ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2007 HT - Matematisk Analys i Flera Variabler Z2, MVE040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-07 - 2008-05-21
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

11 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 9%
Ja»9 81%
Inte läst det»1 9%

Genomsnitt: 3

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

13 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 7%
Ja»12 92%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.92

3. Vad tyckte du om Dagboken på hemsidan

13 svarande

Ingen åsikt»3 23%
Bra»4 30%
Mycket bra»4 30%
Inte varit inne på den»2 15%

Genomsnitt: 2.38

- tror jag missade den, men det låter som en utmärkt ide.» (Ingen åsikt)

4. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Thomas Eriksson engagerat sig i kursen?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»6 42%
Bra»5 35%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 2.78

5. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).


Lärande:

6. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Alla mattekurser.»
- Samtliga mattekurser»
- de tidigare mattekurserna»
- Tidigare mattekurser»
- Samtliga 1:ans mattekurser»
- envariabel och kanske hade linjär algebra hjälpt om man kommit ihåg den.»
- Alla andra mattekurser?»


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

14 svarande

Inte Bra»0 0%
Ganska Bra»6 42%
Bra»7 50%
Mycket Bra»1 7%

Genomsnitt: 2.64

- Lite mycket OH bilder» (Ganska Bra)
- Är svårt hänga med föreläsaren när han har ALLTING på overhead och inte skriver något på tavlan.» (Ganska Bra)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

13 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 7%
50 - 75%»5 38%
75 - 90%»0 0%
90 - 100%»7 53%

Genomsnitt: 4

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Bytt tonfall lite oftare. Innehållet och framförandet var bra förrutom att det blev lite långrandigt.»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

11. Hur många övningar var du på? (%)

14 svarande

0 - 25%»4 28%
25 - 50 %»1 7%
50 - 75%»2 14%
75 - 90 %»4 28%
90 - 100%»3 21%

Genomsnitt: 3.07

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

12 svarande

Thomas»3 75%
David»1 25%
Jämnt fördelat»8

Genomsnitt: 1.25


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om Laboration 1: Matlab med kurvor och ytor?

13 svarande

Inte Bra»1 7%
Ganska Bra»4 30%
Bra»7 53%
Mycket Bra»1 7%
Har ej genomfört laboration 1»0

Genomsnitt: 2.61

- Gav ingen ökad förståelse» (Inte Bra)

14. Vad tyckte du om Laboration 2: System av ickelinjära ekvationer?

13 svarande

Inte Bra»1 7%
Ganska Bra»2 15%
Bra»8 61%
Mycket Bra»2 15%
Har ej genomfört laboration 2»0

Genomsnitt: 2.84

- Intressant med lab som tar upp problem som kan dyka upp i verkligheten för en gångs skull.» (Mycket Bra)

15. Vad tyckte du om Laboration 3: Optimering?

13 svarande

Inte Bra»3 23%
Ganska Bra»2 15%
Bra»4 30%
Mycket Bra»4 30%
Har ej genomfört laboration 3»0

Genomsnitt: 2.69

- Varför får vi inga poäng för allt jobb? Laborationerna var sammanlagt värda 0 hp?» (Inte Bra)
- tog enormt mycket tid från övriga matteplugg.» (Inte Bra)
- Alldeles för omfattande och tidskrävande!» (Inte Bra)
- Den var lite småjobbig pga matlabs horribelt dåliga varnings/fel -meddelanden.» (Ganska Bra)
- Intressant med lab som tar upp problem som kan dyka upp i verkligheten för en gångs skull.» (Bra)
- roligaste och svåraste labben» (Mycket Bra)


Kurslitteratur:

16. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Adams, Calculus, a complete course, 6th ed., Pearson, 2006

13 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 23%
Bra»4 30%
Mycket bra, bör användas igen»6 46%
Har ej använt kurslitteraturen»0

Genomsnitt: 2.23

- med föreläsningarna som stöd var boken helt ok» (?)
- Jag tycker Adams är väldigt bra för envariabeln, men blir något "flummig" i flervariabeln.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Bästa boken vi haft hitills, alla kurser.» (Mycket bra, bör användas igen)

17. Vad tyckte du om föreläsningsanteckningarna?

Som Thomas publicerade på kurshemsidan.

14 svarande

Inte så bra»0 0%
Bra»6 54%
Mycket bra»5 45%
Har ej tagit del av föreläsningsantecknignarna.»3

Genomsnitt: 2.45

- Gruppera kapitlena och exemplena mer tydligt. Försök även sålla bort lite, 200+ sidor är mycket.» (Bra)


Tid:

18. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

12 svarande

0 - 10»1 8%
10 - 20»1 8%
20 - 30»8 66%
30 - 40»2 16%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.91

19. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Räkna uppgifter1.3
2.Genomföra labb1.4
3.Förbereda labb1.7
4.Totalt exkl schemalagd tid2.1
5.Litteraturen2.7

- Labbarna är lite för många och stora. Den första laborationen känns onödig. Hade varit bättre att vänta med laborationer tills man blivit varm i kläderna på riktigt och sen kört optimeringslabben kanske.» (?)

20. Gör en uppskattning av hur arbetsbelastningen var under läsperioden

12 svarande

Mycket Låg»0 0%
Låg»0 0%
Normal»6 50%
Hög»4 33%
Mycket Hög»2 16%
Minns inte»0

Genomsnitt: 3.66

- Flervariabeln är tung men miljön ganska lätt. Jämnar ut sig.» (Normal)
- Mycket labbar och projektarbete etc.» (Mycket Hög)

21. Kommentarer på tiden:


Pedagogiskt pris:

22. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

14 svarande

Ja»2 14%
Nej»10 71%
Vet ej»2 14%

Genomsnitt: 2

23. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

14 svarande

Ja»1 7%
Nej»11 78%
Vet ej»2 14%

Genomsnitt: 2.07


Tentan:

24. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

13 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»4 30%
Bra»5 38%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3

- Differentialekvationerna var lite magiska att dom mer eller mindre bara dök upp det sista.» (Ganska bra)
- lite onödigt svår kanske.» (Bra)

25. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 18%
Bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.18

- matlab-delen bör läggas som separata poäng.» (?)
- Variation skulle göra chalmers bättre. Tentor Tentor Tentor är kanske inte det bästa sättet?» (Ganska bra)
- Dugga hade varit bra.» (Ganska bra)


Kursutvärdering/SNZ:

26. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- kursutvärderingen kunde kommit i anslutning till kursens avslutande»
- Utvärderingen kom väl lite sent»
- Skicka ut utvärderingarna lite tidigare så man minns kurserna... Men de brukar ju komma i tid iaf»


Kursbetyg:

27. Vad tycker du om kursen som helhet?

13 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»1 7%
Bra»9 69%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.15

- det var en ganska svår kurs.» (Bra)
- hade varit bra å skickat ut denna enkät lite tidigare..» (Bra)
- Roligaste mattekursen. » (Bra)Kursutvärderingssystem från