ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik med biologiska exempel,, FTF195

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»14 45%
Cirka 20 timmar»7 22%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Oerhört mkt mer tid i slutet än i början.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»4 13%
100%»24 80%

Genomsnitt: 4.7

- egentligen typ 6 timmar, två föreläsningar och lite plugg» (?)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 74%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 6%

Genomsnitt: 1.54

- vem gör det???» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror inte att vi fick ut några mål» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är angivet vilka kapitel som ej är viktiga. Inte vad som är viktigt.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vet ju ej eftersom jag inte läst dem» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»6 35%
Vet ej/har inte examinerats än»9 52%

Genomsnitt: 3.41

- inte läst målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»9 29%

Genomsnitt: 3.06

- Undervisningen har verkar inte ha syftat till hur man använder t ex beräkningssätt, exempel har tagits upp, men har varit för specifika för att kunna användas vid egen räkning.» (Ganska liten)
- Jag har lärt mig lite mekanik men jag tror ej att det är så viktigt för BT» (Ganska liten)
- Otroligt bra pedagog, på chalmers verkar det gå 8 pedagogiska oduglingar på en duktig..» (Mycket stor)
- Undervisningen gjorde så att man förstod, bra nivå på föreläsnigarna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»9 29%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Helt onödigt med så dyr bok. » (Mycket liten)
- I början av kursen läste jag verkligen boken, men insåg snart att det inte hjälpte mig alls. Den har "fel" och dåligt beskrivna exempel, texten ger ingen förståelse alls.» (Mycket liten)
- Boken är ju helt och fullkomligt värdelös. Skrota den. Pappren vi fick av läraren var dock till mycket nytta.» (Mycket liten)
- har bara använt häftet vi fick och det var bra!» (Mycket liten)
- Köpte ingen bok men de extra övningsuppgifterna har varit jättebra» (Mycket liten)
- Jag har inte använt boken så mycket » (Mycket liten)
- Köpte inte ens boken för den var inte bra» (Mycket liten)
- boken är värdelös enligt min mening» (Ganska liten)
- Boken har jag inte i princip inte använt alls men övningshäftet var väldigt bra.» (Ganska liten)
- Boken har inte varit till hjälp alls förutom de uppgifter som finns i den. Stenciler och papper med uppgifter som delats ut har däremot varit till stor hjälp!!» (Ganska liten)
- Utdelat material användes i mycket större utsträcking än kursboken. Det borde poängteras för de nya studenterna.» (Ganska liten)
- Kursboken är av så dålig kvalité att den borde plockas bort och ersättas. Finns det ingen ersättare skulle det funka bättre med bara kompletterande uppgifter iom. att boken inte lär en något och uppgifterna måste hela tiden kompletteras pga. fel och brister!» (Ganska liten)
- Dock inget av kursboken» (Ganska stor)
- Ingen kurslitteratur var nödvändigt. Det räckte med utdelat material.» (Ganska stor)
- Boken klarade man sig utan men uppgifterna man fick ut i början var bra» (Ganska stor)
- Inte själva kurslitteraturen, men övningarna i boken och övningshäftet och de gamla tentorna som delades ut har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- köpte ej boken, men det utdelade materialet var bra» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Ganska dåligt»6 19%
Ganska bra»18 58%
Mycket bra»3 9%

Genomsnitt: 2.64

- Hemsida saknas. Vi fick udelat material av läraren, vilket fungerade bra.» (Mycket dåligt)
- Ingen kurshemsida» (Mycket dåligt)
- utdelat material bra, men vi hade ingen kurshemsida alls = väldigt dåligt!» (Ganska dåligt)
- ingen hemsida för mekaniken vilket är synd, man vill ju kunna gå in och uppdatera sig om ev. förändringar. Men annars väldigt praktiskt med färdigt utskriven kursmaterial» (Ganska dåligt)
- Det hade vart så illa om det funnits nått, typ en kurshemsida elöler likanande» (Ganska dåligt)
- Kurshemsida saknas helt!» (Ganska dåligt)
- utdelat material- bra. Vi fick tentor och räkneexempel- men ingen kurshemsida finns.» (Ganska bra)
- Mycket bra att vi fick utdelade häften till storgruppsövningarna, synd att de var svåra att tyda och följa,» (Ganska bra)
- Borde funnits en kurssida där man kunde skriva ut utdelat material, dvs utan att behöva hämta på lektioner.» (Ganska bra)
- hade gärna sett en kurshemsida där allt material låg ute» (Ganska bra)
- Fast det finns ingen webbsida, men har inte saknat en eventuell sådan särskilt mycket heller.» (Ganska bra)
- Hade dock varit bra med en kurshemsida, det fungerade dock med de utdelade materialen» (Ganska bra)
- Dåligt att inte ha en kurshemsida» (Ganska bra)
- Inga problem, behövde man fler var det bara att säga till.» (Mycket bra)
- finns ingren kurshemsida» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»11 35%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.45

- möjlighet fanns, men kände mig inte bra bemött av föreläsaren när jag frågade» (Ganska dåliga)
- Tack vare alla övningstillfällen» (Ganska bra)
- Viljan att svara på frågor verkade finnas!! Tyvärr var svaret ofta på en för hög och invecklad nivå att det inte alltid gav så mycket.» (Ganska bra)
- Väldigt hjälpsam!» (Mycket bra)
- Bra med övningarna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»23 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Sitter och disskuterar och hjälper varandra! Det har vart ett stort stöd för min del!» (Mycket bra)
- Om man vill så finns det alltid folk att jobba med.» (Mycket bra)
- Pluggar alltid med folk» (Mycket bra)
- Vi har hjälp och förklarat mycket för varandra i denna kurs» (Mycket bra)
- Utan samarbete skulle jag ej ha klarat mig så bra som jag gjorde» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»27 90%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Mycket känndes igen från gymnasiet, men det har varit skönt, man kände att man hängde med hela tiden och allt var klart och strukturerat. » (Låg)
- kändes inte jätte jobbigt så som bion gjorde» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»24 77%
Hög»3 9%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.06

- Skönt! känndes som om det slit vi hade i höstas när vi läste fler poäng gav utdelning i tid man fick att vara ute i solskenet!» (Låg)
- Om man räknar med även andra kurser...» (Hög)
- bion var idiotiskt jobbig» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 6%
Godkänt»16 51%
Gott»8 25%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.38

- konstig kurs, biologiska exempel? Detta leder bara till att vi måste ha en väldigt dyr och dålig kurslitteratur. Varför inte bara vanlig mekanik?» (Dåligt)
- Varför biologiska exempel, känns som om det rör till mer än det tillför.» (Godkänt)
- Inge5t fel på den som så men jag tycker inte den e relevant för utbildningen» (Godkänt)
- Kunde få ha innehållit mer» (Gott)
- Allt var jättebra, förutom boken vars författare antagligen inte tänkt till ordentligt.» (Mycket gott)
- Strukturerade och tydliga genomgångar som var lätta att hänga med på.» (Mycket gott)
- Det var en rolig kurs» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Strukturen med övningar o storgruppsövningar»
- Häften, kompendier»
- Jag tycker att det är bra att man får färdigt utskriven utdelad material. Väldigt praktiskt»
- Storövningar»
- svårighetsgraden på tentan, storgruppsövningen, läsanvisningar»
- Övningshäftet»
- Dela ut många gamla tentor att räkna på.»
- Läraren, upplägget.»
- Att få gamla tentor att öva på utdelade i god tid var bra. »
- de schyssta figurerna på tavlan, buss flyg lådan är en klassiker.»
- Tycker att man förstod bra. Man fick lite djupare grund och förstod»
- Bra övningshäfte»
- Räknestugor»
- kursinnehåll»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det känns som om examinatorn inte förnyat sitt sätt att undervisa på på väldigt lång tid. Det är lite trist.»
- En ny kursbok! Väldigt svårt att lära in en kurs när det inte finns någon bra kurslitteratur.»
- BOKEN!!»
- Helst datorskrivet på materialen som delas ut. Lite svårt att förstå handstilen samt alldeles för rutigt papper. Svårt att se. Kanske fler övningar och mindre grupper. Det tog ganska lång tid att få hjälp och man kommer inte vidare med uppgifterna»
- mer biologiska exempel skulle kanske vara bra »
- att lägga lite mer energi på att förklara kraftmoment, det tog ett bra tag för många studenter innan det fastnade. »
- Ny kurslitteratur, dela ut lösningar till tentorna tidigare så att man hinner titta på dem och lära sig av dem ordentligt!!»
- Kurssida med material»
- Boken.»
- ta bort biologiska exempel delen.»
- kanske lite mindre "biologiska exempel", de e lite patetiska»
- Ta bort alla biologiska exempel, de är ett skämt.»
- Boken känns onödig och gammal. Kanske man kan byta till en bättre? »
- Kursboken!»
- En kurshemsida Behöver ej rekommendera någon kurslitteratur eftersom den visade sig vara ganska onödig. Man klarar sig på föreläsningsanteckningar och övningshäfte.»
- kurslitteratur»
- Läraren har en handstil som är mycket svår att tyda, både på tavlan och i utdelat material. Detta måste förbättras till nästa år!»

16. Övriga kommentarer

- till tomas: utgå inte från att vi intuitivt förstår sammanhangen, det gör vi ej. Mekanik kräver att man har jobbat med det länge för att ha den intutionen. förklara istället mera utförligt.»
-


Kursutvärderingssystem från