ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-4 Matematisk statistik och signalbehandling, ESS011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-06 - 2008-05-17
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»12 50%
Cirka 20 timmar»7 29%
Cirka 25 timmar»3 12%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.83

- Det har varit så många obligatoriska saker i de andra ämnena, typ labbar och inlämningar att MatStaten fått prioriteras ner. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»9 36%
75%»5 20%
100%»9 36%

Genomsnitt: 3.84

- Läser kursen som ersättning för en gammal kurs, halva den här kursen kan jag tillgodoräkna mig.» (50%)
- Bra undervisning dock.» (50%)
- Efter ungefär halva statistikdelen slutade jag gå på föreläsningarna då de blev i princip helt obegripliga. Vet inte om det beror på Nisse eller om det helt enkelt är en svår kurs att lära ut med alla begrepp osv. Bills föreläsningar lider av dålig planering och även om han vill väl och vill verka "klipsk" framme vid tavlan bör han nog förbereda sig bättre.» (50%)
- Ej övningar på tisdagar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 36%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 24%

Genomsnitt: 2.48

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- belastningnen var ganska hög» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»2 8%
Vet ej/har inte examinerats än»20 86%

Genomsnitt: 3.82

- om det är deadline innan vi examinerats, varför är denna fråga med?» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Utvärderingen skall vara efter tentan så man kan bedöma hela kursen. Vilket nu inte är fallet.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Hur har föreläsningarna i statistikdelen fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»15 62%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3.2

- Var väldigt mycket betoning på mattematiken och mindre på förståelsen vad man använde det till.» (Ganska dåligt)
- han pratar väldigt osammanhängande och förklarar inte alltid riktigt allt han gör» (Ganska bra)
- Ibland har de varit ostrukturerade och svåra att följa. Mer rubriker hade varit bra!» (Ganska bra)

7. Hur har föreläsningarna i signalbehandlingsdelen fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 3.24

- Det går långsamt ibland. Mycket text man egentligen skulle kunna läsa själv istället för att läraren bara står och skriver det.. » (Ganska bra)
- BIll är rolig och entusiasmerande :)» (Mycket bra)
- Även om det har varit svårt att se målet med dem.» (Mycket bra)

8. Hur har labben i signalbehandling fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»16 64%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.8

- Alldeles för lite info och kort tid att förbereda» (Mycket dåligt)
- Förberedelseuppgifterna för komplicerade med avseende på vad vi hade gått igenom på föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Dålig information om labbarna och projektet. Ingen eller mycket dålig koppling mellan labbar/projekt och föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Labbens förberedelser tog mycket mer tid än de verkade, och mer än vad som är rimligt.» (Ganska bra)
- Den var rätt svår att förstå sig på trots att jag upplever att jag kan transformkursen som den bygger på rätt så bra. Labbhäftet kan göras tydligare. Dessutom bör frågestunden annonseras bättre. » (Ganska bra)
- Förberedelseuppgifterna till labben var svåra. Kändes inte som att föreläsningarna hade gått igenom de grejer som man behövde veta.» (Ganska bra)
- Väl mycket förarbete krävdes för så liten del.» (Ganska bra)
- tunga förberedelser» (Ganska bra)
- gott om handledare/labb grupp» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.84

- Eftersom jag ej varit där» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.72

- Har lånat andra böcker som jag gillar mer på bibblan» (Mycket liten)
- endast där föreläsning inte täcker/ger lite osäkerhet» (Ganska liten)
- Statistikboken var rätt bra» (Ganska liten)
- Ingen eller liten och sen litteratur i signaldelen.» (Ganska stor)
- Bra kursbok. Bra häfte med lösningar, även om det kanske behöver uppdateras lite då en del av lösningarna hör till den äldre upplagan av boken.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»7 28%

Genomsnitt: 3

- Flera kurshemsidor för samma kurs = rörigt!» (Mycket dåligt)
- Dålig information om labbarna i signaldelen. Dålig kommunikation mellan föreläsarna, de samarbetar ju inget mellan varandra. » (Ganska dåligt)
- Matstat: Mycket bra. Signalbehandling: Ganska dåligt tydligare information om hur labbarna skulle gå till. Det är bra om föreläsaren har koll på hela kursupplägget» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»5 20%
Har ej sökt hjälp»7 28%

Genomsnitt: 3.68

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»14 56%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.56

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 80%
Hög»4 16%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.24

- Hög med tanke på att vi har två olika delar. Svårt att hinna med alla räkneuppgifter» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 28%
Hög»13 52%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.92

- Lite segt med så mycket labbande samt rapportskrivningar i kombination med att man ska hinna med alla rekommenderade räkneuppgifter i både elektroniken och matstaten. » (Hög)
- tre kurser, många småprojekt i dem» (För hög)
- Stressigt med labbar och rapporter i alla kurser, man hinner inte räkna uppgifter.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»15 60%
Gott»7 28%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.24

- Extremt dålig integration mellan kursens delar! Det verkar som att föreläsarna inte har pratat alls med varandra eller examinatorn.» (Mycket dåligt)
- tråkkurs» (Dåligt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- INgen tenta i signaldelen är skönt eftersom vi har fyra andra tentor. Skönt att ha ett projekt som man kan göra klart innan tentaperioden. »
- Matte-delen är bra.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kombinera de båda delarna på ett bättre sätt. Det fungerade bra förra läsperioden med fourier-kursen, så det kan göras. Annars borde kurserna tydligt separeras (med två olika kurskoder!)»
- Gör om upplägget. Vad har matstat med signalbehandling att göra. Slå ihop signaldelen med systemdelen av transformkursen i stället!»
- signaldelen. helflummig och känns konstigt att inte det är examinatorn som undervisar. »
- Bättre kommunikation mellan labbhandledare, examinator och föreläsare i signaldelen.»
- Koppling mellan labben och föreläsning måste finnas. Det är viktigt. Lab-PM kan bli bättre. Kan skapa en ordlista på begreppen i matte delen. Både svenska till engelska och vad de betyder.»

19. Övriga kommentarer

- Gör resultatet från kursutvärderinen tillgänglig någonstans!»
- Dela upp kursen i två delar. En signaldel och en mattedel. Och ha separata utvärderingar om kurserna.»


Kursutvärderingssystem från