ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V3 VSM045 Strukturmekanik, VSM045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-05
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Vara mycket väl förtrogen med last-deformationssamband för enskilda strukturelement såsom stänger och balkar.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 66%
Mycket bra»8 29%

Genomsnitt: 3.25

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunna tillämpa förskjutningsmetoden på fackverk och ramar, både med handberäkning och datorberäkning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»12 46%
Mycket bra»11 42%

Genomsnitt: 3.3

- datorlab och dugga var absolut nödvändiga och gav mycket bättre förståelse.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunna tillämpa förskjutningsmetoden enligt 2.a ordningens teori för att analysera ramar map knäckning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»16 61%
Mycket bra»9 34%

Genomsnitt: 3.3

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Vara orienterad om olika koncept för strukturmekanisk modellering såsom stela kopplingar och interaktion med fjädrande bädd.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»8 29%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»4 14%

Genomsnitt: 2.77

- kanske en datorlab om olika kopplingar?» (Mycket bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 40%

Genomsnitt: 2.81

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 30%
Ja, i hög grad»14 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.78

- Den testade målen bra men jag tyckte det var lite väl invecklade tal, kändes som en specialfall gentemot tidigare års tentor.» (I viss utsträckning)
- Två uppgifter på tentan fanns tydligen att skriva av direkt från föreläsningsanteckningarna som var tillåtna hjälpmedel under tentamen.» (I viss utsträckning)
- Men 2 av frågorna kunde skrivas av direkt ur föreläsningsanteckningarna, vilket gör att vem som helst som är läs och skrivkunnig teoretiskt kunde klarat kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»11 40%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 2.66

- Föreläsningarna var väl invecklade och teoretiska jämfört med övningsräkningarna som gav mycket mer. Borde varit mer konkreta exempel på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Svårt att hänga med på all teori, för lite exempel på föreläsingar.» (Ganska liten)
- NNs föreläsningtar har delvis varit givande, men jag tycker tyvärr inte att han förklarar otydligheter och ens frågor på ett tillräckligt bra sätt. Man kunde kanske lika gärna läst föreläsningsanteckningarna på egen hand, eftersom det som stod där inte förklarades särsklit mycket mer. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra bakgrund! Hade, om tid tillåtit, vart kul att se fler datorexempel. Blir mer inspererad.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har övningsledarnas genomgångar och handledning varit för ditt lärande?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 18%
Mycket stor»22 81%

Genomsnitt: 3.81

- Jim har verkligen varit kanon! På ett lugnt och metodiskt sätt har han resumerat föregående föreläsning och aplicerat teori på praktiska problem, vilket gör den abstracta teorin mer lättförstålig.» (Mycket stor)
- Mycket pedagogisk och förståelse för vilken nivå vi ligger på. Förstår man inte efter en utläggning förklarades det på annat sätt. » (Mycket stor)
- Mycket bra genomgångar och övningsräkningar. Pedagogisk handledare.» (Mycket stor)
- Jims övningar har varit väldigt givande, han förklarar otydligheter och ens frågor på ett mycket bra sätt. » (Mycket stor)
- Lite svårare uppgifter på övningarna hade varit bra.» (Mycket stor)
- Jim:s räknestugor är där man lär sig det mesta. Väldigt bra» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var datorlaborationerna för att nå lärandemål 2, dvs att kunna tillämpa förskjutningsmetoden på fackverk och ramar med datorberäkning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»9 33%

Genomsnitt: 3.07

- De har framför allt givit mig större förståelse för hantering av partikulär- och komplementärlösningar» (Ganska stor)
- Lärde mig jätte mycket av labben. Dock var det mycket jobb just med matlabkoden. Fick dock mycket bra hjälp av övningsledaren.» (Mycket stor)
- Annars hade man inte kunnat det.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»13 48%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.51

- Har tyvärr lärt mig mest av att göra gamla tentor.» (Ganska liten)
- Om alla elever fått elementarfallen för ramstyvheterna samt elementarfallen för partikulärlösningarna för laster mellan knutarna från kursboken så hade den inte behövts. Dvs, det enda jag använde i boken var dessa två sidor.» (Ganska liten)
- Boken användes i stort sett inte alls och kändes onödig att köpa. Utdelat material var däremot bra.» (Ganska liten)
- Endast föreläsningsanteckningar och övningsbok har används. Jag frågade i början om kursboken var nödvändig och fick ja till svar. Men vi har endast använt 2 sidor i den boken under kursen. Man kunde kopierat upp dem iställt.» (Ganska stor)
- Boken strukturmekanik-grunder var väldigt teoretisk och generell, vilket gjorde det svårt att erhålla något vettigt.» (Ganska stor)
- Förutom kursboken som jag inte har fått någon användning för. Tycker inte att den är upplagd på något bra sätt.» (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningar och övningsanteckningar var de främsta.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»15 55%

Genomsnitt: 3.48

- Borde lägga ut alla föreläsningsanteckningar redan från början och inte succesivt» (Ganska dåligt)
- Det hade varit att föredra om föreläsningsantecnkningarna hade lagts ut lite tidigare inför varje föreläsning.» (Ganska bra)
- FÖ-anteckingar för hela kursen borde lagts ut i mycket godare tid. Nu fanns de i bästa fall att tillgå kvällen innnan föreläsningen. Hemsidan var annars bra.» (Ganska bra)
- bra kurssida» (Ganska bra)
- Väl uppdaterad.» (Mycket bra)
- Bra med föreläsningsanteckningar. Men kunde lagts ut tidagare än ibland dagen innan föreläsningarna. Kan bli svårt att få möjlighet att skriva ut och ta med sig till föreläsningarna. Hade man kunnat skriva ut hela kompendiet vid kursstart hade det underlättat tror jag. Dock vet jag att materialet har bearbetats vilket kan ha haft inverkan på när det kunde läggas ut.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 29%
Hög»17 62%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.77

- Arbetsbelastningen i kursen var mycket hög mot slutet. Arbetet borde kunna spridas ut mer under kursen.» (Hög)
- Mycket att göra hela tiden, men det var det lätt värt. Bra!» (Hög)
- Mycket viktigt att gå igenom. Alltså nödvändigt. Däremot var tentan för lätt.» (Hög)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.59

- Jourtiderna var hårt belastade och det var mycket lång väntetid.» (Ganska bra)
- lång kö på jourtillfällena» (Ganska bra)
- Skulle vara bekvämare för studenterna om jourtiden på onsdagar var på V och inte på M.» (Ganska bra)
- lång kö till öppet hus hos Jim» (Ganska bra)
- Det gäller speciellt övningsläraren Jim, jag har inte ställt så många frågor till huvudläraren.» (Mycket bra)
- Förvånandsvärd bra möjligheter till hjälp. Vilket har varit kanon. Hade absolut inte förstått lika mycket om inte den hjälpen fanns. » (Mycket bra)
- Möjlighet till hjälp med matlabkoden var stor, i synnerhet möjligheten att kunna komma och fråga på handledarensrum. Kunde dock varit bra om det hade funnits fler handledare då kön ibland var lång.» (Mycket bra)
- Jim är en fantastisk pedagog.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.66

16. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 14%
Hög»19 70%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 4

- Bra nivå. Lär sig mycket.» (Hög)
- Mycket i slutet med dugga, tenta, kandidatinlämning samt examination i mtskurs.» (Hög)
- 4:e läsperioden.» (Hög)
- Mest beroende på kandidatarbetet.» (Hög)
- Arbetsbelastningen i kursen var mycket hög mot slutet. » (För hög)
- Är dock sektionsaktiv.» (För hög)


Önskade åtgärder

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jim och Ragnar»
- Det mesta.»
- Jim »
- Dugga, konstruktionsuppgiften, utförliga föreläsningsanteckningar»
- Räkneövningarna är guld värda»
- Jag tycker att upplägget är väldigt bra. Både vad gäller lektioner och övningar.»
- datorlabbar och duggan»
- Jim. »
- Jims övningar.»
- Jim. Tack vare honom lättade molnen.»
- Jim B!»
- muntliga duggan»
- Allt.»
- Muntliga duggan, man lär sig teorin mycket bra.»
- Övningar mycket bra. Bra att lära sig använda datorberäkning.»
- Jim»
- räkneövningar»
- Övningarna med Jim. Avsatt tid för handledningstillfälle en gång i veckan»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken»
- Bättre kurslitteratur! Ny litteratur borde tas fram som stämmer bättre överens med föreläsningsanteckningarna.Föreläsningsanteckningarna som fanns på kurshemsidan kunde varit mer praktiska och inte så matematiskt grundligt beskrivande för allt. Jag saknade också beskrivning av många begrepp, vissa ord och begrepp fanns inte beskrivna någonstans.»
- Mer tyngd på datorberäkningar, enligt mig kan tentan slopas och ersättas med fler datorövningar och konstruktionsuppgifter.»
- Ta bort kursboken»
- Jourtiderna, fler och bättre bemannade.»
- Konstruktionsuppgiften borde ha fler handledningstillfällen med mindre grupper då det va väldigt svårt att få hjälp. Tycker även att det är onödigt att det är ens Matlabkunskaper som avgör hur bra det går i konstruktionsuppgiften och inte ens kunskaper i att förstå problemet.»
- Samma koncept fungerar, dock ännu mer övningsräkningar, även schemalagd räknestuga hade varit bra. Mer tid för datorlabb schemalagt»
- Jag tror att om två sidor av kursboken kopieras ut till studenterna så räcker det med föreläsningsanteckningarna från kurshemsidan för att klara tentan.»
- Att FÖ-anteckningarna läggs ut tidigare. Boken behövs ej. Att föreläsaren bättre besvarar frågor och förklarar sådant som är otydligt och inte det som alla förstår.»
- studiematerialet. Det finns ingen anledning att köpa en bok som inte används. Boken är i stort sett värdelös att slå upp något i. Kopiera sid. 5.16 - 5.17 samt sidan 5.7 och dela ut. De är de enda sidor vi använt.»
- konstruktionsuppgiften kändes onödig och skapar bara stress och elände»
- Se punkt 11.»
- Mer tid schemalagd för labben. Vore bra om föreläsningarna följer boken, eller om nån annan litteratur kan användas istället.»
- Mer exempel på föreläsningarna»
- mer räknestuga »


Övriga kommentarer

19. Övriga kommentarer

- Mycket av föreläsningar och litteratur handlar om virtuella arbetet, men jag tror inte att speciellt många av studenterna kan ställa upp det virtuella arbetet för en godtycklig struktur. Mer resurser skulle kunna läggas på att verkligen få studenterna att förstå hur man hanterar virtuellt arbete.»
- Bra kurs!»
- En bra och mycket lärorik kurs!»
- Jim brozelius har gjort ett bra arbete. han skall ha en eloge för sitt tålamod och att han har förmågan veta på vilken nivå som elevernas kunskap ligger på.»


Kursutvärderingssystem från