ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2015 Mentorprogram MEDIT, adepter

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-11-05 - 2015-12-01
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 87%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp

1. Vilket är ditt helhetsintryck av mentorprogrammet?


1 = inte alls nöjd
5 = mycket nöjd

14 svarande

0 0%
0 0%
3 21%
4 28%
7 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.28

- Jag tyckte det var bra, dock hade jag väldigt svårt att klicka med min mentor och vad för frågor jag skulle bolla med honom. Vi försökte komma fram till mål för mig, men lyckades inte komma fram till några mer långsiktiga mål.» (3)
- Min mentor har varit fantastisk men det sänker betyget något att vi haft för få träffar med alla tycker jag. Hade varit kul och givande att höra mer om andras process.» (4)
- Bra matchning med min mentor, vi har mycket gemensamt.» (5)
- Jag och min mentor kom överens väldigt bra! Mycket erfaren mentor!» (5)
- Mentorskapsprogrammet har varit väldigt bra. Jag har haft en engagerad mentor och är helnöjd. » (5)
- Den mentor jag fick passade mig väldigt bra och har hjälpt mig att utveckla som person. » (5)
- Jättebra initiativ, väldigt nöjd!» (5)

2. Detta var mindre bra / bör förändras till nästa år:

- Synd att återträffen ställdes in. Som student är det också svårt att känna till programmet om man inte känner någon som varit delaktig, så satsa gärna på lite PR till sektionerna så fler får upp ögonen för detta.»
- Snacka mer om vad man kan prata om och komma med förslag. Även ifall det är väldigt individuella grejer så vore det gött att få igång tankarna kring det»
- Ha lite fler events tillsammans med de andra adepter och mentorer. Försöka föreslå förslag på ämnen som man kan diskutera med sin mentor.»
- Att det inte blev något uppstartmöte efter sommaruppehållet.»
- Hela upplägget har varit lite flummigt och info har kommit ut i alldeles för dålig tid.»
- Fler allmänna träffar»
- Jag tyckte att det var synd att mötet efter sommaren ställdes in. Tyckte att man skulle vara ute tidigare så att alla kunde planera efter det. Man meddelades även sent om man var inkluderad i mentorskapet så till nästa år både planeringen av mejl utskick vara i god tid. »
- Hade varit grymt att ha lite fler träffar och kanske någon mer gemensam aktivitet under året, så man kan få lite idéer från andra deltagare. Kanske lite mer förslag på hur man kan lägga upp mentorskapsåret för att få ut så mycket som möjligt av det.»

3. Detta var bra / bör bevaras till nästa år:

- Programmet i sin helhet.»
- Jag är nöjd med både min mentor och träffarna. Det var lagom mycket styrning från medit.»
- Att man får en mentor inom sitt område.»
- Uppmaningarna till regelbundna möten med sin mentor. »
- Första träffen va väldigt bra, gjorde att man fick en tydlig uppstart. Det som gjorde upplevelsen bra för min del i övrigt va den mentorn jag fick, vi funkar väldigt bra ihop. Svårt att säga hur man lyckas med det nästa år dock.»
- Enkäten inför matchningen var bra enligt mig eftersom jag blev matchad med en väldigt bra mentor. Det var trevligt att vi fick se alla som var inblandade i mentorskapet och även mötena med bara adepter var väldigt givande eftersom då fick man se hur man låg till i jämförelse med andra och vilka råd eller metoder man tyckte lära sig från deras mentorskap. Väldigt bra att det mötet inte låg för långt in i mentorskapet utan väldigt tidigt. »
- Anette och upplägget! :)»
- Tyckte det var väldigt bra med adeptträffen som var i början, där man fick diskutera med de andra adepterna och byta lite idéer och få lite olika perspektiv.»


Kursutvärderingssystem från