ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SACO members views on the proposed extension of Per Lövsunds mission as Head of the department

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2016-04-21 - 2016-04-27
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Klass: Övriga

1. What is your opinion on the proposed extension of Per Lövsund"s extension as Head of department?

26 svarande

I advocate an extension»17 65%
I do not want an extension»5 19%
No opinion»4 15%

Genomsnitt: 1.5

- If we are about to re-organize, why not appoint the new head of department asap? The new head will most probably want to adjust the magagement anyhow. I suggest a deputy head is appointed so that there will be clear from the co-workers who will be in charge. The situation with "unclear magagement" would be very bad.» (I advocate an extension)
- I think that, given the reorganization of Chalmers (decrease in number of departments), it is good to extend the mandate until the situation has stabilized» (I advocate an extension)
- Detta är ett mycket bra förslag i rådande läge.» (I advocate an extension)
- We are facing a large re-organissation within a year or so, and it is wise to let Per Lövsund continue his mission for another extra year.» (I advocate an extension)
- Provided that recruitment of a new head of department is initiated. Delay because of possible organisation changes is not acceptable.» (I advocate an extension)
- I fully support!» (I advocate an extension)
- Probably better if a new Head is recruited, and can be involved in the reorganization.» ( I do not want an extension)
- Med omorganisation av institutionerna och ev. flytt av vissa delar från Johanneberg till Lindholmen är det nu läge för någon nya att ta vid som kan driva dessa frågor för institutionen och sedan och själv påverkas av de beslut som tas.» ( I do not want an extension)
- det är dags för en ny, när viktiga framtidsfrågor som institutionsindelning och ev flytt till Lindholmen är på tapeten känns det bättre med någon som kommer att få leva med resultatet.» ( I do not want an extension)
- Jag har haft stort förtroende för Per som prefekt för institutionen och tycker att det fungerat bra och att han har gjort mycket gott för TM och vår avdelning Dock är det enligt min mening lång ifrån självklart att han är den som bör leda tillämpad mekanik genom omorganisationen. Att som sista uppgift som prefekt leda denna organisationsförändring som han sedan inte alls behöver ta ansvar för känns inte logiskt. Mer logiskt är då att involvera den nya prefekten i denna förändring. Dessutom ser jag det som ett oroväckande tecken att ingen kommunikation nedåt i leden har bedrivits hittills, trots att förändringarna ligger relativt nära i tiden. Det är fortfarande är väldigt oklart hur den inre ledningsgruppen på institutionen resonerar. Det tycker jag är ett tydligt svaghetstecken i denna fråga. Dock kanske man skall tolka dessa omständigheter som ett tecken på att det inte kommer någon ny prefekt utan att planen istället är att stycka upp TM i delar. Detta är i sig kanske inte helt ologiskt då det i många fall är så att våra samarbeten sträcker utanför institutionen snarare än inom densamma. Men då bör detta också kommuniceras. Jag valde att kryssa i att jag inte föreslår en fortsättning. Men gränsen är hårfin. Kanske borde jag valt ingen åsikt men är då rädd att ovanstående kommentarer inte skulle kommit fram. Om ändamålet är att ha en prefekt som sitter tiden fram till TM fördelats på nya organisationer är ändå Per de logiska valet. » ( I do not want an extension)
- I don"t know what the alternative is. However, he does seem to be doing a good job. I am not against.» (No opinion)
- I think it"s a good idea as I think Per is doing a good job. The only thing that bugs me is that these perpetual extensions provides for uncertainty and hesitation in the organization. Should I do this now or wait for the new Head.» (No opinion)Kursutvärderingssystem från