ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-4 Digital och Datorteknik, EDA 216

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-06 - 2008-05-17
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»7 29%
Cirka 20 timmar»9 37%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»3 12%
25%»3 12%
50%»5 20%
75%»5 20%
100%»8 33%

Genomsnitt: 3.5

- Läser både Miljö och Dig&Dat. Föreläsningarna är samtidigt och miljön är högre prioriterad. Labbarna är dock bra och där har jag deltagit. Kunde till och med varit mer labbtillfällen.» (0%)
- Har oftast vara nog så effektivt att bara läsa på på egen hand» (25%)
- Många lektioner, mycket upprepning, men om man har gått på alla hans lektioner så kan man hela kursen sen så det är bra. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 41%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 29%

Genomsnitt: 2.41

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Man kan utan några problem gå på hälften av föreläsningarna och få godkänt, minska föreläsningarna och öka mängden räknetid.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»4 20%
Vet ej/har inte examinerats än»15 75%

Genomsnitt: 3.7

- Utvärderingen skulle visst vara inne innan tentan...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 2.7

- Väldigt tätt med många föreläsningar med låg "fakta-densitet" passar inte mig, speciellt inte när jag läser miljökursen också parallellt som krockar stor del av föreläsningstimmarna.» (Mycket liten)
- har ju haft arbetshäften och saker » (Ganska liten)
- För många föreläsningar som gör att det blir för mycket upprepningar, vilket medför att man hoppar över föreläsningar.» (Ganska liten)
- kurslitteraturen var inte speciellt bra, pärmar och blad som läraren delade ut mycket bättre.» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.14

- Tempot på föreläsningarna är så lågt att mer eller mindre alla somnar. Folk slutade gå på föreläsningarna. Alldeles för många föreläsningar inplanerade under de första veckorna.» (Ganska dåligt)
- Väldigt långsam och övertydlig i vissa fall.» (Ganska bra)
- Kan bli lite monotont ibland.» (Ganska bra)
- lite slött ibland kanske och då kanske man inte lyssnar så mycket och sen kommer nått man kanske borde ha lyssnat på och då kan man inte det sen » (Ganska bra)
- Upplägget var väl bra, men hade gått att gå igenom allt snabbare. » (Ganska bra)
- lite dåligt tempo bara» (Ganska bra)

8. Hur har redovisningen av arbetshäftena fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»13 56%

Genomsnitt: 3.43

- Vissa av lärarna frågar inga frågor alls till eleverna, medans vissa har en hel utfrågning och man ska kunna allt till punkt och pricka. » (Ganska dåligt)
- Fick en arbetsgrupp först, men fick jag inte redovisa till den gruppen, sen har jag inte blivit tilldelad någon ny ledare att redovisa till» (Ganska dåligt)
- Olika handledare har krävt olika mycket.» (Ganska bra)
- Vissa av examinatorerna verkar ställa väldigt låga krav, så som examinationsform fyller det inte sitt syfte alla gånger.» (Ganska bra)
- Man lär sig saker även under redovisningen.» (Mycket bra)
- Dock lite beroende på vem man haft som handledare då de haft väldigt olika krav.» (Mycket bra)
- lite ojämnt kvalité mellan de olika handläggarna» (Mycket bra)

9. Hur har labbarna fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»17 70%

Genomsnitt: 3.7

- lite saker som var trasiga, men det byttes relativt snabbt.» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha lite mer laborationer och laborationer som var lite mer kreativa. Ser inte skillnaden med att koppla saker i digiflex och sedan göra exakt samma saker på en kopplingstavla.» (Ganska bra)
- Ibland på förmiddagarna så får man inte plats trots att man är inbokad.» (Ganska bra)
- bra förståelse» (Mycket bra)
- Kunde varit fler labbar» (Mycket bra)
- Dem var givande, ett ämne som lätt blir väldigt abstrakt annars» (Mycket bra)
- Mindre föreläsningstid och mer lab-tid.» (Mycket bra)
- Många bra tips lärde man sig på labbarna som inte framgick på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Fast folk som var anmälda på em kom på fm» (Mycket bra)
- sista var tiden lite knapp» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.87

- pärmen man köpte var väl till viss hjälp, men större delen lärde man sig på föreläsningar.» (Ganska liten)
- Man blir inte klokare av boken, utan snarare av wikipedia.org och annant man kan googla på.» (Ganska liten)
- Boken vi köpte är invecklad och onödigt komplicerad, den gör snarare saker svårare än lättare att förstå. Det andra materialet var bra.» (Ganska stor)
- boken är ju ganska dålig. Pärmen till självkostnadspris är väldigt bra. » (Ganska stor)
- Boken knappast alls, men arbetshäftena har varit bra!» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»15 62%

Genomsnitt: 3.54

- xdigiflex är total värdelöst och fördubblar tiden som det tar att göra arbetshäfena.» (Ganska dåligt)
- Hört talas om dubbelsidiga utskrifter? Bra kurshemsida och utbud på info annars.» (Ganska bra)
- Han har bra koll på hemsidan och allt som ligger där, nog bästa kurshemsidan jag har sett hittils. » (Mycket bra)
- Hemsidan är enkel men mycket funktionsduglig» (Mycket bra)
- Bra! Men skulle föredra dubbelsidigt kopierade papper. Både för miljöns skull =) och för att det blir tillräckligt tungt att släpa runt på ändå...» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.83

- Som sagt, mindre föreläsningstid och mer "konsultationstid"/lab-tid vore bra.» (Ganska bra)
- lite mer tid till konultationstid som sagt.» (Ganska bra)
- Konsultationtiden fungerar bra och labbhandledarena lika så.» (Ganska bra)
- Väldigt hjälpsam och man fattar lätt när han förklarar på "konsultationstiden". » (Mycket bra)
- Dock har jag bara varit på två räkneövningar eftersom det varit så gräsligt mycket schemlagt de första fem veckorna i läsperioden (främst i denna kurs alltså)» (Mycket bra)
- Dock tror jag inte det hade varit några problem att få hjälp.» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»17 70%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.83

- Jättebra ämne att plugga i grupp på» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 16%
Lagom»16 66%
Hög»3 12%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.04

- Lätt att bara ta sig igenom, men kräver nog mer jobb att få hyffsat betyg i» (Låg)
- Kursen är inte så svår, tar bara ganska mycket tid!» (Lagom)
- häftena är lite för tjocka. Jag skulle föredra ett mindre häfte som krävde lite mer tänk.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»12 50%
Hög»8 33%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.37

- Den låga nivån beror ej på denna kurs!» (För låg)
- Svårt att säga eftersom jag läst utökat» (Lagom)
- Dock mkt hög om man ser till det icke studierelaterade aktiviteterna som krävt mkt tid» (Lagom)
- fysik...» (Hög)
- hade svårt att hinna med både att läsa fysik och göra de stora arbetshäftena.» (Hög)
- Läste 150% under denna perioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»9 37%
Gott»7 29%
Mycket gott»7 29%

Genomsnitt: 3.83

- Kursen i sig är intressant och lärorik» (Gott)
- Fungerat bra, man fattar hela kursen genom att gå på lektionerna och göra arbetshäftena som ger en bra inlärning. » (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bli godkänd efter godkända arbetshäften och labbar»
- Möjligheten att klara kursen genom redovisningar utan tenta.»
- Arbetshäftena ger en bra inlärning och många lektioner ger en bra inlärning med. Vissa saker är jobbiga i kursen och det är bra att ta det långsamt då så fattar alla ifrån början. »
- Labbar, arbetshäften»
- Systemet med att göra arbetshäften och redovisning är uppskattat för att få godkänt på kursen.»
- labbarna och redovisningen»
- Arbetshäftena! Fungerar mycket bra som hjälp för inlärning!»
- labbar och arbetshäftena»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite snabbare tempo ibland, kanske mer repetition vid senare tillfälle än att stå still och stampa på samma ställe.»
- Fler platser i labbsalen och bättre kursbok.»
- Färre föresläsningar men gå igenom saker lite snabbare. Dubbelsidiga utskrifter...»
- Upplägget/tidsplaneringen av föreläsningarna.»
- Mer labbar, praktiska experiment vilket ökar förståelsen»
- Färre föreläsningar men fler labbar och konsultationstid istället»
- Minska antalet föreläsningar! Det är verkligen konstigt att just dig o dat inbegriper lika många föreläsningar som tre "vanliga" kurser tillsammans. Visst har föreläsningarna varit pedagogiska och jag har ofta lärt mig något. Men det har (helt seriöst) hänt att föreläsaren har sagt precis samma sak två föreläsningar i rad. Så uppenbarligen har han ju haft problem att fylla alla föreläsningar med vettigt innehåll vilket också har fått till följd att folk inte känner sig motiverade att komma, snitt-närvaron har nog varit 20 personer kan jag tänka, vilket kanske är hälften av oss som läst kursen. Alltså, föreläsningarna är bra, men bör vara färre!»

19. Övriga kommentarer

- högsta betyg. »
- jag gick inte på föreläsningen pga jag läser miljö parallellet»


Kursutvärderingssystem från