ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-4 Fysik, FFY401

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-06 - 2008-05-17
Antal svar: 74
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

74 svarande

Högst 15 timmar»21 28%
Cirka 20 timmar»22 29%
Cirka 25 timmar»18 24%
Cirka 30 timmar»10 13%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.35

- Har varit för lite...» (Högst 15 timmar)
- Jag skulle gärna ha lagt mer tid på kursen då jag tycker den är intressant, dock har den fått stryk på foten av att det har varit så otroligt mycket schemlagt i dig o dat (nåväl, det är väl inte enda anledningen men det känns så...)» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

74 svarande

0%»0 0%
25%»2 2%
50%»3 4%
75%»31 41%
100%»38 51%

Genomsnitt: 4.41

- Har ej närvarat vid räknestugor, räknar i grupp där vi frågar varandra istället vilket känns mer givande. » (75%)
- Har inte alltid varit på konsultations tiden.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

74 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 44%
Målen är svåra att förstå»5 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 24%

Genomsnitt: 2.28

- Jag tror aldrig att jag har läst en kurs där målbeskrivningen verkat relevant. Möjligen gås den plikttroget igenom första föreläsningen men sedan är den (än så länge utan undantag) spårlöst försvunnen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

55 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»45 81%
Nej, målen är för högt ställda»10 18%

Genomsnitt: 2.18

- har inte sett målen» (?)
- Målen är säkert rimliga men då jag inte läst dom kan jag inte ge ett bra svar på denna fråga med de svarsalternativen som finns » (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna med Stig-Åke fungerat?

73 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»29 39%
Mycket bra»39 53%

Genomsnitt: 3.45

- går igenom mycket väldigt fort. Tar sig inte tid att be studenterna om att ställa frågor så som åke gör.» (Ganska dåligt)
- Väldigt ostrukturerade, ägnar för mycket tid åt repetition åt förra föreläsningen. Skulle vara bättre med repetition i slutet.» (Ganska dåligt)
- Dra mer exempel på tavlan. Teorin fungerar bäst om man sätter den i praktiken!» (Ganska bra)
- Jag skulle gärna se att repetitionsdelen i början av varje föreläsning kunde kortats ner till ett minimum. En uppfräschning av det som är svårt är bra, men ibland har hela timmen innan rasten gått åt till att repetera gammalt, förhållandevis trivialt material som man bör förutsättas ha lärt sig från tidigare föreläsningar. Det blir också lite rörigt och ostrukturerat ibland när det kommer in nytt material mitt i repetitionen.» (Ganska bra)
- Kunde varit lite mer strukturerat och korta ner den tiden som läggs på repetition. Lägg mer tid på att fördjupa!» (Ganska bra)
- Det har varit högt tempo.» (Ganska bra)
- obs, detta gäller våg-delen, tror att det var Stig-Åke! Överlag bra, men det känns inte alltid som att han har koll på om folk hänger med eller inte, lite att han kör sitt race och förutsätter att alla förstår» (Ganska bra)
- Föreläsningarna är mycket bra! Man lär sig mycket! Det är dock lite mycket repetition per föreläsning. Repetition är väldigt bra, men man behöver inte ha en halv föreläsning med repetition från förra föreläsningen.» (Ganska bra)
- Bra, men lite rörigt ibland. Sista föreläsningen var lite onödig, mest repetition, hade varit bra att räkna lite andra uppgifter.» (Ganska bra)
- Uppgifterna i häftet har dock ibland varit av mycket högre nivå än föreläsningarna. Vid vissa tillfällen har man överhuvudtaget inte förstått lösningarna i facit.» (Mycket bra)
- Jätte duktig föreläsare» (Mycket bra)
- Toppenföreläsare som gör ämnet intressant!» (Mycket bra)
- Rolig föreläsare gör vågorna mer lättförståliga» (Mycket bra)

6. Hur har föreläsningarna med Åke Fäldt fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»32 43%
Mycket bra»38 51%

Genomsnitt: 3.44

- Dra mer exempel på tavlan. Teorin fungerar bäst om man sätter den i praktiken!» (Ganska bra)
- Även varit högt tempo, mest pga att det som skrivs på tavlan skrivs lite för fort.» (Ganska bra)
- Han är lite seg tycker jag´,.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna är mycket bra! Man lär sig mycket!Åke ställer ibland lite konstiga frågeställningar så att eleverna dumförklaras.» (Ganska bra)
- Sista föreläsningen var väldigt rörig. Annars har det fungerat bra.» (Ganska bra)
- Lägger stor vikt vid att studenterna ska förstå, mycket bra.» (Mycket bra)
- Strålande!» (Mycket bra)
- Mycket bra pedagogik förutom några tillfällen då studenter kan känna sig "dumförklarade". Det är bra att man har en öppen diskussion men ibland blir det för mycket gissningar från studenter och då kan det vara svårt att reda ut alla knutar» (Mycket bra)
- Kunde varit något tydligare ibland vilka begrepp som är extra viktiga. Bra att han trycker på att övning är viktigt för att lära sig mekanik.» (Mycket bra)
- Toppenföreläsare som gör ämnet intressant!» (Mycket bra)
- Vill verkligen vi ska lära oss detta.» (Mycket bra)
- obs, detta gäller mekanik-delen, tror att det var Åke! Tycker det har fungerat väldigt bra överlag. Väldigt bra att han kommunicerar med klassen, men måste vara frustrerande när responsen är obefintlig. Men å andra sidan kanske jag inte ska säga så mycket eftersom jag inte heller brukat svara på hans frågor. Har väl lite samma problem som i allmänhet på tekniska utbildningarna, att det är svårt att få studenterna att ställa frågor och säga till när de/vi inte förstår.» (Mycket bra)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 2%
Ganska stor»28 37%
Mycket stor»43 58%

Genomsnitt: 3.52

- När man väl är på föreläsningen är det bra och tydliga, det märks att de båda är goda pedagoger och har kan sitt ämne mycket väl.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»20 27%
Ganska stor»37 50%
Mycket stor»12 16%

Genomsnitt: 2.75

- Stor och tung bok där inte mycket av materialet varit till hjälp för inlärningen, jag kom längre med anteckningar ifrån föreläsningar. » (Ganska liten)
- Har inte riktigt hunnit börja kolla på kurslitteraturen än» (Ganska liten)
- Boken var nog en smärre miss att köpa då kursmaterial på hemsidan var lika bra eller bättre.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har gett otroligt mycket och boken har endast fungerat som lite fördjupning.» (Ganska liten)
- Har knappt andvänt boken men det utdelade materialet från föreläsningarna är SKITBRA!» (Ganska stor)
- Dortsett ifrån boken...» (Ganska stor)
- Bra bok! Om än väldigt stor och tung...» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

74 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Ganska dåligt»18 24%
Ganska bra»35 47%
Mycket bra»17 22%

Genomsnitt: 2.87

- Otydligt vad som skulle göras i boken.» (Mycket dåligt)
- Hemsidan är väldigt väldigt ostrukturerad. Ett sant virrvarr, känns som att någon tagit allt innehåll och kört i en mixer och slängt ut det i en klump, utan någon som helst tanke på att det ska vara förståeligt för någon som ser på det utifrån. Informationen finns naturligtvis där, men den är bara omöjlig att hitta.» (Mycket dåligt)
- Sidan borde uppdateras oftare.» (Ganska dåligt)
- hemsidan har varit krånglig eftersom man har fått leta för att hitta uppgifterna för vågor respektive mekanik. enklare om de hade varit ordnade på samma ställe.» (Ganska dåligt)
- Väldigt rörig hemsida. » (Ganska dåligt)
- Allting fanns på kurshemsidan men kunde vara svårt att hitta. Det borde gå att fixa till.» (Ganska bra)
- Jag skulle gärna se att det fanns sammanfogade PDF-filer för allt materialet i en fil och inte utspritt i flera filer. Dvs, en fil med hela räkneprogrammet för våg respektive mekanik, en fil med räkneuppgifterna och en med lösningar. » (Ganska bra)
- Vissa saker är svåra att hitta, skulle varit lite mer alternativ/länkar på startsidan» (Ganska bra)
- Webbsidan är dock ganska ostrukturerad, tar ett tag att lära sig att hitta» (Ganska bra)
- det har ibland legat lite efter.» (Ganska bra)
- Tog lite väl lång tid innan uppgifterna för den 7:e upplagan kom upp, endast upplaga 6 uppgifter fanns ute från början.» (Ganska bra)
- Aningen rörigt gällande övningsuppgifter från kursboken i början av kursen. De övningar som låg ute på hemsidan gällde endast upplaga 6, men många studenter använder upplaga 7.» (Ganska bra)
- Högrat betyg om studieportent använts istället.» (Ganska bra)
- Det är kanske lite väl mycket papper som man ska skriva ut samtidigt som man måste köpa en jätte dyr bok...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

74 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»31 41%
Mycket bra»31 41%
Har ej sökt hjälp»8 10%

Genomsnitt: 3.56

- Många som läser kursen, så svårt att hinna med at ställa frågor samt att schema för konsultationstid krockar med Digodat som vi läser på elektro.» (Ganska dåliga)
- Bra på mekaniken, mindre bra på våg-delen, se fråga 5» (Ganska bra)
- Bra med övningar.» (Ganska bra)
- Räkneövningarna är kanonbra!» (Mycket bra)
- Hade nog varit bättre att ha övningstillfällen vid två tillfällen och kanske inte lika långa. Nu krockade dessutom hela och ända tillfället med andra föreläsningar/övningar.» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 6%
Ganska bra»25 33%
Mycket bra»31 41%
Har ej sökt samarbete»13 17%

Genomsnitt: 3.7

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

73 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»32 43%
Hög»35 47%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.6

- Lugnare än tidigare kurser» (Hög)
- Hög men ändå rimlig så att säga. Ämnet är tungt relativt många andra och kräver tid härefter.» (Hög)
- Dock inte för hög. Ämnet blir vad man gör det till» (Hög)
- Jag tycker Fysik är mkt svårt..» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

74 svarande

För låg»2 2%
Låg»4 5%
Lagom»38 51%
Hög»25 33%
För hög»5 6%

Genomsnitt: 3.36

- Orimligt låg, på en period med 8 läsveckor känns det som slöseri med tid. De extra soltimmarna det inneburit är förvisso inte fy skam, men en chalmersvecka skall vara 50 timmar inte 30! » (För låg)
- Svårt att säga eftersom jag läste utökat...» (Lagom)
- Har läst 150% denna perioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

74 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»2 2%
Godkänt»21 28%
Gott»36 48%
Mycket gott»14 18%

Genomsnitt: 3.81

- Tycker kursen var allt för spriden, hade nog varit roligare om man hade gått in på ngt ämne mer. Som det var nu kändes det bara som om vi gick igenom en massa saker med tusen formler att bearbeta.» (Godkänt)
- mekaniken drar upp betyget, vågfysiken drar ner» (Gott)
- Tycker fysik är intressant, synd att jag inte har lagt ner mer tid på kursen...» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- lärarna!»
- lägre tryck under cortege veckan, mer föreläsningar i slutet»
- lärarna! De är mycket kompetenta!»
- Vågfysiken med Stig-Åke»
- Flersvars frågor på duggan»
- lärarna »
- Föreläsarna och duggan»
- Föreläsarna, jättebra på att föreläsa varje föreläsning har varit jättebra»
- Föreläsningarna, övningstillfällena»
- Stig och Åke»
- Bra övningsprogram och hänvisningar till boken!»
- föreläsningsstrukturen»
- Föreläsarna»
- Åke och Stig-åke.»
- Tycker det mesta varit jättebra, föreläsningarna är väldigt givande, föreläsarna förklarar jättebra och i lagom tempo!»
- Duggan»
- Duggan»
- Våguppgifterna»
- rörelsemängden»
- Stig-Åke och Åke! Bra föreläsare båda två!»
- Allt! lärarna, föreläsningarna och räknestugorna...allt»
- All info på hemsidan - alltså kursmaterialet.»
- Allt fungerade bra. Det utdelade materialet va hjälpsamt.»
- räknestugorna dom duktiga föreläsarna»
- Listan över exempel och bilder i boken att läsa och begrunda uppskattas mycket! Pedagogisk hit!»
- Upplägget är väldigt bra, med föreläsningar, veckoplanering och räkneövningar.»
- Duggan absolut, den var jättebra. Upplägget i sin helhet tycker jag har fugerat jättebra. Bra med mycket föreläsningar i början och mindre nu i slutet.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sänka hastigheten på lektionerna, lärarna skriver och går igenom för fort! Det blir då mycket svårt att ta till sig något på föreläsningen. »
- dela upp övningstillfället på två kortare pass»
- MER EXEMPEL!»
- Räkneövning med övningsräkning.»
- Fler exempel på föreläsningarna, främst i vågfysik. Dela upp fysiken under veckan så att vi inte har dagar med 8 timmars fysik (tisdagar). »
- facit till alla mekanikuppgifter»
- Bättre upplägg på Mekanik-delen»
- hemsidan»
- hemsidan bör ändras»
-
- Inför någon kort genomgång i början av övningstillfällena. Dela upp övningarna 2*2h skulle vara bra»
- Trots att det är två olika föreläsare är det ganska jobbigt att läsa fysik en hel förmiddag.»
- Bra med 4 h övning per vecka, men vore det möjligt att lägga den 2 timmar på 2 tillfällen?»
- mer genomgång av uppgiffter»
- Två övningstillfällen, kanske införa SI?»
- En del grejer har de tagit för givet att man kunnat, det skulle kunna förbättras, annars har det varit perfekt! Lagom takt, men även om takten är bra så är det svårt.»
- Använd samma teckenkonventioner, ta bort serway.»
- Räkneövningarna»
- ha räknestugorna på olika dagar och inte två stycken tvåtimmars-pass efter varandra. »
- Hemsidan dåligt upplagd»
- Kemisterna är lite pratglada under förelässningen:)»
- kanske en till laboration...»
- Hade varit underbart med fler men mindre arbetsgrupper så man har möjlighet att fråga.»
- Inte ha 2x övning på samma dag direkt efter varann. Dela upp det till två olika dagar istället. »
- Inget att tillägga»
- Det hade varit bra med övningstimmar där en lärare löser exempel på tavlan. »
- Se över om boken är nödvändig + alla lösblad..»
- mer experiment på föreläsningarna»
- kommer inte på något speciellt»
- Det behöver inte vara lika mycket repetition per föreläsning.»
- lite mer repetition av vågorna, räkning av tal. Skulle vara bra att repetera hela kursen och inte bara köra nästan samma föreläsning två ggr.»

17. Övriga kommentarer

- Skrota diffraktionslabben, eller åtminstone köp in bättre utrustning. Vår var sönder och vi fick gissa lite värden hippt som happt. »
- Knepigt att göra utvärderingen innan kursen är slut och då inte ha möjlighet att kommentera examinationen. »
- Bra kurs!»
- Åke fäldt har en tendens att skynda på när svåra moment gås igenom och sakta ner när det är lättare. Borde det inte vara tvärtom?»
- Stig-Åke och Åke är bland de bästa föreläsarna jag har haft. Tyvärr gjorde en del schemakrockar för mig att jag inte kunde gå på alla föreläsningar. »
- Åke och Stig-Åke, ni råkar inte ha lust att toasta en sittning åt oss någon gång eller?»
- =)»
- Mycket bra pedagogiska föreläsningar kul att se föreläsarna brinna för sitt ämne! Tyckte Stig- Åke var extra toppen!»
- dumt med räkneövningar som krockar med föreläsningar för vår del (elektro alltså) Tycker också att det känns väldigt onödigt att den ena delen av kursen hämtar uppgifter från ett separat kompendium och inte från boken (kommer inte ihåg vilken del det är), finns det verkligen inte vettiga uppgifter i den STORA, TUNGA boken???»
- En mycket bra och rolig kurs!»
- Utvärderingen skulle kanske vara lite senare. För att få en helhet över hela kursen måste man ha en chans att utvärdera tentan.»


Kursutvärderingssystem från