ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M2 2016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2016-04-11 - 2016-04-24
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Är du kvinna eller man?

41 svarande

Kvinna»16 39%
Man»25 60%

Genomsnitt: 1.6

2. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

41 svarande

Mycket bra»31 75%
Bra»8 19%
Så där»1 2%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.31

- Roligare än jag trodde. När jag sökte var jag väldigt osäker då programmet har ett så tråkigt namn.» (Mycket bra)
- Har aldrig trivts på maskinsektionen till skillnad från mitt första år på basåret. Många som börjar här är unga och har inte så mycket livserfarenheter. De är därför lockande att gå med i en förening. Tyvärr blir man väldigt utesluten då man väljer att inte göra det. Det är väldigt mycket fokus på alkohol. Dessutom så får de som går med i föreningar får akademiskt stöd från äldre föreningsmänniskor. Både i form av motivation, uppmuntran men även gamla rapporter ibland till och med hjälp att fuska. Jag saknar en relation till äldre studenter, inte för gamla rapporter utan för att prata om kommande kurser och bli motiverad. Jag har funderat på att hoppa av i två år men försöker se fram emot mastern. » (Dåligt)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

41 svarande

Ja mycket»14 34%
Ja»25 60%
Någorlunda»2 4%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Vissa enstaka kurser känns som att de innehåller mycket onödigt, ungefär som saker man måste lära sig inför tentan, men som man aldrig kommer använda sig av senare i utbildningen eller arbetslivet » (Ja)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

41 svarande

Fantastiskt bra»16 39%
Bra»22 53%
Ganska bra»2 4%
Dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- I grupparbeten osv är alla ofta väldigt stressade över inlämningarna och då blir det lätt att man blir irriterade på varandra.» (Ganska bra)
- Se ovan. Föreningslivet går först i grupparbeten. » (Dåligt)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övningsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

41 svarande

Mycket bra»16 39%
Ganska bra»24 58%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 1.68

- Många som är väldigt tillgängliga och de flesta svarar väldigt snabbt på mejl, även fast de ibland är utomlands » (Mycket bra)
- Man märker att vissa handledare, speciellt i IKOT, inte är där för att de själva vill » (Ganska bra)
- Väldigt varierande kvallite från kurs till kurs. Kan vara extremt oengagerat i vissa kurses (t.ex. IKOT) och väldigt bra i andra (t.ex. Termodynamik). Önskade kvalliten kunde vara mer konstant genom hela studietiden.» (Ganska bra)
- De flesta svarar aldrig på mail om man skickar en fråga. Exempelvis har vi Ali Davoodi i IKOT och jag har skickat ungefär 10 mail med frågor om inlämningarna och han har inte svarat på ett enda.» (Ganska bra)
- skulle önska ngt forum(typ som MSG) där man skulle kunna få hjälp med "vad som". » (Ganska bra)
- Ibland lång väntetid på övningstillfällerna.» (Ganska bra)

6. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

41 svarande

Ja, alltid»7 17%
Ja, oftast»23 56%
Tveksamt»8 19%
Nej, inte alls»3 7%

Genomsnitt: 2.17

- Har personligen aldrig haft problem med det» (Ja, alltid)
- Dock inte på termodynamiken. » (Ja, oftast)
- Brukar inte ställa frågor på föreläsning men mycket på övningar och räknestugor.» (Ja, oftast)
- Känns som att man stör undervisningen » (Tveksamt)
- Ställer helst inte frågor men det beror mest på att det är en så stor grupp som lyssnar.» (Tveksamt)

7. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

41 svarande

Mycket nöjd»17 41%
Nöjd»23 56%
Inte så nöjd»1 2%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Ovan nämnda lägger ner helhjärtat arbete i min studietid och det uppskattas enormt mycket!» (Mycket nöjd)
- studievägledaren är kanon» (Mycket nöjd)
- Nöjd med samtliga förutom utbildningssekreterare som hanterar kursutvärderingarna på mycket konfliktundvikande sätt. » (Nöjd)
- Man har ingen vidare uppfattning av detta då man inte märker av insatserna eller blir informerad om när programledningen tar beslut.» (Nöjd)
- Programansvarig är grym :)» (Nöjd)

8. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

41 svarande

Nej»1 2%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 2%
Ja, fast det kunde varit bättre»14 34%
Ja»25 60%

Genomsnitt: 3.53

- Kommentarer cencureras» (Nej)

9. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

39 svarande

Nej inte alls»2 5%
Någorlunda»8 20%
Ja men kan bli bättre»9 23%
Ja»20 51%

Genomsnitt: 3.2

- Ingen uppfattning» (?)
- I slutändan så går det inte att göra något åt tex, orimligt dåliga handlening i termon då det inte finns några andra handledare tillgängliga. » (Nej inte alls)
- När vi hade åsikter i Termodynamiken om att han gick igenom samma uppgifter på tavlan som det fanns lösning till och vi önskade då att han skulle gå igenom ett annat som det inte finns lösning till. Men han ville inte ändra sig och gå igenom någon annan uppgift istället.» (Nej inte alls)
- Jag upplever att de tas på ett seriöst sätt men jag tror att de ibland hamnar om saker som föreläsarna/övningsledarna etc. är medvetna om (och arbetar på att förbättra?). Det upplevde jag i alla fall när jag satt på utvärderingsmötet!» (Ja men kan bli bättre)
- Tyckte elevernas åsikter ibland skämtades bort under kursutvärderingen och togs inte alltid riktigt på allvar.» (Ja men kan bli bättre)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»13 31%
Hög»23 56%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.73

- Naturligtvis är arbetsbelastningen hög men det är absolut inget man inte klarar av med avsatt tid per kurs. Jag har än så länge upplevt att det är ett jämnt antal timmar per termin som jag har pluggat. Visserligen har jag "bara" genomfört 3 stycken.» (Lagom)
- Väldigt varierande från vecka till vecka tyvärr. En jämn arbetsbelastning hade varit att föredra. Alltså gärna mer sammarbete mellan kurserna så att planeringen sker tillsammans och då kanske sätta stora deadlines på olka veckor.» (Lagom)
- Min dröm hade varit att kunna läsa på 75%. Men det går ju mer eller mindre bara att läsa 100% eller 50%» (Hög)
- Tar mycket tid utöver lektioner.» (Hög)
- Jag studerar mycket mer än 40 h/vecka (100%) vilket jag anser är en hög arbetsbelastning. Framför allt vid de kurser som har många eller svåra inlämningar så finns det inte tillräckligt med tid för dem. » (Hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

40 svarande

Högst 30 timmar»4 10%
30-40 timmar»11 27%
40-50 timmar»13 32%
50-60 timmar»11 27%
Mer än 60 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.85

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

41 svarande

Ja»12 29%
Nej»29 70%

Genomsnitt: 1.7

- Lilian Sandström » (Ja)
- Lilian Sandström skulle jag vänt mig till (och som jag redan har pratat med!). Borde få en eloge för hennes lugnande och strategiska sätt att lägga upp studierna :)» (Ja)
- Liljan» (Ja)
- Studievägledare, ev. utbildningssekreterare.» (Ja)
- Liljan» (Ja)
- Kursansvarig och programansvarig» (Ja)
- Studievägledare, Lillian» (Ja)
- vänder mig till vänner, men oftast får man luddiga svar eller ej 100% rätt. » (Nej)

13. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

41 svarande

Aldrig»32 78%
Någon enstaka gång»8 19%
Några gånger»1 2%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.24

- Inte illa behandlad men det har hänt att handledare inte är villig att hjälpa.» (Aldrig)
- Mycket i ingenjörsmetodiken, både av handledare och examinator.» (Någon enstaka gång)
- Fredrik i termon beter sig märkligt, framförallt på tenta. När man ställer en fråga så svarar han med långa tystnader, skeptiska ansiktsuttryck och frågor som "Men, ska man inte kunna det?" Så här håller han på tills man själv tar tillbaka sin fråga. Jag tycker det här är en form av härskarteknik och får många av oss att känna oss obekväma. » (Några gånger)

14. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

41 svarande

Nej»40 97%
Ja, diskriminering»0 0%
Ja, kränkning»0 0%
Ja, både och»1 2%

Genomsnitt: 1.07

15. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

41 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»15 36%
Studeivägledare»10 24%
Utbildningssekretare»0 0%
Lärare»10 24%
Studerandeombudsman»5 12%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»14 34%
Chalmers jämställdhetssamordnare»4 9%
Chalmers kurator»8 19%
Annan»5 12%

- Han som presenteras på sektionsmötet som har hand om konflikter. » (Annan)

16. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

41 svarande

Ja, absolut»27 65%
Ja, kanske»9 21%
Tveksamt»3 7%
Nej»2 4%

Genomsnitt: 1.51

- Har inga som helst negativa synpunkter i angående programmet. Jag tycker det är ovärderligt hur eleverna kan hjälpa till att påverka kursernas upplägg genom kursutvärderingar samt att kommunikationen mellan examinator/elev är suverän.» (Ja, absolut)
- Tycker att kvalitet på föreläsarna varierat mycket (!)spec nu andra året har övervägande, tyävrr, inte hållit måttet. Kommer oförberedda, oengagerade, "ordbajsar" osv. » (Ja, kanske)
- En kortläsare till dörren till skåpen skulle göra att jag kände mig tryggare med att lämna böcker i mitt skåp. Då hade jag sluppit bära runt på böckerna vilket har lett till att jag har fått en del problem med ryggen. Mitt skåp har blivit uppbrutet en gång på det år jag haft skåpet och efter det litar jag ej på att ha några böcker där. » (Ja, kanske)Kursutvärderingssystem från