ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-4 Mätteknik, EOE053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-06 - 2008-05-17
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»10 35%
Cirka 20 timmar»11 39%
Cirka 25 timmar»6 21%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- över två läsperioder» (Cirka 20 timmar)
- Mycket tid har gått till labrapport och projekt» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 10%
75%»13 46%
100%»12 42%

Genomsnitt: 4.32

- Mätteknikföreläsningarna sådär.. Kunde varit mer koncentrerat och mindre utdraget.» (75%)
- Föreläsningarna känns ovärda och har dålig anknytning till labbarna som ju faktiskt är examinationstypen för kursen!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 28%

Genomsnitt: 2.89

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Dock kunde någon genomgång om databladen gjorts i första labben då dessa är väldigt svåra att förstå om man aldrig läst några innan.» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»19 67%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 3.03

- Lite ofokuserade föreläsningar som inte alltid riktar in sig på det väsentliga för kursen och det som behövs för alla labbar.» (Ganska dåligt)
- Det var vissa moment som kunde ha omplacerats. Speciellt i början av kursen då vi var inne på statistik som ingen kunde. Kompendiet hjälpte inte mycket.» (Ganska dåligt)
- Svårt att knyta föreläsningarna till labbarna. Ganska mycket flum som inte har med något i kursen att göra.» (Ganska dåligt)
- En stor del av föreläsningarna handlar om teorin kring olika sorters givare. Man får ingen praktisk erfarenhet av dessa vilket leder till att behållningen blir väldigt liten.» (Ganska dåligt)
- ibland för låg nivå på innehållet» (Ganska bra)
- Föreläsningarna hade varit mer inspirerande om de inte byggt så mkt på pp-slides.» (Ganska bra)
- Gunnar är jätteduktig. Det är kul när han berättar lite roliga historier och mätteknik-kuriosa också på föreläsningarna. » (Mycket bra)

6. Hur har labbarna i kursen fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»18 64%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 3.21

- Meningen med varje enskild labb har varit aldeles för otydlig, det är inga svåra grejjer vi gör så det blir aldeles för mycket "göra sen gå hem" utan närmare eftertanke. Nu inför tentan måste man se till att man har koll på allt man inte lärde sig och inte heller behövde lära sig på labbarna.» (Ganska dåligt)
- Jag är inte nöjd med upplägget i vissa labbar. I början var det bra men vissa labbar var oklara och väldigt långa. Kretsscheman tycker jag borde överses det var ibland väldigt oklart vilka portar som skulle kopplas till vad och hur. E5 labben var en skam. Se över och gjör om, den fokuserar på hållfasthetsmoment och det elektriska (det som vi är intresserade av) försvinner i dimman. Varför inte be oss beräkna vilken utspänning vi borde få vid en viss töjning så att vi kan verifiera det i labben. Jag tyckte det var fult att be oss bestämma materialparamterar som vi (nästan?) aldrig arbetat med under vår tid på Chalmers. » (Ganska dåligt)
- Fördel med någon form av redovisning vid labtillfällets slut så att missförstånd undvikes då an tror sig ha förstått något men att fallet inte varit så.» (Ganska bra)
- Svårt att befästa kunskapen i ett sånt praktiskt ämne när man gör ngt snabbt på fyra timmar och sen har svårt att repetera på ett bra sätt. » (Ganska bra)
- men de rättas ju inte, så man kan ju var helt fel ute och ha FATALT misslyckats med att lära sig något alls och ändå tro att man har gjort bra ifrån sig.» (Ganska bra)
- var dålig angagemang hos handledarna i början blev mycket bättre mot slutet» (Ganska bra)
- Svårt att få bra svar från handledarna ibland, speciellt i början då man var helt oerfaren av mätinstrument och behövde fråga mycket.» (Ganska bra)
- Ok med reservationen att det är griniga gubbar som är handledare, som verkligen inte är så pass hjälpsamma som man vill att dom ska vara.» (Ganska bra)
- Lite svårt ibland att både hinna göra alla mätningarna OCH förstå det man gör och varför man får de värden man får.» (Ganska bra)
- En del otydligheter i labbpm 5-7» (Ganska bra)
- Hade varit bättre ifall det hade stått tydligare vad vi skulle lära oss under labbarna, inte bara hur vi skulle göra det.» (Ganska bra)
- bra med verklighetsanknytna labbar» (Mycket bra)

7. Hur har projekten/rapporterna i kursen fungerat? (Tidsserieanalys, givarprojekt, etc)

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 21%
Ganska bra»17 60%
Mycket bra»4 14%

Genomsnitt: 2.85

- trådtöjningslabben var kass, det fanns en viss poäng med den, men det kändes konstigt att göra en labb som är riktad till maskin när vi läser elektro. Skriv om labb pm:et så att den passar oss bättre och ge klarare direktiv. Dåligt!» (Mycket dåligt)
- bra koncept, men ofta ligger de för nära varandra tidmässigt, trådtöjningsrapporten gav för kort tid innan deadline, lite luddigt definerat vad som vill fås ut ur rapporterna. Å andra sidan är sjävla koncepten hos GPS och givarprojekten goda.» (Ganska dåligt)
- Balktöjningsrapporten var väldigt otydligt vad den skulle innehålla. Olika uppfatnning vad syftet med rapporten var, olika uppfattning beroende på vilken lärare man frågade» (Ganska dåligt)
- Ok uppgifter i grunden, men givarprojektet är väldigt dåligt beskrivet angående vad man ska göra. Tidsserieanalysen har man inga grunder att stå på innan man börjar projektet. Eftersom man inte har en aning om va t.ex. standardavvikelse är så känns det ju mkt smartare att lägga detta projekt senare i kursen då Mat. Stat kursern har startat.» (Ganska dåligt)
- Kändes som en del förkunskaper saknades för tidsserieanalysen (bla matlab). Trådtöjningslabbrapporten borde uppdateras, passade kanske förr när elektro fortfarande läste hållfasthet! Projektet om givarna var luddigt formulerat.» (Ganska dåligt)
- Givarprojektet kändes som ett komplett slöseri med tid, då man i princip bara spekulerade och tog saker ur luften, eftersom det inte innehåller någon praktisk del. Labb-PM till labb E5 var något av det sämsta jag läst under min tid på Chalmers.» (Ganska dåligt)
- Lite osäkerhet kring vad som skulle ingå i töjningsrapporten, annars bra» (Ganska bra)
- Anpassa Labb E5 från Z5 till just E5. Vilken kurs i hållfasthetslära?» (Ganska bra)
- projkten har varit bra, men labb PM för Balk-labb-projektet är väldigt otydligt. det är jättasvårt att få en bra uppfattning om vad de vill att man ska mäta.» (Ganska bra)
- Borde haft givarprojektet först, det var mycket enklare då man hade alla förkunskaper. Det var mycket statistik som man inte begrep i tidsseriprojektet» (Ganska bra)
- Kan ta bort ett projekt eller minska omfattningen på det.» (Ganska bra)
- Kraven på rapporten verkade till en början ganska lösa men det visade sig vara tvärt om när returen kom tillbaks» (Ganska bra)
- Jag tycker att vi ska ha "utkastinlämning" på den största rapporten, alternativt på den allra första så att man kan öva på den kritik man fått på de resterande rapporterna. Som det är nu lämnar vi in utkast på den sista rapporten och får kritik på den efter att vi gjort de andra rapporterna. » (Mycket bra)
- Lite väl tidskrävande» (Mycket bra)

8. Hur har det fungerat med labbhandledarna?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 32%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 2.96

- Ville har skärpt sig frammåt slutet, han har varit riktigt dålig större delen av tiden. Inte visat något intresse för att hjälpa eleverna utan snarare snäst av folk med för mycket frågor.» (Ganska dåligt)
- Ojämn kunskap och förmåga att hjälpa till hos handledarna.» (Ganska dåligt)
- Ville är ibland lite bitter och "bjuder inte in" till att man ska ställa frågor om man inte förstår. Mer som att han vill att tiden ska gå och labben ska va över. » (Ganska dåligt)
- Jag upplever inget större förtroende för labbhandledarna. Har mest varit i kontakt med Ville. Ofta känner jag mig dumförklarad när jag ställer frågor. Dessutom är det ofta så att jag börjar ställa en fråga och då svarar han innan jag är klar på det han tror att jag undrar. Han pratar en liten stund om det (vilket visserligen är intressant, men kanske inte var just det jag undrade över mest), sen när han är klar och jag får möjlighet att ställa klart frågan börjar han genast se otålig ut och i princip gå iväg så att jag inte får fråga klart, skyllandes på att det är fler som behöver få hjälp. Det är oerhört stressande och ouppmuntrande och något jag upplevt genom hela kursen. Jag tycker att han bör öva på att lyssna på studenterna och svara på frågorna utifrån var vi befinner oss tankemässigt för stunden. I övrigt är han mycket kunnig och ger bra svar när man väl lyckas möta honom på ett bra sätt. Jag upplever inte samma sak med Gunnar, han är jättebra att fråga!» (Ganska dåligt)
- Finns nog ingen otrevligaren än Ville får jag säga.. Person som är mer missnöjd med sitt liv får man nog leta efter..» (Ganska dåligt)
- en del arroganta svar har förekommit» (Ganska dåligt)
- Se tidigare fråga om labbar.» (Ganska dåligt)
- de förklara bra och gärna det man inte fattar » (Mycket bra)
- Wille e grym» (Mycket bra)

9. Hur fungerade labbtentan? (svara endast om du redan genomfört den)

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»8 72%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 2.81

- varför skickas dessa frågor ut när vi måste lämna in kursankäten innan tentan?» (?)
- Utvärderingen skall komma efter tentan har gått så att man kan bedöma hela kursen.» (?)
- jag kuggade den ju förra gången >_<» (Mycket dåligt)
- Dock fanns delar med som inte använts på labbarna innan (grupp A, kondensatorn). Är man inte van användare är det rätt otrevligt att få i uppgift att använda ett märinstrument man aldrig använt förut i ett sånt pressat läge.» (Ganska bra)
- Tajt om tid och svårt att veta hur mycket man behöver skriva.» (Ganska bra)
- Stressig labbtenta, man hade inte tid att hinna färdigt med allt om man ville vara noggrann.» (Ganska bra)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»17 60%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.78

- Jag har svårt att bedöma det i detta stadiet.» (Ganska liten)
- föreläsningarna ger en bra inblick i vad man ska hitta på i labbet sedan.» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»12 42%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- endast lab,föreläsning och tidigare kunskap jag använt» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är inte bra. Den är otillräcklig i många anseenden.» (Mycket liten)
- Kompendiet har i princip inte lärt mig någonting. Dåligt skrivet, svårt att slå i och mängder med information som man aldrig kommer använda.» (Mycket liten)
- inte särskilt spännande kompendie. Svårläst.» (Ganska liten)
- Jättebra kompendium!» (Ganska stor)
- Labb-PM var ofta bra. Kompendiet var inte så bra.» (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»13 46%

Genomsnitt: 3.42


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»12 42%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.67

- Det är sällan någon tillgänglig för frågor annat än på labbarna, dock är Gunnar alltid snabb med att svara på mail och boka in tid om man kan vänta ett par dagar. Han är pedagogisk och svarar bra på alla frågor. » (Ganska bra)
- Förutom från labbhandlarna. Gunnar har gett bra svar på frågor.» (Ganska bra)
- Gunnar är väldigt trevlig o tillmötesgående, även labbhandledarna» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Så är det väl alltid när man ska jobba med någon som har en annan ambition, mitt eget fel att jag hamnade i den här labbgruppen.» (Mycket dåligt)
- Frustrerande att en labbkamrat bara kan glida med utan att göra något och ändå klara kursen» (Ganska dåligt)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 42%
Hög»14 50%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.53

- mycket att göra med rapporterna annars är kursen bra upplagd.» (Lagom)
- Väldigt mycket arbete med tre inlämningar. » (Hög)
- Hög vid rapporter.» (Hög)
- Det blir väldigt mycket med givarprojektet och labrapporten på lab 5 eftersom de ligger nästan samtidigt,» (Hög)
- Att lägga kurser över flera läsperioder känns bara som en ursäkt för att knö in fler laborationer.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 28%
Hög»14 50%
För hög»6 21%

Genomsnitt: 3.92

- Eftersom jag prioriterat ner andra ämnen som inte har akuta inlämningar/labbar (typ MatStaten)» (Lagom)
- tre kurser, med flera mindre projektuppgifter/labbar i varje, rörigt» (För hög)
- Alldeles för mycket labbar under den här läsperioden, för mycket schemalagd tid överlag. Tiden för självstudier har inte funnits då jag fått arbeta med obligatoriska arbetsmoment som faktiskt gett mycket mindre än vad jag hade lärt mig om jag fick tid till att räkna på egen hand. Detta är ett universitet inte daghem, vi kan ta eget ansvar!» (För hög)
- Med labbar i alla kurser blir det väldigt stressigt.» (För hög)
- Dåligt med tid för eget arbete. Fullt med laborationer och inlämningar.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»11 39%
Gott»14 50%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.71

- Förutom labbhandledarnas inställning» (Gott)
- bra verklighetsanknytning, fint med anekdoter, bra att det är ett brett ämne» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gunnar är bra, men han borde även finnas tillgänglig under laborationerna ibland. »
- De stora antalet labbar»
- Övningstillfällena innan tentan, absolut. Då äntligen fanns det tid att i lugn och ro befästa kunskapen. På labbarna har jag aldrig tid till annat än att snabbt ta mig igenom labben. Gunnar »
- givarprojektet»
- Projekten, kanske i omvänd ordning. Studieresan till Onsala och gästföreläsningarna.»
- Labbhandledarna. Labbrapport»
- De tidiga labbarna»
- Laborationerna/tentan»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbhandledare? Trådtöjningslaborationen? Upplägget med kursen över två läsperioder?»
- Labb E5 behöver ändras och förtydligas: Vad skall mätas? Även pm till labb 7 behöver förtydligas: Hur fungerar programmet.»
- Färre rapportinlämmningar»
- Labbhandledningen»
- LabbPM till balk-labben/rapporten det är fruktansvärt otydligt. Man begriper knappt vad de vill att man ska mäta för att kunna skriva en bra rapport till det sen.»
- Bättre struktur»
- Annan struktur på föreläsningarna, mer skrivet på tavlorna, färre pp-bilder. Gunnar har en tendens att säga många viktiga saker som han aldrig antecknar någonstans.»
- Labbkompendiet till E5. »
- Samband mellan föreläsningar och labbar. Uppdatering på vad som söks i labbrapporten om trådtöjning.»
- Labb E5, mer praktiskt givarprojekt»
- Ta bort ett projekt. Kan ha delar av labbarna som skall redovisas direkt efter labben och på så vis minska labbtentan.»
- Det räcker nog med en rapport och ett projekt.»

20. Övriga kommentarer

- Utvärderingen skall man kunna svara på efter tentan så man kan bedöma hela kursen.»


Kursutvärderingssystem från