ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Gyllene pekpinnen läsåret 15/16

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2016-04-27 - 2016-05-09
Antal svar: 87
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Josefin Nilsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Vilken föreläsare tycker du borde vinna Gyllene pekpinnen läsåret 2015/2016? Skriv in hans/hennes namn samt aktuell kurs och gärna en motivering.

- Magnus Evertsson, maskinelement. Med sin stora erfarenhet från yrkeslivet och därmed praktiska tillämpningar av ämnet engagerar han lätt studenter. Väldigt tydliga föreläsningar med konkreta lärmål som följs upp väl.»
- Peter Torstensson, statik och hållfasthetslära. Han ska få gyllenepekpinnen eftersom han haft ett mycket stort engagemang i kursen vilket gjort att man som elev börjat uppskatta statik och hållfasthetslära.»
- Anders Boström - Dynamik»
- Anders Logg (Inledande matematik)»
- Peter Torstensson»
- Peter Thorstensson, rolig och tydlig.»
- Anders Boström, TME031 Mekanik-Dynamik»
- Magnus Rydén MTF 042 Termodynamik med energiteknik»
- Anders Logg»
- Johan Malmqvist på kursen Ingenjörsmetodik för ettan. Jag tycker bara att han var mycket bra på att förklara och mycket kunnig på kursinnehållet.»
- Anders Boström, mekanik - dynamik Lung och metodisk vilket underlättade inlärningen. »
- Anders Boström - Mekanik-dynamik - Motivering: stort engagemang och föreläsningar som verkligen gav resultat på tentamen. Bra förklaringar som gjorde att man lättare hängde med i föreläsningarna. Han förklarade lugnt och metodiskt. »
- Anders Boström, Mekanik/Dynamik. Anders visade på en stor förståelse för studenters lärande och tvingade studenterna att lägga den där lilla extra tiden vilket i slutändan gav stort resultat. Samtidigt så fans han alltid tillgänglig och uppmuntrade alla att fråga om hjälp om man behövde det. Ett stort tack!»
- Peter Torstensson»
- Peter Torstensson, statik och hållfasthetslära MTM021 »
- Peter Torstensson. Statik och hållfasthetslära MTM021»
- Peter Torstenson, statik och hållfasthetslära. »
- Peter torstensson»
- Anders Boström, Mekanik & Dynamik»
- Anders Logg, inledande matematik. Det finns ingen som logg...»
- Mikael Enelund, mtm026 hållfasthetslära. Eftersom han är väldigt pedagogisk och förstår sig på elevens att se inte hänger med allt. »
- Anders Boström - Dynamik M2 Han lyckas göra ett mycket svårt ämne trivsamt. Finurlig!»
- Jag tycker att Mikael Enelund, kurs Hållfasthet kurskod MTM026, förtjänar Gyllene pekpinnen 2015-2016. Ingen annan föreläsare har strålat med ett sådant glatt humör i föreläsningssalarna och utanför som honom. Han förklarar materialet på ett pedagogiskt sätt och har lagt upp kursen på ett bra sätt med relevanta datorövningar och självtest varje vecka som underlättar i att hänga med. »
- Mikael Enelund MTM026 Hållfasthetslära »
- Peter Torstensson, Statik och hållfasthetslära. Engagerad och allmänt en trevlig prick. »
- Peter Torstensson, Statiok och hållfasthetlslära»
- Peter Torstensson, Statik och hållfasthetslära»
- Peter Torstensson, Statik och hållfasthetslära»
- Anders Logg, TMV225»
- Peter Torstensson. Engagerad och involverar studenterna i hans undervisning på ett sätt som få andra gör. Stor eloge till honnom.»
- Peter Torstensson, statik och hållfasthetslära, då han varje föreläsning gjorde sitt yttersta för att sätta faktan i verkliga perspektiv och visa exempel. Detta gjorde varje föreläsning inspirerande och intressanta. Dessutom aktiverade han studenterna genom olika tävlingar.»
- Anders Logg, TMV225 »
- Jag skulle vilja nominera Anders Logg som höll kursen tmv225 för hans mycket pedagogiska lärande, smittande intresse för matematik och en mycket bra upplagd kurs. »
- Mikael Enelund, hållfasthetslära»
- Roland Kádár MATERIALTEKNIK Rolin borde vinna Gyllene Pekpinnen för att han med sin entusiasm och engagemang gav kursen nytt liv. Han brinner för sitt ämne och lyckas förmedla kunskapen på ett pedagogiskt och intressant sätt. »
- Roland kadar, materialteknik Roland var alltid sprudlande glad på föreläsningarna och det märktes att han älskade ämnet. Man såg på honom att han tyckte det var kul att föreläsa. »
- Roland Kádár, Material teknik, M2. Jag har aldrig stött på en föreläsare med ett sånt driv och brinner för sitt ämne så mycket. Till varje föreläsning medtog han roliga exempel som han stolt och lyriskt visade upp genom att använda sig av ny teknik, som gjorde en engagerad och intresserad av att lära sig. Att rensa upp sitt schema en vecka innan tenta bara för att kunna ta emot studenter som har frågor, är inte alla som gör. Sen att lyssna på studenterna och verkligen förklara tills alla förstår vad han menar, det är sällsynt. Fler föreläsare borde ta efter denna fantastiska person. »
- Anders logg»
- Anders Logg, inledande matematik, grymt driv och visar att han själv är intresserad och på så vis och engagerar andra i att tycka de kan vara kul med matte »
- Michael Enelund. Han bryr sig verkligen om studenterna, han är en extremt pedagogisk föreläsare och är bra på att lära ut. »
- Peter Torstensson»
- Professor Anders Logg TMV225»
- Antal Boldizar, Hållbar produktutveckling»
- Anders Boström, Dynamik. Hans sätt att gå igenom information och sedan applicera den i övningar var ett perfekt sätt att lära sig på.»
- Mikael Enelund, Hållfasthetslära, MTM 026. Han har bra förklaringar och försöker få eleverna engagerade, både på föreläsningar och övningar.»
- Alf-Erik Almstedt, MTF052 Strömningsmekanik»
- Knut, reglerteknik M3 Skapade de bästa förutsättningarna för att vi skulle klara kursen»
- Affe i strömningsmekanik. Helt underbart pedagogisk och med ett bra lugn. Är väl medveten om hur klassen ligger till och vad som är svårt och mindre svårt. Fokus på rätt saker.»
- Alf-Erik Almstedt, Strömningsmekanik M3 Grymt med fredagsmys och han är dessutom bra föreläsare.»
- Peter Möller- FEM Han är bara kung.»
- Affe! Han gjorde strömningen intressant och kul! »
- Knut Åkesson föreläsare i ERE033. En kurs som är allmänt känd dör att vara svår presenterades på ett intresseväckande och lärorikt sätt. »
- Peter Möller, FEM, sjukt bra på att förklara och får en att bli taggad på applied!»
- Anders Logg, Inledande Matematik.»
- Alf Erik Almstedt i Strömningsmekanik. Lugn, saklig och tydlig. Föreläsningarna ger intryck av erfarenhet och får en att lyckas uppfylla kursmålen. Som extra bonus höll han fredagsmys under kursens gång vilket var väldigt uppskattat av alla.»
- Anders Logg, inledande matematik. Engagerad, kunnig, och mycket hjälpsam!»
- Peter Möller»
- Anders Logg. Inledande Matematik »
- Christoffer Standar, Transformer- och differentialekvationer. Hjälpsam, närvarande, pedagogisk. »
- Anders Logg! Inedande matte, envariabel engagerad och en extrem vilja att lära ut, hans lycka kring matten spred av sig på alla»
- Knut Åkesson, reglerteknik. För det nya pedagogiska upplägget på kursen. Duktig!»
- Anders Logg, inledande matematik. Han är helt enkelt bäst.»
- Anders Boström Mekanik - Dynamik»
- Magnus Rydén »
- Anders logg, inledande matematik»
- Knut Åkesson, Reglerteknik. Väldigt engagerad och pedagogisk, vilket gjorde det lätt att förstå reglerteknik.»
- Anders Logg, Inledande matematik Engagemang, tydlighet och gör undervisningen rolig.»
- Anders Logg, Inledande matematik, Analys i en variabel. Tydlig och engagerande undervisning med glimten i ögat. »
- Anders Logg, Inledande matematik - visade stor professionalism och seriositet på sina föreläsningar och frågestunden. Han var alltid mycket förberedd och fick min fulla respekt. Han är värd priset.»
- Peter Torstensson»
- Mikael Enelund, Hållfasthetslära Bästa lärarn, en lärare som verkligen bryr sig om eleverna.»
- Anders Boström, Dynamik»
- Knut Åkesson, reglerteknik»
- Anders Logg En otrolig förmåga att förklara varje steg i undervisningen samtidigt som han är trevlig, utåtriktad och ödmjuk mot sina studenter. Helt klart värd ännu en gyllene pekpinne!»
- Mekanik - Dynamik TME031 Anders E Boström »
- Peter Möller, för hans fantastiskt torra personlighet och avsaknad av humor. Ingen kan få en att skratta åt så tråkiga saker som denna man!»
- Lars Hallin, IBB135 - Project Management. Lars håller i halva undervisningen i kursen och delar med dig av sina erfarenheter från näringslivet kopplat till kursboken på ett mycket tydligt och illustrativt sätt. Genom att belysa vad som är extra viktigt baserat på vad han själv upplevt samtidigt som han på bara fem föreläsningar lyckas lära ut en relativt tungläst bok på 400 sidor är beundransvärt. Lars stannar alltid kvar i samband med föreläsningar och uppmuntrar studenterna till att ifrågasätta och diskutera stoffet i hans föreläsningar. Han har även lagt till en spelfilm som han stannade och belyste viktiga poänger, kopplat till avsnitt i boken och teorier vi tidigare gått igenom, samtidigt bjöd han på chips och fick igång bra diskussioner. Lars är en karismatisk person som får med sig studenterna och med sin personlighet skapar ett bra diskussionklimat med högt i tak som uppskattas mycket. Han är extremt kunnig inom ämnet och borde belönas med priset för att visa andra personer inom näringslivet att det är viktigt och belönande att komma tillbaka till Chalmers och dela med sig av sina erfarenheter. »
- Alf-Erik Almstedt (Affe), Strömningsmekanik. På ett mycket pedagogiskt sätt tog han oss igenom en svår och mycket omfattande kurs. Han är väldigt bra på att stegvis förklara komplexa fenomen, härledningar osv. Dessutom väcker han intresse för ämnet. Trevligt bemötande gentemot alla studenter. Fredagsmyset är en härlig bonus! »
- Peter Torstensson»
- Mikael Enlund Hållfasthetslära- han ger ut mycket olika material, så att man ska förstå bättre»
- Anders Logg.»
- Peter Torstensson - Statik och hållfasthetslära Peter var alltid väl förberedd till alla föreläsningar och kunde hålla intresset uppe genom en hel föreläsning. Roligt projektarbete och kul med lite småtävlingar för att öka motivationen. Man kände även att han kände ett stort personligt engagemang och var väldigt angelägen om att alla skulle klara kursen så bra som möjligt. »
- Materialteknik-metaller/kompositer. (Glömt namnet)»
- Peter Torstensson, MTM021 Bra struktur på kursen. Engagerad och pedagogisk på föreläsningarna.»

2. Vilken övningsledare tycker du borde vinna Gyllene pekpinnen läsåret 2015/2016? Skriv in hans/hennes namn samt aktuell kurs och gärna en motivering.

- Verena Heinisch, termodynamik med energiteknik.»
- Tim Carillon, han har haft pedagogiska genomgångar och tålamod med korkade frågor.»
- Frida Svelander (Inledande matematik, Matematisk analys i en variabel, Linjär algebra)»
- Gustav Kettil, bäst!»
- Matthias Schmitz, MTF042 Termodynamik med Energiteknik»
- Angelica Corcoran MTF 042 Termodynamik med energiteknik»
- Frida, övningsledare M1 LP1-3»
- Malin Hanning, termodynamik Motiverade till inlärningen genom att koppla till sitt eget arbete. Samt hur kunskapen används i både teorin och praktiken. »
- Angelica Corcoran -Termodynamik med energiteknik - Motivering: Angelica var den absolut bästa handledaren jag har haft! Riktigt bra struktur på genomgångarna och väldigt duktig på att förklara så att man förstår. Engagerad, lyhörd och trevligt bemötande! »
- Malin Hanning, Termodynamik och Energiteknik. Malin gjorde ett fantastiskt jobb. Tack vare henne så klarade jag Termodynamiken vilket säger en del med tanke på att ca 52% kuggade kursen.»
- Frida »
- Gustav Kettil, matte »
- Gustav Kettil. Inledande matematik, envariabeln, linjär algebra.»
- Gustav Kettil»
- Frida!»
- Malin Hanning, Termodynamik med Energiteknik»
- Carl, hittar inte efternamn men han har mittbena, brunt hår och jobbar med logg»
- Frida Svelander, Envariabelanalys. En svär kurs med krångliga föreläsningar, övningsledaren Frida gjorde så att man lärde sig väldigt mycket under övningen men även att man förstod sig på matten. Kan säga utan hennes pedagogiska lärosät hade denna kursen blivit väldigt svår»
- Angelica Corcoran, riktigt duktig tjej som höll i termodynamiken för M2orna»
- Malin Hanning - Termodynamik med energiteknik M2 God pedagogisk förmåga, tillgänglig och engagerad! Ingen tvekan om att hon är värd en ordentlig stjärna i kanten.»
- Frida Svelander, Mattekurser åk 1 Engagerad och räddaren i nöden!»
- Carl Lundholm, Flervariabelanalys»
- Carl Lundholm, flervariabelsanalys»
- Gustav Kettil, TMV225, TMV151, TMV166»
- Frida Svelander. Duktig på att förklara samt på ett ger, mig iallafall, struktur i min räkning.»
- Gustav Kettil, inledande, envariabel och linjär algebra, då han på ett mycket pedagogiskt sätt lyckades förtydliga de komplicerade föreläsningarna, och kunde särskilja vad som var relevant och inte. »
- Edvin Listo Zec, TMV155 Motivering: Edvin är den bäste övningsledare jag har haft. Hans genomgångar var korta och koncisa och fokuserade på det som vi studenter inte kunde och stannade upp om det var något vi tyckte var svårt. Edvin var alltid glad och engagerad och mycket duktig på att förklara svåra saker på ett lättillgängligt sätt. »
- Jag skulle vilja nominera Edvin Listo Zec, övningsledare i tmv151, för hans utmärkta jobb! Miniföreläsningarna i början av övningen var väldigt anpassade till gruppens önskemål och han var både pedagogisk och snabb när vi fick hjälp med svåra tal under övningen. Riktigt synt att vi inte fick ha honom som övningsledare i fler kurser! »
- Frida, linjär algebra»
- Matthias Schmitz»
- Matthias Schmitz Termodynamik Matthias borde vinna för att han lugnt och pedagogisk kunde förklara termodynamiken. Han välkomnade alltid oss med våra frågor och lade ner både tid och energi för att vi skulle förstå. »
- Peter Möller, hållfasthetslära Peter är otroligt kunnig i ämnet och blandar in humor i undervisningen vilket gör det roligare att plugga. »
- Rikard Edland, Termodynamik med energiteknik, M2. Tack vare sitt brinnande intresse för Termodynamikens lagar och att vilja lära ut och få studenter att förstå tog han oss till termodynamikens nya värld. Han fick oss att förstå hur det hela gick till med förenklade modeller och minnesregler. Han tog sig verkligen tiden att förklara och vägrade att lämna förens man verkligen förstod. Så marknära och förstod studenternas förvirring bland alla entalpier. En helt fantastisk människa, fler handledare som Rikard! »
- Tim cardilin, inledande matematik, matematisk analys i en variabel och linjäralgebra, har ett grymt driv och är duktig på att förklara, ägnar mycket tid till varje enskild elev så man förstår helt innan han går vidare, tog sig tiden att lära sig alla namn på de studenter som alltid gick till hans klassrum något som gjorde att kontakten mellan elev och lärare blev väldigt bra. »
- Ingen åsikt, tyvärr!»
- Tim Cardilin»
- Hannes Blomstedt MSG »
- Malin Hanning, Termodynamik med Energiteknik En mycket inspirerande övningsledare i Termodynamik med Energiteknik. Hon var både väldigt kunning inom området och otroligt engagerad. Hon gav sitt yttersta för att ge oss så givande övningar som möjligt. Hennes inspiration gav ett lyft för hela kursen. »
- Gustav Kettil, TMV166 Linjär Algebra. Han förklarade svåra saker på ett sett så man förstod, tog sin lediga tid för att hjälpa studenterna extra och tog sig tid att förbereda lektionerna på ett bra sätt. Väldigt bra repetitioner inför tentor och duggor.»
- Emil (vet ej efternamn) i mekatronik. Pedagogisk, bra energi och får komplexa saker att verka enkla. 5/5 pekpinnar. »
- Emil Klintberg - Mekatronik Kunnig, hjälpsam, engagerad och överlägsen den bästa övningsledaren under mina 3 år.»
- Brita eller Kaldon i FEM-kursen. De kämpade lika bra, kanske i motvind ibland, men lyckades ändå hjälpa och förklara så att en förstår. »
- Carl Lundholm, Matematisk analys i flera variabler.»
- Gustav Kettil, linjär algebra. Helt enkelt bäst. Vet alltid vad vi studenter har svårt för, helt otroligt pedagogisk, så tråkigt när han fick lämna oss i förtid! »
- Gustav Kettil. Inledande Matematik, Matematisk analys i en variabel, Linjär algebra. »
-
- Gustav Kettil, envariabel, Linjär algebra Helt otrolig, Han hade sådan mån om alla elevers förståelse för allt och sättet han lär ut på är perfekt för publikens utbildningsnivå, Han kan trots detta anpassa sig om individer inte förstår.»
- Emil Klintberg, mekatronik. För hans engagemang under kursen och att man alltid var välkommen upp på hans kontor med frågor, och att han inte gav sig förrän man faktiskt förstod.»
- Carl Lundholm, matematisk analys i flera variabler»
- Malin Hanning Termodynamik och Energiteknik»
- Mattias Bokinge»
- Frida svelander»
- Vet ej.»
- Edvin, matematik i en variabel.»
- Göran Brännare, Maskinelement Alltid positiv och glad. Sprider glädje och lycka omkring sig med sin varma personlighet. Ingen fråga är för dum så man känner att man kan fråga vad som helst. En drömfarfar helt enkelt.»
- Gustav "Jesus" Kettil, den person som ensam drog halva M1 till sina klassrum och visade stort engagemang och intresse i oss i M1, han var pedagogisk och hjälpsam, hade lätt att förmedla kunskap och lärde oss det man verkligen behövde veta, inte bara en massa onödiga anekdoter som inte bidrog till vår förståelse.»
- Frida Svelander »
- Alexandre Capitao Patrao, Strömningsmekanik»
- Emil Klintberg, mekatronik»
- Termodynamik Rikard Edland»
- Peter Möller, för hans fantastiskt torra personlighet och avsaknad av humor. Ingen kan få en att skratta åt så tråkiga saker som denna man!»
- Gustav Kettil. mattekurserna i 1:an. Väldigt pedagogisk och hjälpande mot alla oss elever.»
- Angelica corcoran»
- Carl Analys i flera variabler - lyssnar o förklarar bra när man inte förstår»
- Gustav Kettil för hans engagemang och mycket bra sätt att lära ut. Kurserna Inledande Matematik, Matematisk analys i en variabel och Linjär Algebra.»
- Gustav Kettil - Inledande matematik, Analys i en variabel, Linjär algebra Gustav är väldigt duktig att på ett mycket pedagogiskt sett prata och förklara matematik vilket ökar elevernas personliga utveckling. »
- Johannes Quist»
- Frida Svelander, tmv121, tmv151, tmv166 Pedagogiska genomgångar som sammanfattade föreläsningarna bra.»


Kursutvärderingssystem från