ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Astroparticle physics, FKA 175, FIM 490

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2009-03-23
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Niclas Wyllard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp

1. What did you think of*

Matrisfråga

- I think some problems should be explained cleaner, for example, I don´,t know how to obtain some equations in the book.»
- a bit too much character of popular science.»

... course content/scope?*
7 svarande

Very Good»4 57%
Good»2 28%
Average»1 14%
Bad»0 0%
Very Bad»0 0%

Genomsnitt: 1.57

... lectures?*
7 svarande

Very Good»3 42%
Good»4 57%
Average»0 0%
Bad»0 0%
Very Bad»0 0%

Genomsnitt: 1.57

.... pedagogical skills of teacher?*
7 svarande

Very Good»3 42%
Good»4 57%
Average»0 0%
Bad»0 0%
Very Bad»0 0%

Genomsnitt: 1.57

... course book?*
7 svarande

Very Good»1 14%
Good»3 42%
Average»2 28%
Bad»1 14%
Very Bad»0 0%

Genomsnitt: 2.42


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från