ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programutvärdering Sjöprogrammen

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-13 - 2008-05-15
Antal svar: 333
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Vilket program är du inskriven på?*

333 svarande

Sjöingenjörsprogrammet»116 34%
Sjökaptensprogrammet»141 42%
Sjöfart och Logistikprogrammet»76 22%

Genomsnitt: 1.87

2. Vilken årskurs följer du i första hand*

333 svarande

161 48%
40 12%
85 25%
47 14%

Genomsnitt: 2.05

3. Hur gammal är du?*

333 svarande

18-25»232 69%
25-30»69 20%
Över 30»32 9%

Genomsnitt: 1.39

4. Hade du sjöfartserfarenhet innan utbildningen*

333 svarande

Ja»109 32%
Nej»224 67%

Genomsnitt: 1.67

5. Hur nöjd är du med din utbildning?

1. Inte alls nöjd - 10. Helt nöjd

331 svarande

1 0%
5 1%
18 5%
32 9%
37 11%
41 12%
106 32%
68 20%
15 4%
10»8 2%

Genomsnitt: 6.41

6. Betygssätt följande områden (1= inte alls bra, 5 = mycket bra)

Matrisfråga

Information i allmänhet
332 svarande

28 8%
73 21%
130 39%
88 26%
13 3%

Genomsnitt: 2.95

Kursadministration (studieportalen, kurshemsidor, betygsrapportering etc)
333 svarande

9 2%
62 18%
109 32%
135 40%
18 5%

Genomsnitt: 3.27

Lärarnas kompetens
332 svarande

5 1%
41 12%
123 37%
143 43%
20 6%

Genomsnitt: 3.39

Programmets struktur (programmets kurser, när kurserna ges och deras omfattning)
330 svarande

18 5%
87 26%
109 33%
102 30%
14 4%

Genomsnitt: 3.02

Psykosociala arbetsmiljön (trivsel. gemenskap, samarbetsklimat etc)
331 svarande

6 1%
10 3%
47 14%
170 51%
98 29%

Genomsnitt: 4.03

Fysiska arbetsmiljön (lokaler, föreläsningssalar, simulatoranläggningar etc)
331 svarande

6 1%
22 6%
86 25%
152 45%
65 19%

Genomsnitt: 3.74

Studentcentrums arbete
320 svarande

17 5%
39 12%
164 51%
79 24%
21 6%

Genomsnitt: 3.15

Sjösektionens arbete
319 svarande

10 3%
36 11%
149 46%
92 28%
32 10%

Genomsnitt: 3.31


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från