ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Dataintroduktion GU, Lp1, Ht15, DIT700

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-09-23 - 2015-10-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Monica Månhammar»


Läs detta först!

- [0-4] ska tolkas i kontexten som [Inget svar (N/A) | Väldigt dåligt | Ganska dåligt | Ganska bra | Väldigt bra], medan [1-4] innebär detsamma fast utan alternativet för "Inget svar".
- [1-5] används i kontexten som ex [För lågt | Lågt | Lagom | Högt | För högt]


Förkunskaper

1. Har du läst någon tidigare kurs i programmering på gymnasiet eller motsvarande?

10 svarande

Ja»8 80%
Nej»2 20%

Genomsnitt: 1.2

- Java» (Ja)

2. Har du utfört eller deltagit i tidigare programmeringsprojekt utanför skolan?

10 svarande

Ja»6 60%
Nej»4 40%

Genomsnitt: 1.4

- Egna projekt.» (Ja)
- Eftersom jag gick Arkitektur pogrammet..» (Nej)

3. Vilken självskattningsnivå valde du i början av kursen?

10 svarande

Grön»1 10%
Orange»5 50%
Röd»4 40%

Genomsnitt: 2.3

- Avslutade med en röd uppgift, klarade inte alla steg dock» (Orange)
- Jag har glömt hur man pogrammerar. Jag tyckte att börja med Haskell och Matte disket är riktig dålig start. Jag förstod inte varför man började med Python - jag ser ingen reflektion. Man önskar att kursen går lite långsam takt. Jag känner mig att jag kommer inte lära mig nåt från Haskell.» (Röd)


Administration och kursmaterial

4. Hur fungerade materialet på och länkat från kurshemsidan?

10 svarande

1 10%
1 10%
2 20%
6 60%

Genomsnitt: 3.3

- Varför måste man gå in på Gul för att se vilka kurs material man ska ha. Räker det inte att ha en webbsida där det står all information? Eller i en pdf vad man ska ha?» (1)

5. I vilken utsträckning använde du dig av externa tutorials?

10 svarande

Inte alls»2 20%
I liten utsträckning»4 40%
I stor utsträckning»2 20%
Nästan uteslutande»2 20%

Genomsnitt: 2.4

- man fick panik och förvirrad. Det var dålig start.» (Inte alls)

6. Hur mycket hjälp upplever du att externa tutorials gav dig?

10 svarande

2 20%
1 10%
1 10%
6 60%
0 0%

Genomsnitt: 3.1

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

10 svarande

0 0%
1 10%
2 20%
4 40%
3 30%

Genomsnitt: 3.9

- Han gick inte igenom pogrammering. Han gick inte igenom hur man ska pogrammera, hur man ska tänka, hur man ska minnas osv.» (1)
- Förväntade mig lite mer prat om labbarna» (3)


Övningsuppgifter

8. Upplever du att det fanns övningsuppgifter som passade och tilltalade dig?

10 svarande

Nej»1 10%
I viss utsträckning»3 30%
I stor utsträckning»6 60%

Genomsnitt: 2.5

- Man är helt lost. Varför ska man börja med Python? För när jag började med Haskell jag ser ingen reflektion.» (Nej)

9. Vad anser du om övningsuppgifternas svårighetsgrad, relativt din självskattning?

10 svarande

1 10%
0 0%
7 70%
2 20%
0 0%

Genomsnitt: 3

- jag fick panik som sagt. Jag minns några fick hoppas av pogrammet» (1)

10. Vilken är den högsta nivå på uppgift du försökte implementera innan kursens slut?

10 svarande

Grön»0 0%
Orange»5 50%
Röd»5 50%

Genomsnitt: 2.5

- Jag lät samarbetskompis pogrammera medan jag tittade på. För jag förstod ingenting» (Röd)

11. Vad tyckte du på det hela taget om övningsuppgifterna?

10 svarande

1 10%
0 0%
6 60%
3 30%

Genomsnitt: 3.1

- Snälla. Varför. Alla övningsuppgifterna var skit svåra och svårt att börja pogrammera. Jag kunde gått Codeacademy och testa pogrammera Python..» (1)


Studieklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.7

13. Hur nöjd är du med den hjälp du fick av kursassistenterna?

10 svarande

0 0%
0 0%
1 10%
4 40%
5 50%

Genomsnitt: 4.4

- Jag tyckte om assistenten Berra (hoppas jag sa hans namn korrekt) mycket duktig elev som talade pedagogisk» (4)

14. Hur fungerade samarbetet i er grupp?

10 svarande

1 10%
0 0%
3 30%
3 30%
3 30%

Genomsnitt: 3.7

- Jag fick panik. Man ville gå hem och plugga python så jag kunde komma tillbaka och samarbeta med partner. Men det gick inte. Jag fick helt enkelt panik.» (0)

15. I hur stor utsträckning fick du möjlighet att arbeta aktivt med programmering, dvs vara den som skriver koden?

10 svarande

För mycket»2 20%
Lagom mycket»6 60%
Inte tillräckligt mycket»1 10%
Inte alls»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Vi delade upp det väldigt bra.» (Lagom mycket)
- jag gjorde ingenting.» (Inte alls)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

1 10%
1 10%
6 60%
1 10%
1 10%

Genomsnitt: 3

- TUNGT. Man ville gråta.» (5)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

1 10%
1 10%
5 50%
2 20%
1 10%

Genomsnitt: 3.1

- för tungt. Takten går för fort. Spelar ingen roll om man efter i studier - det är för fort! Jag tror inte att detta pogrammet är lämplig för dyslexia. Jag önskar att det finns heltidskurs men går ganska långsam takt. För jag vill förstå bakom pogrammering. Inte bara sitta och råplugga därefter göra tenta sen glömmer. Lika bättre att hoppa av pogrammet och göra det själv. Kunskap är det viktigast! » (5) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Tidsåtgång

18. Hur stor andel av tiden för övningstillfällen deltog du på?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»10 100%

Genomsnitt: 5

- Jag var med varje förläsning och övning. Försökte men det var ingen nytta.» (100%)

19. Hur många timmar uppskattar du att du lade på kursen utöver schemalagd tid?

10 svarande

0-5»5 50%
5-10»3 30%
10-15»1 10%
>15»1 10%

Genomsnitt: 1.8

- Det var svårt att sammarbeta med gruppen utanför schemalagd tid.» (0-5)
- För dyslexier kändes som att man behöver mer timmar för att nöta in..» (>15)

20. Hur många timmar uppskattar du att du lade på kursen totalt?

10 svarande

0-10»1 10%
10-20»5 50%
20-30»4 40%
>30»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Det gick skit fort. Jag mådde så dåligt.» (0-10)


Måluppfyllelse

21. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 50%

Genomsnitt: 3.3

- Eller så minns jag de bara inte» (Jag har inte sett/läst målen)

22. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»9 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

23. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 80%
Ja, i hög grad»2 20%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- fick G men är inte nöjd. För jag förstod inte» (I viss utsträckning)


I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på dig:

24. Kursen har ökat mitt självförtroende inför mina efterföljande studier i programmering.

10 svarande

3 30%
0 0%
6 60%
1 10%

Genomsnitt: 2.5

- nej nej nej. Från pyhton till haskell?? hallå?? :S hur har ni tänkt? Det finns så många elever som har ingen pogrammerings bakgrund eller inte har pillat pogrammering mer än 5 år...» (1) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

25. Kursen har ökat mitt självförtroende inför mina efterföljande studier i allmänhet.

10 svarande

2 20%
4 40%
4 40%
0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Kursen har SÄMRAT mitt självförtroende inför mina efterföljande studier i allmänhet.» (1)

26. Kursen har hjälpt mig hantera studiemomenten i den efterföljande programmeringen.

10 svarande

2 20%
1 10%
6 60%
1 10%

Genomsnitt: 2.6

- Jag minns när jag läste ett kapitel förväg på haskell. och när jag var med på förläsning. jag fick chock. Jag började tänka "Va har jag läst? Jag förstod inte ett dugg vad han säger" jag ställde så många frågor - men det hjälpte inte..» (2) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

27. Kursen har hjälpt mig reflektera över mitt eget lärande.

10 svarande

2 20%
2 20%
6 60%
0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Jag hade läst flertal böcker om detta innan kursstart.» (3)

28. Jag tycker att programmering är roligt.

10 svarande

Nej, mindre än innan kursen»1 10%
Nej, kursen gjorde ingen skillnad»0 0%
Ja, samma som innan kursen»7 70%
Ja, mer än innan kursen»2 20%

Genomsnitt: 3

- Först tyckte jag om pogrammering.. men sen när haskell kom.. Kände jag om jag ska hoppa av kursen eller inte.» (Nej, mindre än innan kursen)


Workshop

29. Vad tyckte du om den avslutande workshopen om studieteknik?

10 svarande

1 10%
1 10%
3 30%
3 30%
2 20%

Genomsnitt: 3.4

- Neutral» (2)

30. I vilken utsträckning stämmer följande påstående in på dig: Jag kommer att få användning av det jag lärde mig på workshopen i mina studier.

10 svarande

2 20%
2 20%
4 40%
2 20%

Genomsnitt: 2.6

31. Hur anser du att workshopen kan göras bättre till nästa år?

- Den utförde sitt syfte mycket väl.»
- Ta med mer information från forskning för att "bevisa" att metoderna fungerar.»
- Grupper om 2. 3 är för många.»
- Jag förstår inte varför vi alla ska ge feedback så att dom studenterna som börjar nästa år får det bra.. men inte oss. Va orättvist! Varför ska jag ge gratis feedback.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Sammanfattning

32. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 40%
Gott»3 30%
Mycket gott»2 20%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

33. Om du tänker på de förväntningar du hade innan du började dina studier på den första kursen i programmering, hur skulle du bedöma kursen jämfört med de förväntningarna?

10 svarande

1 10%
2 20%
4 40%
3 30%

Genomsnitt: 2.9

- jag var redo för utmaning men jag failade.» (1)

34. Vad bör definitivt bevaras till nästa år?

- Börja med Diskret matematik och python kanske? Börja Haskell nästa termin då vi alla har förstått matematik diskret! »
- Allt»
- Allt. Det var en mycket bra kurs.»
- Python.»
- Behålla de många bra övningarna.»
- Grupparbete»

35. Vad bör definitivt ändras till nästa år?

- Lite mer programmeringssnack, några hoppade av hela linjen för de aldrig programmerat förut och tyckte det kändes som att falla handlöst»
- Börja seriöst Matematik diskret och eller pogrammering haskell direkt. Sluta fjanta med mini 1.5 kurs. »
- Studieteknik-delen kan bli bättre.»
- Möjligtvis prata lite om programmeringen på föreläsningarna för att komma in i tänket.»
- Det saknades helt inviduella uppgifter»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från