ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Företagslagt projektarbete, LNC260

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-30 - 2008-05-19
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Eva Einald»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp

1. Kan ni tänka er att ta emot praktikanter även nästa år?*

20 svarande

Ja»18 100%
Nej»0 0%
Ingen uppfattning»2

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det kan vi absolut tänka oss men vi behöver utvärdera detta vid den aktuella tidpunkten.» (Ja)
- Se kommentar under 2 nedan. Om vi uppfattar övningen som alltför resurskrävande kommer vi att överväga att säga nej till praktikanter.» (Ja)
- Tycker denna del av verksamheten är viktig också för oss då alla elever är potentiella framtida medarbetare hos oss.» (Ja)
- Det får vi avgöra när det är aktuellt.» (Ingen uppfattning)

2. Hur har ni upplevt kontakten/informationen från Chalmers? Fyll i det alternativ som stämmer bäst överens med er uppfattning.*

20 svarande

Utmärkt»1 6%
Bra»8 53%
Mindre bra»6 40%
Dåligt»0 0%
Ingen uppfattning»5

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- svårt att avgöra. chalmers har hört av sig två ggr under praktikperioden. När praktiken började och nu, i samband med denna enkät.» (Bra)
- Eftersom detta var första året för mig var jag lite osäker turordningen. Förstod dock hur det fungerade när ansökningarna ramlade in. Hade gärna sett ett brev/mail men allmän info om hur ni lagt upp det praktiska om tider, när vi kan förvänta ansökningar, också bara det faktum att de söker praktik och inte blir tilldelade en plats.» (Bra)
- Fick sen information av Chalmers» (Mindre bra)
- Vi har haft praktikanter från Chalmers under ett antal år och vi har noterat att det blivit krångligare och mer byråkratiskt att hjälpa er med platser.» (Mindre bra)
- Det har varit otydligt hur mycket ni styr över elevernas praktikplatser.» (Mindre bra)
- Inte speciellt mycket info, men å andra sidan har vi inte behövt mer.» (Mindre bra)
- Har inte själv haft någon direktkontakt med Chalmers.» (Ingen uppfattning)
- Har knappt haft ngn kontakt. När jag skickat in information har det tagit mkt lång tid att få respons. » (Ingen uppfattning)
- obefintlig, eleven tog själv kontakt.» (Ingen uppfattning)
- ELEVEN TOG SJÄLV KONTAKT ANG PRAKTIKPLATS.» (Ingen uppfattning)

3. Var informationen i dokumentet "Landpraktikprogram/veckoplanering" tillräcklig för att få en bra överblick över vad praktiken bör innefatta?*

20 svarande

Ja»16 94%
Nej»1 5%
Ingen uppfattning»3

Genomsnitt: 1.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Både ja & nej då vårt företag som besiktningsföretag ocg claims Management företag lever i en väldigt Ad-Hoc baserad värld så är det svårt att planera sånt här!» (Ja)
- Det är svårt eller nästan omöjligt att följa era önskemål vad gäller innehållet för praktikplatsen. Önskemålen är alltför omfattande.» (Ja)

4. Var den utskickade veckoplaneringen ett användbart redskap för fullföjandet av praktiken?*

20 svarande

Ja»11 64%
Nej»6 35%
Ingen uppfattning»3

Genomsnitt: 1.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade dock redan gjort samma planering men bra att få satt det på ett officiellt dockument.» (Ja)
- Vi är tvungna att göra den lite individuellt ändå på grund av vårt sätt att arbeta.» (Ja)
- Vi har till stora delar lagt upp ett egen planering som följer företaget. » (Nej)
- Se svar ovan under 3.» (Nej)
- Vi är ett litet företag och varje person är en avdelning. Vi kan inte ge en detaljplanerad plan för praktiken och vi vill inte hitta på arbetsuppgifter, det ska vara sådant som vardagen innebär för oss som är anställda» (Nej)
- Vi hade redan gjort vår detaljerade planering. Ert dokument kom oss tillhand väldigt sent oxå. » (Ingen uppfattning)

5. Ansökningarna till praktikplatser, vad är till er fördel?*

20 svarande

Studenterna söker själva praktik direkt till företagen.»17 85%
Chalmers handhar utdelningen av platser.»2 10%
Annat.»1 5%
Ingen uppfattning»0

Genomsnitt: 1.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi vill gärna veta vilka praktikanter vi tar in, dock kanske det är bra om chalmers sköter en del av koordineringen så att vi inte får för många sökande » (Studenterna söker själva praktik direkt till företagen.)
- Vi har sett det som en stor fördel att kunna intervjua eleverna för att få rätt person på rätt plats.» (Studenterna söker själva praktik direkt till företagen.)
- Jag tycker studenterna skall vänta med att söka till efter branchdage då de har en klarare uppfattning om hur marknaden ser ut. » (Studenterna söker själva praktik direkt till företagen.)
- Eftersom de skall vara 8 veckor på kontoret och i många fall också sommararbeta på företagen, var ansökan-modellen en klar fördel» (Studenterna söker själva praktik direkt till företagen.)
- Det är bättre om ni väljer ut 2-3 st att välja mellan och att dessa ger en liten presentation av sig själva och talar om vad de helst vill göra under praktiken.» (Chalmers handhar utdelningen av platser.)
- En kombination av att eleverna i 1:sta hand för söka själva men i andra hand får hjälp av skolan är nog bäst. Men skolan måste ha kontrollen.» (Annat.)

6. Hur har ni upplevt årets sökning av praktikplatser?*

20 svarande

Utmärkt»2 12%
Bra»10 62%
Mindre bra»4 25%
Dåligt»0 0%
Ingen uppfattning»4

Genomsnitt: 2.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kände i år en sotr skillnad: studenterna fick sina platser klaar tidigare i år än under tidigare år» (Bra)
- En av praktikanterna som tidigare tackat ja dök inte up meddelade inte heller att han inte skulle komma. Övriga praktikanter har varit mycket bra» (Bra)
- Lite dålig information till en början. Studenterna trodde dom skulle ha plats klar i höstas och vi blev lite stressade av det.» (Bra)
- Vi fick många ansökningar.» (Mindre bra)
- Studenterna skickade ut sin ansökningar i stort sett samtidigt. Många företag blev överumplade av att få 10-15 ansökningar inom en tvåveckorsperiod.» (Mindre bra)
- Skolan har inte haft kontroll på om alla elever verkligen fått plats.» (Mindre bra)

7. Ser ni en möjlighet att använda praktikrapporten för företagets räkning?*

Studenterna ska i samband med sin praktik skriva en kort rapport om sin praktikplats, med möjlighet att belysa ett ämne önskat från praktikplatsen.

20 svarande

Ja»14 87%
Nej»2 12%
Ingen uppfattning»4

Genomsnitt: 1.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skall bli intressant att se vad som kommer ut av detta!» (Ja)
- Feedback är alltid bra och det vore intressant att ta del av praktikantens syn på praktiken/praktikplatsen» (Ja)
- Kanske» (Ja)
- Vi lägger själva upp en plan för eleverna.» (Nej)
- Återstår att se.» (Ingen uppfattning)

8. Rekommenderar ni andra företag i branschen att ta emot praktikanter från Sjöfart och Logistik programmet på Chalmers?*

Om nej, motivera gärna varför.

20 svarande

Ja»19 100%
Nej»0 0%
Ingen uppfattning»1

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Övriga synpunkter.

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Kan tycka att en 8 veckors praktikperiod är något i överkant kanske 4-6 veckor varit mer avpassat»
- Väldigt bra intryck av praktikanten Farshid Ahmadi, nyfiken positiv och duktig. »
- VI ÄR VÄLDIGT NÖJDA BÅDE MED VALI ISSA OCH HENRIK BARKNERTZ OCH HOPPAS DE HAR NYTTA AV SINA ERFARENHETER HÄR HOS OSS I FRAMTIDEN.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.36


Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.36
Beräknat jämförelseindex: 0.17

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från