ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1B-C F2, TIF080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-13 - 2008-06-10
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Hannes Kuusisto»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Fyll i svaren så ärligt och genomtänkt som möjligt (på de 8 min vi tänkt att det ska ta att göra utvärderingen)


Kursens innehåll

1. Hur stor nytta tror du att du kommer att ha av vad du lärt dig i kursen?

56 svarande

1 (liten nytta)»0 0%
4 7%
10 17%
25 44%
5 (stor nytta)»17 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt klart nyttigt med labvana och rapportskrivning.» (3)
- Bra experimentiell kurs. Viktig för att få färdigheter i att skriva rapport, hantera felkällor och få ett experimentiellt tankesätt.» (5 (stor nytta))
- Kursen har varit lärorik då man tvingats att ta till sig ny information. Mycket tid har krävts till förstudier, laborationer och rapporten men det har varit oerhört nyttigt med det upplägget.» (5 (stor nytta))
- Kursen har varit lärorik då man tvingats att ta till sig ny information. Mycket tid har krävts till förstudier, laborationer och rapporten men det har varit oerhört nyttigt med det upplägget.» (5 (stor nytta))
- Man har dels lärt sig hur man ska göra för att kunna få ut saker av att labba. man lärde sig även mer av det teoretiska när man fick utöva det i praktiken.» (5 (stor nytta))
- Man komemr ha nyttat av sättet att gå till väga för att lösa ett nytt problem» (5 (stor nytta))
- En hel del av det vi har gått igenom kommer att vara mycket bra för framtida laborationer.» (5 (stor nytta))
- Laborationsvana är aldrig fel, och mycket teori fäster mycket bättre om man får göra något praktiskt» (5 (stor nytta))
- Expfyskurserna har varit roliga och lärorika» (5 (stor nytta))

2. Vad tycker du om presentationen inför labbarna i början av kursen?

56 svarande

1 (Dåligt)»4 7%
21 37%
22 39%
7 12%
5 (Bra)»2 3%

Genomsnitt: 2.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- alldells för långt innan man gjorde labbarna, mindes inget av dom. Upplägget med himla inscannade papper som dom flesta hade var riktigt kasst också» (1 (Dåligt))
- Man fattade ingenting. Kanske bättre att ha som refresher i slutet och göra den mer intresseväckande.» (1 (Dåligt))
- Helt värdelöst att lägga alla introföreläsningar precis i början. Vi förberedde oss inför föreläsningen till den labb vi skulle ha först - då gav föreläsningen väldigt mycket. Övriga föreläsningar var helt bortkastade då man hade glömt större delen när man gjorde labben 3 månader senare, och dessutom var man så inställd på sin första labb att de övriga introföreläsningarna var ganska bortkastade. » (1 (Dåligt))
- LABview-presentationen var nyttig och nödvändig. Bra med material man kunde titta igenom efteråt. Övriga presentationer var dock virriga och gav ingenting när vi började titta på respektive uppgift. » (2)
- svårt att ta till sig infon så tidigt, men det är bra att den finns så man vet att man alltid kan gå tillbaks till det man fick lära sig på presentationerna» (2)
- Man hade inte behövt så mkt introduktion i alla labbar. Den enda som gav någonting var LabViev, eftersom man aldrig hade hört talas om programvaran innan, (betyg 4-5 på den). De andra labbarna läste man på om själv.» (2)
- Förstod inte vad den ena föreläsaren sa då han pratade danska. De andra var bra.» (2)
- Brus och stör och snabbaförlopp handlade ju om grejer som vi inte läst om förut och det fanns inget att hänga upp det på. sedan när labbarna kom hade man ju glömt allt som sagts för flera veckor eller till och med månader sedan. Labwiev och frekvens var bäst. Där gick det förstå det mesta och var därmed intressant.» (2)
- Det vara mycket bara hux flux prsentation. MAn förstod inte mycket mer efteråt» (2)
- mer struktur i presentationen som helhet.» (2)
- Det var väldigt felaktig marknadsföring för del C. På presentationen uppmanades man att vara kreativ och inrikta sig på vad man var intresserad av, något som inte uppfylldes på förstudiesamtalet. Han vill ändå att man gör samma experiment som alla andra gjort innan. » (2)
- Hade varit intressant att ha lite mer nischade föreläsningar på den laborationen man ska göra. I expfys-C skulle det vara grymt intressant att kunna få gå lite djupare på de laborationer man ska göra. Exempelvis kunde tidigare års laborationsidéer presenteras som en inspirationskälla.» (2)
- Det går inte förstå vad Hyldgard säger, han bryter för mycket på danska. Han borde prata engelska, bättre svenska eller inte ha föreläsningen. » (2)
- Presentationerna i denna form gav inte särskilt mycket. Mer information behövs om vad man ska tänka på rent praktiskt när man labbar.» (2)
- ok, men de gav inte så mkt. » (3)
- Helt onödiga.» (3)
- De föreläsningar som hölls var väldigt icke-givande. Man lärde sig helt enkelt att man behövde veta under förstudierna. Istället skulle man betonat och lärt ut metodisk felsökning» (3)
- kändes som om de pratade lite över huvudet på en» (3)
- De kom väldigt tidigt, och långt från alla hade satt sig in i uppgifterna. Detta gjorde att de blev en aning meningslösa. Om man dessutom lägger till att väldigt många hade laborationen en lång tid efter presentationerna blir det inte bättre. Har svårt att komma på vad som skulle kunna göras bättre, tyvärr.» (3)
- Föreläsare som man kan höra vad de säger, dvs inte danska.» (3)
- Fokusera på en bra laborationsprocess, teorin måste ändå läsas genom grundligt inför varje labb, även om den delen inte ska tas bort helt!» (3)
- Mycket svårt att ta till sig så mycket på så kort tid, och kunna tillämpa det långt senare» (3)
- Då tvingas man få koll på vad man skall göra under labben. Har man inte det blir det nästintill omöjligt att klara laborationen på utsatt tid.» (4)
- kul med feedback för en gångs skull» (5 (Bra))

3. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

Är arbetsbördan värt andelen poäng som du får för kursen? Är tiden du lagt ner på kursen värd kunskapen du fått ut?

56 svarande

1 (För låg)»2 3%
0 0%
14 25%
29 51%
5 (För hög)»11 19%

Genomsnitt: 3.83

- Tiden som lagts ned är väl värd kunskapen, men inte proportionell mot vad som ger poäng i andra kurser. Å andra sidan ligger det i laborationsrapporters natur.» (1 (För låg))
- Kursen har varit väldigt tidskrävande men har också varit en av de kurserna jag fått ut mest utav.» (3)
- Kursen har varit väldigt tidskrävande men har också varit en av de kurserna jag fått ut mest utav.» (3)
- Ok, men i och med att jag fick alla labbarna i samma läsperiod (utom teorin) så blev arbetsbördan ganska tung» (3)
- Man fick ut väldigt mkt på labbarna, men jämför man arbetsbördan var det mkt större på B-delen. Speciellt om ens två första labbar låg v 1 och 2. Det är nästan mer än man klarar av. Annars har de allmänt varit mkt jobb med dem, om man tänker poängmässigt.» (3)
- Bra, det är mycket att göra men man får ut ganska mycket också.» (3)
- En sak som var viktigt var att man fick mycket mer rutin efterhand som tiden gick. I början tog allting lång tid för att det var ovant, men sedan kom man över en tröskel. Jag har svårt att avgöra hur mycket tid som gick åt i förhållande till poängen, men en sak är klart: det gick åt väldigt mycket tid till laborationerna.» (3)
- Utspridd över så stor tid har det varit okej arbetsbelastning.» (3)
- Hög, men det har gått bra!» (4)
- Om man jämför med många andra så är den det» (4)
- Jag har lagt ner bra mycket mer tid på kursen jämfört med hur många poäng den är värd. I vissa fall var man tvungen att lägga ner väldigt mycket mer tid på just den här kursen vilket gjorde att man lätt kom efter i de andra kurserna man har i samma läsperiod.» (4)
- Absolut inte värt andelen poäng. Borde vara högre poängtal. Men, tycker att jag lärt mig mycket. Praktiskt arbete är omväxlande.» (4)
- lagt ner mycket tid, särskilt i början av kursen p.g.a. ovana att arbeta så "självständigt", men efterhand har man hunnit lära sig mycket, dels inom kursspecifika områden men mest hur man hittar relevant information och hur man löser uppgiften effektivt och på kort tid.(mycket lärorikt). Dock har tidsåtgången varit stor!» (4)
- Man lägger ner väldigt mycket tid på kursen faktiskt, men på ett sätt så är det ändå väldigt koncentrerat så det är väl ändå ganska väl avvägt med poängen» (4)
- Väldigt hög arbetsbörda, framförallt förstudierna tar mycekt tid. Jag tror att i stort sett alla har lagt ner betydligt fler timmar per poäng mot vad normen är.» (4)
- DelB är väldigt krävande.» (4)
- Förstudierna tar mycket tid. Kontinuerlig feedback på rapporterna hade gjort det lättare att lära sig från kursmomenten.» (4)
- Tog mer tid än dom flesta andra kurser» (5 (För hög))
- Kursen är viktig men arbetsbelastningen för hög. Ge mer poäng för den.» (5 (För hög))
- Det går mycket tid när man inte vet exakt vad som förväntas av en. Därmed gick det mest tid i början av kursen. MEN detta beror inte på att vi vet mer om vad som borde vara med i till exempel en rapport. Vi fick ju bara respons på förstudien så även efter tre rapporter så vet man ju inte vad som var bra och vad som var dåligt med ens tidigare förfarande. Jag tycker det är sjukt klantigt att inte ta den chansen att berätta vad hur man borde gjort och vad som är fel åtminstone efter första laborationen. » (5 (För hög))
- Man har fått slita rejält i denna kurs. Den är värd snarare 10hp» (5 (För hög))
- Helt jäkla galet mycket att göra.» (5 (För hög))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Kursens organisation

4. Vilken teoriuppgift hade du i del B?

56 svarande

Brus och Stör»20 37%
Frekvensanalys»17 31%
Snabba förlopp»17 31%
Jag har inte gjort någon teoriuppgift»2

Genomsnitt: 1.94

- Redovisningen var usel, man presenterade ingenting, läraren tog över och berättade allaas uppgifter. I övrigt var teoriuppgiften som sådan lika bra som de övriga uppgifterna.» (Brus och Stör)
- Fick inte så bra grepp om ämnet, men hadde inte så mycket tid att lägga ned heller» (Brus och Stör)
- Att först skriva en förstudie och sen inte få göra den riktiga uppgiften var lite tråkigt och man kände sig då mindre motiverad att göra förstudien.» (Brus och Stör)
- Nej» (Brus och Stör)
- det var ett bra sätt då det inte fanns möjlighet att göra labben.» (Brus och Stör)
- jag tycker den var alltför omfattande för att kunna dras igenom på så kort tid och i upplägget så blev det så att vissa knappt fick prata någonting!» (Brus och Stör)
- brabrabra» (Brus och Stör)
- Redovisningarna funkade inte överhuvudtaget» (Brus och Stör)
- Det var dåligt att man inte hade förstudiesamtal innan man redovisade.» (Brus och Stör)
- Vi gjorde inte extra uppgiften för det kändes inte som att det var värt tiden. Jag kan föstå att det finns en poäng med att lära sig att redovisa tekniska ämnen inför folk, men det görs ju i miljöfysiken också. » (Brus och Stör)
- En bra uppgift och modell, väl värd sin tid. Det hade dock varit trevlig att genomföra den laborativt.» (Brus och Stör)
- det var kul» (Brus och Stör)
- det var roligt och skönt att slippa göra labben» (Brus och Stör)
- Var inte så farlig, gjorde den ändå ensam» (Brus och Stör)
- Nej. Lade förvisso inte ner så mycket energi, men allting behandlades väldigt flyktigt och flummigt vid redovisningen.» (Brus och Stör)
- Okej.» (Brus och Stör)
- Uppgiften var platt och svår att göra något vettigt och givande av. hade varit mycket roligare att få göra en vanlig förstudie och få kommantarer på själva förstudien snarare än uppgiften man gjort.» (Frekvensanalys)
- Jag var väldigt tveksam inför redovisningen, men det visade sig vara väldigt intressant att lyssna till de andra gruppernas redovisningar. Modellen fungerar! Emellertid var en del uppgifter uppenbart avsedda för praktisk laboration.» (Frekvensanalys)
- Nja, hade varit bättre med en labb» (Frekvensanalys)
- Mycket tveksamt, då det strulade med vilken uppgift man skulle ha» (Frekvensanalys)
- bra, ja» (Frekvensanalys)
- Tveksamt, det är väldigt mycket bättre med en praktisk uppgift.» (Frekvensanalys)
- Ja» (Frekvensanalys)
- Milan klantade till det gällande det administrativa och hela organisationskedjan från Per Hyldegaard kändes otydlig och ostrukturerad.» (Frekvensanalys)
- Vi fick fel uppgift. En dag efter att vi lämnat in fick vi reda på vilken uppgift vi skulle ha. Ur perspektivet att vi bara hade ett försök och inte kunde få reda på att vi hade helt fel genom laborationen så var uppgiften väldigt dåligt formulerad. Men, som sagt, så gjorde vi fel uppgift (och fel i uppgiften.. duh).» (Frekvensanalys)
- Den var ok. » (Frekvensanalys)
- Jag vet inte. Det var svårt att veta vad som krävdes för den rapporten och inte alldeles lätt att hitta lämplig litteratur.» (Frekvensanalys)
- Det gjordes inte helt klart hurt upplägget för teoriuppgiften såg ut. Vi var inte säkra på om vi skulle skriva den som en förstudie, eller bara diskutera problemet teoretiskt. Bättre genomgång och klargörande om vad som gällde hade varit bra. Själva uppgiften var dock bra och vi fick ut otroligt mycket av att göra den. » (Snabba förlopp)
- Ja, det var värt tiden, men hade varit kul att göra labben. Lärde sig för lite, blev inte lika insatt. Men det är bra med tanke på att andra ämnen är viktigare.» (Snabba förlopp)
- Ja. Mer tid kunde dock lagts.» (Snabba förlopp)
- Ja, definitivt» (Snabba förlopp)
- Bra! Den var klurig, och intressant.» (Snabba förlopp)
- Ja. Synd att man inte fick utföra labben.» (Snabba förlopp)
- Den var ok.» (Snabba förlopp)
- Ganska ovärt att ha en teoripresentation, släpp in oss i labbet istället!» (Snabba förlopp)
- Muntliga presentationen borde haft större krav på sig. Det hade varit bra med feedback på själva framförandet av den muntliga presentationen.» (Snabba förlopp)
- Uppgiften var ganska bra, även om materialet i "application notes" var för dåligt.» (Snabba förlopp)

5. Hur har arbetsfördelningen mellan del B och del C sett ut?

Ungefär hur mycket tid har du lagt på respektive kursdel (de motsvaras av lika många högskolepoäng i LADOK)

56 svarande

20% del C, 80% del B»25 46%
40% del C, 60% del B»25 46%
50% del C, 50% del B»1 1%
60% del C, 40% del B»3 5%
80% del C, 20% del B»0 0%
Jag har bara gjort den ena kursdelen»2

Genomsnitt: 1.66

- Har inte skrivit rapport i del C än» (20% del C, 80% del B)
- Man bör helt klart få mer poäng på del B relativt del C.» (20% del C, 80% del B)
- Det är en helt sjukt hög arbetsbelastning under Del B-labbarna. 20-30 timmars förstudie, 12 timmars labbande och 20-30 timmars rapportskrivande.» (20% del C, 80% del B)
- Dock inte klar med C än.» (20% del C, 80% del B)
- Jag fick uppskov på rapporten i del C till efter tentor (sen lab). Det är skönt.» (20% del C, 80% del B)
- Del c var ungefär bara som en extra länge labb i del b» (20% del C, 80% del B)
- dte var mycket svårare rent kunskapsmässigt i del B, det tog en del tid.» (20% del C, 80% del B)
- Kanske snarare 30-70. Jag har framförallt lagt ner mer energi på förstudierna i delB» (20% del C, 80% del B)
- Det tar mycket tid att sätta sig in i alla nya uppgifter i B-delen, som dessutom ofta berör områden som man inte riktigt haft att göra med tidigare.» (20% del C, 80% del B)
- Har inte gjort C-rapporten än, men hittills känns arbetsbördan på del C försvinnand liten jämfört med del B. Eftersom jag räknar med att rapporten blir ganska marig blir det dock 40/60 istället för 20/80. » (40% del C, 60% del B)
- Svårt att säga. På B-delen blir det många timmar här och där när man ska skriva alla rapporter. » (40% del C, 60% del B)
- eller egentligen 30%/70% Det var mkt mer jobb på B-delen, men å andra sidan fick man väldigt mkt gjort under de tre dygnen, vilket man kanske inte tänker på. Men förarbetet var mkt tyngre på B-delen.» (40% del C, 60% del B)
- frågan är väl inte om dessa kurser har fel poäng gentemot varandra. Jämför istället med våra andra kurser! Känns ju som att labbarna ätit upp hela perioden. » (40% del C, 60% del B)
- B består av fler delar som enskilt tar ganska lång tid, medan C bara är en, dock sjukt tidskrävande, del. Båda ligger dock långt över de 40 timmar per 1.5hp som de borde hålla sig till.» (40% del C, 60% del B)
- Det var förstudie- och labbrapporten som tog tid och eftersom det är några fler i B så läggs väldigt mycket mer tid på den. » (40% del C, 60% del B)
- Mer stressigt när vi hade C-labben» (40% del C, 60% del B)
- Det bör anmärkas att vi kanske överarbetade C-delen eftersom vår lab var så himla kul!» (60% del C, 40% del B)
- Bara gjor del C, läste del B enligt gamla kusplanen för längesedan» (Jag har bara gjort den ena kursdelen)

6. Vad tycker du om kursmaterialet?

Labb-PM, Referenslitteratur, Länkar till Internetsidor mm.

53 svarande

1 (Dåligt)»1 1%
6 11%
27 50%
18 33%
5 (Bra)»1 1%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- labb PM är bristfälliga, särskilt brus och stör. Referens på brus och stör är på tyska...helt oacceptabelt. Iövrigt fanns de mesta i refernsbiblioteket.» (?)
- Mycket varierande. Allt bakgrundsmaterial är rätt gammalt och känns inte precist fräscht. Man får intrycket av att kursen legat och samlat damm och inte präglas av nytänkande. En del länkar är bra, men materialet är väldigt fritt. Det finns en informationssållningslärdom att ta från kursen, men det känns viktigare att fokusera på: VAD som ska vara med i förstudie osv. HUR labben ska gå till, VAD som finns med i rapporten och att denna är enkel att läsa.. Fler rapportexempel?» (?)
- tanken var ju att man ska leta information själv, men att det inte finns något vettigt index i referenslitteraturen är ju bara onödigt, oftast slutade letandet med att man frågade någon som visste änndå.» (2)
- Fungerade men svårt att hitta» (2)
- Referenslitteraturen saknar en hel del information, vilket gör att man ägnar mycket tid åt att söka på internet efter den information man behöver.» (2)
- Man måste leta i stora texter efter lite information» (3)
- Det fanns dåligt med länkar till bra internetsidor. I alla labbar.» (3)
- Ibland tyckte jag inte att det framgick hur man skulle gå tillväga fastän man läste teorin.» (3)
- Överlag helt ok. Materialet för frekvensanalysen var otydligt och i någon mål ofullständigt.» (3)
- Angående C-labben. Man kände sig lite nyfiken och kreativ i början och började klura på hur man skulle kunna undersöka g på ett fiffigt sätt och på föreläsningen lät det ju som att det fanns 1000 sätt att gå till väga på. Sedan när man hört vad andra grupper fått göra och inte göra så verkade det onekligen som att man egentligen är hänvisad till besselpendeln. Då känns det ju som att man lika gärna kunde sagt det från början. typ: Börja med besselpendeln, leka får ni göra på extrauppgiften. Det var dålig beskrivning på vad som fanns att tillgå i C-labbet. För oss gick det inte att läsa oss till att det fanns tillräckligt med grejer för att bygga Bessel-pendel till exempel (Vi visste ju att andra gjort det så det gick ju bra att gissa på att det skulle funka). Dessutom fattades ju en del saker på listan (gruppen före oss hade inte haft någon meternormal till exempel).» (3)
- Brus och stör labb pm:et var luddigt formulerat. Referenser fanns ibland inte i referensbiblioteket.» (3)
- Relativt bra, bra att man får öva på att söka information.» (4)
- Referenslitteraturen är undermålig, tycks innehålla olika information trots samma titel och utgivningsår.» (4)
- Rent allmänt bra, men man fick aldrig någon bra känsla för vad en lock-in-förstärkare var.» (4)
- Bra länkar till delC (vattendroppar)» (4)
- Helt okej» (4)

7. Hur har handledning/förstudiesamtal fungerat?

55 svarande

1 (Dåligt)»1 1%
6 10%
22 40%
20 36%
5 (Mycket bra)»6 10%

Genomsnitt: 3.43

- Ibland undrar man om de läst igenom förstudierna. Man har skirvit sklaer som sdan var fel» (1 (Dåligt))
- Mycket olika. Frekvensen fick vi dålig feedback på under förstudiesamtalet. Hade missat en mycket viktig detalj och det nämnde han inte alls.» (2)
- Förstudiesamtalen var uppskattade men det skulle varit bra med ett avslutande samtal, eller kommentar om arbetet. Pratade med Hyldgaard om detta och det fanns inga resurser eller pengar för något sådant. Men det skulle räcka med att de skriver lite kommentarer under tiden de läser igenom rapporten.» (2)
- varierande, i en del har det varit mycket konstruktivt, i andra har inte mycket viktiga fel som vi gjort uppdagats och därmed gjort laborations tillfället mycket arbetssamt!» (2)
- Lite väl kort tid. Dåligt att det inte var någon alls vid redovisningslabben som sagt.» (2)
- De flesta var bra. Inför Frekvenslabben kom vi dock dit med ett förslag på tillvägagångssätt som godkändes utan vidare, men som på själva laborationdagen förkastades av handledarna (eftersom det helt klart inte fungerade alls). Detta var efter att vi jobbat med det i fyra timmar... Förstudien är väl till för att man skall få reda på när man har tänkt fel, och slippa sitta med en felaktig lösning tills handledarna har förbarmande? Var mycket frustrerande. » (3)
- När jag hade förstudiesamtal i frekvensanalysen hade vi skrivit att vi ville göra en viss sak på ett speciellt sätt (vi trodde även att man var tvungen att göra så) och vi fick ingen speciell respons på just den delen men när vi väl gjorde labben blev vi (efter att ha försökt göra just d vi tänkte göra först en ganska bra stund) tillsagda att man inte alls behöver göra det så krångligt som vi tänkte. Förutom det tycker jag att förstudien har varit väldigt bra och jag tycker verkligen inte att det skall tas bort. Ibland har det hänt att man frågat en labhandledare som säger till en att göra något på ett visst sätt och när man suttit i minst 1timme och försökt göra just det han sa så säger den andra labhandledaren till att man inte alls ska göra på detta sättet eller inte alls behöver krångla till det så etc och flera gånger har det vart så att de verkligen har sagt två helt olika saker. Att behöva lägga ner massa tid på onödiga saker p.g.a. att en labhandledare säger åt en att göra på ett sätt som är helt fel är inte alltid så kul...» (3)
- Det känns som att handledarna inte läst rapporterna (tillräckligt). » (3)
- milan hade ingen aning om något, han hade knappt läst igenom vår förstudie. inte ok. lars hellberg var väldigt bra, och det var också snabba förlopps-killen.» (3)
- plusminus 0» (3)
- Del B - bra Del C - suger! Igor kan gärna läsa igenom förstudien innan han sätter sig ner och skapar sig en uppfattning om vad som skall göras på ytterst lösa grunder och sedan ratar allt man skrivit. Att på Igors sätt först uppmuntra kreativitet för att sedan såga studenterna idéer vis forknölarna är en väldigt intresant form av dubbelmoral, om inte annat.» (3)
- Del B: Hade varit bra om den schemalagda tiden hade varit realistisk. Del C: ganska dåligt. Han läste inte igenom förstudien vilket gör att han lätt missar om vi har missat nåt stort. Sen lyssnade han inte på vad vi ville göra till extrauppgiften utan propsade på att vi skulle göra en annan sak. När vi äntligen hade kommit överens om att fortsätta som vi tänkt tog det fem minuter innan han trodde att vi skulle göra hans förslag. Det var väldigt tråkigt att man trodde att man skulle få göra nåt man var intresserad av och sen dissas för att han knappt bryr sig om att titta på rapporten. » (3)
- DelC: Bättre handledning och i bättre tid innan. Vi fick veta vilken labbuppställning vi skulle få dagen före vår lab (vi fick inte den uppställning vi ville, ej heller svar om vad för uppställning vi skulle få trots att vi mailade över en vecka i förväg med vårt önskemål). För sent insåg vi att vi inte hade någon aning om hur den skulle användas för att mäta det vi ville.» (3)
- Förstudiesamtalen har fungerat ok, även om det skulle vara bra att få kommentarerna skriftligt.» (3)
- Har funkat bra. Förstudiesamtalet med Igor var kort och han läste ju aldrig förstudien. Å andra sidan fanns goda möjligheter att tala med honom innan och där var han verkligen guld värd och mycket stöttande.» (4)
- Förstudiesamtalen var MYCKET givande, handledningen var starkt varierande, vissa var mycket pedagogiska och hjälpsamma endel handledare insåg nog inte meningen med deras existens» (4)
- » (4)
- Sjukt bra att få respons!!! mer mer mer. Under C-labbens förstudie fick vi som första kommentar veta att han var tveksam över om vi skulle få labba överhuvudtaget för vi hade ju missat något vara det nu var. Det visade sig att det gick att lösa ganska enkelt. Det kanske var på skoj detta och sådär men det är inte så roligt när man lagt 20-30 timmar på att försöka komma på vad som är möjligt att genomföra och om utrustningen finns i labbet och om man skrivit tillräckligt bra i största allmänhet. Lite respekt borde väl kunna bjussa på för vi gör så gott vi kan och offrar helger, ledig tid och vänner för att få godkänt. Sedan tycker jag att under b-labbarna så borde man kunna få ställa frågor som gäller hur laborationsutrustning fungerar. Hur man kopplar upp matarspänning på rätt sätt är ju kanske något man borde kunna men om man inte kan det (det är ju inget krav för att börja på F eller för att får godkänt på labbarna i höstas) så är det ju ganska svårt att lära sig detta genom att prova sig fram under en pågående labb. men det är däremot ett ypperligt tillfälle att få det instruerat för sig av en handledare så att men sedan kan detta. » (4)
- Labview har en tendens att handla mer om texten i rapporten (upplägg med mera) än hur labben kan genomföras på ett bra sätt. Detta är inte optimalt för ett förstudiesamtal.» (4)
- Kanske att handledaren försöker få in eleverna på nya tankebanor inför labbarna. Om eleverna har en frågeställning och den inte är fel, och handledaren lämnar det därhän, kanske intressanta frågeställningar missas.» (4)
- Alla förstudierna har varit väldigt bra!» (5 (Mycket bra))
- I många fall oumbärliga. Vissa labbar hade jag inte klarat av om det inte vore för förstudierna» (5 (Mycket bra))
- Man vänjer sig vid arbetssättet.» (5 (Mycket bra))

8. Hur har samarbetet mellan dig och dina labbkompisar fungerat?

56 svarande

Dåligt»0 0%
Sådär»0 0%
Ganska bra»8 14%
Mycket bra»30 53%
Fantastiskt!»18 32%

Genomsnitt: 4.17

- Vissa passar man ihop med, andra inte. Men det är bra att öva på» (Ganska bra)
- Det har fungerat. Bägge vet vad som skulle göras» (Ganska bra)
- det blir komplicerat när bara ena parten vill göra extrauppgiften.» (Ganska bra)
- Det kan vara svårt ibland när man har olika förkunskaper. Man vill att båda ska bidra lika mycket men samtidigt vill man ju bli färdig någon gång. » (Mycket bra)
- Det enda problem som funnits var väl att kunna jobba samma tid. Men så är det ju alltid när man jobbar i grupp.» (Mycket bra)
- Det är inte jättebra när man har olika ambitionsnivå, speciellt i del C. Vet inte om detta skulle kunna lösas på något vis, men det kan bli besvärligt för den mer ambitiöse som får dra ett mycket tyngre lass.» (Mycket bra)
- Eftersom man fått välja labbkompis har personkemin funkat bra, liksom arbetsfördelningen oftast. » (Mycket bra)
- Aldrig några problem» (Mycket bra)
- Har bara labbat med folk jag kände ganska bra sedan tidigare.» (Mycket bra)
- Älskar er!» (Fantastiskt!)
- på det stora hela taget» (Fantastiskt!)
- Det är viktigt att man önskar kompisar efter vilka man vet att man kommer jobba bra ihop med...» (Fantastiskt!)
- skönt att vara två.» (Fantastiskt!)
- mina labbkompisar är bäst i världen» (Fantastiskt!)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.22


Kommentarsfrågor

9. Hur tycker du att gruppindelningen har fungerat?

Är systemet bra? Är du nöjd med de olika labbgrupperna? Har det funkat?

- Har funkat toppen :)»
- Systemet är inte optimalt, men eftersom jag inte kan har någon lösning som skulle fungera bättre, ser jag ingen vits med att klaga på systemet»
- ja det har funkat bra»
- Ja systemet är mycket bra. Jag uppskattar att man får lära sig att labba ihop med olika personer och att det finns visst val- visst slumpmoment med.»
- Jag angav inga önskemål om labbpartner, och är nöjd med att ha fått några olika. »
- Systemet är värdelöst, jag fick veta några dagar innan förstuden skulle lämnas in att min labkompis inte existerade och det almänna intrycket jag fick från kursledningen var att det inte var så farligt eler att jag hadde mig själv att skylla»
- Mycket imponerad över det systemet»
- ok»
- ok»
- Det har fungerat bra, jag fick labba med alla personer som jag skrev upp i mailen.»
- det fungerar utmärkt»
- det funkar relativtt bra, bara alla önskar... det är jättesvårt att sy ihop ett sånt schema»
- Systemet är bra.»
- Ja, det har fungerat felfritt. »
- Ja»
- Gruppindelningen kan behöva ses över. Vi gick ihop i en grupp och önskade varandra som labbkamrater, vi var runt sju personer. Trots detta fick jag endast labba med en av personerna jag önskat, allt har fungerat bra och jag känner att jag har fått ut mycket av att jobba med nya människor. Angående urvalsalgoritmen, viktar den önskemålen man har av labbkamrat utifrån ordningen man anger dem? I så fall borde detta kanske anges innan.»
- Gruppindelningen kan behöva ses över. Vi gick ihop i en grupp och önskade varandra som labbkamrater, vi var runt sju personer. Trots detta fick jag endast labba med en av personerna jag önskat, allt har fungerat bra och jag känner att jag har fått ut mycket av att jobba med nya människor. Angående urvalsalgoritmen, viktar den önskemålen man har av labbkamrat utifrån ordningen man anger dem? I så fall borde detta kanske anges innan.»
- Dungerar bra»
- ja»
- bra»
- missnöjd med att jag saknade labbkompis vid ett tillfälle, de gjorde arbetet mycket svårare samtidigt som jag lärde mig mindre då jag saknade någon attdisskutera med!!»
- Bra system. Bra att man inte bara får de man väljer, så man får jobba med andra också. Men också skönt att få de man väljer.»
- bra»
- Bra, nöjd»
- De funkade bra»
- Fungerar bra, men han gör det onödigt komplicerat för sig.»
- Bra gruppindelning. Har funkat bra»
- Jo det funkade bra.»
- mycket bra.»
- Det har, överlag, fungerat väldigt bra.»
- Kanske världens rörigaste tabeller för att ta reda på vem och när man ska labba. det måste ju finnas något civiliserat sätt att göra detta på.»
- Det har fungerat ok»
- Gruppindelningen har fungerat mycket bra.»
- för mig har det funkat bra, men andra har fått problem då den ena ville ha 5:a och den andra ville ha 3:a... »
- Ja, det är kul att få prova på att jobba med folk man inte annars jobbar med.»
- Det var bra.»
- Ja»
- Jovars, jag kan inte klaga, jag glömde att skicka in en önskelista.»
- det funkar jättebra.»
- Ja, det är ett bra system att få några man väljer själv och någon slumpmässig.»
- Otroligt bra. Måste varit en fysiker som skrivit programmet som räknat fram dem.»
- Bra att man fick välja sina kompisar. Funkat bra för mig. Gillade kursen och har ingen egentlig konstruktiv kritik.»
- För mig har gruppindelningen fungerat utmärkt.»

10. Vad bör främst bevaras i del B till nästa år?

- möjligheten att påverka gruppindelningen»
- Förstudierna, att man får komma dit med hur dålig lösning som helst, och bli rättad och hjälpt på vägen. »
- labborationstillfällena med Viktor (kommer ej ihåg efternamn) som handeldare, Labveiew tyckte jag själv verkar som den nyttigaste labben.»
- vet ej»
- Förstudiesamtalen»
- allt!»
- snabba förlopp, »
- Momentfördelningen. »
-
- Arbetsbelastningen, det är ett elddop utan dess like.»
- fortsätta skriva både förstudie och labb-rapport, det lär man sig mycket på!»
- Allt»
- självständigheten»
- Förstudiesamtalen»
- LabView»
- Det mesta.»
- Det mästa bör väl bevras. »
- labview»
- Förstudierna»
- Upptäckten av svårigheterna vid praktiska labbar,»
- Kursen funkar som den gör»
- Lars Hellbergs entusiasm och labbhandledaren som jag tror heter Anton.»
- Typ allt. Väldigt givande.»
- Uppgifterna är helt ok.»

11. Vad bör främst förändras i del B till nästa år?

- Bort med teoriuppgiften. Den gav ingenting och det känns inte bra att spendera en massa tid på något som inte känns så givande.»
- Jag ansåg personligen att LabView-labben var oproportionerligt enkel jämfört med de andra labbarna, nivån bör nog höjas en aning på dessa labbar.»
- En extra labb, inser dock att det lär bli för dyrt»
- Stryk en labb och ge riktig feedback på rapporterna!»
- Se till att dåliga lösningsförslag faktiskt kasseras! Är det inte genomförbart skall det inte godkännas. »
- labbtider är dyrt men gör den teoretiska labben en riktig labboration och spar in på hela den krångliga admninistrationen»
- Lite mindre focus på lock-in förstärkare i brus och stör»
- En riktig respons på alla labrapporter man skriver, det känns nästan lite onödigt att skriva länge på en rapport och efteråt inte överhuvudtaget få reda på vad man egentligen gjorde fel (om man nu gjorde något fel) och därmed vad man kan förbättra till nästa gång. Om detta inte är möjligt på grund av ekonomiska skäl så vill jag ändå säga att det nog hade hjälpt väldigt mycket om man i alla fall kunde få respons på den labben som man fick minst poäng på. I frekvensanalysen fick jag uppgift 3 där man inte direkt skulle använda oscilloskopet till att analysera frekvenser vilket jag tycker var lite tråkigt. Man kanske skulle byta ut dessa uppgifter där man inte får använda oscilloskopet direkt till att analysera frekvenser till uppgfiter där man faktiskt får göra det.»
- Den teoretiska labben gav inte mycket.»
- osäker.»
- ta bort extrauppgiften i snabba om returströmmen i en ledare... själv fick jag inte ut någonting av den»
- Skär ned på tiden, eller hosta upp poäng.»
- Mer tillämpningar. Som hissen i LabView.»
-
- Lite mer lärorika förstudieuppgifter. tex ett antal teorifrågor så att man hamnar på rätt spår eller annars i alla fall får en djupare förståelse för teorin bakom laben man genomför»
- Arbetsbelastningen, det är ett elddop utan dess like.»
- uppdelningen, det är fel attelever ska behöva labba ensama»
- Mer poäng? Går det?»
- Man måste få lära sig mer praktsikt handhavande. Metodisk felsökning som exempel»
- Mer poäng för kursen.»
- Slutredovisningen på teorilabben»
- Förenkla brus och stör»
- Frekvensanalysens uppgifter. Vi hade en med ferriter, vilka i säg är intressanta, men den uppgiften borde gå att ändra till något annat som är bättre.»
- Bättre med labb än teoridel.»
- Arbetsbördan för respektive laboration skulle behöva omfördelas. Brus- och stör tar obscena mängder tid i förhållande till exempelvis LabVIEW. Nu är det inget jättestort problem för just det exemplet eftersom alla gör LabVIEW, men lite balansering i tid/arbete/svårighetsgrad skulle möjligtvis behövas för vissa labbar. Något som är svårt att göra, men som hade varit bra, hade varit att man fick respons på laborationerna iallafall innan man gjorde sista laborationen. Gjorde man ett metodfel i första laborationen är det garanterat så att man gör det i alla. På så vis blir det inte en läroprocess, utan snarare bara en väldigt stor arbetsbörda. Feedback är väldigt viktigt i den här typen av lärande!»
- Hemsidan är sjukt dålig. avsätt pengar till någon fattig student så gör hon/han en bättre på två dagar. Mer respons på vad man gör! Jag må vara korkad men under min trejde laboration fattade jag att ju mer frågor man ställer desto sämre betyg får man på laborationsdelen. hade vi fått en utvärdering på vårt uppförande/labbande efter första labben så kunde jag kanske ha lärt mig något till de andra labbarna. För jag antar att meningen är att man skall lära sig hur man labbar på ett bra sätt. Om vi då inte får veta vad vi borde gjort och vad vi inte borde gjort kommer det ju närmast bli så att de som är duktiga på att labba redan innan denna kurs får bra betyg och de som inte är bra på att labba vet ju inte bättre trots att kursen är slut för ingen säger ju vad de gör för fel! och de får därmed dåligt betyg.»
- Respons på labbraportnerna»
- Resultaten man har fått på rapporterna respektive laborationerna borde meddelas betydligt tidigare. Speciellt laborationsbetygen skulle kunna skickas ut via mail.»
- milan borde göra sitt jobb iallafall...»
- jag förstår inte varför man ska ha betyg i labbarna. >Jag tror inte att man lär sig mer för det.»
- Poängen man får är alldeles för låg i förhållande till arbetsbördan.»
- Nytt material, bättre instruktioner, framför allt vad gäller förstudier...»
- Mer feedback vid genomförd labb och labbrapport. Jag vill inte sitta och skriva tre skitdåliga labbrapporter i rad, det räcker om den första är kass och sen lär man sig hur man inte ska göra. Det skulle räcka att få tillbaka rapporten med handledarnas anteckningar.»
- Hade varit önskvärt ifall de i allmänhet hade sänkte ribban när det kom till förstudie och rapport. Man skulle kanske kunna utveckla LabView:n till att bli lite mer omfattande och krävande.»
- Referenslitteraturen behöver förbättras och man måste få feedback på skrivna rapporter om man ska ha en chans att lära sig av dem.»

12. Vad bör främst bevaras i del C till nästa år?

- Vi tog kontakt med Igor inför vår lab, vi träffade honom och gick genom hur labben skulle genomföras, vilken utrustning som vi kunde förväntas få, med mera. Igors entusiasm var påtaglig, den hoppas jag bevaras!»
- det fria upplägget.»
- Det mesta»
- Förstudiesamtalen»
- jag tycker att upplägget var bra.»
- experimentlustan»
- Engagerad lärare.»
- Självständigheten! Underbart.»
- allt»
- Det egna ansvaret, i del B känner man ändå att man har assisteneterna och kamrater nära. I del C blir det på "riktigt".»
- bra att man gör en större labb»
- Allt.»
- egentänkandet»
- Friheten! Helt underbar labb.»
- Helheten. Funkar bra»
- Det mesta.»
- Den fria uppgiften.»
- Ingen kommentar»
- Allt. Den är mycket bra som den är.»
- att det är så fritt, det är jättekul!! »
- friheten i problemformuleringen»
- Valfriheten till extrauppgiften.»
- Friheten i valet av uppgifter och den tilldelade tiden.»
- Praktiskt och teoretiskt tillämpande av sina kunskaper. Den roligaste kursen i tvåan! »
- USB-nyckeln»
- Idén med mer frihet och större möjligheter är bra.»

13. Vad bör främst förändras i del C till nästa år?

- I och med att Igor inte har tid att läsa genom förstudierapporten vid förstudiesamtalet kan jag tänka mig att många lägger väldigt lite tid på förstudien. Det är synd, eftersom en bra förstudie underlättar väldigt mycket under labben.»
- Igor måste ju ta hänsyn till förstudierapporteran på riktigt, han kan inte ögna på dom sen säga att "nej, gör såhär istället.." och sen beskriva exakt det man skrivit!»
- Informera tidigt!!!! synd och skam att man inte han komma på några roligare laborationsförslag, lägg förstudiesamtalet men Igor redan på höstterminen!»
- Vet ej»
- Få lite mer inspiration till extrauppgiften.»
-
- innehållet av verktyg och materiel till labbet»
- Släpp ämnet fritt. Begränsa inte till vissa områden. Den noggranna vågen i lablokalen måste bytas ut.»
- Bättre mekaniklokal. Inte helt lätt att trångas 2 grupper där inne. Släng även Mac-datorerna. :)»
- trots att det var fritt att välja extrauppgift sa Igor till oss att göra nåt annat (samma sak som alla andra gör) än vad vi ville göra. Tråkigt och okreativt. Annars bra förberedelse med denna kurs inför expfys 2. »
- Piffa upp labbet»
- Att utrustningen som ges ut eller finns i labbet skall fungera eller att tips ges om att den är kass.»
- man borde kunna skicka in förstudierapporten någon dag innan handledningen så man kan få bättre respons. jag hade del 2 och tycker att det känns dumt att labbledaren strök över min ide till grunduppgifen i förstudierepporten och gav mig en ny, han sa att man ska använda sig av en besselpendel men då är det dumt att påstå att det är ett fritt val, kanske borde en ny uppgift formuleras?!»
- inget»
- Mindre poäng för kursen»
- »
- Tycker det är konstigt att de var labbar på påsklovet. Dåligt med tanke på att man kan ha omtentor eller bokat någon resa.»
- Bättre stöd från examinator gällande "påhittning" av extrauppgift.»
- Hemsidan är sjukt dålig. avsätt pengar till någon fattig student så gör hon/han en bättre på två dagar. Vettiga instruktioner om vad som är möjligt att genomföra och inte. vi la ner sjukt mycket tid på att ta reda på detta, grupperna efter kunde istället välja att ta det enkla säkra kortet besselpendeln och lyckad med samma förstudie på en femtedel av tiden för de visste ju i allafall att de skulle få genomföra labben.»
- Igor måste läsa förstudierna. Våran kolla ha en sekund på och sedan när vi skulle diskutera labben va det inte alls det som vi skrivit i förstudien.»
- Dåligt att man blir tilldelad LV7. Det säger ju sig själv att man inte hinner då. Som tur var fick jag byta till LV6 perioden efter. Lite bättre...»
- Hemsidans struktur»
- Mer fokus på kursdelen? Mer som en implementation av del B»
- Gör om förstudiesamtalen. Igor måste ju läsa förstudierapporten innan man kommer dit! Som student har man lagt ner åtskilliga timmar på att författa något som Igor efter att ha tittat på i ca 5 sekunder, utan att läsa någonting över huvud taget, behandlar som något katten dragit in, det känns inte riktigt rättvist.»
- Förstudiesamtalen, se ovan. »
- Förhållningssättet till förstudierna. Känns meningslöst att lägga ner timmar på nåt killen inte ens kollar igenom.»
- Labutrustningen är för dålig och det behövs mer information innan kursen om vilka möjligheter som finns och vad man kan hitta på, så att man kan få lite tid på sig att fundera över detta även om man som jag labbar tidigt.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.29
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från