ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-4 Miljövänliga energikällor, EEK 231

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-06 - 2008-05-17
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»5 38%
Cirka 20 timmar»6 46%
Cirka 25 timmar»2 15%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.76

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 23%
100%»10 76%

Genomsnitt: 4.76

- typ» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 15%

Genomsnitt: 2.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 25%
Ja, målen verkar rimliga»6 75%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- jag har annan bakgrund...» (?)
- läser master» (Nej, målen är för lågt ställda)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.41

- Dem flesta har fungerat bra. Roligt med många olika föreläsare som pratar om olike saker, sen har alla kanske inte varit lika intressanta. Elkrafts/kretsanalysbiten var dock många gånger lite svår att hinna ta till sig om man fortfarande går i ettan..» (?)

6. Hur har labbarna fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 76%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.23

- Mestadels bra. Gillar att man fick gott om vägledning av Abram och att han gärna förklarade och berättade saker allt eftersom, det var nog nödvändigt för att man skulle kunna hänga med någorlunda.» (Ganska bra)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.53

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»3 25%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Än så länge har jag knappt öppnat alla kompendier, men framförallteltekniken kommer jag behöva plugga hårt i innan tentan...» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»6 46%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.84

- Man har kunnat interagera mycket med föreläsarna, det är kul.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»0 0%
Lagom»11 84%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Mycket högt i slutet..» (Lagom)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 58%
Hög»4 33%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.5

- pass» (?)
- Läste 150% denna perioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 15%
Gott»6 46%
Mycket gott»5 38%

Genomsnitt: 4.23

- Många små hoppiga moment» (Gott)
- Väldigt intressant kurs, kul att den har tydlig koppling till elektro också att den inte bara är allmän. Möjligtvis kunde det kännas lite rörigt ibland i och med att den innehåller rätt mycket blandat, och man skulle gärna haft mer tid på att förstå elektroniken för att få ut något av det.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar är alltid bra för att öka förståelsen.»
- upplägget, innehållet, stor del av labbarna, och antagligen besöket på vindkraftverket»
- Allt, jättebra kurs!»
- variationen»
- en del av laborationerna, men de kan göras om. Framförallt sollabben»
- Under labbarna lär man sig mest»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort projektet inom fussion.Ett projekt tar för mkt tid jämfört med fördelningen av de andra områdena. Det räcker med föreläsningar inom det området.»
- fusionsprojektet var inte så roligt, kanske kan återgå till frågorna som var förr eller göra rapporten mindre»
- Man skulle nog kunna stryka någon matlabberäkningsövning och ersätta med lite mer eltekniks-teori»
- Mindre vind, mer sol och våg»
- ta bort föreläsningsredovisningen. Det räcker att tentan speglar föreläsningarna. redovisningen tar upp massa tid jämfört med vad man lär sig.»

17. Övriga kommentarer

- trevlig kurs, ola är bra»
- Jag har läst uttökat, både den här kursen + Digital och Datorteknik. Ser fram emot att fortsätta miljöspåret efter det här!»
- Mycket intressant kurs»
- En väldigt plottrig kurs...»


Kursutvärderingssystem från