ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Miljöfysik, TIF075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-19 - 2008-06-14
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur har du som helhet upplevt kursen?

52 svarande

Dålig»6 11%
Mindre bra»18 34%
Medel»15 28%
Bra»10 19%
Mycket Bra»3 5%

Genomsnitt: 2.73

- Kursen har hybris och är alldeles för bred samtidigt som den kräver djupare kunskaper inom områden vi inte har kunskaper i än. Summa summarum så blir arbetsbörden för denna 4,5 poängskurs alldeles helt galet för hög.» (Dålig)
- Mycket termo och mycket kalkyl som man inte förstod» (Dålig)
- Den fullkomligt ambivalenta betygssättningen där det mesta verkar gå på känsla är helt oacceptabel och underminerar förtroendet för kursen helt.» (Dålig)
- Alldeles för hög arbetsinsats utan att jag egentligen lärt mig något användbart» (Dålig)
- Alldelses för omfattande i ett sånt här läge av utbildningen. dyr kursbok, dåligt examinationssystem» (Dålig)
- Vissa delmoment har fungerat bra men det generella upplägget på kursen, den tid vissa moment tagit, oklarheter i upplägg på uppgifter och förvirring om vad som krävs för betygen har varit stora negativa faktorer.» (Mindre bra)
- intressabt innehåll, för hög arbetsbelastning» (Mindre bra)
- På tok för mycket att göra i förhållande till kurspoäng!!!!» (Mindre bra)
- Mycket att göra med för lite tid» (Mindre bra)
- Kursen tog alldeles för mycket tid för sina tre (4.5) poäng. Det känns som att vi försöker hinna med absolut allt som har har med miljö att göra, vilket inte fungerar i en kurs som är såpass liten poäng- och tidsmässigt. Istället för den intresseväckning som (antar jag) var menad känns kursen genomhastad och spretig. Att välja några områden att gå djupare in på hade hjälpt upp intrycket av Miljöfysiken, och att minska arbetsbördan som nu kändes på tok för hög. » (Mindre bra)
- känns som att man lägger ner aldeles för nycket tid på kursen utan att lära sig något samtidigt är det för få poäng på kursen jämfört med arbetet som krävs» (Mindre bra)
- MEr arbetsbörda än inlärning. Fruktansvärt otydligt om vika mål som skulle uppnås...» (Mindre bra)
- Den här kursen kan göras mycket bättre.» (Mindre bra)
- Kursen försöker omfatta allt som har med miljö att göra, men det blir för ytligt.» (Mindre bra)
- Mer fokus på miljö snarare än beräkningsformler vore bra.» (Medel)
- Väldigt intressant, men för tung arbetsbörda.» (Medel)
- Bra innehåll men mindre bra upplägg. Alltför spretigt.» (Medel)
- väldigt intressant med miljöfysik... dock lite för mycket jobb för de få poängen. blev lite hastat o inte så ordentligt genomfört de grejer vi gjorde» (Medel)
- Som allmän fysikkurs okej, som miljö-/hållbar utveckling-kurs inte särskilt givande.» (Medel)
- Tog mycket tid.» (Bra)
- Kul med variation. Speciellt datoruppgifterna. Informationssökningen var dock helt onödig. » (Bra)
- Jag känner inte att den varit så dålig som många andra säger, det är bra att få göra lite andra saker än att hålla på och skriva tentor hela tiden. Det är ett spännande ämne också» (Mycket Bra)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

51 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
11 22%
14 28%
16 32%
5 (mycket relevant)»7 14%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.34

- Jag läser fysik, inte inriktning miljövetenskap. Är bra allmänbildning, men finns mycket annat som också är allmänbildande. Synd att hållfasthetsläran inte är obligatorisk istället.» (2)
- Mycket matlab och övning på att läsa av grafer» (2)
- men mycket intressant för framtida arbete» (2)
- Vissa saker var bra men användningsområdet för räkneuppgifterna är tveksam.» (2)
- Möjligtvis kan man ha nytta av de små förhandstittarna på en del termo-relaterade saker.» (2)
- alltid bra med miljökunkap oavsett framtidsyrke» (3)
- Viktig kurs konceptmässigt sätt.» (4)
- Det är bra att känna till lite miljö» (4)
- Visst bör man ha vissa miljökunskaper för att sägas vara en allmänbildad fysiker och ingenjör!» (4)
- Miljö är ett mycket relevant ämne för framtiden...» (4)
- Dock inte i sin nuvarande form.» (5 (mycket relevant))
- Jag vill inrikta mig mot miljöteknik så småningom, och jag tror jag kommer ha nytta av mycket av det jag lärde mig här. » (5 (mycket relevant))

3. Tycker du att innehållet i kursen var sådant som du förväntade dig av en kurs i Miljöfysik?

Ge gärna kommentarsvar

52 svarande

1 (inte alls)»1 1%
15 28%
14 26%
19 36%
5 (Mycket bra avvägt)»3 5%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att det borde vara större bredd på miljöperspektivet och färre detaljer om teknik.» (1 (inte alls))
- För mycket kalkyl som man inte förstod» (2)
- för mycket» (2)
- Måste säga att jag blev besviken på innehållet, för mycket, kanske lite väl hårda krav - i förhållande till poäng!» (2)
- ... men inte på det sätt som denna kursen var» (2)
- För mycket formler, men de saker som togs upp var ofta väldigt intressanta. Men det kändes som vi bara var och skrapade på ytan på alla ämnen och inte fick djupare kunskap.» (2)
- Mer en kortfattad sammanfattning av saker vi inte gått igenom än handfasta tillämpningar på hållbarhet.» (2)
- En del var bra, men det borde ligga mer focus på hur man ska tänka miljömässigt som ingenjör och inte vad föreläsaren tycker om miljö...» (2)
- För mycket beräkningsuppgifter. Vad är målsättningen med kursen? Att vi ska kunna räkna ut koncentrationer av utsläpp i luften? Är det inte viktigare att veta varför man bör kunna räkna ut utsläpp i luften...» (2)
- Hade förväntat mig en kurs i hållbar utveckling, men det var inte särskilt mycket i den här kursen som behandlade det. Projektet innefattade en del sådana aspekter, även om det också skulle innehålla mycket annat.» (2)
- Innehållet var bra, men det kanske räcker med de intresseväckande bitarna.» (3)
- Innehållet är en bra bas, men fokus borde förflyttas. Detta från utantillkunskap och formler till förståelse.» (3)
- Kanske lite för spretigt, man hinner inte lära sig särskilt mycket om varje sak som gås igenom. Kanske skulle begränsa innehållet och ge igenom vissa saker mer noggrannt» (3)
- Det var snarast för mycket innehåll. Alldeles för många olika delar och alltför lite genomgång på de olika. » (3)
- mycket av det som sades kunde jag redan, jag tror att det finns mer att lära inom detta området och jag hade hoppas på att få ta del av den kunskapen, lite besviken» (3)
- Lite förståelse men mycket formelläsande. Dock generellt bra spektrum av innehåll» (4)
- ja, innehållet var kanon» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

52 svarande

<25%»7 13%
25-50%»7 13%
50-75%»9 17%
>75%»29 55%

Genomsnitt: 3.15

- Uppskattar inte föreläsningar rent generellt.» (<25%)
- De flesta innan duggan, sen inga alls!» (25-50%)
- Var sjukskriven 4 av periodens veckor.» (25-50%)
- Inlämningsuppgifterna tog otroligt mycket tid vilket förstörde annan undervisning.» (25-50%)
- slutade gå på föreläsningarna trots att jag normalt går på alla eftersom att jag kände att jag inte fick ut något av dem» (50-75%)
- man förstod ingenting innan man själv satte sig ner och pluggade till duggan» (50-75%)
- Gick för att försöka förstå» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

52 svarande

1 (inte alls bra)»4 8%
12 24%
17 34%
14 28%
5 (mycket bra)»3 6%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De väckte inga frågor och ingen eftertanke. Modellerna är viktigt och det var stort fokus på tekniska detaljer. Sådant är bra men det vi verkligen behöver är ett tankesätt och en syn på problematiken. Alldeles för lite fokus på de faktiska problemen med växthuseffekten. Varför ska vi, i en miljökurs, fokusera en massa på hur vissa satelitsystem fungerar? Det är inte det som är tanken bekom miljökurserna på Chalmers.» (1 (inte alls bra))
- Var svårt att förstå» (1 (inte alls bra))
- För lite objektivitet i ämnena..» (1 (inte alls bra))
- Det kändes som om det var mycket formler.» (2)
- En kurs som är såpass intressant bör ha intressanta föreläsningar. De gav inte särskilt mycket. Det hade varit roligt att ha mer gästföreläsningar, som den med rymdkillen - den var bra! » (2)
- Helt ok genomgångar, men för lösryckta områden. Svårt att se någon röd tråd mellan de olika föreläsningarna.» (2)
- Anteckningarna var användbara inför duggan.» (3)
- lite tråkiga, lätt att somna på » (3)
- Bertil är en väldigt kunnig föreläsare, och ämnet var jätteintressant, men jag klarade inte av att ta in mycket kunskap (behöver inte berott på Bertil)» (3)
- medel» (3)
- Kunde vara lite flummigt ibland, och fanns vissa saker (formler osv) som skiljde sig från boken.» (3)
- För långsamt tempo. Kul demonstrationer. Hade varit bra med videoinspelade föreläsningar.» (3)
- Väldigt påläst föreläsare, vilket altid är bra. Tempot och stämningen tenderade dock ibland att lite seg.» (3)
- Överlag bra och intresseväckande.» (4)
- det intressant, han pratar lite tyst dock.» (4)
- Lite mycket formler kanske, men bra innehåll annars» (4)
- intressanta» (4)
- bra föreläsare» (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

1 (Mycket liten)»13 25%
9 17%
14 27%
10 19%
5 (Mycket stor)»5 9%

Genomsnitt: 2.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det gick minst lika bra att bara läsa boken. Nästan ingenting om hållbarhet som tydligen ändå var en stor del av kursens innehåll?» (1 (Mycket liten))
- Man har mset fått läsa in i efetrhand sen.» (1 (Mycket liten))
- Typ ingenting, var alldeles för tråkigt upplägg, framkallde ingen vetigirighet inom mig, snarare dödade den som fanns» (1 (Mycket liten))
- Gav vägledning om vad som skulle komma på duggan och var till viss användning i inlämningarna, men tillförde inte särskilt mycket till projektet.» (2)
- Själva föreläsningarna gav inte så mycket, men sedan när man skulle plugga till duggan så kunde man läsa lite i dem. Dock var wikipedia bättre när det kom till att plugga specifika grejer.» (3)
- Har lärt mig det mesta via undersökningen» (4)
- bra för duggan.. använde anteckningar sen oxå» (4)
- Eftersom det var saker som sades på föreläsningar som inte stod i boken var man tvungen att närvara för att kunna ha en chans på högre betyg.» (5 (Mycket stor))
- Detta i jämförelse med boken, som jag bedömer vara nästan oläsbar.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.95


Duggan

7. Tycker du att duggan är en bra del av examinationen?

52 svarande

Dålig»8 15%
Mindre bra»6 11%
Medel»15 28%
Bra»19 36%
Mycket Bra»4 7%

Genomsnitt: 3.09

- Tiden som gavs till att skriva duggan alternativt så var det för många frågor. Rättningen av duggan kändes subjektiv på så sätt att examinatorn valde de tankar han hade kring frågor som "rätt" svar till dem trots att frågorna handlade om subjektiva ämnen som civil och militär användning av uran. Det var också fel att ha två "utslagsfrågor" på duggan då alla inte köpt boken vilket krävdes för att klara dessa frågor då inget på föreläsning gåtts igenom om det.» (Dålig)
- Inte som han poängsätter den» (Dålig)
- Alldeles för lite tid för att hinna skriva ner de rika svaren som krävdes för högre betyg. Om man har lite lägre skrivhastighet var 4 och 5 omöjligt att uppnå.» (Dålig)
- Har lärt mig mer genom duggan än vad jag hade gjort annars, men kunskapen är kanske inte helt nödvändig.» (Dålig)
- Det blev som ett prov på gymnasiet: en massa utantillkunskap som memorerades och glömdes lika fort.» (Dålig)
- Jag förstår inte hur man kan betygsätta svaren genom att bestämma tre specifika saker som man ska skriva? I princip raka motsatsen till vad som jag förväntar mig om man ska skriva fritt om ett ämne.» (Dålig)
- Var väldigt inriktad på vissa faktagrejer och testade inte så mycket förståelse för sammanhang och hållbarhetsresonemang. » (Dålig)
- Det är bra att ha en dugga men duggan som vi skrev tyckte jag var dåligt. Det som bedömdes var inte förståelse utan utantilllärda texter direkt ur boken. Full poäng bara om ett x-antal saker på en lista fanns med.» (Mindre bra)
- För hård rättning, väldigt många som fick precis godkänt. En enda som fick 5a... det brukar vara lite bättre resultat i alla fall. Det var även alldeles för kort tid på duggan, jag tycker det skall vara minst 3h och gärna 4h om det är möjligt.» (Mindre bra)
- Det var lite väl mycket frågor och mycket att skriva... jag hade skrivkramp hela eftermiddagen.» (Medel)
- Bra koncept, dåligt utförande.» (Medel)
- Den testar kunskap, men vilken sort som premierades hade varit bra information innan utlämningen av resultaten.» (Medel)
- bra kunskapskontroll, men ganska omfattande, märklig rättning» (Medel)
- Kanske inte borde heta dugga egentligen eftersom den är så pass avgörande för betyget» (Medel)
- Mest utantill kunskap» (Medel)
- Lite svårt att veta vad kraven till duggan var. Lära sig allt om allt och skriva kortfattade svar som täcker in allt man lärt sig är lite väl luddigt.» (Medel)
- Bra med dugga, men den låg inte riktigt på rätt nivå.» (Medel)
- det var ganska kul att plugga till, och de var intressanta saker man lärde sig. rättningen är orimligt hårt, och det känns inte som att den hårda rättningen fyller någon funktion.» (Bra)
- Bra form på den, man behöver kunna skriva också» (Bra)
- Om man får mer tid på skrivningen.» (Bra)
- Idén är bra, men kraven på duggan var alldeles för höga. Trodde inte att det väntades att man skulle kunna boken utantill. Underligt att lägga upp duggan huvudsakligen efter kunskaper ur boken - vad är då föreläsningarna till för? » (Bra)
- så länge det inte är en halvtidstenta som man måste få godkänt på» (Bra)
- För hård rättning» (Mycket Bra)
- Gillade inte rättningen, annars bra» (Mycket Bra)
- Annars skulle man nog inte bry sig om att lära det man ska.» (Mycket Bra)

8. Var det relevanta, bra ställda och tydliga frågor på duggan?

52 svarande

Nej, inte alls»3 5%
Nej, borde varit bättre»11 21%
Ja, men kan förbättras»26 50%
Ja»12 23%

Genomsnitt: 2.9

- Se tidigare svar: Tiden som gavs till att skriva duggan alternativt så var det för många frågor. Rättningen av duggan kändes subjektiv på så sätt att examinatorn valde de tankar han hade kring frågor som "rätt" svar till dem trots att frågorna handlade om subjektiva ämnen som civil och militär användning av uran. Det var också fel att ha två "utslagsfrågor" på duggan då alla inte köpt boken vilket krävdes för att klara dessa frågor då inget på föreläsning gåtts igenom om det.» (Nej, inte alls)
- Nej! Hur kan han be en skriva mer än vad han frågar eftwr på duggan» (Nej, inte alls)
- Frågorna var diskutabelt relevanta, för den tilldelade tiden bra ställda (om examinatorn hann rätta dem) dock med tanke på den förväntade omfattningen på svaren diskutabelt många, och klart otydliga» (Nej, inte alls)
- Om man vill ha med vissa saker i svaret tycker jag att man får skriva detta i frågan. » (Nej, borde varit bättre)
- För många frågor, det som krävdes av ett svar för att kunna få 3p var långt över det som frågades efter. Att så få fick så bra på duggan berodde inte på att kunskapen generellt var dålig, utan kraven på frågorna. Något som hade varit mycket bättre hade varit färre frågor, men tydligare och mer djupgående. Det skulle ha gett oss chansen att visa vad vi kunde snarare än som det var nu där man var tvungen att skriva lite, hoppas att det skulle räcka till, och gå vidare till nästa uppgift. Kanske borde kritiskt och samhällsmässigt tänkande tillsammans med kommit med i alla fall en del av frågorna. Med tanke på duggans omfattning borde den för övrigt inte väga lika tungt i kursen.» (Nej, borde varit bättre)
- Frågorna i sig var helt ok, även om t.ex. fråga 14 kunde diskuteras (jag vet att den var tänkt som kuggfråga, men tycker ändå inte att den borde varit med). för hård rättning, EN 5:a i en kurs på F är ej ok (ok att jag var inte förtjänt av det, men ändå det är hårda bud!)» (Nej, borde varit bättre)
- tydligare vad som krävdes för rätt svar. Frågorna var så breda att det är svårt att veta vad du vill få för svar.» (Nej, borde varit bättre)
- Borde varit bättre formulerade. Det borde också ha framgått tydligare vad som man var tungen att nämna för att få de olika poängen. Ibland var det svårt att veta vad frågorna var ute efter och om man tolkade frågan fel och då inte nämnde de speciella orden som gav poäng.» (Nej, borde varit bättre)
- Frågorna var för luddiga, och rättningen var för inriktad på några vissa ord, så om man inte hade med exakt de ordet blev det noll poäng..» (Nej, borde varit bättre)
- Luddigt hur mycket det var tänkt att man skulle skriva på frågor. » (Nej, borde varit bättre)
- Borde som sagt varit mer inriktat på hållbarhetsresonemang, förståelse och hur saker och ting hänger ihop.» (Nej, borde varit bättre)
- Varför ta med frågor på sånt som inte gås igenom på föreläsningarna?» (Ja, men kan förbättras)
- de var bra, men det kändes som att rättningen var för hård» (Ja, men kan förbättras)
- Lite diffust ibland.» (Ja, men kan förbättras)
- Duggan motsvarade de krav som föreläsaren varslade om i förväg.» (Ja, men kan förbättras)
- Ifall man studerar frågor i boken och i föreläsningsanteckningar verkar det ofta vara ganska flummiga och breda svar. Medan man på tentan var man tvungen att vara väldigt exakt och precis i sina formuleringar. Kanske kunde klargjorts tydligare i uppgifterna vad som väntades som svar.» (Ja, men kan förbättras)
- På alla frågor var det inte jätteklart vad det var man skulle svara på för att få tre poäng.» (Ja, men kan förbättras)
- Det var lite väl kinkigt att ha en fråga som man var tvungen att ha läst alla sidor från boken för att kunna. Eller man behövde ju inte ha läst alla sidor, utan just den biten som de frågade efter, men i princip så gjorde han en fråga rakt från texten, så man var tvungen att ha läst hela texten. Då är det bättre att göra de svåra frågorna likt den med beers lag, när han frågade vad som ingick i OD eller vad det nu var. Boken var ju ändå skit så det är bara dåligt att lobba för att läsa den.» (Ja, men kan förbättras)
- bra frågor, men det verkar som att bertil är den ende som vet hur man ska svara. en femma ska inte innebära att man har läst i en specifik bok, en femma ska innebära att man kan mycket. » (Ja)
- Det är bra med djupa uppgifter där diskussion och resonemang krävs, men då kan man inte ha så många som det var. Man hade lätt kunnat ta bort en tredjedel.» (Ja)
- Det var inte frågorna som var något fel på utan tiden som inte räckte till för att kunna svara på de sista frågorna mer utförlig.» (Ja)
- De täckte innehållet i kursen bra.» (Ja)

9. Hur lång tid la du ner på att förbereda dig inför duggan?

Tiden du läste, förutom lektionstiden.

52 svarande

<10 timmar»13 25%
10-15 timmar»13 25%
15-20 timmar»15 28%
20-25 timmar»7 13%
25-30 timmar»3 5%
30+ timmar»1 1%

Genomsnitt: 2.55

- Var en väldigt stressad period, så jag hann inte plugga mycket,» (<10 timmar)
- läste igenom sammanfatningen på hemsidan 2 ggr...» (<10 timmar)
- Borde definitivt läst mer!» (<10 timmar)
- det räckte ju tydligen, men jag kände att jag bara droppade saker på pappret som han ville veta, alltså specifika ord. Folk som kunde mer gick det sämre för» (<10 timmar)
- Kom i kläm mellan mycket annat skolarbete.» (10-15 timmar)
- MAn plugga lite mindre än för en tenta» (15-20 timmar)
- Fanns inte tid till mer, expfysen tog väldigt mycket tid då» (15-20 timmar)
- För ett kursomfång på 3*40 timmar varav delen ska omfatta 40%, frånsett 16*2*0,75 = 24 timmar föreläsningar, blir den tillgängliga tiden för självstudier 24 timmar...» (20-25 timmar)
- Alldeles för mycket tid i relation till andra kurser och andra moment i kursen miljöfysik.» (25-30 timmar)

10. Övriga kommentarer om duggan

- Se tidigare svar.»
-
- för hårt rättad.»
- Rättningen var för hård, jag förtjänade mer poäng än jag fick»
- se ovan»
- det var bra med dugga»
- lite för hårt rättad»
- Se fråga 8 (kommentaren "hårda bud")»
- Sämsta rättningen jag någonsin har varit med om, gäller för övrigt genomgående för rättning av samtliga saker i hela kursen. Att gå på känsla när man ger poäng funkar inte, det måste finnas fakta som understödjer. Att dessutom endast ge 2 poäng på en uppgift även om den innehöll allt som krävdes för att det skulle ge 3 är väldigt konstigt. Att ge poäng efter vilka ord som finns med i svaret är på högskolenivå alldeles absurt. Skärpning!»
- orättvist»
- För många frågor på för kort tid!»
- Var något chockerad över hur hård rättningen var. Tyckte jag skrev korrekt och utförligt på nästan alla frågor och hamnade precis på gränsen för godkänt. Hade jag svarat endast med baskunskaper på varje fråga hade jag blivit underkänd. Hur är gränserna tänkta? Trodde att godkäntkravet var grundläggande kunskaper om alla ämnen, men här behövdes tydligen utförliga kunskaper om samtliga delar av kursen för att ens bli godkänd. Med tanke på den tid jag lagt ner på att plugga till tentan var resultatet nedslående. »
- rättningen var hård och otydlig»
- Lite konstigt poängsatt. Man fick inte poäng trots att det han tyckte skulle vara med var med. Kanske borde sätta högre poänggräns för varje fråga så att det är lättare att ge rättvis poäng. Som det är nu är en poäng ganska mycket att förlora.»
- För många frågor och för mycket att skriva. Mer förståelsefrågor och lite mer tid att tänka igenom svaren.»


Inlämningsuppgifter

11. Tycker du att den här typen av inlämningsuppgifter är en bra examinationsform?

51 svarande

Dålig»2 3%
Mindre bra»4 7%
Medel»18 35%
Bra»17 33%
Mycket Bra»10 19%

Genomsnitt: 3.56

- Tog lång tid och bertil kommer inte alls veta vem som gjort mest i matlabkoderna, där vissa bara satt med.» (Dålig)
- Tog alldeles för mycket tid. Dessutom var det bara att följa bokens exempel. Ett praktexempel på tidsödslande uppgifter utan inlärningsvärde. Sabbade fullständigt inlärningen i övriga kurser » (Dålig)
- Tar väldigt lång tid och det är svårt att veta om man har rätt» (Mindre bra)
- Tog alldeles för mycket tid, bara inlämningsuppgifterna har säkerligen tagit de 120 timmar som kursen omfattar.» (Mindre bra)
- De har en tendens att svämma över sina breddar så att säga. Man vet inte riktigt hur mycket som efterfrågas.» (Medel)
- De tog mycket tid» (Medel)
- kunde varit praktiskt för att övriga kurser inte ska bli lidande att deadline inte legat å sent eller att omfattningen inte varit så stor, lite tråkigt när det är så lätt att "halvplagiera" andra» (Medel)
- Bra uppgifter men för många för att hinna med ordentligt» (Medel)
- Det är en bra examinationsform, dock lades en för stor andel av kursens tid ner på dessa. Vore bra om de var enklare eller om man skulle lämna in dem två och två.» (Medel)
- Svårt att veta var man ska lägga nivån. Kanske bättre att ha extrauppgifter för överbetyg.» (Medel)
- Bra om man vill lära sig räkna, eftersom man ändå kan ha lite mer omfattande och intressanta uppgifter än man hade kunnat ha på en tenta.» (Medel)
- Typen är bra, det hade dock behövts återkoppling. Tidigare inlämning och möjlighet till komplettering hade varit bra.» (Bra)
- Kanske mer rättvist att göra inl uppg gruppvis. I praktiken finns ju redan ett visst samarbete. De som gör uppgifterna helt på egen hand får en högre belastning samt ev ett sämre resultat än många andra med det individuella systemet.» (Bra)
- det är ganska kul och intresseväckande, men alldeles för omfattande. » (Bra)
- Man lär sig mycket när man gör frågorna.» (Bra)
- Intressanta uppgifter. Dessutom kul att få arbeta med MATLAB.» (Bra)
- Så länge man inte fokuserar på att alla räkningar ska vara helt korrekta utan snarare uppskattar hur man tänkt kring uppgiften och resonerat där» (Bra)
- jag lärde mig jättemycket.» (Mycket Bra)
- Tycker det är mycket bra för att lära sig. Som examinationsform är det kanske mindre bra eftersom man gärna sammarbetar med andra.» (Mycket Bra)
- Mycket trevligt och skapar förståelse» (Mycket Bra)
- Bra med individuellt arbete.» (Mycket Bra)
- Fantastiskt vad man lärde sig på inlämningsuppgifterna, men vissa krävde ordentliga MATLABkunskaper, något som saknas hos många (jag fick kämpa ordentligt). Arbetsbördan var för stor dock. Det var för många uppgifter med tanke på hur lång tid det tog att göra dem. Antingen färre uppgifter, eller lika många men något enklare. » (Mycket Bra)
- Här gör det inte mycket att det blir lite detaljer och teknik för man kan ta hjälp av litteratur och vänner för att komma fram till bra svar. Det gör att man själv gräver djupare när det blir intressant.» (Mycket Bra)

12. Har det varit bra inlämningsuppgifter?

Var dom relevanta, tydligt formulerade etc..

52 svarande

Dåliga»2 3%
Mindre bra»11 21%
Medel»13 25%
Bra»19 36%
Mycket Bra»7 13%

Genomsnitt: 3.34

- Kändes lite som duggafrågorna» (Dåliga)
- Vissa av uppgifterna var luddiga in absurdum. Gick att skriva i evigheter, för det fanns ingen tydligt ställd fråga.» (Dåliga)
- Relevanta men ibland för svåra. Många ställen att göra fel på utan att kunna upptäcka detta. Man kan lägga ner mycket tid på matlab för att lösa en uppgift, sedan upptäcka att man har missat något och så får man lägga ner previs lika mycket tid igen.» (Mindre bra)
- Jag tycker att det tydligare ska defineras vad examinatorn vill ha svar på för att få full poäng dvs få en femma i betyg på dessa. Nu var det återigen som duggan, alltså subjektiv. Man behöver inte göra det på formen fråga a,b och osv. Man kan göra en till två delfrågor och sen säga "Undersök någon annan aspekt av detta som kan påverka". Då får man full förståelse för att man skall skriva två sidor till och lägga ner ännu mer tid för att undersöka istället för att känna sig nöjd när man svarat på frågan och får en kalldusch när betyget kommer.» (Mindre bra)
- För svår matlab på fråga 1-3!!!! » (Mindre bra)
- De var ibland vaga i formuleringarna så det var svårt att veta exakt vad man skulle ha med.» (Mindre bra)
- Mer en övning på problemlösning än övningar i miljöfysik.» (Mindre bra)
- Det tog ett tag att klura ut vad som eftersöktes i vissa uppgifter. Har i efterhand också hört om kraven som ställdes på svaren, något som fick mig att blekna... Missade den föreläsningen pga sjukdom, men vad jag hörde så lät kraven mycket högre än jag hade väntat mig. » (Mindre bra)
- Tog på tok för lång tid.» (Mindre bra)
- Vissa av frågorna var svåra att tolka vad det var man skulle göra.» (Mindre bra)
- det var lite synd att det inte framgick vad som efterfrågades, t ex i nummer 1, där det var en kvot som skulle vara svaret.» (Medel)
- Det svåra med dem var matlab vilket kanske gör utmaningen lite missriktad» (Medel)
- Vindkrafts uppgiften var bra, övriga sådär.» (Medel)
- Lite otydligt formulerade ibland vad som egentligen var av betydelse.» (Medel)
- Formuleringen kunde varit bättre i vissa fall.. i övrigt bra med innehållet i frågorna.» (Medel)
- bra val av uppgifter, för löst formulerade» (Medel)
- Det är bra att veta vad för approximationer man kan göra när man ska modellera verkligheten, och lära sig göra sådana. Men när man ska skriva av boken försvann all inlärning. Bättre isofall med bredare frågor som kan lösas på flera sätt.» (Medel)
- Något otydliga, men bra förutsatt att syftet är att man ska lära sig räkna. » (Medel)
- Dock några oklarheter och felaktigheter som fick uppdateras.» (Bra)
- Dom var lärorika» (Bra)
- Dock något många, det hade varit intressant att djupdyka mer i de mer omfattade uppgifterna och tämligen ointressant att göra en simpel beräkning av hur mycket en högst fiktiv bil drar per mil under fiktiva förhållanden..» (Bra)
- Oklar formulering. Ofta oprecist.» (Bra)
- Väldigt roliga tycker jag!» (Bra)
- 1-3 var bra, 4-6 var lite mer "hitta rätt formel i boken så är du klar" vilket inte är så givande för någon part.» (Bra)
- Lite konstigt formulerade kanske men uppgifterna i sig var bra uppgifter när man väl förstod vad man skulle räkna på. Jävligt hög nivå på dem, de var inte lätta direkt.» (Bra)
- Relevanta, bra formulerade, gav utrymme till tankearbete, egna modeller och utsvävningar.» (Mycket Bra)
- Själva räkningarna tycker jag mycket väl avspeglar vad kursen bör handla om, kan ha varit lite otydliga i vissa fall» (Mycket Bra)
- Bra uppgifter, man tvingades lära sig (även om samarbete förekom i hög grad- vilket bara var positivt, både socialt och kunskapsmässigt!) DOCK PÅ TOK FÖR MÅNGA I FÖRHÅLLANDE TILL ANTALET POÄNG. » (Mycket Bra)
- Svåra och utmanande. Bra i sin helhet fast synd att det inte fanns tid till dem.» (Mycket Bra)

13. Hur mycket tid har du lagt ner på inlämningsuppgifterna?

52 svarande

<10 timmar»1 1%
10-20 timmar»3 5%
20-30 timmar»12 23%
30-40 timmar»16 30%
40-50 timmar»9 17%
50+ timmar»11 21%

Genomsnitt: 4.19

- sammarbetade en del.. om jag skulle ha gjort dem helt själv skulle det ha varit över 50 h» (20-30 timmar)
- Tog tid, men samarbetet har fungerat bra (då syftar jag på en bra dialog med vänner, ej plagiat)!» (20-30 timmar)
- det tog alldeles för lång tid, INTE OK! och man vet fortfarande inte om man blir godkänd» (20-30 timmar)
- Det är lite olyckligt att det är så tidskrävande att formulera all MATLAB-kod som krävs för att lösa en uppgift, men väldigt otidskrävande att sno den koden och kopiera lösningen.» (20-30 timmar)
- De var lite väl tidskrävande, men läraktiga. Jag är glad att jag har goda matlabkunskaper (jag går inte i tvåan, utan har haft en fördjupande kurs i matlab på mitt masterprogram).» (30-40 timmar)
- kändes som en evighet med tanke på att det tog så mycket viktig tid från de övriga kurserna» (30-40 timmar)
- Svårt att säga på rak arm. Hemskt lång tid i alla fall... Tog upp större delen av två veckor, och de andra kurserna har ju helt klart fått stryka med. » (30-40 timmar)
- Med tanke på att vi hade 3.5 andra kurser är detta oacceptabelt!» (30-40 timmar)
- Alldeles för arbetsintensiva.» (40-50 timmar)
- Huvuddelen av tiden spenderad på kursen här» (40-50 timmar)
- Alldeles för mycket tid i relation till andra kurser och andra moment i kursen miljöfysik.» (50+ timmar)
- Tog mycket lång tid att skriva både matlabkod och en rapport» (50+ timmar)
- Väldigt tidskrävande och mycket matlabarbete.» (50+ timmar)
- Sjuk arbetsbelastning» (50+ timmar)

14. Övriga kommentarer om inlämningsuppgifterna

- De sista uppgifterna kom ut lite väl sent.»
- Ha kvar dem! Grymt bra, sedan vet man ju inte hur de rättas ännu.»
- om rättningen är hård blir jag vansinnig. »
-
- Dom var för svåra och det varotydligt vad man skulle redovisa samt hur dom behövdes.»
- de var väldigt omfattande»
- Jättebra moment.»
- man förväntas kunna matlab mycket bättre än vad medelstudenten kan. Man var tvungen att ta hjälp av någon kunnigare för att ens kunna lösa frågan. Då känns liten frågorna som att dom fokuserar på fysiken.»
- Tog väldigt mycket tid.»
- Eftersom alla de facto samarbetar mer och mindre för att hitta bra information och lösningar skulle man lika gärna kunna lämna in två och två. Det skulle väl möjliggöra att ha lite bättre uppgifter på 4-6 utan att rättningsbördan blir för stor?»
- Hade kanske varit bra med lite spridning under lp av inlämningarna, är lättare att ta tag i det tidigare då.»
- överlag fruktansvärt! men väldigt kul modeleringar som hade varit väldigt intressanta om de hade varit färre, man hade haft lite mer tid och kanske handledning»


Projektarbetet

15. Tycker du att den här typen av projektarbete är en bra delexamination?

52 svarande

Dålig»1 1%
Mindre bra»3 5%
Medel»13 25%
Bra»22 42%
Mycket Bra»13 25%

Genomsnitt: 3.82

- Visst är det kul att för en gångs skull ha något annat än bara en tenta som examinationsform, men återigen har rättningen spårat ur. Ordentligt. Vill man att ett arbete skall handla om hållbarhet, skriv då in det i uppgiftsformuleringen, ange det inte bara "inte tillräckligt om hållbarhet" som ett argument för att ett arbete inte får ett högre betyg. Som student är det inte alltid så lätt att försöka läsa en föreläsares tankar om vad ett projekt faktiskt skall innefatta. Fram med mer klarhet» (Mindre bra)
- Har att vi någon gång har ett grpparbete på teknisk fysik» (Medel)
- Gillar inte att låtsas vara någon.» (Medel)
- Det tog mycket tid.» (Medel)
- Idén är bra men det är lite kärvt med tid för genomförandet vilket gör att det blir lite halvhjärtat => inte så roligt heller. Det är mycket att göra i F2 LP4..» (Medel)
- Lärorikt även om målsättningen var väldigt vag. Gillade inte att man missade undervisning när man valt kärnkraft/icke kärnkraft.» (Medel)
- Bra komplement till en utbildning med stor brist på sådana här typer av uppgifter. Man lär sig skriva en annan typ av arbete, och arbeta i en större grupp. Bra!» (Bra)
- Det ger utrymme för samarbete och djupare eftertanke.» (Bra)
- Visst är det bra, men i samband med allt annat tar det för mkt tid. » (Bra)
- Projektet var bra då det innehöll mer av de hållbarhetsaspekter som borde genomsyra hela kursen.» (Bra)
- Detta är en bra form av arbete då man fick välja något man själv var intresserad av vilket alltid innebär att man gör mer för att hitta positiva eller negativa hållbarhetsaspekter av det man valde. » (Mycket Bra)
- roligt, vill ha mer av sånt på F» (Mycket Bra)
- Otroligt bra att man får göra lite riktiga saker ibland, var kul att redovisa i seminariegrupp med, skulle jag gärna göra oftare!» (Mycket Bra)
- Framför allt bra eftersom motsvarande uppgifter i stort sett saknas i utbildningen!» (Mycket Bra)
- Givande. Speciellt om man har en bra grupp. För lite sånt här på F.» (Mycket Bra)
- Jätteroligt att få jobba i grupp! Och minst lika roligt att få jobba med något man verkligen är intresserad av. » (Mycket Bra)
- Väldigt intressant att få gräva ner sig i nåt projekt » (Mycket Bra)

16. Hur mycket tid har du lagt ner på projektarbetet?

52 svarande

<10 timmar»0 0%
10-20 timmar»16 30%
20-30 timmar»12 23%
30-40 timmar»14 26%
40-50 timmar»8 15%
50+ timmar»2 3%

Genomsnitt: 3.38

- fick godkänt och trodde inte att vi skulle få mer än så på den tiden vi la ned» (10-20 timmar)
- bra att biblioteksuppgiften var en del av arbetet» (20-30 timmar)
- svårt at säga» (30-40 timmar)
- Tog även det lång tid» (40-50 timmar)
- Mycket tid, speciellt mot slutet... Blev ett heldygn där» (40-50 timmar)
- Alldeles för mycket tid i relation till andra kurser och andra moment i kursen miljöfysik.» (50+ timmar)

17. Vad tycker du om den muntliga presentationen?

- Så där, kändes som om många inte tog den seriöst»
- Intressant att lyssna på de andras redovisningar, givande att få presentera.»
- Skoj»
- Bra, det är ett moment som är mycket viktigt då vi F:are får alldeles för lite träning på denna front. Tyvärr lades för lite kraft ner på denna då det inte gavs något betyg på den.»
- kul att höra vad de andra har kommit fram till, synd att det var så kort om tid bara. den var i helhet bra.»
- Dålig. Var ingen (även Bertil) som tog den på allvar.»
- Den kan förbättras. En diskussion kring slutsatserna vore mer givande än presentationen.»
- Roligt och inspirerande!»
- Jättbra, jag trivdes med att tala inför gruppen och tyckte det var roligt att få frågor om vårt ämne.»
- Ett bra inslag men kändes inte helt meningsfullt med den korta tid som det tog»
- Bra»
- det var roligt och trevligt.»
- Bra, men väl kort, diskussionen hade kunnat få ta betydligt mer tid, eftersom det är här grupper som läst in sig på olika håll får implementera faktan!»
- ok!»
- Sjukt flummig. Att få typ samtliga diskussioner avkortade för att tidigare grupper hade dragit över ordentligt på tiden gjorde ju inte saken bättre, det är ju diskussionerna som är roliga. Tidsuppfattningen från Bertils sida är minst sagt dålig. Och är det så ont om tid får han väl bryta de tidigare grupperna också, så att timmeslånga förseningar undvikes. »
- Det känns onaturligt och tvingat. »
- Den är bra.»
- Kunde varit allokerad mer tid så att det hade funnits tid att diskutera projekten och opponeringar.»
- bra»
- Intressant att höra vad de andra hade arbetat om, men det verkade som om det var olika uppfattningar om hur länge man skulle prata. »
- Kunde ställas större krav på presentationformen. Kanske göra det inför hela klassen. Blir lätt upprepning av gymnasieredovisningar annars.»
- för kort tid, skulle varit mer tid till disskusion»
- Kändes lite kort... :) Roligt att få lyssna på andras projekt, ännu roligare att presentera sitt eget. ,)»
- Det borde varit högre krav på presentationen och opponeringen. Feedback på själva presentationsframförandet hade varit ett väldigt bra tillfälle att lära sig bli bättre på muntliga presentationer. Behövs mer muntliga presentationer på F! Viktigt att öva på det, och viktigt att få feedback på det.»
- Bra med gruppvis om 3-4 grupper, alldeles lagom för att man skall hålla intresset uppe!»
- känns frustrerande att inte hinna säga det man tänkt och sedan inte kunna diskutera igenom det med resten av gruppen!»
- Bra och roligt. »
- Onödig»
- Väldigt kort. Tiden räckte inte till för att ställa frågor. Hur Bertil ska kunna döma elevernas prestation utefter den muntliga redovisningen förstår jag inte.»
- Helt ok. Bra att det inte läggs så stor vikt vid den»
- Bra, eftersom man åtminstone fick en chans att lära sig lite om de andra områdena.»

18. Övriga kommentarer om projektarbetet

- Det var otydligt vad som skulle vara med i projektet, vad menas med hållbarhet egentligen och hur ska man bedöma om något är hållbart? Detta borde ha varit med i kursen!!»
-
- Skall absolut vara kvar»
- Roligt att få fördjupa sig i ett ämne»
- Kul arbetsform men återigen rättninge är sämst. Det arbetet jag själv opponerade på var så pass dåligt skrivet att det under stora delar av arbetet inte gick att få en riktigt klar bild av vad författaren menade, att ett sådant arbete kan få godkänt är ganska sjukt.»
- Det enda jag kan klaga på var att alla i gruppen hade inte satsat lika mycket och då får man sämre betyg pga det. Men då kanske man borde ha varit fem från början så att inte behöva bli ihop och jobba med någon som inte vill satsa lika mycket.»
- Också här alldeles för lite tid med tre andra kurser samtidigt.»
- r slitit med så länge. Men inlämningsuppgifterna tar du mycket längre tid att rätta. Fast det ung är samma antal sidor per elev att rätta på projekt/inlämning. Kankse därför du var så snäll med betygen på projektet för att du inte läste projektet mer än en gång och han inte analysera vad som egentligen sades. Har hört OTROLIGT många bittra kommentarer från grupper som verkligen har slitit och gjort ett superbra projekt, och så får dom samma betyg som grupper som varit halvseriösa. Tråkigt!»
- Förstår inte meningen med lägesrapporten. Den kändes bara onödig.»
- Enda negativa kommentaren där är väl att vi fick betygen för snabbt... :) Kändes som han gick mycket på presentationen, men det är ju bara en känsla. När man har lagt så mycket tid på att göra något så bra som man bara kan vill man dock gärna att han tar sig tid och läser igenom det noggrannt så han får se hur duktig man varit... :P Men det är väl tids- och pengabrist antar jag. Lustiga gränser, och lite underligt att överbetyg på duggan var lika sällsynt som soldagar förra sommaren, men många fick högsta betyg på projektet. »
- Feedback på projektarbetets innehåll och dess upplägg (rent rapportskrivningstekniskt) hade varit väldigt bra och gett tillfälle att utvecklas och lära av sina misstag.»
- det kändes som det var fanastiskt lätt att få bra betyg på det jämfört med inläminingar och dugga... det borde väga tungt men med tanke på hur snabbt man kunde slänga ihop ett projekt jämfört med inlämningar så var det inte alls i samma klass»
- Kunde gjorts tydligare vad som väntades av en.»
- Lite otydligt i början vilka aspekter som skulle behandlas. Verkade till en början alldeles för omfattande.»


Informationskompetens

19. Anser du att det var ett bra innehåll i informationskompetensen?

52 svarande

Dåligt»6 11%
Mindre bra»21 40%
Bra»23 44%
Mycket bra»2 3%

Genomsnitt: 2.4

- Innehållet motsvarar ungefär en föreläsning, presentera hellre materialet som en sådan istället för att sprida ut det över en del sidor på ett segt och platformsberoende system som pingpong. Innehållet i sin helhet och presentationen av materialet påminde mycket om högstadietiden. » (Dåligt)
- vad jag klickade i på ping-pong sidan glömde jag lika fort som jag lärt mig.» (Dåligt)
- Vi måste lära oss att söka artiklar, skriva källhänvisningar etc, men det borde gå att göra på ett bättre sätt. Jag behöver inte en bibliotikarie som förklarar vad en bok är. » (Dåligt)
- Värdelöst. Hade räckt med en formell regel för hur källor ska hanteras och referenser ska skrivas. » (Dåligt)
- Ointressant. Ingen bryr sig egentligen utan gör det bara för att man måste. Det enda man använde sedan var nog harvardreferenserna» (Dåligt)
- Källkritiks-delen vara väl lite väl lätt.» (Mindre bra)
- Fanns vissa saker man fick lära sig, det mesta var dock bös.» (Mindre bra)
- säkrt viktigt, men dumt att stoppa in det i denna kurs som redan är överfull» (Mindre bra)
- Att referera korrekt är intressant på ett annat sätt än att lära sig att hitta bra information: Det hade kunnat vara ett mer hjälpande och mindre kravfyllt kursmoment. Eller för en mer krass formulering: Hur relevant känns det för min utbildning att gratis betatesta pingpong?» (Mindre bra)
- Sådär, kändes "i stort sett meningslöst" (för att citera en god bok :) )» (Mindre bra)
- Bra att få en överblick över vilka resurser som finns på biblioteket, men mycket småuppgifter som inte kändes meningsfulla.» (Mindre bra)
- » (Bra)
- det är orimligt att bli kuggad i miljöfysiken för att man missar den...» (Bra)
- Bra att få veta hur man söker» (Bra)
- Kändes felplacerad här eftersom det är hitills den jobbigaste perioden och då känns bara informationskompetensen som ett störande moment.» (Bra)
- Man lärde sig inte så mycket men den tog inte så lång tid heller.» (Bra)
- Förvånansvärt bra och givande trots att man trodde att man redan kunde det som momentet behandlade.» (Mycket bra)

20. Tycker du att informationskompetensen är ett bra inslag i utbildningen?

51 svarande

Dåligt»5 9%
Mindre bra»14 27%
Bra»27 52%
Mycket bra»5 9%

Genomsnitt: 2.62

- Kändes ganska meningslös.» (Dåligt)
- Nja!» (Dåligt)
- Tidsslöseri, med tanke på hur allt annat denna läsperiod.» (Dåligt)
- Lite väl mycket knappologiska kunskaper som man kan lära sig genom att läsa ett dokument.» (Mindre bra)
- Det behövs mer träning, en gedignare kurs i detta ämne för att bättre kunna hitta och tillgodogöra den stora mängd information som idag är tillgänglig. En separat "riktig" kurs tror jag är bättre, som det är nu kommer den vid sidan av och tas inte på så stort allvar.» (Mindre bra)
- Det behövs något som informationskompetens på F, om än bara för att visa att det finns bra möjligheter att få tillgång till papper och (delar av) böcker via Chalmers (det räcker att man har en IP inom chalmers nät för det mesta). Däremot bör info.komp. delen kanske läggas i F1 och göras om en del.» (Mindre bra)
- Har svårt att motivera dess existens» (Mindre bra)
- kändes mest som ytterligare ett nödvändigt irritationsmoment, endast bibiloteksbesöket var bra, men det var å andra sidan guld värt då man faktiskt fick lära sig komma åt databaser som är sjukt viktiga för denna utbildning.» (Mindre bra)
- Den första inlämningsuppgiften var motiverad men den andra inte alls!» (Mindre bra)
- kan lära sig det själv» (Mindre bra)
- Idén är inte dålig. Det är bra att få en guide till bibliotekets tillgångar och artikelsökning etc. Däremot känner man sig mest dumförklarad när man skall skriva av referenser från en manual och vara källkritisk mot http://www.rythospital.com/ .. Vi förväntas lära oss mycket svårare saker på egen hand i andra kurser så varför ödsla allas tid?» (Mindre bra)
- Bra i utbildniningen, men kanske i fel kurs...» (Bra)
- Bra att veta lite grunder » (Bra)
- Men för oss som växt upp med Internet är kanske den andra vägar till information (fråga alla duktiga forskare på Chalmers?) sånt som vi _behöver_ lära oss!?» (Bra)
- Som sagt det skadar inte att få lära sig hur man söker, dock kanske den borde komma tidigare under utbildningen?» (Bra)
- Skönt att ha det bakom sig inför kandidatarbetet.» (Bra)
- Bra att ha, dock något dryg. » (Bra)
- På tiden att man fick lära sig att söka i Databaser. Annars kändes det mesta andra lite överflödigt.» (Bra)
- Ett bra inslag men samtidigt är alla ganska bra på informationssök. Dock är det ju ändå bra att man får lite att tänka på, till exempel sidorna man skulle vara källkritisk mot.» (Bra)
- Behövs en genomgång av hur man kan utnyttja biblioteket.» (Bra)
- Det är viktigt att kunna tala för att åsikter och annat man fått in under arbetets gång är riktigta och backas upp av fakta.» (Mycket bra)
- det är viktigt, men varför inte ha den som en enpoängskurs?» (Mycket bra)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

21. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

52 svarande

Ja»4 7%
Nej»48 92%

Genomsnitt: 1.92

- Bertils sätt att rätta duggan är det bästa exemplet.» (Ja)
- Stämningen på F är mycket god, en fantastisk miljö!» (Ja)
- Kändes som om man lätt skulle kunna bli särbehandlad vid rättningen av duggan. Jag tycker inte att den typen av rättning känns bra. Om den som rättar känner efter hur mycket personen kan och sedan ev rättar upp till godkänt känns fel. Det kan ju i så fall vara det omvända att en peron som fått tillräckligt många poäng rättas ner.» (Ja)

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
6 11%
19 36%
5 (För hög)»27 51%

Genomsnitt: 4.4

- Det var högre belastning på denna kurs (4,5 hp) än en av de masterkurser (7,5 hp) som jag läste parallellt... lite väl mycket olika delmoment för en gammal trepoängare.» (4)
- Projektarbeten tenderar alltid att ta längre tid än vad som är tänkt. Projektgrupperna fungerar olika bra, detta kan leda till för gög belastning för en del(i och för sig inget specifikt för denna kursen).» (4)
- inledningsvis ingen belastning alls, då var det expfysen som tog för mycket, men inlämningarna och projektet tog som sagt mycket viktig tid från övriga kurser» (4)
- I förhållande till mängden poäng och kursens plats i utbildningen, helt fel!» (4)
- För hög jämfört de andra kurserna.» (4)
- Jag har lagt ner över 150 timmar på kursen, känns lite väl mycket med tanke på att vi har ExpFysB, ExpFysC, MatStat och Hållf/Regler samtidigt.» (4)
- inlämningsuppgifterna var lite väl tunga» (4)
- Blev lite för mycket i vissa perioder.» (4)
- Kursen har hybris och är alldeles för bred samtidigt som den kräver djupare kunskaper inom områden vi inte har kunskaper i än. Summa summarum så blir arbetsbörden för denna 4,5 poängskurs alldeles helt galet för hög.» (5 (För hög))
- Snarare värd 7 hp» (5 (För hög))
- Inlämningsuppgifterna gjorde att det blev alldelles för mycket, resten var dock bra» (5 (För hög))
- alldeles för mycket för de poängen» (5 (För hög))
- För hög i förhållande till antal poäng!» (5 (För hög))
- Sjukt hög! 4.5hp Hah! Skojar du eller?» (5 (För hög))
- tillsammans med de andra kurserna. Lagom ensam» (5 (För hög))
- För hög!! Har lagt större delen av min vakna tid på den här kursen under ett par veckor. Otroligt mycket att göra för 4.5 poäng. » (5 (För hög))
- bra med inlämningsuppgifter projekt och dugga men dålig rättning på duggan och dåliga lektioner» (5 (För hög))
- passar inte alls in i schemat med övriga kurser» (5 (För hög))
- Den kursen jag lagt mest tid på den här perioden, men också den kursen jag fått sämst resultat i.» (5 (För hög))
- Tyngsta 3 poängen i mitt liv. » (5 (För hög))
- Tog massa tid från andra kurser, inte för att den var svår utan på grund av alla obligatoriska moment.» (5 (För hög))

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»34 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Folk var stressade ang. grupparbetet. Gav dålig stämning ibland men viktiga erfarenheter.» (Ganska bra)
- Inga överaskningar» (Ganska bra)
- Grymt!» (Mycket bra)
- Aldrig några problem» (Mycket bra)
- Återigen: jättejättebra med projektarbete! Har varit bästa med vårterminen, trots viss frustration ibland. » (Mycket bra)

24. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»21 40%
Mycket bra»10 19%
Har ej sökt hjälp»15 28%

Genomsnitt: 3.61

- Bertil förstod sällan vad frågan handlade om» (Mycket dåliga)
- Angående responsen på lösningsförslag av inlämningsuppgifterna.» (Mycket dåliga)
- Bertil har inte kunnat och man har mest fått leta på nätet.» (Ganska dåliga)
- Kommunikation mellan klass och föreläsare under föreläsningarna har inte fungerat bra. » (Ganska dåliga)
- bra med handledningen med projektet.» (Ganska bra)
- hade egentligen inga frågor» (Ganska bra)
- Bertil har varit tillgänglig, om än inte särskilt tydlig med vilken typ av frågor han varit villig att svara på, något som man förstås som student kunnat ta reda på .. » (Ganska bra)
- Det var bra att ha möjlighet till ett handledningstillfälle för rapporten.» (Ganska bra)
- Har inte sökt hjälp från föreläsaren. Pratade dock med Maria Grahn om vårt projektarbete, och hon var jättebra! Kan inte hon vara gästföreläsare? » (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

25. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

52 svarande

1 (Mycket liten)»14 26%
19 36%
9 17%
8 15%
5 (Mycket stor)»2 3%

Genomsnitt: 2.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken var riktigt dålig. Hemsidan var grym däremot, där lärde man sig det mesta, tillsammans med föreläsnignarna» (1 (Mycket liten))
- Hade själv inte boken och den enda gången jag behövde den var under vissa delar av lösningen av inlämningsuppgifterna. Ganska skum bok att ge till F2or eftersom vi inte läst mycket av det som boken behandlar.» (1 (Mycket liten))
- hade den inte» (1 (Mycket liten))
- Köpte ej, tittade i lånad bok för några inlupp..» (1 (Mycket liten))
- Har inte skaffat kursboken.» (1 (Mycket liten))
- Den kändes lite väl ingående på vissa plan. Jag tror att de som inte läst termo, kvant, fasta, sub, strömning, osv kan ha svårt att ta till sig vissa delar av litteraturen.» (2)
- Det var mycket över vår nivå» (2)
- Inlämningarna var baserade på den, men den dehövde inte varit så vessäntlig i kursen.» (2)
- lånaden o lästa ett kap innan jag insåg att det var bättre att lära sig av anteckningar. använde den lite till inlämningsuppg» (2)
- jag använde den bara för att göra inlämningsuppgifterna och därför ångrar jag mig att har köpt den.» (2)
- Alltför omfattande jämfört med kursen för att den ska vara lättillgänglig.» (2)
- Klarade mig utan.» (2)
- använde den i stort sett bara för att få fram balansekvationerna vid värmestrålningsberäkningarna. Och för att få fram info kring de olika atmosfärstabiliteterna vilket man var tvungen göra för en inlämningsuppgift.» (2)
- Mycket kalkyl i den men lite förstod man.» (3)
- lite för avancerad bok...» (3)
- Hade klarat mig utan!» (3)
- Inl uppgifterna, annars 0 användning» (3)
- bra bok! med tanke på kursens upplägg åtminstone. Kanske vore en mer samhällsvetenskaplig bok inte helt fy skam heller.» (4)
- Boken är alldeles för dyr för kurspoängen.» (4)
- Hela duggan var på bokkunskaper... Dryg bok dock, jobbig att läsa. » (5 (Mycket stor))
- Gillade boken även om innehållet kanske inte handlar så mycket om miljönmedvetenhet.» (5 (Mycket stor))

26. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

52 svarande

1 (ej prisvärd)»13 36%
10 27%
8 22%
4 11%
5 (mycket prisvärd)»1 2%
Köpte inte boken»16

Genomsnitt: 2.16

- Onödigt mycket innehåll i förhållande till det som faktiskt var aktuellt.» (1 (ej prisvärd))
- 600 kostade den väl? dvs 130 nånting per poäng. Nice. » (1 (ej prisvärd))
- Köpte boken men använde den inte.» (1 (ej prisvärd))
- dumt att köpa den!» (1 (ej prisvärd))
- Lärde mig kursen mha föreläsningarna som jag upplevde som mycket givande.» (2)
- Hade klarat mig utan!» (2)
- Vad kostade den?» (3)
- Köpte dock boken på amazon.com där den var avsevärt billigare än på Cremona.» (4)
- det är för dyrt.» (Köpte inte boken)
- lånade boken.» (Köpte inte boken)
- Har mycket svårt att tro att jag funnit den prisvärd!» (Köpte inte boken)
- lånade boken» (Köpte inte boken)
- för att den var för dyr och inte skulle användas så mycket. Men en stor del av kursen visade sig senare bygga på boken som var alldeles för dyr. Det var många som inte köpte den» (Köpte inte boken)

27. Till hur stor hjälp har informationen på hemsidan varit för din inlärning?

52 svarande

1 (Mycket liten)»5 9%
10 19%
11 21%
16 30%
5 (Mycket stor)»10 19%

Genomsnitt: 3.3

- Riktig dålig hemsida, man hittar inte mycket där och den är dåligt uppdaterad» (1 (Mycket liten))
- Oj, fanns det information på hemsidan?» (2)
- Uppdateringar har ibland kommit lite väl sent. Å andra sidan har jag fått dsn mesta information jag behövt på föreläsningarna.» (3)
- Var typ aldrig där, bara inför duggan, föreläsningsanteckningarna var bra» (3)
- Sammanfattingarna av föreläsningarna var bra. Och exemplen på duggafrågor, också bra att ha. » (3)
- Bra med föreläsningssammanfattningar och länkar till ytterligare info» (3)
- Bra sammanfattningar inför duggan.» (3)
- Hemsidan har funkat bra förutom att inlämningsuppgifter kom upp alldeles för sent.» (4)
- jättebra att han sammanfattar föreläsningarna på hemsidan.» (4)
- Eftersom jag saknat boken har detta varit huvudinformationskällan med bra om än (mycket) varierande kvalité» (4)
- Jättebra med sammanfattningar av föreläsningarna iom bokens brister, se ovan.» (4)
- Klarade duggan på det.» (4)
- bra att bertil la upp föreläsningssammanfattning» (5 (Mycket stor))
- Hemsidan är rätt dåligt utformad, men innehållet på den är jättebra.» (5 (Mycket stor))
- Sammanfattningen av kursen var det enda jag läste inför duggan som sagt» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningsanteckningarna var bra» (5 (Mycket stor))
- klarade duggan pga det» (5 (Mycket stor))
- Mycket bra, lite knasigt att informationen om projektarbetet försvann efter ett tag (ej länkad, man hittade den dock i filträdet)» (5 (Mycket stor))
- Bertils föreläsningsanteckningar var strålande.» (5 (Mycket stor))
- föreläsningsanteckningarna var det man läste till duggan» (5 (Mycket stor))
- Väldigt bra med sammanfattningarna av föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.32


Kommentarsfrågor

28. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

51 svarande

Ja»34 75%
Nej»11 24%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.24

- Tydliga krav på gruppuppgifter (vad skulle de innehålla, verkade ändras lite då och då?)» (Nej)
- Fakta om omdugga och vad som gällde vid "plusning" av betyg.» (Nej)
- Bertil la ut de sista inlämmningsuppgifterna väldig sent, innehållet på duggan likaså mm.m» (Nej)
- Riktlinjerna kunde ha varit tydligare.» (Nej)
- det var oklart om man kunde plussa duggan» (Nej)
- Alldelles för lite info om hur saker och ting bedöms. Inte bra att alla regler inte är genomtänkta innan kursen börjar.» (Nej)
- en del var svårt att hitta. info kring arbetet var bristfällig» (Nej)
- info om att duggan inte gick att plussa tidigare» (Nej)
- Saknade information om vad som krävdes för att man skulle få 3.5, eller 4.5 på inlämningsuppgifterna respektive projektarbetet. Saknade också poänggränser till duggan.» (Nej)
- ont om datum och tider... kunde varit bättre på hemsidan. Det var bra med uppdatering däremot..» (Nej)
- Att de sista inlämningsuppgifterna inte låg uppe förrän i elfte timmen var inte OK, med tanke på hur sjukt lång tid det tog att göra de första. » (Nej)

29. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan»
- Det mesta tyckte jag var bra.»
- Maria Grahn, hon var väldigt intressant att lyssna på.»
- Bertil Dynefors»
- Inlämningsuppgiften»
- Intresseväckandet»
- Projektartebetet»
- bra uppdelning med 3 examinationsmoment!»
- Upplägget i sin helhet var bra. »
- Projektarbete, dugga»
- Duggan istället för flera projekt.»
- Projektarbetet»
- projektarbetet»
- Innehållet»
- duggan»
- föreläsn.-innehållet»
- Grupparbetet»
- Projektet och i viss mån inlämningsuppgifterna!»
- Typ inget. kanske projektet, men en mer normal form av rättning efterfrågas.»
- Inlämningsuppgifterna»
- projektet, inlämningsuppgifter»
- Projektet.»
- projektet»
- Sammanfattningarna av föreläsningarna på hemsidan.»
- Inlämningsuppgifterna var bra, även om de var en aning tidskrävande. »
- Projektarbetet.»
- Inlämningsuppgifterna och projektet. »
- Projektarbetet. Jättebra. Duggan är bra om den inte är så jobbig, och om kraven sänks från de väldigt höga som var i år. »
- Projektarbetet och muntlig presentation.»
- Inlämningsuppgifterna!»
- någon enstaka inlämningsuppgift, projektet»
- Inlämningsuppgifterna är roliga. Databassökning var bra.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Upplägget med projektarbete, dugga och inlämningsuppgifter. Framförallt projektarbetet. »
- Projektet bör vara kvar.»

30. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inlämnsingsuppgifterna»
- Eventuellt göra duggan något mindre omfattande räknat i antal frågor, kanske göra inlämningsuppgifterna något mindre betungande. Jag antar att informationskompetensen ej går att förhandla bort...»
- Mer hållbarhet!»
- Duggan, föreläsningarna och kursfokus»
- Arbetsbelastning»
- sänk arbetsbördan»
- Duggan och inlämmningsuppgifterna»
- boken bör bytas( det ska den ju också). Bertil borde sänka sina krav och inse att miljöfysik inte är den enda kursen vi läser.»
- Informationsinkompetensen!»
- Enklare/mindre inlämningsuppgifter»
- Tydligare frågor på duggan.»
- duggan»
- inform.komp. ta bort den andra inlämningsuppgiften»
- Upplägget var för spretigt, kursbok»
- inlämningsdupgifterna tog alldeles för lång tid, och de andra kurserna blev lidande.»
- mindre arbete»
- Fokus på kursen kan inte vara en översikt för hur fysik kan implementeras i miljöfrågor om avsikten är att ingenjörer ska ha ett hållbarhets- och diskuterande perspektiv på sitt arbete! Vi läser en hel kurs i termodynamik och kan själva lista ut vilken ekvation som beskriver vad, viktigare är att ha intresseväckande föreläsningar som ger nya intryck och synvinklar, och uppmana till diskussion, både i tal och skrift, något som är pinsamt frånvarande i kursen! »
- Se till att anpassa efter hur stor den är, dvs. dra ner på t.ex. antal inlämningsuppgifter, duggakunskap etc.»
- Hela kursen. Varför kan inte någon från fysik resursutveckling hålla i kursen istället. De kanske faktiskt har koll på ett och annat.»
- Bort med dugga och projektarbete.»
- duggan och dess tid, »
- mer förståelse måste framhävas. hellre färre inl uppg som man förstår snarare än massor man hastar genom»
- Tiden det tar att genomföra alla moment bör ses över.»
- duggans upplägg och rättning»
- arbetsbördan»
- Kursen borde enligt mig vara mer fokuserad på hållbarhet än de tekniska detaljerna som utgör problemet. Frågor såsom livscykelanalys och effektivitet i system vore intressantare än endimensionella atmosfärmodeller. Metoder istället för teknik.»
- Föreläsningarna borde vara mer sakliga och objektiva . Fick känslan att det var mest vad föreläsaren tyckte vilket är fel. Då blir det svårt att skaffa sig en egen uppfattning. »
- Inlämningsuppgifterna+duggan: bestäm hur mycket tid det ska ta sammanlagt! Båda tog mycket tid, och i alla fall duggan kändes inte som att den gav mig ett resultat som stod i proportion till hur mycket tid jag hade lagt på plugget till den. »
- Duggan i sin nuvarande form. Det hade varit intressant med fler gästföreläsare som jobbar med miljö på något vis. Han med fjärrspektroskopin var bra, men han kunde fått ha en föreläsning istället för bara lite reklam..»
- duggaregler, antalet och omfattningen på inläminingsuppgifterna»
- Tempot på kursen måste skruvas ner. Antligen genom mindre inlämningsuppgifter eller på nåt annat sätt. Eller göra nåt mindre av grupparbetet. Och slå ihop så att det bara blir en biblioteksinlämningsuppgift.»
- Inte så tunga inlämningsuppgifter.»
- Mindre tidsödande obligatoriska projekt.»
- MARIA GRAHN! Hon var helt fenomenal föreläsare och ljusår bättre än bertil. Inlämningsuppgifterna bör även göras lite lättare.»
- Kursen bör inriktas mer mot hållbar utveckling och mer fokus måste läggas på hur saker och ting hänger ihop i miljön, så att inte de olika områdena blir så lösryckta.»

31. Övriga kommentarer

- Tack för en väldigt bra kurs!!»
- För mig var kursen en positiv överraskning. Miljöfysik visade sig vara riktigt intressant, här finns mycket att räkna på.»
- 31 frågor :S»
- jag känner att det är respektlöst mot oss studenter att det är så hög arbetsbelastning i lp 4. många av mina kompisar har jobbat 3 80-timmarsveckor innan tentaveckan. det fick jag ingen information om när jag sökte den här utbildningen. jag tycker att det är jättedåligt, och det förutsätter att man är villig att offra hela sitt liv för detta. det kanske fungerar för dem som kommer in när de är 18 år och inte gör något annat än pluggar, men det blir en omöjlighet för den som har barn eller familj, eller den som vill ha ett fungerande socialt liv! jag vet att många tycker det är kul att jobba så mycket, men jag tycker man har rätt att få reda på detta innan man börjar, det känns inte så kul att få reda på det och hoppa av efter 2 år. dessutom kommer många av oss som lagt ner så mycket tid att kugga en ellar två tentor. jag tycker inte att man borde tolerera detta. jag är riktigt besviken på att studenterna tvingas jobba ihjäl sig för att linjen ska behålla sitt dryga elitrykte. man borde få veta det innan man börjar så man kan välja bort F som alternativ redan då.»
- Föreläsningarna var bra, minns mycket från dom. Dock kanske lite mycket fokus på formnler ibland»
- I en läsperiod med fyra samtida kurser kanske man ska överväga hur mycket tid kursen tar i verkligheten när man bedömer t ex. detaljarbete i uppgifter (projekt och inlämningar) som inte tydligt formulerat kraven för olika betyg. Man bör kanske mao. vara försiktig med att låta enbart de mest elaborerande arbetena få ett högt betyg med tanke på den investerade tiden.»
- Kursen har potential att bli bra, men har i år tyvärr känts mer som ett jobbigt moment. »
- Den sämsta kursen jag läst hitintills på teknisk fysik, om än i hård konkurrens med fysiken omkring oss.»
- tycker inte att det är ok att den som har ansvar för ekonomin för kurser har en kurs. Det känns som att läraren då kan sätta betyg som inte riktigt är sanna för att möta upp med det förväntade resultatet. Men tanke på hur många det var som fick en extra poäng för att klara duggan var det helt klart så att det skulle bli för många som kuggade kursen om det inte gjordes. Det känns inte som objektiv rättning»
- Bertil sa angående den muntliga presentationen att det var ett bra sätt att se vilka i gruppen det var som arbetat och att det gav en bra bild av om man kunde ämnet. Jag håller inte med om detta. Man kan ha arbetat väldigt mycket med projektet och kan mycket men att man har svårt att förmedla det muntligt vilket kan bero av olika orsaker. Vissa personer har t ex svårt att prata inför en grupp eller vara osäkre på språket pga man har ett annat modersmål.»
- Ett problem med kursen är att den inte tycks ha någon klar och tydlig struktur, på samma sätt som de allra flesta andra kurser vi läser på F. Man är osäker på vad man förväntas lära sig, vad man förväntas få ut av kursen.»
- Defineras miljöfysik som fysik i miljö eller miljöaspekter i fysik? Jag skulle föredra det senare.»
- Mycket jobb för lite poäng...Har tagit bort focus från de andra kurserna. »
- Ta ner ambitionsnivån på kursen. Vi kan inte lära oss allt, allt, allt som har med miljö att göra på åtta veckor. Ställer mig också tveksam till att någon som har hand om ekonomin - dvs vet hur många som "bör" kugga kurser - håller i en kurs själv. Känns obehagligt, men kan inte riktigt förklara varför. Hela det här "upprättings"-debaklet har ju att göra med det.. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.79
Beräknat jämförelseindex: 0.44


Kursutvärderingssystem från