ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjär Algebra M1-08, TMV165

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-16 - 2008-04-29
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»8 17%
Cirka 20 timmar»14 30%
Cirka 25 timmar»19 41%
Cirka 30 timmar»4 8%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.47

- Mycket att läsa och för många teoriuppgifter att göra. Det var inte lätt hinna med allt vi läser ju även Mek. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»1 2%
75%»9 19%
100%»34 73%

Genomsnitt: 4.63

- Mycket givande föreläsningar.» (100%)
- missat någon enstaka övning» (100%)
- Föreläsningarna var nyttiga! » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 36%

Genomsnitt: 2.63

- Vi fick vecko-PM med mål m.m. vilket var mycket bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»9 23%
Ja, i hög grad»22 57%
Vet ej/har inte examinerats än»5 13%

Genomsnitt: 2.78

- Det var väldigt inriktat på baser och underrum.» (I viss utsträckning)
- tycker att tentan var dåligt rättad. Du kunde ha förstått en uppgift men gjort nått litet slarvfel och då fått stort poängavdrag! » (I viss utsträckning)
- JA! Utan tvekan. Carl Henriks tenta var den bästa hittils för min del. Att inleda med en relativt stor del för att visa prov på baskunskaperna på ett kortfattat med väldigt övergripande sätt tyckte jag var bra. Detta borde andra examinatorer ta efter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»21 45%
Mycket stor»21 45%

Genomsnitt: 3.3

- Både föreläsningarna och räkneövningarna.» (Mycket stor)
- Hossein Raufi är en mycket bra övningsledare! han lär ut på ett bra sätt, är mån om att man förstår och är väldigt trevlig i övrigt. Behåll honom så länge ni kan!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»23 50%
Mycket stor»20 43%

Genomsnitt: 3.34

- Gillar inte Lays bok.» (Ganska liten)
- Problemlösningen har varit till hjälp, men bokens text tycker jag var svår att ta till sig» (Ganska stor)
- Bra bok» (Ganska stor)
- Boken var otroligt bra. Förklarar väldigt tydligt och bra. » (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur.» (Mycket stor)
- Stor användning av boken!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 26%
Mycket bra»32 69%

Genomsnitt: 3.63

- bra med utdelade föreläsningsanteckningar» (Mycket bra)
- Som vanligt fungerar Matematiska Vetenskapens hemsida mycket bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»9 19%
Mycket bra»30 65%
Har ej sökt hjälp»6 13%

Genomsnitt: 3.89

- Martin Berglund är en bra övningsledare där vi fick jobba själva och ställa frågor vid behov. Ofta kunde man fråga flera gånger under SAMMA LEKTION. Det ni, det händer inte ofta på den här skolan.» (Mycket bra)
- Gick bra att få tag på övningsledare om man behövde hjälp.» (Mycket bra)
- hade en mycket bra övingsledare peter helgesson, rekommenderas även i framtiden» (Mycket bra)
- Många tycktes välja att studera hemma till denna kurs och deltagarantalet på demoövningar var ofta väldigt lågt. Det gav oss som annars har det lite svårt för ämnet en chans att fråga lite extra.» (Mycket bra)
- Övningsledaren Peter som jag gick till var mycket bra, och man kunde även maila honom om man hade frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»12 26%
Mycket bra»31 67%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.67

- Bra att diskutera saker och göra svårare uppgifter tillsammans» (Mycket bra)
- Majoriteten av studierna har skett i grupp.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»33 71%
Hög»9 19%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.17

- Kunde varit högre.» (Låg)
- Jag upplever inte kursen som särskillt svår men det är mycket teori att lära och ibland kunde det bli lite väl mycket att göra. Om man även väger in att vi läser Mekanik samtidigt, då var det verkligen mycket att göra stundtals.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»18 40%
Hög»22 48%
För hög»4 8%

Genomsnitt: 3.64

- Mekanik 1 tog mycket tid.» (Lagom)
- mycket nytt, men jämfört med föregående lp var det okej. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 13%
Gott»25 55%
Mycket gott»13 28%

Genomsnitt: 4.08

- Väldigt rolig kurs med inte allt för tung fokus på matlab vilket kändes skönt för omväxlingens skull.» (?)
- Hade velat få ut mer utav föreläsningarna» (Godkänt)
- Tentan kändes mycket svårare än de gamla tentorna som getts, det var mycket skilda frågor kändes det som.» (Gott)
- väldigt rolig kurs. ej för svårt» (Gott)
- Rolig kurs, möjligen lite väl teoretisk tenta» (Mycket gott)
- mycket bra föreläsare» (Mycket gott)
- Finns egentligen inget att klaga på. Bra föreläsare, övningsledare, bok, organisation. Om detta är uppfyllt gör det nästan inget om det är mycket att göra ibland.» (Mycket gott)
- Intressant kurs som det känns att man har mycket nytta av.» (Mycket gott)
- Rolig kurs» (Mycket gott)
- Mycket bra examinator!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datorövningarna»
- föreläsaren»
- Om inte allt: Föreläsaren och litteraturen.»
- Fant och Lay.»
- Fant & Lay»
- Jättebra med att få utdelat föreläsningsmaterial. Lätt att hinna hänga med på föreläsningen då! »
- Föreläsare+Övn.ledare»
- Hossein, Fant»
- Carl-Henrik Fant, boken»
- Den eminenta föreläsaren»
- Övningslektionerna var bra då man fick chans att räkna själv med lärare att fråga, men det kunde gärna varit några demotal också.»
- Övningsledarna, mycket bra... »
- utdelning av material, kurspm som förklarar tydligt vad som skall kunnas»
- räkneövningar och duggorna»
- Laborationerna i matlab höll en bra nivå! (för en gångs skull).»
- Att Carl-Henrik är examinator. jag vill även lyfta fram alla övningsledare vilket varit mycket duktiga. Väldigt pedagogiska och lugna i sitt sätt att undervisa och hjälpa oss. Jag vill gärna ta tillfället i akt och säga att övningsledaren Jonathan Wasils är en person som Chalmers bör hålla hårt om. Jonathan är en mycket trevlig kille som är extremt pedagogisk och kamratlig i rollen som övningsledare. Han bidrog mycket till att kursen var rolig och att det var roligt att gå på räkneövningarna. »
- Fant, han är riktigt bra på att föreläsa. Han tar ordentliga pauser, stannar upp och reflekterar och tänker högt kring det han skrivit. Till skillnad från många andra föreläsare som har en mer malande metod.»
- vår underbara övningsledare Peter. kommer inte ihåg hans efternamn men han läste fysik och var jätte bra. »
- Kursens upplägg»
- bra upplägg»
- Jag tycker allt varit bra. Så fortsätt på samma sätt.»
- Fant som föreläsar, han är mycket kunnig, lugn och tydlig.»
- Utdelat material på alla föreläsningar, Fant mm. »
- Föreläsaren var mkt bra och inspererande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hossein, övningsledaren! Grymt bra!»
- Ja och nej frågor är tveksamt om det är bra, man förutsätter ju att det som står i boken är korrekt och det skulle vara illa om man minns de felaktiga påståendena.»
- Inget»
- Bättre övningsledare»
- Samma sak, några demotal på övningslektionerna men en del tid att räkna själv på också.»
- Tentan bör inte läggas samtidigt som SM-finalen i bandy.»
- Trivdes inte med alla OH-bilder. Behöver aktiveras mer genom att själv annteckna vilket inte gick pga tempot med OH-bilderna.»
- Varför finns tentamensfrågor där ingen hänsyn tas till lösningsgången?»
- Duggorna bör vara på samma nivå som tentan.»
- Koncentrera undervisning mer till kursens vitala delar»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Mycket ord, skulle vara bra med en "ordgenomgång" så att det inte finns några tvivel om ordens innebörd.»
- Hossein Raufi är en jättebra övningsledare. Bra på förklara så man förstår! Stort tack till honom!»
- Tentan var svår i förhållande till föreläsningarna. Kändes som det kom upp mycket nytt när man började göra gamla tentor. Mer om avbildningar och annat abstrakt hade varit bättre på föreläsningarna. Annars mycket nöjd med C-Hf och hans pedagogik!»
- tycker kursen hade ett bra upplägg, kommer inte direkt på något som borde slopas eller läggas till»
- Bra övningsledare både på räkneövningar och datorövningar! »
- Övningsledaren Martin Eriksson(?) var mycket bra!»


Kursutvärderingssystem från