ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IMPACT- Co-ordination of Masters Programs

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-05-27
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Jenny Borgqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Basic informations

1. Choose your masters program or other alternative?*

0 svarande

MPSCM»0 0%
MPQOM»0 0%
MPMEI»0 0%
BD»0 0%
GU»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Gender?*

0 svarande

Male»0 0%
Female»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Your year of birth?*

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

1985: (0 st)

1984: (0 st)

1983: (0 st)

1982: (0 st)

1981: (0 st)

1980: (0 st)

1979: (0 st)

1978: (0 st)

1977: (0 st)

1976: (0 st)

1975: (0 st)

1974: (0 st)

1976: (0 st)

1972: (0 st)

1971: (0 st)

1970: (0 st)

1969: (0 st)

1968: (0 st)

1967: (0 st)

1966: (0 st)

1965: (0 st)

1964: (0 st)

1963: (0 st)

4. What is your background?*

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Student from Chalmers»0 0%
Student from Sweden»0 0%
Student from Europe»0 0%
Student with in the Erasmus programme»0 0%
Student from Asia»0 0%
Student from South America»0 0%
Other»0 0%


Courses

5. Did you have a study plan when you first started at the programme?*

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. If yes

0 svarande

I still follow my study plan»0 0%
I have changed my study plan»0 0%
Other»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. If you have changed your study plan

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

I find some courses that seemed better for me»0 0%
I have been influenced to take an other direction»0 0%
The courses with in the programme was not what I expected.»0 0%
Other»0 0%

8. If no

0 svarande

I don´,t feel that I need any study plan»0 0%
I still don´,t have any but I like to create one»0 0%
I have created one since I started the programme»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. How satisfied are you with the mandatory courses?*

0 svarande

Very satisfied»0 0%
Satisfied»0 0%
Ok»0 0%
Not satisfied»0 0%
Not satisfied at all»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. How satisfied are you with the opptional courses?*

0 svarande

Very satisfied»0 0%
Satisfied»0 0%
Ok»0 0%
Not satisfied»0 0%
Not satisfied at all»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. How did you select the optional courses?*

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

I have selected after my study plan»0 0%
I have selected after dificulty level»0 0%
I have selected after information from the programme»0 0%
I just selected something that seemed interesting»0 0%
I have selected like my student group»0 0%
By reputation»0 0%

12. What do you think about the balance between the mandatory and the optional courses?*

0 svarande

Very good»0 0%
Good»0 0%
Ok»0 0%
Not so good»0 0%
Not good at all»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. What course did you like the most?

14. What was good with that course?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

It was relevant»0 0%
It was interesting»0 0%
The work load was low»0 0%
The work load was heavy in a good way»0 0%
It was in line with my study plan»0 0%
The supervisor made it interesting»0 0%

15. What course did you like the least?

16. What was it you didn´,t like?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

It was not relevant»0 0%
It was not interesting»0 0%
The work load was to low»0 0%
The work load was to heavy»0 0%
It was not in line with my study plan»0 0%
The supervisor made it not interesting»0 0%

17. Do you know that you can select optional courses outside your programme?*

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Did you choose optional courses outside the programme?

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. If yes

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

The course where in line with my study plan»0 0%
I want to broaden my knowledge»0 0%
I have heard that it was a good course»0 0%
It´,s a good opportunity to meet new teachers & student»0 0%

20. If no

0 svarande

The corses where not in line with my studie plan»0 0%
I don´,t want to go outside the programme»0 0%
I was thinking about it but couldn´,t find any interest»0 0%
I did not know that I could do that»0 0%

Genomsnitt: 0


Expectation and Previous knowledge

21. Did the programme fulfilled your expectation?

0 svarande

Yes, very much»0 0%
Yes, mostly»0 0%
Different from what I thought»0 0%
No, worse»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

22. Did you have enough knowledge when you started the Masters programme?*

0 svarande

Yes»0 0%
Yes, about»0 0%
No, not at all»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

23. What do you think about your previous knowledge compared with other students at your programme?*

0 svarande

Better»0 0%
Equal»0 0%
Worse»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

24. Do you think the masters programme is in line with your previously studies?*

0 svarande

Yes, very much»0 0%
Yes, mostly»0 0%
Yes, too some degree»0 0%
No, not at all»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Social aspect

25. Have you experienced any discriminations or other bullying at Chalmers?

0 svarande

Yes, both»0 0%
Yes, discriminations»0 0%
Yes, bullying»0 0%
No, none»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

26. What do you think about the work load?*

0 svarande

To low»0 0%
Low»0 0%
Balanced»0 0%
Unbalanced»0 0%
Heavy»0 0%
To heavy»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Programmets bemötande

27. Do you think the programme have done the course evaluates ok?

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

28. Have you precented any criticism to the programme, and how was the respond?

0 svarande

I have not precented any criticism»0 0%
I got response»0 0%
I got no response»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


About the year

29. What do you think have been the best during the year?

30. What do you think have been not so good during the year?


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från