ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-4 Elektronik, ETI146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-06 - 2008-05-17
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»21 60%
Cirka 20 timmar»8 22%
Cirka 25 timmar»4 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 1.68

- Blir något mindre arbete per vecka då kursen går över två läsperioder.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»2 5%
25%»5 14%
50%»4 11%
75%»12 34%
100%»12 34%

Genomsnitt: 3.77


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 37%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 31%

Genomsnitt: 2.51

- Kanske kunde varit lite tydligare med vissa detaljer.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- Kursen kräver att man har en del förkunskap.» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»14 41%

Genomsnitt: 3.38

- Föreläsaren borde vid lösnig av exempel skriva ner fler steg i sina beräkningar. Annars bra.» (Ganska bra)
- Efterlyser bättre struktur från föreläsaren. Mycket spritt kladd överallt på massa tavlor och små pluttriga figurer. Dock bra föreläsningsanteckningar på DC.» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar, Bosse är rolig att lyssna på.» (Mycket bra)
- Bra upplägg» (Mycket bra)
- Mycket bra och strukturerade föreläsningar. Tydliga och bra förklaringar i lagom tempo. Stort plus att kursen går i två perioder så att man hinner smälta det som lärs ut.» (Mycket bra)
- Mycket bra och engagerad föreläsare» (Mycket bra)

6. hur har labbarna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»21 61%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 3.2

- En av labbhandledarna har inte mkt kunskap, samma som har övningarna. Vilket är mkt negativt.» (Ganska dåligt)
- labbhandledare som inte varit tillräckligt insatt i ämnet, Markus. Helt oacceptabelt, rätt man på fel plats helt enkel. Vad jag förstått är ämnet inte ens inom hans nuvarande område. » (Ganska dåligt)
- ... men alla komponenter är individer :-)» (Ganska bra)
- För få handledare, men när man väl fått hjälp har de alla varit väldigt duktiga och uppuntrande. » (Ganska bra)
- fler handledare behövs» (Ganska bra)
- En bra handledare och en okunnig.» (Ganska bra)
- Väldigt svåra förberedelseuppgifter till differentialförstärkarlabben.» (Ganska bra)
- Lite svårt att få hjälp av övningshandledarna, för få och i vissa fall för okunniga» (Ganska bra)
- Bra med hjälp av handledarna. Mycket lärorika labbar. Handledarna var lite dåligt pålästa vid något tillfälle.» (Mycket bra)

7. hur har övningarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 2.82

- inte gått på övningar» (?)
- har inte gått på dem» (?)
- Har inte varit på många» (?)
- Okunskap från övningsledare.» (Mycket dåligt)
- Ingen bra och pedagogisk övningsledare» (Ganska dåligt)
- Dryga övningar. Handledaren bidrar till stor del i detta och att folk struntar i att komma..» (Ganska dåligt)
- Väl mycket genomgång under de första övningstillfällena, hade varit bra med mer tid att räkna och ställa frågor. Senare övntillfällen vet jag inget om.» (Ganska dåligt)
- marcus kan inte förklara ordentligt när man frågar han» (Ganska dåligt)
- Jag har inte gått på så många, de jag gick på var inge vidare» (Ganska dåligt)
- Markus ä rduktig övningsledare, men har inte alltid uppdaterad koll på det vi håller på med, därför dras betyget ner lite» (Ganska bra)
- Lite mer pedagogisk handledare» (Ganska bra)
- Var inte på så många» (Ganska bra)
- Tycker att upplägget är bra, dvs några demotal och sedan enskillt arbete. » (Mycket bra)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»17 48%
Mycket stor»11 31%

Genomsnitt: 3

- Bra demo-föreläsningar.» (Ganska stor)
- Har lärt mig det mesta på föreläsningarna. » (Mycket stor)
- Bosse är jätteduktig. Kunnig, engagerad och bra på att förklara.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»5 14%
Ganska liten»14 40%
Ganska stor»12 34%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.42

- Har lånat tunnare böcker på bibblan» (Mycket liten)
- Kursboken används inte alls. SÄG DET TILL STUDENTERNA!! » (Mycket liten)
- Tung bok. Har nog bara kollat i den vid lösning av diverse inlämningsupgifter och förberedande av labb. » (Ganska liten)
- Boken är svår att tillämpa i vid problemlösning.» (Ganska liten)
- Boken va inte helt 100, men föreläsningsanteckningarna var bra » (Ganska liten)
- Har mest läst i kurslitteraturen för mitt egna intresse, den mesta infon har man fått på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Kursboken känns nästan överflödig. Man blir avskräckt av en så pass tjock bok. Jag tror inte det är många som läst mer än 10% av kursboken.» (Ganska stor)
- Bra bok men mycket text.» (Ganska stor)
- Använder inte kursboken» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»21 63%
Mycket bra»11 33%

Genomsnitt: 3.3

- Hemsidan fungerar perfekt. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 31%
Mycket bra»12 34%
Har ej sökt hjälp»12 34%

Genomsnitt: 4.02

- Inte alltid handledare kunnat svara på våra frågor» (Ganska bra)
- Inga problem att fråga i pauserna på föreläsningarna och övningarna. » (Mycket bra)
- Har dock endast frågat om hjälp kring föreläsningarna, ej på räknestugorna. » (Mycket bra)
- Dumt nog» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»17 48%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.71

- Räknar mest själv men frågar andra närman själv inte förstår.» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 67%
Hög»9 26%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.38

- En del moment kräver ganska mycket tid.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»11 32%
Hög»15 44%
För hög»7 20%

Genomsnitt: 3.79

- Ska jag vara helt ärlig har jag inte haft tid att plugga mycket elektronik sedan påsk. Jag studerar annars mycket och det här är vad jag förstått så det varit för många i klassen. Riktigt synd, för elektroniken verkar vara en rolig kurs, tyvärr blir den just nu bortprioriterad till förmån för obligatoriska kursmoment som labbar, förberedelser och projekt som det har varit riktigt mycket av den här perioden i övriga kurser.» (För låg)
- Blir ganska mycket med tre kurser samtidigt. » (Hög)
- för många kurser (4 stk)» (Hög)
- Därav försummat just elektroniken en aning» (Hög)
- Tycker verkligen inte om att ha 3 kurser samtidigt. Dessutom så är Mat. Stat uppdelad i 2 delar. Blir för många olika kurser att hålla reda på och försöka hinna med.» (För hög)
- Stressigt med labbar i alla kurser, rapporter, osv.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 32%
Gott»15 44%
Mycket gott»8 23%

Genomsnitt: 3.91

- Jag har inte helt läst den här kursen utan läste den gamla Mikro B men registerats på den här för att få tenta den nya tentan, därav de "dåliga" svaren. Jag har tyvärr inte så mkt att ge i feedback eftersom föreläsningarna konstant krockat med andra kurser som jag upplevde som viktigare.» (?)
- Bra kurs, men för min del ganska ointressant» (Godkänt)
- Väldigt nyttig för fortsatta studier på E-programmet.» (Mycket gott)
- rolig kurs!» (Mycket gott)
- Den här kursen har ett mycket bra upplägg med lagom antal inlämningsuppgifter och labbar som speglar kursens innehåll på ett bra sätt.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppdelningen av föreläsningar, demoövningar och räknestugor är jättera.»
- Bosse»
- upplägget på kursen.»
- Labbarna»
- föreläsningarnas upplägg»
- Inlämningsuppgifterna och att de är frivilliga.»
- Bo Håkansson och Göte Rosells föreläsning om passiva komponenter. Kompendier och dyl. är även exemplariska.»
- Bonuspoängsgivande inlämningsuppgifter»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler lösningar till övningsuppgifterna. »
- Fler labbhandledare och mer påläst övningsledare.»
- Ny handledare.»
- Jag kan ju föreslå kursboken... men jag vet att det inte kommer att ske en ändring på den fronten.»
- Struktur på föreläsningarna, tack»
- Bättre övningstillfällen»
- Inlämningsuppgifterna skall be bonuspoäng till betyg 3. (Vet ej hur svår tentan är dock.)»
- Inget»
- Bättre övningsledare som kan svara på frågor.»
- Gör något roligt av kursen, det finns massa aplicationer tex. musik förstärkare som skulle vara roligare att ha ett arbete kring.»
- Möjligheten till att få hjälp under labbarna, killen som brukar ha blå skjorta får gärna medvara på övningarna med. Han var bra!»

18. Övriga kommentarer

- Gör resultaten från utvärderingen tillgänglig någonstans!»
- Utvärderingen skall komma efter tentan så hela kursen kan bedömas.»
- »
- Större möjlighet till att läsa analog-elektronikkurser hade varit bra. Det är ju för det man går här...»


Kursutvärderingssystem från