ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Diskret matematik för datavetare, Lp1, Ht15, DIT980

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-10-26 - 2015-11-08
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Monica Månhammar»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»12 41%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.13

- Jag hade inte tid att tänka hur många timmar jag spenderar på matten..» (?) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- All undervising och sedan max 5 timmar utanför det» (Högst 15 timmar)
- Kunde en del av materialet sen tidigare.» (Högst 15 timmar)
- Kände inget behov då jag läst matematik i tre år på GU.» (Högst 15 timmar)
- På grund av att jag har redan läst Matematik 5 som har hjälpt mig ganska mycket så har jag inte behövt spendera så mycket tid som jag trodde att jag behövde på kursen.» (Cirka 25 timmar)
- Det skulle gå lite smidigare med självstudierna om inlämningsuppgifterna var lite mindre omfattande och las ut minst en vecka före inlämning. Det är viktigt att få diskutera matematik med andra studenter så hota inte med att vi riskerar att anklagas för fusk. Kopiera en uppgift och på provdagen det är fusk. Allt annat samarbete och diskussion bidrar till att täcka in luckor i kunskapen. När diskuterade inte forskare? Mattehjälpen behövs utökas och spridas ut så det finns hjälp på eftermiddagen: tisdag, onsdag torsdag och fredag. Det är då viktigt att inlämnigsuppgifterna ligger ute före torsdag. Det är åter igen viktigt att vi sitter själva med vår uppgift och då vi har en fundering kan diskutera detta med andra studenter. Det kan vara allt från: vart finns det att läsa om detta, förstod du uppgiften, jag tänkte si och så om uppgiften och tror det är så här jag skall lösa den vad tänkte du, jag känner mig osäker på om jag kom fram till rätt resultat ser du något fel? Det är ett sökande efter information. Ofta är det något man har missförstått i undervisningen och antecknat ned fel som behövs rättas till. Ibland är det information i matteboken som har missförståtts.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»2 6%
25%»0 0%
50%»3 10%
75%»7 23%
100%»18 60%

Genomsnitt: 4.3

- Gick bara på föreläsningar » (50%)
- pga. lektionen går för fort, man hänger inte med. Det blir för svårt och tråkigt.» (50%)
- Sjuk en vecka» (75%)
- Men bara en av tre frågestunder» (100%)
- Undervisningen var rolig att gå på. Jag skulle dock uppskatta om det som var viktigt för inlämningsuppgifter och prov inte hastades igenom. Jag tenderar att ha svårt att följa med i det som sägs fort och lite slarvigt.Jag frågar inte varje gång detta sker. Jag blir uppgiven och känner mig dum. Jag brukar ha en känsla av att det är viktigt och försöker fråga mina kurskamrater, det är synd då det är en inlämningsuppgift för då vågar vi inte hjälpa varandra.» (100%)
- Tycker att föreläsningarna har vart jätte bra! Väldigt lärorikt och man förstår mer när man går på föreläsningarna än att läsa ur boken.» (100%)
- Missade två lektioner, men var inte med mening.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 46%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 26%

Genomsnitt: 2.33

- Osäker om jag ens sett/minns dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tror jag läste detta men jag minns inget av det.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Pga. Webbsidan GUL och Göteborgs universitet är vilseledande. Detta behövs göra om TYDLIGT. Ni får ta ett snack med Webb-personalen. Man blir tokig och trött att leta efter pdf.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- Inte sett målen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldigt mycket att ta in på så kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»11 47%
Ja, i hög grad»9 39%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.52

- Det fanns inga gamla tentan som man kan se hur helheten ser ut. Han gav oss en länk där det stod mer än 10 frågor. Sedan sa han att tentan kommer att vara 7 frågor. Man kände att kursen är inte alls seriöst utan står på ett spel. Random tenta kallar jag. Man önskar att det finns flera frågor för G nivå, VG nivå och MVG för att se hur långt man har förstått kursens. Eller om man har gjort Assignmen borde man få BONUS poäng för att klara inför tentan.» (Nej, inte alls)
- Lite få uppgifter för att testa alla moment i kursen på tentan. Annars var inlämningsuppgifterna bra.» (I viss utsträckning)
- Vet ej.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»4 13%
Mycket stor»22 73%

Genomsnitt: 3.53

- Gick på två föreläsningar, både gjorde ett mycket gott intryck.» (Mycket liten)
- Pga ej närvarande på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Gå inte för fort fram bara. Försök att göra fler pauser och fråga mer så att det hinns med att reflektera.» (Ganska stor)
- Koen <3» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar, roliga, informativa. Engagerad och passionerad lärare.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar! Skulle dock vilja att det togs upp hur <= ställer sig gentemot bara <. Exempelvis om man ska bevisa ett uttryck, x < y, med hjälp av induktion. Var en inlämningsuppgift som jag spenderade otroligt mycket tid på för att jag inte kunde hitta någon information på det. Känns som något som kunde tagits upp snabbt på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har övningstillfällena varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»10 34%
Ganska stor»7 24%
Mycket stor»7 24%

Genomsnitt: 2.55

- Gick aldrig » (Mycket liten)
- har inte gått på övningstillfällen för att jag märkte att dom ställer för avancerade frågor. Man vågar inte ens vara med på övning. » (Mycket liten)
- Deltog ej.» (Mycket liten)
- Pga ej närvarande på övningstillfällena.» (Mycket liten)
- Ganska lite tid på tillfällena. Men jag är väl medveten om att matematik inte är en åskådarsport. De är bra att ha.» (Ganska liten)
- Har svårt att lära mig när jag inte får sitta i egen takt och lära mig. Blir lätt att andra drar ifrån och gör klart och går vidare. Är svårt när alla är på olika nivåer och att man inte känner varandra i början. Obekvämt att sitta i grupper på det sättet.» (Ganska liten)
- Övningstillfällerna bör ligga efter inlämning. Om inlämning är på onsdag så bör övningstillfällerna ligga på torsdag eller fredag.» (Ganska stor)
- Jag tycker att nästa gång när ni gör grupperna så ska alla i gruppen vara ungefär på samma nivå. För det var lätt hänt att man inte hängde med när alla andra gjorde det som redan var rätt duktiga inom det området.» (Ganska stor)
- Jättebra! Fick stor förståelse för uppgifterna genom dem.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har frågestunderna varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»10 34%

Genomsnitt: 2.82

- Var ej på frågestunderna. » (?)
- Gick aldrig » (Mycket liten)
- Deltog ej.» (Mycket liten)
- Har inte direkt behöver frågestunderna då jag tycker att de andra momenten var såpass bra.» (Ganska liten)
- Då vi har upplevt ett ohjälpsam stämning av att hela tiden anklagas för fusk då vi behöver fråga och diskutera uppgifter så har det varit mycket viktigt att få hjälp av den person som skall rätta uppgiften.» (Ganska stor)
- Det var bra att det finns frågestuderna. Men det var jobbigt att det fann en tid kl 08.» (Ganska stor)
- Har behövts en frågestund nästan varje inlämning. Och har inte alltid kunnat gå på den första, så väldigt bra upplägg» (Mycket stor)
- Väldigt bra med övningstillfällena! Kan sitta och arbeta sedan komma till övningstillfällena när man behöver hjälp! Mycket bra, bra hjälplärare. Dock för lite tid ibland då vi är många på samma tillfälle. Ibland hinner man inte få den hjälp man behöver.» (Mycket stor)
- Var bara där en gång, men den gången jag var där var det jättebra. Och det var tur att det fanns ett sådant tillfälle.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»10 33%
Ganska liten»16 53%
Ganska stor»3 10%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.83

- Deltog ej.» (Mycket liten)
- Hade ingen möjlighet att närvara.» (Mycket liten)
- Har varit lite intressanta. Inte hjälpt men inlärningen speciellt, dock. » (Mycket liten)
- Ej närvarande.» (Mycket liten)
- Det var intressanta men inte särskilt lärorika» (Ganska liten)
- Den ena var lite lärorik, men från kursen sett minns jag bara att jag lärt mig om topologiska ordningar. Den andra lärde jag mig inget av.» (Ganska liten)
- Jag gick på alla förutom vid veckan före tentamensveckan. Jag tyckte om de som bjöds in utanför skolan som kunde berätta lite mer om arbetslivet och deras uppgifter. Haskell var också relevant. Jag gick tyvärr inte på våra egna föreläsare/kursansvarigas för det krockade med tentaläsningen.» (Ganska liten)
- ...men mycket intressant. :)» (Ganska liten)
- Ganska liten hjälp till kursen -MEN mycket skoj att lyssna på. Intressant och ger en inblick i hur och vad man faktiskt kan använda matten till! Skoj!» (Ganska liten)
- Bra inspiration men tyvärr har dom utbildnings-backgrund som PhD. För mig kändes som inget Ohhh Wow Ahha. För mig så skulle jag vilja höra en person som har samma utbildningsbackgrund som oss men har också master som jobbar med Matematik. För när man lyssnar en person som har långt utbildning PhD man känner sig.. :/ :( intressant men.. vad blir det för oss? Jag vill också jobba på hans företag men jag har ingen PhD? Snälla bjud in "normala" människor.. som har Kandidat + master. Inte high exclusive VIP...» (Ganska stor)
- Påverkar motivationen att se vad man kan ha allt till! Mycket motiverande!» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»14 46%
Ganska liten»9 30%
Ganska stor»4 13%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 1.86

- uräkta mig men.. Du har sagt själv också att boken är inte ok, men varför tvingade du oss att köpa denna boken? Man blir riktig aggresiv. Dom flesta högskolor när elever säger att boken är inte bra så skapar läraren EGEN KOMPENDIUM. Ja, läraren får betalt om han gör egen matematik kompendium. Kontakta Högskolan Halmstad för att få tips. Ärlig talat den här boken är inte rekommenderad till DYLEXI + ADHD ect. Man var tvungen att gå till Youtube eller låna gamla böcker främst Matematik 5000 del 5. Matematik 5000 del 5 har hjälpt mig en del!» (Mycket liten)
- Har ej behövt använda.» (Mycket liten)
- Jag tycker att boken inte förklarar bra alls. Det var tack vare föreläsningarna och anteckningar som jag tror att jag klarade kursen. Jag tycker om det är möjligt så kan ni byta bok.» (Mycket liten)
- Fruktansvärt dålig kursbok. Omöjlig att förstå, gör enkla saker krångliga. Värdelös. Sista halvan av kursen brydde jag mig inte ens om att öppna den.» (Mycket liten)
- Konstig bok som förklarar väldigt flummigt, jag tyckte det var en dålig bok.» (Mycket liten)
- Kursboken har råddiga bevis, det är svår att se vilka steg som tas och vilka element som måste ingå. Jag fick till hög grad använda Wikipedia och Wolfram Mathworld till hjälp» (Mycket liten)
- Boken var väldigt svår att förstå. Krångliga förklaringar och hoppar över många steg och tar mycket för givet. Google,youtube,wikipedia och liknande har då istället varit svaret. Kändes onödigt att köpa boken då endast vissa sidor hade behövts / kunde förstås.» (Mycket liten)
- Blev bara förvirrad av att läsa i boken. Missade en lektion en gång och var tvungen att läsa i boken istället. Tog mycket mer tid än om jag varit på föreläsningen.» (Mycket liten)
- Onödigt köp för min del. Öppnade någon enstaka gång.» (Mycket liten)
- Läst några övningar och någon sats, inget mer.» (Ganska liten)
- Gillar inte riktigt hur boken var uppbyggd. Ofta hoppa den över steg i sina uträkningar och det logiska kapitlet kändes bortkopplat från resten av boken. Istället för att använda symbolerna vi hade där så att vi kunde lära oss dom bättre genom repetition genom hela boken så skrevs det i text istället» (Ganska liten)
- Förklaringarna i boken är för komplexa med för lite visuellt förklarande.» (Ganska liten)
- Helt ok bok, men lite långrandig. » (Ganska stor)
- Jag tycker att boken hoppade över steg och redovisade inte alla steg. Jag tycker också att boken saknade bilder och anknytning till programmering där andra böcker varit bättre. Jag rekommenderar minst en mattebok till samt youtube. Det borde finnas utrymme till att samla alla lästips och youtubeklipp på en portal. Studenterna borde kunna göra en tumme upp för de som varit användbara/rekommenderade för prov och inlämningsuppgifter och på så vis så ser vi vilka som är värda att titta på.» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»7 23%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.46

- Vadå kursmaterial????? Har jag missat?» (Mycket liten)
- Har ej behövt använda.» (Mycket liten)
- Lite osäker på vad annat kursmaterial innebär.» (Mycket liten)
- Bra pdf om t.ex kongruensräkning» (Ganska liten)
- YouTube och WWW fick ersätta kursboken. Hade varit betydligt bättre med en ordentlig kursbok.» (Ganska stor)
- Läraren/hjälplärarnas kursmaterial har varit mycket bättre och har hjälpt mycket mera! » (Ganska stor)
- Mycket bra pdf:er och tips om sidor som Khan Academy» (Ganska stor)
- Jag vill tacka för sammanfattningar vi fått: i predikat och strukturell induktion. Mycket bra! Jag tycker dock att sammanfattningen för divisionsalgoritm/Benouts identitet var oklar. Bilderna visade inte riktigt stegföljden samt riktningen för uträkningen. Det var ett bra försök men jag skulle gå igenom den igen och fixa till detta. Finns det en youtubefilm att lägga ut så vore det perfekt. Jag tycker det var tråkigt att det blev en provuppgift. Det vore mycket bättre att testa Monad. Den är vackrare.» (Mycket stor)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»19 63%
Har ej sökt hjälp»6 20%

Genomsnitt: 3.96

- Skulle dock vilja se fler mentorer på frågestuderna.» (Mycket bra)
- Det har varit mycket bra, med undan tag på vissa tillfällen då det är mycket folk i salen.» (Mycket bra)
- Väldigt interaktiva föreläsningar. A+» (Mycket bra)
- (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»11 36%
Har ej sökt samarbete»11 36%

Genomsnitt: 3.96

- samarbete är inte tillåtet? ... eller vad menar du samarbete? vi hade ingen sammarbete inom matematik.» (Har ej sökt samarbete)
- Har inte uppfattningen att vi kunde arbeta tillsammans då man inte får diskutera uppgifterna med någon annan.» (Har ej sökt samarbete)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 66%
Hög»8 26%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.4

- Svårt att bedöma givet förkunskaper.» (Lagom)
- Kursen har känts lite stressig, men att sänka belastningen vore en björntjänst. » (Lagom)
- FÖR HÖGT. Om vi har 1.5 matte lektion och läraren går för faaan fort.. Varför har man inte matte lektionen istället VARJE DAG så att vi går steg för steg, lugn lugn??? Ju mer det går fort desto stressigt blir man och man lär ingenting!! Jag vill ha KUNSKAP inte lära mig studieteknik! >:( Kallar jag universitet? Nej!? Pedagogisk? Nej???» (För hög)
- Väldigt mycket att läsa in och nytt att lära sig. Blev i princip endast fokus på labb och ingen tid till tentan.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»15 50%
Hög»11 36%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.33

- Förmodligen lagom för de som programmerar för första gången i Funktionell Programmering-kursen» (Låg)
- Svårt att bedöma givet förkunskaper.» (Lagom)
- Matte och Haskell är inte bra kombination. Antingen vissa inlämnings uppgift var för svåra så att det kostade tiden.. ooh jag orkar inte skriva hur jobbigt det var.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 10%
Gott»11 36%
Mycket gott»15 50%

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varför hade vi förläsning 3ggr per vecka och lektionen var max 2h. Du undervisar oss för fort. Kanske man borde separera kursen för långsamtakt eller snabb takt. Man hinner inte med och blir svårare och ledsamt.» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra kurs, framförallt bra med inriktning mot DV-programmet och samarbetet med kursen i programmering som gick samtidigt.» (Gott)
- Koen gjorde ett riktigt bra jobb. Fortsätt så!» (Gott)
- Verkar vara en god blandning av matematiskt innehåll! Mycket trevlig och bra lärare, från det lilla jag deltog.» (Mycket gott)
- Koen är en stjärna i att fånga intresse och diskussion.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Frågestunden»
- Föreläsaren som bidrog med engagemang och förbättringar under kursens gång.»
- Koens entusiasm. Gästföreläsningar är mycket bra för att känna att kunskapen är "applicerbar". »
- Övningstillfällena var bra!»
- Inlämningsuppgifter är i alla lägen bra!»
- Övningstillfällena och inlämningsuppgifterna»
- tekniken hur läraren föreläste, övningstillfällerna och frågestunden.»
- Koens humor och pedagogik och alla jättebra paralleller till datavetenskapen.»
- Frågestunderna»
- Koens sätt att lära ut var en liten omställning från tidigare kurs men efter ett tag insåg jag att det gav mig en djupare och mer intuitiv förståelse för materialet. Så Koen (eller hans pedagogik) borde vara kvar till nästa år i kursen! Jag tycker att formatet på provet, där det inte är uppdelat i G- och VG-frågor utan där man kan får fler poäng för mer djupgående svar, är bra och det borde finnas kvar. »
- Frågestunderna är ett bra verktyg för att förstå vad man håller med.»
- Allt.»
- Koen»
- Koens humor och engagemang, övningstillfällena, kurshemsidan och - magin.»
- Övningar, frågestunder och Koen!»
- Föreläsningsstilen.»
- Frågestunder»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gästföreläsningarna»
- Samarbete och inbjudan till att få diskutera matematik.»
- Rekommendera INTE BOKEN! SKAPA EGEN KOMPENDIUM men färger, roliga uppgifter som Matematik 5000. Sluta gnälla oss "Det här är universitet" Jag bryr mig inte om jag går universitet eller högskolan.. jag vill lära mig kunskap!»
- Ingen åsikt.»
- En annan bok, den vi hade var verkligen värdelös. Om man kanske hade 80% grepp om ett ämne efter en föreläsning och tänkte läsa boken för att cementera förståelsen lite, så fattade man mindre när man läst ett kapitel.»
- Byt bok!»
- Kan ej komma på något.»
- Bättre kurslitteratur!»
- Bättre bok eller annan kurslitteratur på sidan som är lika värdefull som boken är i kursen.»
- I början av kursen skrevs det inte lika mycket på tavlan som det gjordes senare i kursen. Så att skriva mer på tavlan i början av kursen och hålla uppe det vore bra. »
- Vet inte»
- Vet inte, tycker att det var bra.»
- Lite fler uppgifter på tentan.»
- Mera exempeluppgifter (där man ser lösningar+kommentarer) från lätt till svårt - många var väldigt svåra att lösa och ens börja med. GAMLA TENTOR! Riktiga gamla tentor som man kan använda till tentaplugg! Kanske mer minitentor för att oftare kolla sig själv. Tempot är väldigt högt, att hinna med inlämningarna & idéläran uppgifter OCH uppgifterna i boken gick inte..»
- Fylla i de små informationsluckor som fanns gentemot inlämningsuppgifterna.»
- Gruppövningarna var väldigt korta och kändes smått meningslösa, om dock roliga. Vi gjorde samma sak dagligen i Monaden ändå.»

19. Vad skulle du ge för råd till studenterna som tar denna kurs nästa år?

- Gå på övningstillfällena, många av tentafrågorna var bara variationer av övningsfrågor»
- Samarbete och diskutera matematik.»
- Läs sommarmatten.»
- Sätt igång och ta det seriöst från början. Följ Koens plan, med föreläsningar till övningsuppgifter till inlämningsuppgift»
- Gå på övningstillfällerna och anteckna under föreläsningarna.»
- Gå på föreläsningarna(!).»
- Om det fortfarande är samma kursbok, bry er inte om att köpa den. Använd Internet istället. Och underskatta inte hur mycket övning som behövs.»
- Att ha gått igenom materialet i boken inför varje föreläsning. Det är också väldigt viktigt att man faktiskt läser i boken och försöker förstå materialet även fast det är skrivet på ett väldigt koncist sätt och svårt att förstå vid första anblick. »
- Läs kapiteln innan du drar på föreläsningar och gör inlämningsdag så fort du kan.»
- Gå på föreläsningarna.»
- Gå på gruppövningarna.»
- Gör uppgifterna direkt, så snabbt man lärt sig hur de fungerar.»
- Gå på övningarna! Gå på frågestunderna om ni kör fast, istället för att att sömlösa nätter.»
- om läraren säger att skaffa den Algebra och Diskret matematik boken. Denna boken är INTE ALLS REKOMMENDERAD. Kontakta studieansv. om det inte går enda lösning är att inte gå på förläsning och satsa YouTube.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

20. Övriga kommentarer

- Samarbete och inbjudan till att få diskutera matematik. Det är det viktigaste. Det höll på att få mig att ge upp. Det bidrog till ren ohälsa och lång väntan på svar under mattefrågestunder. Kön blev lång. Ibland fick jag gå utan svar. Tillslut tröttnade jag och började kräva svar och sa ifrån till kursansvarig att jag vill ha svar annars fungerar det inte. Så snälla ändra på inställningen över att det är försök till fusk. Det är att döda glädjen och kreativiteten. Jag läser för att jag vill lära mig. Provet är testet på mina kunskaper. Fram tills provdagen så vill jag känna en frihet och glädje över att diskutera matematik. Tack!»
- Att skriva bevis tycker jag är lite klurigt. Det beror helt på vem som läser beviset huruvida beviset är bra eller inte. Det är som en berättelse - man vill fånga läsarens uppmärksamhet och tydligt förklara en historia. Men vissa människor kommer att tycka att berättelsen är för "rosig", andra tycker att berättelsen har för lite romans. Så är det med bevis också - ett bevis är på sätt och vis en berättelse om ett resonemang, och vissa tycker att matematisk notation är ett krav för vettiga bevis, och andra tycker att en lättare (men fortfarande lika korrekt) beskrivning med ord är bättre. Dessa nyanser är inte tydliga, för när man läser om bevis från olika källor skrivs det att ett bevis måste se ut på ett visst sätt (ungefär som att säga att en berättelse måste innehålla romans). Kanske skulle man kunna visa några exempel på olika sätt att skriva samma bevis? Pythagoras sats, exempelvis, finns det ju fler bevis för än det finns... jag vet inte, nåt det finns många av.»
- Kändes lite stressigt ibland inför övningstillfällena att hinna räkna de rekommenderade uppgifterna i boken och försöka räkna veckans övningsuppgifter innan övningstillfället. Hade man frågor om de rekommenderade uppgifterna i boken så verkade man inte riktigt få fråga om dem på frågestunderna. Då kändes det svårt att förbereda sig inför övningstillfället, för då skulle man ju prata om övningsuppgifterna, och inte uppgifterna i boken. Det hade varit bra om exempeltentauppgifterna var numrerade så att man lättare kunde hålla koll på vilka man räknat eller inte. Till vissa exempeltentauppgifter fanns det inte något facit bland veckouppgifterna vilket var lite frustrerade. (Om exempeltentauppgifterna hade vart numrerade så hade jag enkelt kunnat skriva vilken uppgift det handlade om nu...) Det som skrevs på tavlan under föreläsningar hade kunnat vara lite mer strukturerat med tydligare rubriker osv. Annars bra kurs! Roliga och inspirerande föreläsningar! :) Pdferna om t.ex logik och kongruensräkning var väldigt tydliga och lätta att förstå.»
- Skulle vilja att man oftare blev påmind samt fick förklaringar till hur de olika kapitlen hänger ihop med varandra! Ha uppgifter som använde föregående kapitel i nån utav frågorna som hela tiden knyter ihop informationen man lär sig. (Det är svårt att hitta Koens email på hemsidan, borde stå på About/course.html) »
- Uppskattade verkligen upplägget för den här kursen. Förutom det jag skrivit i kommentarerna fanns det en uppgift på tentan där man skulle visa något med primtal och aritmetiska summor med hjälp av formeln för aritmetiska tal. Kunde inte denna formeln utantill så var svårt att göra den uppgiften. Känns som att formeln kunde stått med så att man kunde fokusera på att lösa uppgiften istället. Kan ju finnas skäl till varför det inte stog med, men så kändes det.»
- Jag tycker att webbsidan är ganska vilse ledande. Det är bra att det finns för assignment men.. övningar, herregud, så komplicerade frågor. Var är godkänd uppgiften? Jag kände mig när jag pluggade klart ett kap. från boken och har gjort frågorna och vill öva på Koens hemsida .... man kände sig lurad och fick smäll på magen. "Vad har jag lärt mig"» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.3
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från