ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering - Grundläggande software engineering, EDA496

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-05 - 2007-11-04
Antal svar: 73
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

69 svarande

Högst 15 timmar»45 65%
Cirka 20 timmar»14 20%
Cirka 25 timmar»4 5%
Cirka 30 timmar»5 7%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 1.59

- Gick ej kursen!» (?)
- Finns inte så mkt mer att göra än att läsa boken och kolla slides» (Högst 15 timmar)
- Då det inte varit några direkta övningar att göra (förutom de i boken) och heller inga labbar/inlämningsuppgifter har det varit något omotiverat att studera på egen hand.» (Högst 15 timmar)
- Gick på ungefär hälften av föreläsningarna.» (Högst 15 timmar)
- gick knappt på några föreläsningar o pluggade väl mest bara inför tentan» (Högst 15 timmar)
- Har ej läst kursen» (Högst 15 timmar)
- Svårt att veta vad man ska plugga ju!» (Cirka 20 timmar)
- Samtliga föreläsningar plus i genomsnitt 30 minuter 3-4 dagar i veckan för repetition» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

70 svarande

0%»5 7%
25%»8 11%
50%»13 18%
75%»13 18%
100%»31 44%

Genomsnitt: 3.81

- Gick ej kursen!» (?)
- Har ej läst kursen» (0%)
- En föreläsning. Läste denna kursen utöver mina 15hp poäng den här läsperioden» (25%)
- En nära släkting dog och jag var tvungen att åka iväg. Annars hade jag varit med på fler. Föreläsningarna var intressanta.» (50%)
- 2 föreläsningar på samma tid» (50%)
- har varit på nästan alla föreläsningar, iaf de jag hunnit med.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 37%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 18%

Genomsnitt: 2.38

- Gick ej kursen!» (?)
- aldrig hört talas om dem, dvs DÅLIG information!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Återkom med målen ibland så blir det tydligare» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har ej läst kursen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fast hela kursen är väldigt luddig formulerad» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vet inte hur, men det känns som att man borde kunna vara tydligare än "Målet är att ni ska få ett humm om SE".» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»43 87%
Nej, målen är för högt ställda»4 8%

Genomsnitt: 2.04

- Jag har ingen aning, se ovan!» (?)
- Gick ej kursen!» (?)
- Har ej läst kursen» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

60 svarande

Nej, inte alls»5 8%
I viss utsträckning»15 25%
Ja, i hög grad»15 25%
Vet ej/har inte examinerats än»25 41%

Genomsnitt: 3

- Gick ej kursen!» (?)
- Var i stort sett bara frågar tagna från gamla tentor, så man hade inte behövt läsa boken.» (Nej, inte alls)
- Beror om faktakunskap är poängen med kursen» (Nej, inte alls)
- tycker att stora delar av tentan var bra men vissa frågor behandlade enbart spetskunskaper.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»13 18%
Ganska liten»22 31%
Ganska stor»27 39%
Mycket stor»7 10%

Genomsnitt: 2.4

- Gick ej kursen!» (?)
- Jag har inte gått på så många föreläsningar.» (Mycket liten)
- Jag saknade någon form av övning/laborations-moment, är alldeles för tråkigt att bara läsa.» (Mycket liten)
- Har inte vait på någon föreläsning» (Mycket liten)
- Har ej läst kursen» (Mycket liten)
- det mesta står i och för sig i boken, men vissa saker som tas upp i fö finns ej i boken så det kan vara bra att få på fö. » (Ganska liten)
- Jag tyckte att föreläsningarna i vissa fall var svåra att följa med i. De var väldigt torftiga, och det var lätt att tappa koncentrationen och "drömma sig bort". Men det är lätt att det blir så när det är en ren faktabaserad kurs. » (Ganska liten)
- Dina slides på nätet, 100%. nästan. Det gick inte att skriva ner vad du sa på föreläsningarna, du bläddrade förbi för snabbt :(» (Ganska liten)
- Jag läste alltid samma kapitel innan så det var bra att få saker och ting man inte förstod från boken förtydligat.» (Ganska stor)
- Jag läste de slides som fanns upplagda istället för att läsa i boken, vilket innebär att undervisningen har varit till mer hjälp än boken (?). » (Ganska stor)
- De matte inriktade förläsningarna av Johan gav inte så mycket. Restae var dock bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»8 11%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»27 39%
Mycket stor»21 30%

Genomsnitt: 2.89

- Gick ej kursen!» (?)
- Jag har inte köpt kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Har ej läst kursen» (Mycket liten)
- so far, ökar förståelsen för slidesen» (Ganska stor)
- Helt ok bok!» (Ganska stor)
- Vi har ju inte haft något annat att gå på.» (Ganska stor)
- Tyckter boken kunde havt bättre exempel» (Ganska stor)
- Efter att ha lyssnat av och till på föreläsningarna känner man igen saker i boken lättare och kan få en aha-upplevelse, motsvarande om man börjar med att läsa boken och sedan gå på föreläsningen.» (Mycket stor)
- Hade varit bra om lärandemål för varje föreläsning funnits med i föreläsningsanteckningarna» (Mycket stor)
- Har inte vait på någon föreläsning så har läst boken» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»35 51%
Mycket bra»27 39%

Genomsnitt: 3.27

- Gick ej kursen!Gick ej kursen!» (?)
- Har ej läst kursen» (Mycket dåligt)
- jag har vissa problem att orientera mig på kurshemsidan och speciellt att hitta fram till gamla tentor.» (Ganska dåligt)
- har aldrig kollat hemsidan, har inte fått ngt material» (Ganska bra)
- Har inte använt mig av webbsidan så speciellt mycket.» (Ganska bra)
- Lägg upp föreläsningsslides FÖRE så att vi kan anteckna på dem under föreläsningen» (Ganska bra)
- lätt att hitta :)» (Ganska bra)
- Har inte tagit del av så mycket!» (Ganska bra)
- Hade varit bättre med en "riktig" kurshemsida istället för den i studieportalen.» (Ganska bra)
- Tycker i och för sig att det nya systemet med hierarkisk uppdelning funkar ok» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»24 34%
Mycket bra»4 5%
Har ej sökt hjälp»30 43%

Genomsnitt: 3.72

- Gick ej kursen!» (?)
- handlar ju bara om ordkunskap» (?)
- Fick ej svar på ett (det enda) mail jag skickade.» (Mycket dåliga)
- Har ej läst kursen» (Mycket dåliga)
- Inga övningar = Ingen handledning» (Ganska dåliga)
- I och med att det verkar vara en "lära sig saker innantill"-kurs så har det inte funnits så mycket att fråga på. Det handlar bara om att öva upp minne och förstå strukturer.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»16 23%
Mycket bra»20 28%
Har ej sökt samarbete»29 42%

Genomsnitt: 4.02

- Gick ej kursen!» (?)
- Har ej läst kursen» (Mycket dåligt)
- Sammarbete har varit ganska whatever på den här kursen.» (Ganska bra)
- Hade fungerat bättre om kursen var uppbyggd runt laborationer/övningar» (Mycket bra)
- inte varit tillfällen då man ska samarbeta» (Har ej sökt samarbete)
- och dethär känns ju som en miss då SE mycket går ut på sammarbete» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»6 8%
Låg»15 22%
Lagom»36 53%
Hög»7 10%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 2.79

- Gick ej kursen!» (?)
- Jag gillar när kurserna ändå har någon form av inlämningsuppgift/labb/övningsuppgifter, det gör att man hänger med mer och förstår mer under kursens gång. I och med att detta inte fanns har jag inte gjort så mycket mer än att gå på föreläsningarna och då och då skumläsa boken. Så jag tycker att man gott kan lägga till något mer moment :)» (För låg)
- fler praktiska moment under kursens gång vore bra» (För låg)
- Har ej läst kursen» (För låg)
- Inga uppgifter att göra alls. Bara ta till sig det du har sagt (d.v.s. OH-bilder från nätet igen) och satsa på slutet.» (Låg)
- ingen belasting alls :)» (Lagom)
- För mycket av en och samma sak, läsning.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»4 5%
Låg»8 11%
Lagom»17 25%
Hög»25 37%
För hög»13 19%

Genomsnitt: 3.52

- då jag endast läste denna kurs i perioden blir frågan lite meningslös» (?)
- Gick ej kursen!» (?)
- Har ej läst kursen» (För låg)
- Bra fördelat med 3 föreläsningar och lagom mkt material att läsa till föreläsningen. » (Lagom)
- Kursen jag läser parallellt, Transformer, signaler och system, har krävt väldigt mycket arbete så på så vis har det varit skönt att inte Software Engineering också gjort det.» (Hög)
- matten har dödat många. se:n har inte varit mkt att göra» (För hög)
- Beroende på annan kurs jag läste samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»5 7%
Dåligt»7 10%
Godkänt»27 39%
Gott»24 35%
Mycket gott»5 7%

Genomsnitt: 3.25

- Gick ej kursen!» (?)
- Har ej läst kursen» (?)
- Lär sig egentligen ingenting, bara memorera en bok» (Mycket dåligt)
- Skulle lära mig precis lika mycket om jag endast läste kursboken.» (Mycket dåligt)
- Bara teori och ordkunskap och obefintlig praktik» (Mycket dåligt)
- Jag har svårt att få ut något konkret ur kursen, tycker den verkar lite luddig. Mycket mer exempel på hur man kan ha nytta av den borde ge en spark åt rätt riktning.» (Dåligt)
- alltså... kursen känns en smula flummig, kanske skulle vara bra att strukturera upp den med ngt övningstillfälle också. man har liskom inget att ta på.» (Godkänt)
- Mycket flum. För lite tydlig uppdelning.» (Godkänt)
- Var inte riktigt vad jag hade tänkt mig pga av att det saknas mycket praktik. Skulle inte skada om kursen var upplagd med övningstider också vilket jag är säker på gör att det blir fler godkända» (Godkänt)
- Bra att få ett "humm" om SE.» (Godkänt)
- Intressant och relevant kurs som kan förbättras ytterligare.» (Godkänt)
- Väldigt mycket bra nämns, tyvärr hinns det inte gå in på djupet om dom olika momenten» (Gott)
- Jag valde kursen för att jag funderar på att söka till SET som mastersprogram och kursen i Software Engineering har ändå gett mig mersmak.» (Gott)
- Lite abstrakt och allt flyter ihop när det bara är teori och ingen praktik» (Gott)
- Det är en rätt trevlig kurs. » (Gott)
- Jätteintressant kurs, först kändes den lite flummig, men efterhand så insåg man att man fick konkreta verktyg som man faktiskt kan använda sig utav i verkligheten. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- den yngre föreläsaren, han är rolig.»
- Boken.. Boken är guld..»
- Sidospår och kommentarer omkring ämnet, tillexempel hur ISO-15504 hålls aktuell.»
- schemaläggningen av föreläsningar var bra»
- Variation på föreläsare.»
- Kursboken - Ganska svårläst, men ändå väldigt informativ utan att bli helt ohanterlig.»
- De korta föreläsningarna gör att det blir lättare att lära sig eftersom det sprids ut i mindre delar över en längre tid. Inga laborationer eller inlämningsuppgifter lämnar plats ut den tunga kursen som D läser samtidigt.»
- Gästföreläsningar.»
- Upplägget överlag.»
- Övningar som relaterar till det som studeras den aktuella veckan.»
- ingenting»
- Allt som handlar om verkliga användningsområden och exempel från verkligheten.»
- Lika bra utdelning av de "slides" som gicks igenom på föreläsningarna. Lätt att hänga med även om man blev sjuk.»
- Föreläsningarna var bra»
- Arbetsmängden»
- De trevliga och informativa föreläsningarna»
- Antalet föräläsningar»
- Gick ej kursen!»
- Texten i boken var lättbegriplig men frågorna i boken var obegripliga, dessutom inga svar till!»
- Per Zaring. Han är söt.»
- Att det fanns olika föreläsare, skönt med lite ombyte.»
- Kurslitteraturen»
- Har ej läst kursen»
- Fokus på det väsentliga. Bra tentafrågor. (alltså inte detaljfrågor á la "vad säger han på sidan 392")»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ngn form av övning»
- Inför övningar»
- Försöka få ner det till 2 fulla föreläsningar i veckan.»
- övningstillfällen skulle göra mkt gott»
- Mer exempel på hur man använder ämnet när man ska ut och jobba. Mer in på detalj.»
- lite bättre flyt i föreläsningarna, väldigt mycket tid då det verkade som om föreläsaren stod och korrekturläste vad han själv hade på powerpointen»
- Fler övningsuppgifter, eller inlämningsuppgift. Om det är möjligt: Gör föreläsningarna mer lättlyssnade. (ex. fler illustrerande bilder, exempel från verkligheten)»
- Föreläsarna har alla varit mer eller mindre dåliga. Per är alldeles för pretentiös och ger kursen ett dåligt ansikte. Martin är ok, men är alldeles för nervös och för dåligt påläst. Det skulle heller inte skada om han körde stavningskontroll på sina slides.»
- Färre och längre föreläsningar. Dagens schema består av 3 st föreläsningar på i snitt 1 timma. Istället kunde detta arrangeras som två föreläsningar på 1,5 timma.»
- Irriterande med föreläsningar på en timme, slå hellre ihop två föreläsningar. Det händer allt som oftast att jag ej har ork att åka buss i 2 timmar för en föreläsning på en timme.»
- Tydligare mål, både kursens helhet och inför varje föreläsning.»
- Fler slides per sida på utdelat material - spara på papper! Föreläsningarna tar sällan mer en en timme, planera efter detta så att vi inte får massa dötid.»
- Inget jag kan komma på förutom det jag skrivit om innan i tidigare frågor.»
- Kursboken klarade man sig helt utan, känns mycket surt att lägga ut 600 kr i onödan. Bör kanske informera om att vissa elever som tidigare läst kursen ej fann kursboken nödvändig. Man klarar sig fint med internet och föreläsnings-slides. »
- Mer info om hur man går tillväga för att lösa olika programmeringsproblem kanske. Några övningstillfällen / labbar.»
- Tycker tyvärr ej att den manliga doktoranden som undervisade var speciellt bra.. Hade helst haft mindre föreläsningar med honom, att ha honom minst en gång i veckan blev för mycket.»
- Kanske ännu fler exempel och kanske fler företag som kommer och berättar hur de arbetar med metoderna.»
- Lägg till laborationer/övningar.»
- Jag tycket att gruppövningar bör införas. Där kan man diskutera (kanske förtryckta) frågon om vad som gåtts igenom under veckan. På så sätt skulle inlärningen öka mycket tror jag. Vi (på IT) läste fortsättningskurs i java programmering och där, förutom labbar, fanns ett tillfälle i veckan då man kunde träffa en kursinblandad (oftast äldre elever) som man disskuterade förtryckta frågor av läraren, det han ansåg var det mest vässentliga för veckan. Även vidare tyckte jag Per ska följa Martins goda sed att som första eller andra slide i sitt powerpoint-presentation peka på vad som är det viktigaste med föreläsningen, vad ska man ha lärt sig efter föreläsningens slut (Learning objectives). »
- Någon alternativ schemalagd inlärningsform som typ övningar.»
- Kurslitteraturen»
- kurslitteraturen»
- Schemalagd tid för diskussionsgrupper bör läggas till kursen. Jag tror det skulle hjälpa inlärningen mycket.»
- Det var tal om att man kanske skulle byta kursbok. Detta tycker jag låter bra då den nuvarande är lite tråkig, det skulle vara trevligt med lite praktiska exempel.»
- Man borde få någon slags uppgift där man får tillämpa lite av det man lär sig»
- Bättre slides, helst på svenska om kursen ges på svenska. Bättre föreläsningar.»
- Mer övningar och grupparbete»
- Gick ej kursen!»
- Bör inrikta sig mer specifikt med mer praktiskt arbete och där man har ett bättre samarbete med objektorienterad systemuteckling. Exempelvis kanske kursen kan handla om krav och krav uppställning hellre än att försöka ta med lite av allt vilket är syftet med kursen nu.»
- Kanske någon form av inlämning i grupp. Bättre bok.»
- Bättre översikt över kursen skulle inte skada. Mer sammanfattning av vad man bör kunna och så vidare.»
- Har ej läst kursen»
- Övningar. Praktiska moment. Något form av "verkligt" projekt bör genomföras - så man får tillfälle att faktiskt prova på det man rent teoretiskt läser om. Oerhört viktigt att det är ett "verkligt" projekt dock. Skulle kännas helt meningslöst att exempelvis göra en Requirements Analysis för ett fiktivt projekt.»

16. Övriga kommentarer

- nej»
- Otroligt intressanta föreläsningar, speciellt de om kritiska system eftersom jag håller på med datorsäkerhet på fritiden.»
- Tycker att föreläsaren använder alltför många svåra ord och krångliga uttryck :)»
- Jag tycker att den grundläggande principen för enkäter ska vara att man svarar anonymt. Därför svarar jag inte på denna enkät, då den kopplas till mig genom en personlig kod som skickades till min e-postadress.»
- Keep up the good work!»
- Helt ok föreläsare!»
- Bra och jämnt tempo. Känns som man lärt sig mycket och uppnått målen, skönt att kunna gå vidare och känna att man haft möjlighet att prestera bra och vara aktiv trots att man går på I och inte it/data. Kul att vara på Lindholmen, bra att schemat lades så vi från I endast behövde åka ut vissa dagar. Uno höll bra kvalite på undervisningen och kryddade till med berättelser när man satt på övningarna och det va lite folk. Kul att höra hur "programmerare" ser på it och dess roll i företag, något vi på I läser om i andra sammanhang. Tack / I-student»
- Per Zaring är en fantastisk föreläsare!»
- Jättebra kurs, har lärt mig mycket om hur man arbetar eller borde arbeta inom mjukvaruutveckling och liknande projekt. Bra kursbok, välstrukturerad och med bra och vettig information - inte som andra engelskspråkiga böcker. Tycker att föreläsningarna täckte det översiktliga, men boken fyllde upp resten väldigt bra.»
- Väldigt intressant ämne, synd att det fick lida p.g.a. en svår matte kurs som gick paralellt.»
- Gick ej kursen!»
- Trevliga föreläsare»
- Har ej läst kursen»
- Spännande kurs! Utmärkt att saker inte "över-akademiserades", utan hölls på hyfsat konkret nivå (i så stor utsträckning som det går i en 100% teoretisk kurs) Bra tenta!»


Kursutvärderingssystem från