.»
- Mer litteratur på svenska!»
- Det framstår kanske som jag ogillar kursen. Det gör jag inte men anser att flera saker kan förbättras och att delar av kursen känns ovetenskapliga och att fokus ligger för mycket på "i-landsproblem" när det handlar om global uthållighet.»
- Det var lite bökigt att storma in i lärarrummen för att komma till diskussionssalen. Om det är möjligt skulle andra salar vara att föredra»
- Bättre namngivning av utdelat material på kurshemsidan. »
- Jättekul att även inkludera lite mer sociala aspekter vilket inte funnits i tidigare miljökurser.»
- Tycker tentan skulle kunna vara mindre, då det i alla fall för mig tog ganska lång tid att skriva, och man har inte direkt någon möjlighet att börja tidigare(lab i andra kursen). alltså väldigt koncentrerat stadie där vi jobbade. hade hellre sett att det varit mer fördelat över kursens gång »
- Bra kurs! Mycket bra examintatorer! »
- Keep up the good course!»
- Rolig kurs, absolut ett måste för dagens ingenjörer. Tänker redan på ett annat sätt.»
- Jättekul kurs»


Kursutvärderingssystem från