ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-1 Objektorienterad programvaruutveckling IT, TDA545

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-15 - 2007-11-02
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»22 48%
Cirka 20 timmar»12 26%
Cirka 25 timmar»4 8%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2

- Jag har programmerat en del innan så det var inte så många nyheter i kursen. Listor var väl det jag inte hade använta tidigare» (Högst 15 timmar)
- Har kunskaper inom kursens område sedan tidigare.» (Högst 15 timmar)
- gick inte på en enda föreläsning då jag gick kursen förra året med:)» (Högst 15 timmar)
- Hade behövt arbeta ännu mer hemma..» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»4 8%
25%»3 6%
50%»9 20%
75%»19 42%
100%»10 22%

Genomsnitt: 3.62

- Då jag hade kunskaper inom kursens område sedan tidigare koncentrerade jag mig på egen hand att lära in det som behövdes.» (0%)
- gick inte på en enda föreläsning då jag gick kursen förra året med:)» (0%)
- räknas labtillfällen som undervisning?» (50%)
- Skippade alla övningar och ungefär var tredje föreläsning.» (50%)
- Alla föreläsningar, en del övnings- och labbpass men endast ett SI-möte.» (75%)
- Missade några SI-möten (framförallt de på tisdagasmorgnar) och gick ej på övningarna efter några försök då detta ej gav mig någonting» (75%)
- jag inte på övningarna» (75%)
- alla föreläsningar men inte så många övningstimmar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 22%

Genomsnitt: 2.51

- Eventuellt, kommer inte ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag minns inte målen, läraren visade dem i början men inget som varit centralt i kursen (som i digital- och datortekniken)» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Ganska diffusa mål, svårt att veta vad man bör kunna. I princip var det bara läsanvisningarna i boken som sa vad man skulle kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag har väl mest sett boken som kursens mål, eller rättare sagt de kapitel som listas på kursens hemsida. Om det finns andra mål vet jag inte, och det känns fullt tillräckligt med boken tycker jag. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen försvann på vägen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 11%
Ja, målen verkar rimliga»28 80%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 1.97

- Lite lågt för oss som programmerat tidigare, men det krävs väl för att få upp alla till samma nivå antar jag» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag hade gott om förkunskaper innan, vet inte hur det var för dom utan förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Oerhört mycket nytt gås igenom som kräver mycket tid att bearbeta. Blir ibland för mycket parallellt med andra kursens krav.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»6 15%
Ja, i hög grad»12 31%
Vet ej/har inte examinerats än»19 50%

Genomsnitt: 3.28

- tycker det är mycket dåligt med programmeringstentaminor där man ska skriva kod för hand, något som man aldrig någonsin tidigare gjort eller någonsin ananrs kommer att göra. en kompilator/dator med tillhörande api är behövligt. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»9 20%
Ganska liten»14 31%
Ganska stor»20 44%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.33

- han sa ju bara vad som fanns i boken.. inte så bra.» (Mycket liten)
- Kan redan programmera, behöver bara lära mig vad allt kallas i Java.» (Mycket liten)
- Har ej varit på mer än den första föreläsningen» (Mycket liten)
- Deltog inte på föreläsningar eller övningar.» (Mycket liten)
- Jag lär mig mer på att sitta och programmera samt pröva. För eventuella frågetecken gällande något så är undervisningen guld värd däremot.» (Ganska liten)
- som sagt, kunde mycket innan men den var nog bra för nybörjare» (Ganska liten)
- Av det jag lärt mig är står SI för ungefär 80% och föreläsningarna för de övriga 20%» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»7 15%
Ganska liten»11 24%
Ganska stor»16 35%
Mycket stor»11 24%

Genomsnitt: 2.68

- Har inte köpt kurslitteraturen. För övrigt mycket dålig idé att ha boken på tentan.» (Mycket liten)
- Har ej inhandlat den» (Mycket liten)
- har knappt läst något i boken» (Ganska liten)
- man hittar det mesta åp internet» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 13%
Ganska bra»25 55%
Mycket bra»13 28%

Genomsnitt: 3.11

- ingen uppdatering av hemsidan under hela kursen, instruktioner i labb-pm som inte stämmer.» (Ganska dåligt)
- Det kunde vara länkat från studieportalen till kurshemsidan som används» (Ganska bra)
- Finns en del att klaga på om hemsidan, bl.a. minst en bruten länk.» (Ganska bra)
- dagboken ej uppdaterad» (Ganska bra)
- Labinstruktionerna kändes bitvis lite luddiga...» (Ganska bra)
- Felaktig information i labb-pm.» (Ganska bra)
- Hemsidan har inte uppdaterats sen kursstarten» (Ganska bra)
- Fler gamla tentor efterlyses (i alla kurser)» (Mycket bra)
- tråkigt dock att det endast finns två gamla tentor upplagda.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»15 33%
Mycket bra»14 31%
Har ej sökt hjälp»12 26%

Genomsnitt: 3.73

- lärarna kunde sällan ordna upp program som hade krångliga fel, rörde bara till det istf att hjälpa.» (Ganska dåliga)
- Vi bad om hjälp flera gånger på labtillfällena, men labhandledaren lyckades inte hjälpa oss någon gång :/» (Ganska dåliga)
- Kan vara lite jobbigt att få olika svar från olika personer i personalen. Det blir lite tvetydigt ibland, tex. ska man använda ++i eller inte?» (Ganska bra)
- trevliga och duktiga handledare under laborationerna. kursansvarig är dock ytterst svår att få tag på via mail.» (Ganska bra)
- Men det märks att det kan behövas en person till på labb-passen.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»12 26%
Mycket bra»27 60%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.46

- Otur med labbpartner, usel kemi» (Ganska dåligt)
- Har inte sökt så mycket samarbete utom med labkompis och på SI:n.» (Ganska bra)
- Labbade med partner på sista labben som annars jobbade hemma, hjälpte även andra med sista labben.» (Ganska bra)
- har fungerat bra att fråga andra istf lärare» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»3 6%
Låg»8 17%
Lagom»23 51%
Hög»11 24%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Men det är förståeligt. Skulle dock önska större frihet med lösningen av labbarna.» (Låg)
- Hade bra förkunskaper» (Låg)
- Hög belsatning för de utan förkunskaper» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»6 13%
Lagom»26 57%
Hög»12 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Dig&DaT var väldigt engagemangskrävande.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»17 37%
Gott»24 53%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.57

- det mesta har man fått läsa sig till. labuppgifterna gav mesta förståelsen. föreläsningarna gav inte mkt alls.» (Godkänt)
- Funkar som introduktionskurs, men en sådan hade vi ju de första två veckorna. Lite mer konsekvens och kanske högre nivå på undervisningen vore önskvärt.» (Godkänt)
- Bra, detaljerad undervisning.» (Gott)
- I min åsikt är det rätt mycket SWING och rätt lite "programmering"» (Gott)
- Som sagt tidigare, lugnt tempo om man programmerat tidigare» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna, labb- och övningstillfällen.»
- Lärare, programspråk»
- Fire-systemet funkar bra.»
-
- SI-möten! Otroligt bra, jag vill framförallt framhäva möten på torsdagar med John, han gick igenom saker som vi aldrig skulle fått lära oss annars och förklarade på ett mycket djupare sätt än föreläsningarna. Dock var även de möten som var på måndagar väldigt roliga och lärorika.»
- Det mesta var bra upplagt.»
- handledarna:)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- SI:n borde vara lite mer insatta i vad som har gåtts igenom veckan innan, mer samarbete mellan SI och föreläsare»
- att olika perssoner har så stor skilnad på förkunskaper.»
- Kurshemsidan»
- Effektivisera föreläsningarna och skippa övningarna»
- bättre hjälp under labbar»
- - Större frihet med labbarna. - Övningarna är i princip föreläsningar där man sitter vid datorn och inte lyssnar. Gör dem antingen svårare eller ersätt dem med labbpass eller föreläsningar. - Gärna en tenta som saknar referenser till klasser i boken, så att även vi som inte vill köpa en bok till ett tillfälle har en chans.»
- Det är imo omöjligt att se vad som står på overheadsen som Jan utgår sina föreläsningar ifrån om man inte sitter riktigt långt fram och i mitten. Sitter man på motsatt sida mot overheaden men likväl relativt långt fram är det fortfarande väldigt svårt att se. Detta sabbar hela föreläsningen då mycket av det som sägs hänvisas med pekningar till overheadsen. Större font kanske? Så hela klassen ser och inte bara 40% av rummet.»
-
- Laborationerna bör kanske vara litet mer jämna i storlek. Jag vet att några av mina klasskamrater hade problem att hinna med laboration tre pga dålig planering och de hade tron om att labb tre skulle vara lika små som de två tidigare.»
- mer teori, mindre tid till att i detalj gå igenom kodexempel.»
- Tips på uppgifter i boken som man bör göra för att kontrollera att man kan kapitlet. Lite tydligare målsättning, vad är det tänkt att man ska kunna efter denna kursen? »
- Fler men kortare frågor på tentan.´,Detta så att varje fråga kan vara mer inriktade på en sak.»
- Jag har svårt att förstå varför tentan inte kan genomföras på dator.»
- Föreläsningarna ger inte så mkt, då allt redan står med samma ord i boken.»
- programmera på papper känns både underligt och löjligt på samma gång. api och kompilator är ett måste.»

16. Övriga kommentarer

- dålig labpartner gör kursen svår på sätt och vis.»
- Se till att handledare och föreläsare är överens om vad som gäller. Skansholm blandar eng och svenska, medan handledarna vill ha engelska. labhandledarna borde ha kolla på vilka tips etc som ges i labpm.»
- under lärarledda övningar var det ca 2/20+ som lyssnade, resten fick vackert sitta tysta för att läraren inte ens kunde tala högt nog så man kunde höra. och vad han gjorde var i princip att han skrev upp ett program på tavlan - som vi hade i uppgift att göra under lektionens gång om vi inte hade fullt upp med labben. bortkastad tid enligt många!!»
-
- Mycket bra att lägga en sån här kurs i början, jag vet helt säkert att det är detta jag vill hålla på med nu.»


Kursutvärderingssystem från