ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2015 Mentorprogram MEDIT, mentorer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-11-05 - 2015-12-01
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 81%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp

1. Vilket är ditt helhetsintryck av mentorprogrammet?


1 = inte alls nöjd
5 = mycket nöjd

13 svarande

0 0%
0 0%
3 23%
5 38%
5 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.15

- Då jag hade en äldra adept så behövdes enväldigt liten insats från min sida. Vi har har endast haft en handfull kontakter sen var vi klara.» (3)
- Hade tyvärr inte tid att vara med på några träffar. Träffade endast min adept en gång.» (3)
- Känner att jag som mentor har stort utbyte av programmet genom den insikt jag får om dagens utmaningar för teknologerna som studerar på Chalmers» (4)
- Synd att det inte är fler studenter som är med i detta. Det är en bra möjlighet för både studenter och mentorer.» (4)
- Det känns som om jag gjorde mera "nytta" som mentor förra året!» (4)
- Jag ser mycket positivt i detta programmet för båda parter saknade något motsvarande när jag var student. » (4)
- Jag tycker att det har vart hur bra som helst mötena med min adept, känns som jag har kunnat bidra till hennes utveckling samt lärt mig mycket själv.» (5)
- Mitt 3:e år och jag har haft tur med matchningen, då mina adepter har passat väldigt bra (tror det känns så för adepten också)» (5)
- Mycket stimulerande att få ha denna löpande kontakt med en teknolog och bli delaktig i hans utveckling och vardag» (5)
- Väldigt kul att träffa studenter som är på väg ut i arbetslivet och se vilka problem och möjligheter dom står inför idag. Har ju hänt en del sen man själv var där. » (5)

2. Detta var mindre bra / bör förändras till nästa år:

- Tycker att det är synd att ett av mentorsmöterna i linsen blev inställd med väldigt kort framförhållning, där kan ni göra informationen bättre. Generellt tycker jag att informationen har kommit försent och i för liten omfattning. »
- Skippa ej första höstträffen, även vid litet deltagande.»
- Mer kontakt och möten med de andra mentorerna - intressant få bygga nätverk och utbyta erfa. Träffen i april blev lite ytlig. Hade sett fram mot det gemensamma mötet efter sommaren som frös inne pga låg förväntad närvaro. »
- Tänker att studenterna bör ha en tagit fram en skriflig tanke med sitt mentorskap och vad dom förväntar sig. Tycker det varit lite luddigt och svårt för min adept att konkretisera vad han vill få ut av mentorskapet. Det är ok, men om studenterna "tvingas" tänka till och formulera sig så kommer mentorbiten att bli lite mer målstyrd.»
- Kort framföhållning till träffarna, och två intällda träffar för mentorerna. Vore bra att veta långt i förväg så man har en chans att planera in. »
- Generellt tycker jag att programmet skall utökas så att fler teknologer använder Mentorprogrammet. Skapa uppfattningen hos teknologerna att alla skall delta i programmet och att inte delta innebär en missad möjlighet som man kommer att ångra. Mentorer kommer vi alltid att kunna ordna genom rätt marknadsföring via Cing eller andra intressegrupper. »
- Matchningen mellan mig och Saudin var inte lika bra som mellan mig och John förra året, inte dålig, bara inte lika bra!»
- Jag kunde tyvärr aldrig delta i de gemensamma träffar som ordnades. Det var inte direkt kort varsel på dessa inbjudningar men kanske kan dessa datum spikas redan när programmet startar så finns det bättre chans att planera.»

3. Detta var bra / bör bevaras till nästa år:

- Första mötet tycker jag var bra samt matchningen mentor/adept. Sedan är hela idé det bästa med programmet.»
- Er matchning av mentor och adept verkar funka utmärkt så kör på med samma metod.»
- Den gemensamma starten och programmets grundstruktur. Träffen mellan mentorerna när några månader gått - tillfället att utbyta erfa och ge varandra ideer på arbetssätt och fokus. Den regelbundna (ca månadsvis) kontakt vi haft med våra möten och att vi skapade en fast mötesordning hjälpte oss att både hålla fokus och att anpassa oss efter både det som hände och det lärande vi fick i våra egna utvärderingar. Det passade oss men inte säkert det passat andra.»
- Matchningen är kanon.»
- Matchningen med min adept var kanon - helt rätt! Roligt projekt att vara med i.»
- Upplägget i sig med matchning och introduktion till mentorrollen.»
- Jag tycket MEDIT är ett bra program som absolut bör vidareföras!»
- Möjligheten att individuellt bestämma vilken typ av stöd man vill få av sin mentor utan allt för många förutbestämda uppgifter. Jag deltar gärna i programmet fler gånger.»


Kursutvärderingssystem från