ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Hållfasthetslära, MHA081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-14 - 2008-06-20
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

23 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
4 17%
13 56%
5 (över förväntan)»6 26%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade väl inga riktiga förväntningar.» (3)
- klassisk kurs» (3)
- Rolig kurs!» (4)
- Lärde mig emr än vad jag trodde » (5 (över förväntan))
- det var kul, och peter är jättebra!» (5 (över förväntan))
- Senast jag käste kursen tycker jag föreläsningarna/övningarna var ostrukturerad och svår att följa. Denna gång var fallet ej sådant!» (5 (över förväntan))
- Jag tyckte det var jätteroligt!» (5 (över förväntan))
- Jag trodde att det skulle bli urtråkigt, men så blev det inte alls. Fel av mig att ha så förutfattade meningar om ett ämne som dessutom innehåller mycket mekanik/statik som jag tycker är kul...» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

23 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 8%
4 17%
7 30%
5 (mycket relevant)»10 43%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.08

- Detta är nog inget jag kommer att arbeta med i framtiden.» (2)
- Kan man vara ingenjör utan att kunna räkna på broar? Knappast!» (4)
- för de som vill vara lite mer maskininriktade så är det ett givet val» (4)
- Hållfasitiget är någon varje ingengjör ska känna till» (5 (mycket relevant))
- Hållfasthet är ett tekninskt, fysiskt och klassiskt ingenjörsämne som borde vara obligatoriskt i utbildningen!» (5 (mycket relevant))
- En grundläggande förståelse för hållfasthetslära tycker jag tillhör kutym för en F:are.» (5 (mycket relevant))
- Eftersom jag antagligen kommer läsa Applied Mechanics sen» (5 (mycket relevant))

3. Hade du tillräckliga matematiska förkunskaper för kursen?

23 svarande

Mycket mindre än vad som behövdes»0 0%
Mindre än vad som behövdes»0 0%
Lagom»5 21%
Mer än vad som behövdes»9 39%
Mycket mer än vad som behövdes»9 39%

Genomsnitt: 4.17

- Eftersom jag är i slutet av min utbildning var det ett tag sedan jag läste matte-kurserna, men jag tycker inte det var några större svårigheter att fräscha upp de kunskaper som behövdes för denna kurs.» (Lagom)
- Ja det var inget problem» (Mer än vad som behövdes)
- Men det är väl inga problem med det? Vi läser väl extra mycket matte för att klara av att tillgodogöra oss kvanten och liknande fysikkurser. Så det har inget med hållfen och göra.» (Mer än vad som behövdes)
- men det är nog inte så oväntat då vi redan har läst väldigt många mattekurser.» (Mycket mer än vad som behövdes)

4. Hade du tillräckliga fysikaliska förkunskaper för kursen?

23 svarande

Mycket mindre än vad som behövdes»0 0%
Mindre än vad som behövdes»0 0%
Lagom»16 69%
Mer än vad som behövdes»5 21%
Mycket mer än vad som behövdes»2 8%

Genomsnitt: 3.39

- Det var mekaniken som var det svåra i uppgifterna, inte matematiken, att komma på vad för randvillkor som behövdes och så» (Lagom)
- kändes inte som man behövde mer än Mek 1, men det var mycket ny fysik att lära sig» (Lagom)
- Jag har varken klarat Mek1 eller Mek2 i dagsläget, men läste Mek2 parallellt med Hålf denna period vilket jag tycker hjälpte mycket.» (Lagom)
- Ja de räckte gott och väl» (Mer än vad som behövdes)
- Vi har förkunskaper inom fysik, men inte inom detta område. Det är nytt för oss. Men vi har läst statik och dynamik, så visst är vi vana med kraftekvationer.» (Mycket mer än vad som behövdes)

5. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

23 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 21%
9 39%
5 (mycket bra)»9 39%

Genomsnitt: 4.17

- Dom var bra, men väldigt varierande i svårighetsgrad, kanske lite för signifikanta i tentans poänggrad, men bra att dom räcker ett år» (3)
- De verkade svåra. Bra för de som lär sig bra genom att göra dem och som får det som en morot att komma igång med pluggandet tidigt.» (3)
- Bra med inlämningsuppgifter, jag lärde mig i stort sett kursen på dem.» (4)
- relevanta och vettiga» (4)
- Alltid bra med bonusuppgifter, och alla utom den med pelaren som skulle transporteras hade bra svårighetsnivå.» (4)
- väldigt bra, men lite svårt att hinna med alla när det hopade sig med inlämningar på slutet av terminen» (4)
- de var mycket lärorika!» (5 (mycket bra))
- Lärde mig mycket på dem» (5 (mycket bra))
- bvra att de är frivilliga, och sjukt bra att han anpassar dem efter våran förmåga när det var för svårt.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra för att få en att ligga mer i fas. Också väldigt bra att de var valfria och gav bonus på tentan.» (5 (mycket bra))

6. Hur många inlämningsuppgifter lämnade du in?

23 svarande

Inga»2 8%
1 4%
1 4%
9 39%
7 30%
3 13%

Genomsnitt: 4.17

- Jag gjorde dom inte för att jag ansåg att det skulle ta många värdefulla timmar från mina självstudier. » (Inga)
- Tycker FEM upggiften var den som var intressantast, men hade gärna sett att den varit lite svårare.» (2)
- Hade velat göra fler, men tiden fanns inte till. » (3)
- Gjorde alla. Man lärde sig att göra på de» (5)

7. Om inte alla, varför?

- Hann tyvärr inte med sista.»
- Hade ont om tid, dessutom fick jag höra att den skulle vara väldigt tidskrävande. Då kändes det in te som att det var värt det...»
- för att en (den med balken på hjulparen) var så svår att jag inte kom fram till nåt.»
- Tidsbrist, mycket annat som hände vid sidan av studierna.»
- Jag hade inte tid på grund av andra kurser. Jag hade gärna lagt mer tid på Hållf:en då den är intresant.»
- Andra arbeten krävde min tid och eftersom jag klarade de tre första kändes det som att de övriga inte var lika viktiga för att få 3a. »
- Hann inte med. Läser om i år och läser en extra kurs den här perioden eftersom jag läste en kurs för lite förra.»
- Var alldelles för mycket att göra mot slutet av läsperioden.»
- Brist på tid»
- Hadde inget med inlämningarna i sig att göra, övriga kuser tog tid och jag låg inte i fas»
- Hade inte tid»
- Hade missuppfattat att alla 5 kunde tillgodoräknas för överbetyg.»
- Jag han inte. sen var det inte lika motiverande att göra dom två sista, då jag redan har tre som är max för godkänt.»
- Den sista inlämnngsuppgiften sammanföll med inlämning av miljöfysikrapporten, om jag minns rätt. Det var hursomhelst en stressig vecka.»
- Fokus på inlämningsuppgifter brukar göra att jag inte hinner följa tidsplanen/förbereda mig tillräckligt inför tentan.»
- En var för svår»
- tidsbristen»
- Ont om tid...»

8. Hur svår var tentan?

23 svarande

Mycket enkel»0 0%
Enkel»3 13%
Normalsvår»14 60%
Svår»5 21%
Mycket svår»1 4%

Genomsnitt: 3.17

- Svårt att säga, men om man jämför med de tentor som ges i den alternativobligatoriska kursen Reglerteknik så är svårighetsgraden mycket mindre här. Återstår att se kraven vid rättning dock, så jag reserverar mig. » (Enkel)
- Jag känner att det var enkel, men jag kunde nog för lite ändå..» (Enkel)
- Det var mycket mer tidskrävande beräkningar än vad jag förväntade mig. Jag fick tidsbrist. Han inte alls kolla på uppg. 2. Men det hänger också på att det tog lång tid på vissa uppgifter att komma på vad som skulle göras. Tentan var nog normalsvår, men de gamla tentorna brukade ha några lätta uppgifter och några mycket svårare. På denna tentan var det inga sånna lätta som man direkt vet hur man ska göra, men nog ingen överjävlig heller.» (Normalsvår)
- Jag tycker det kändes som att det var lagom svårighetsnivå på tentan. Det är ju svårt att säga innan man fått reda på resultatet i och för sig. Däremot tycker jag att det blev tidsbrist och hörde att flera andra tyckte det med. Alla i min sal satt tiden ut, vilket är högst ovanligt. Det tyder på ett bra betyg på kursen kanske dock eftersom många kunde mycket. » (Normalsvår)
- Lite svårt att veta innan man fått resultatet» (Normalsvår)
- väldigt omfattande frågor» (Normalsvår)
- VAr mycket svåra räkningar på fämst 2 och 3» (Svår)
- Om man kunde sin sak så var den nog inte svår» (Svår)
- Den var mer tidskrävande än den tidigare lärarens. Det gick inte att hinna klart på 4 timmar.» (Svår)
- Långa lösningar på ett par av dem.» (Svår)
- Det var svårt att plugga på gamla tentor som jämförelse.» (Mycket svår)

9. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

23 svarande

1 (inte alls)»1 4%
0 0%
4 17%
11 47%
5 (Mycket bra avvägt)»7 30%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fanns mycket, svårt att veta vad man skulle plugga på,» (3)
- Svårt att avgöra, se nedan.» (3)
- bra variation som speglade det mesta i kursen, kanske lite väl omfattande frågor för att täcka in mycket» (3)
- Stämde ganska bra övernesn» (4)
- Tentan...» (4)

10. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

23 svarande

<25%»2 8%
25-50%»3 13%
50-75%»7 30%
>75%»11 47%

Genomsnitt: 3.17

- Jag läser flera kurser parallellt, så jag var tvungen att nedprioritera föreläsningarna.» (<25%)
- hade velat gå oftare, men fick förhinder» (50-75%)
- Hde mycket att göra samtidigt som kuren gick, så jag missade tyvärr en del.» (50-75%)
- LÄrde mig på lektionerna» (>75%)

11. Var föreläsningarna bra?

23 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 4%
4 19%
9 42%
5 (mycket bra)»7 33%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Anteckningarna man fick av föreläsningen var givande att läsa i efterhand. Däremot är det väldigt givande och roligt att under kursens gång återkoppla det man håller på med med verkligheten. Då förstår man mer varför man måste lära sig allt detta och det blir oftast lite roligare att lära sig det.... och man kommer oftast ihåg vad som sades på föreläsningen bättre för man kan relatera till användningsområden. Fler intryck för sinnen -----> studenter kommer ihåg längre. Ett tips är att använda färgkritor mycket mer. Det livar upp om man är lite trött och bilderna blir lättare att tyda.» (3)
- Bra tempo och planering och så, men generellt lades för mycket tid på sånt vi kan (matten, lösa samma diffekvation om och om igen) och för lite tid på sånt vi inte kan (rita pilar, ställa upp de allra första jämviktsekvationerna o dyl)» (3)
- svåra att ta till sig just när tillfället gavs men bra!» (3)
- Peter var lugn och pedagogisk» (4)
- Bra föreläsningar, lite lite fokus på problemuppställningen, och lite mycket på lösningarna ibland.» (4)
- Hade svårt att hänga med men det känns som mitt eget fel» (4)
- Peter är jättebra!» (5 (mycket bra))
- Väldigt pedagogiska och strukturerade.» (5 (mycket bra))

12. Var räkneövningarna bra?

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 4%
8 36%
8 36%
5 (mycket bra)»5 22%

Genomsnitt: 3.77

- Deltog ej» (?)
- Mindre räkning och mer förklaring av samband som vi F:are har svårt att se.» (3)
- jag var på för få» (3)
- Kan inte riktigt kommentera det, för jag har hela tiden legat så mycket efter att jag inte kan hänga med på vad som görs. Men jag gick på nästan alla ändå för att kunna ta anteckningar.» (3)
- Deltog ej» (3)
- Bra tal som gicks igenom. Hade uppskattat ifall det hade blivit mer tid för egen räkning och handledning, och tänker då framförallt på de första räkneövningarna när vi slutade en halvtimme-timme för tidigt» (3)
- Ja. OCh han såg till att folk ställde frågor» (4)
- Kunde ha lite fler uppgifter eller svårare ibland.» (4)
- vissa kanske kunde ha dedikerats till endast hemtalsräkning» (4)
- mycket givande, speciellt i slutet av lursen när saker och ting började falla på plats.» (4)
- Jag kunde inte gå på alla eftersom ett av tillfällena krockade med Mek 2 som jag läste samtidigt. » (5 (mycket bra))

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

1 (Mycket liten)»2 8%
2 8%
2 8%
8 34%
5 (Mycket stor)»9 39%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Deltog ej, gick på regler eller inget alls» (1 (Mycket liten))
- Som sagt, jag har inte haft möjlighet att närvara på föreläsningarna, jag har inga dubier angående Peter Möllers kompetens» (1 (Mycket liten))
- Som sagt har jag legat så mycket efter att föreläsningarna inte heller har givet något. Eller lite har det givet, för man blir introducerad för nya saker. Om man tidigare har blivit det är det lättare att ta till sig det när man själv kommer till det kapitlet i boken.» (2)
- Önskar jag haft mer tid på att hänga med i undervisningen, la alldeles för mycket arbete på ett par dagar inför tentan» (3)
- Läste en del i boken men mest för att kompletera» (4)
- Lärt mig det mesta via undervisningen» (4)
- Det är på föreläsningarna jag har lärt mig allt, även om jag läste lite i boken då och då.» (5 (Mycket stor))
- Peter är en mycket bra föreläsare och räkneövningsledare. Jag hoppas han kan ha kursen nästa år också!» (5 (Mycket stor))
- Myket enklare för mig att lära mig något när jag hör och ifrågasätter än att bara läsa mig till information.» (5 (Mycket stor))
- Räkneövningarna gav mycket.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

23 svarande

Ja»0 0%
Nej»23 100%

Genomsnitt: 2

- Ständigt detta navelskåderi från Chalmers sida. Av alla studiemiljöer, olika sommarjobb och liknande men även vad gäller sociala arrangemang är Chalmers med hästlängder den trevligaste och mest generösa miljö jag träffat på. Att någon enstaka student av alla tusentals som går här gnäller, är ju inget att göra åt. *Alla* kan omöjligt vara supernöjda. Vi är ju ändå olika individer. » (Nej)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 8%
20 86%
1 4%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- I och med att jag i princip började plugga endast ett par dar innan tentan, och ändå tror att jag klarade den, så kanske nivån skulle kunna höjas en aning» (2)
- Lagom, men tyvärr blev det lätt att jag prioriterade bort kursen pga mycket arbete i miljöfysiken och i exp fysen!» (3)
- Helt lagom» (3)
- Alldeles lagom, tyvärr stal andra kurser tid.» (3)
- Helt okej, kursen blev dock väldigt lidande med tanke på allt annat man skulle göra» (3)
- Jättebra! Det är inte din kurs som har gjort att jag inte hunnit med, utan alla andra kurser, tyvärr.» (3)
- Men om jag skulle försökt att hinna med inlämningsuppgifterna skulle jag tycka för hög (5).» (3)
- Att det är lagom betyder inte att man kan öka till nästa år» (3)

16. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt sammarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.78

- VArekn bara eller dåligt» (Ganska bra)
- Utan mina kompisar hade jag inte haft en chans! Tack!» (Mycket bra)
- Extra kul är att jag lärt känna nytt folk, gamla F:are som jag samarbetat med inför tentan!» (Mycket bra)
- jättekul att det blev en kurs som många äldre f:are läste. kul att lära känna dem.. men kanske svårt att få det att fortsätta vara så» (Mycket bra)

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»19 82%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 4

- Skönt med så liten grupp, då får man mer kontakt med föreläsaren.» (Mycket bra)
- Peter har hela tiden erbjudit sig» (Mycket bra)


Kurslitteratur

18. Hur bra tycker du läroboken var?

23 svarande

1 (inte alls bra)»2 8%
2 8%
5 21%
9 39%
5 (mycket bra)»5 21%

Genomsnitt: 3.56

- Läroboken är skriven på ett mycket snurrigt och osammanhängande sätt. » (1 (inte alls bra))
- Jag tyckte att boken inte alls var till hjälp. Boken kändes ooriganiserad och de exempel som var räknade i boken var oftast mycket lättare än de tal som vi skulle räkna. För mig var boken till problem eftersom den hade fel på flera ställen, detta gjorde att jag inte litade på den. » (1 (inte alls bra))
- Förklarar i vissa fall för mycket och i vissa fall för lite. Det är svårt att se iblend vad som är exemple och vad som är definitioner och härledningar. Men föreläsningarna kompletterade det rätt bra.» (2)
- verkade bra till en början men kändes rörig och svår att hitta i efter ett tag.» (2)
- Använde den inte jättemycket» (3)
- Hann inte läsa i den, så vet inte riktigt» (3)
- Den var bra på vissa saker och mindra bra på andra. Det är bra att den är på svenska. Den är också bra på att ge en ett helhetsintryck om vad man egentligen håller på med. Mindra bra vad gäller ekvationer och förklaring till härledningarn och sånt. Helt plötsligt kunde det komma upp en ny bokstav som inte var förklarat. Det gör en förvirrad.» (3)
- bra men ostrukturerad» (4)
- Vissa kapitel förklarade vissa saker lite onödigt krångligt, men i stort tyckte jag det var en riktigt bra bok.» (4)
- precis vad man behöver» (4)
- bra att den var på svenska.» (5 (mycket bra))

19. Prisvärdhet

Anser du att Läroboken var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

22 svarande

1 (ej prisvärd)»1 4%
1 4%
3 13%
12 54%
5 (mycket prisvärd)»5 22%

Genomsnitt: 3.86

- Lånade boken.» (?)
- har glömt bort vad den kostade men hade nog köpt den oavsett vad» (4)
- Den var inte farligt dyr» (4)
- kommer ej ihåh vad den kosta, har för mig att det var jämförelsevis bra» (4)

20. Hur bra tycker du räkneövningshäftet Skrift U77 var?

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
4 18%
11 50%
5 (mycket bra)»7 31%

Genomsnitt: 4.13

- U77 var bra. Men många uppgifter gav saker som "T-balkar" osv, det är svårt att referera till detta som F:are.» (3)
- (4)
- Den var bra, jag gillade att den inte var som de amerikanska med svar på jämna. Positivt var också att lösningsmetoder var givna till de första uppgifterna av varje sort.» (4)
- Skulle vilja ha mer lösningar, eftersom det hjälper mig jättemycket vid inlärning att kunna se att man tänkt rätt eller vad man gjort för fel och varför. » (4)
- Bra, men ibland har den inte varit tillräckligt förklarande om vad som egentligen förfrågas. Ibland har det varit svårt att se vad som menas med bilden.» (4)
- Jättejättejättebra att det fanns lösningar till talen. Guld värt när man kör fast!» (4)
- bra att det fanns lösningar» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra att det finns angivna lösningsgångar på problemen om man kör fast» (5 (mycket bra))
- Bra uppgifter, bra att det ibland gick att se i facit hur man skulle tänka.» (5 (mycket bra))
- den var grym.» (5 (mycket bra))
- Det är bra fördelning mellan uppgifter som blir lösta på räkneövningar och de som rekommenderas för självstudier. Om man har varit på räkneövningarna och är påläst har man mycket goda möjligheter att klara av självstudieuppgifterna galant. » (5 (mycket bra))

21. Prisvärdhet

Anser du att Skrift U77 var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

22 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
2 9%
3 14%
6 28%
5 (mycket prisvärd)»10 47%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.14

- Lite dyrt för ett kompendie...» (2)
- Det var definitivt prisvärt, det kosta ju så lite» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade U77.» (Köpte inte boken)

22. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
6 26%
9 39%
5 (Mycket stor)»8 34%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använde det ej så mycket» (3)
- önskar jag lagt mer tid på att räkna uppgifter, dock svårt att läsa sig till hur problemen skulle lösas» (3)
- Föreläsningsanteckningarna var guld.» (4)
- genom att jag har legat efter har jag varit tvungen att plugga kapp hela kursen sista veckan. Då har boken och föreläsningsanteckningarna varit oumbärliga... och snälla medstudenterna hjälp ibland :)» (5 (Mycket stor))
- Behövs bra kurslitteratur för att jag ska kunna tillgodogöra mig infon från föreläsningarna (helst de ggr jag inte ligger riktigt i fas med föreläsningarna).» (5 (Mycket stor))
- Men det beror mycket på min studieteknik» (5 (Mycket stor))
- Det och övningarna...» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.08


Kommentarsfrågor

23. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

23 svarande

Ja»23 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Kommer bonuspoäng behållas till omtentor?» (Ja)
- Men jag antar att kurs-PM kommer att vara klart och fullständigt vid kursens början, nu när Peter Möller haft den en gång. Det saknade jag lite, men har full förståelse för att det blev så. Nu verkade det ju i alla fall genomtänkt och det är ju viktigast.» (Ja)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt! Bra att föreläsaren inser att det är en liten kurs, det är man inte van vid på F.»
- Allt»
- peter och bonusuppgifterna»
- Inga större förändringar behövs.»
- Föreläsningar och räkneövningar(mer mer samband och mindra matte)»
- Åtminstone en FEM-uppgift bland inlämningsuppgifterna eftersom det är bra att få se hur man gör på riktigt.»
- kursinnehållet»
- bonusuppgifterna»
- frivilliga inl. uppgifter»
- inlämningsuppgifterna och det mesta.»
- Föreläsare, många inlämningsuppgifter som tar ca 2 timmar att lösa/st. Examinationssätt»
- Bonuspoängsystemet och inlämningsuppgifterna.»
- Läraren!»
- Strukturen (vad som gås igenom i vilken ordning och hur mycket tid som läggs på vad)»
- repetitionstillfällen och tentaräknande. Den lilla gruppen och möjligheten att påverka inläminingar och tenta själva.»
- Kurslitteraturen och man har samma lärare på föreläsningarna som övningarna. Suveränt att ha en erfaren lärare jämfört med en oerfaren doktorand som räknar på utan att alltid verka veta varför, även om svaret blir rätt...»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- Inget»
- Inga större förändringar behövs.»
- Kursboken»
- Kurslitteraturen»
- Om det går att hitta en lika billig och tydligare kursbok vore det bra.»
- Vet inte riktigt. Att du visar lite mer passion för änmet när du föreläser. Försök att lura oss att det är det bästa som finns så kanske vi får bättre inställning till ämnet också. Då blir tröskeln till att verkligen sätta sig ner och plugga lägre.»
- Kanske tänka över ett sätt att omstrukturera inlämningsuppgifterna. Kanske minska antalet till varannan vecka? Och kanske att man får välja en av två alternativ på inlämningsuppgift vardera gång. Det tror jag skulle vara motiverande!»
- Mindre fokus på det rent matematiska, algebraiska, att sätta in formler i varandra och så. Mer fokus på den första inledande analysen i ett problem, hur man angriper problemet, hur man vet vilken metod som är bäst och hur man ser till att inte glömma några pilar. Snittkrafter är svårt, det har vi inte gjort tidigare i mekaniken.»
- Jag är nöjd...»

26. Övriga kommentarer

- trots att hållf inte är mitt största intresse, är det en av de bästa kurserna jag har läst!»
- Rolig och intressant kurs!»
- gillade kursen ! »
- Jag tycker att Peter Möller var grym, han är min favorit.»
- Bra kurs, dock kanske inte så givande för en som har tänkt att läsa teknisk matematik som master.»
- Det vore bra om de lösta räkneövningstalen läggs upp på hemsidan så att de som inte kan gå ändå kan få tillgång till dom (+att man inte behöver ta anteckningar när man är där utan att ist fokusera på att följa tankegången). För övrigt tycker jag generellt att tempot var aningen högt ibland när det räknades. Hellre fylla de hela timmarna och inte sluta tidigt istället för att skynda genom uppgifterna! »
- Som sagt, jag är nöjd över förväntan! Kul!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.01
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från