ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introkurs programmering 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-09-15 - 2015-09-27
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Elke Mangelsen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp
Klass: Övriga


Förkunskaper

1. Har du läst någon tidigare kurs i programmering på gymnasiet eller motsvarande?

40 svarande

Ja»25 62%
Nej»15 37%

Genomsnitt: 1.37

- 2 år universitet i Umeå » (Ja)
- Typ för Flash och Director (Macromedia), och det var tusen år sen (ok, 10).» (Ja)
- Programmering 1 & 2 på gymnasiet.» (Ja)
- En kurs i Java » (Ja)
- programmering i högskolan är inte heller så mycket till hjälp då man inte läst tidigare.... och engelskan förvirrar till allt ännu mer» (Nej)
- stött på lite Matlab genom ett tidigare program.» (Nej)

2. Har du utfört eller deltagit i tidigare programmeringsprojekt utanför skolan?

40 svarande

Ja»17 42%
Nej»23 57%

Genomsnitt: 1.57

- Egna projekt enbart » (Ja)
- Arbetat 6 år som programmerare.» (Ja)
- Jag programmerade grundläggande i Java under sommaren tillsammans med min bror som läst Java på Chalmers.» (Ja)

3. Vilken självskattningsnivå valde du i början av kursen?

40 svarande

Grön»11 28%
Orange»14 35%
Röd»14 35%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.07

- Har programmerat för, men är inte så säker.» (Grön)
- extremt grön» (Grön)
- Kommer inte ihåg vad färgerna betydde, ändra frågan tills nästa år.» (Vet ej)


Administration och kursmaterial

4. Hur fungerade materialet på och länkat från kurshemsidan?

40 svarande

Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»18 45%
Väldigt bra»17 42%

Genomsnitt: 3.3

- Svårt att hitta och bearbeta» (Ganska dåligt)
- Är nog inte helt hundra på vilket material det skulle vara.» (Ganska bra)

5. I vilken utsträckning använde du dig av externa tutorials?

40 svarande

Inte alls»13 32%
I liten utsträckning»17 42%
I stor utsträckning»9 22%
Nästan uteslutande»1 2%

Genomsnitt: 1.95

- Jag är osäker på vad ni menar med externa tutorials, vad ni definerar som externa tutorials.» (I liten utsträckning)
- Googlade hur man skulle göra vissa grejer nästan hela tiden.» (I stor utsträckning)

6. Hur mycket hjälp upplever du att externa tutorials gav dig?

39 svarande

Inget svar (N/A)»16 41%
Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 51%
Väldigt bra»3 7%

Genomsnitt: 2.84

- Svårt att avgöra, de hjälper endast ibland.» (Inget svar (N/A))

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

40 svarande

Inget svar (N/A)»1 2%
Väldigt dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»23 57%
Väldigt bra»11 27%

Genomsnitt: 4.02

- Relativt långa genomgångar om irrelevant material. Hade varit bättre om lektor gick igenom vad som är användbart programmeringsmässigt.» (Inget svar (N/A))
- kognitiv blabla.... » (Väldigt dåligt)
- Skulle vilja ha mer fokus på programmering. » (Ganska dåligt)
- Det är väldigt nyttigt att prata om och tänka på hur en lär sig. Jag har tidigare gått en kurs om hur en övar, vilket går att applicera på det mesta som en ska lära sig, så mig personligen gav föreläsningarna inte så mycket nytt.» (Ganska bra)
- Det var väldigt mycket om förståelse för sig själv och sitt eget lärande, som folk kan ta som ett tillfälle att slappa istället för att lyssna. Mer genomgång av programmering vore bra, som en riktig förberedelse för de riktiga kurserna.» (Ganska bra)
- Lite tydligare i vad som är viktigt att ta med sig därifrån. Huvudmålet med dagens föreläsning » (Ganska bra)
- Roliga!» (Väldigt bra)
- inspirerande. Skönt att höra om programmets bredd och att det inte fanns krav på förkunskaper inom programmering för att kunna lyckas med studierna. » (Väldigt bra)


Övningsuppgifter

8. Upplever du att det fanns övningsuppgifter som passade och tilltalade dig?

40 svarande

Nej»2 5%
I viss utsträckning»19 47%
I stor utsträckning»19 47%

Genomsnitt: 2.42

- Det är inte riktigt schysst att kräva uppgifter i en introduktionskurs som ska mäta sig med 2års arbetserfarenhet. Klagar inte på någon för detta.» (Nej)
- Självklart kan vi inte påbörja något stort utmanande projekt på bara två veckor. På så ett var uppgifterna bra.» (I viss utsträckning)
- Gjorde bara en» (I viss utsträckning)
- Hade önskat röda uppgifter som inte rörde sig om bibliotek och spel» (I viss utsträckning)
- Det kändes som att uppgifterna kunde varit ordnade bättre i ordning efter svårhetsgrad inom färgerna.» (I stor utsträckning)
- mkt bra utbud på övningarna - smart uppdelning i färgkoder som motsvarande svårighetsnivåer, och dessutom intressanta uppg.» (I stor utsträckning)

9. Vad anser du om övningsuppgifternas svårighetsgrad, relativt din självskattning?

40 svarande

För lågt»2 5%
Lågt»2 5%
Lagom»29 72%
Högt»7 17%
För högt»0 0%

Genomsnitt: 3.02

- Stort spann på svårighet.» (Lagom)

10. Vilken är den högsta nivå på uppgift du försökte implementera innan kursens slut?

39 svarande

Grön»10 25%
Orange»11 28%
Röd»18 46%

Genomsnitt: 2.2

- Kollade på de röda men hann inte komma så långt.» (Orange)
- Upplevde att de röda uppgifterna var för tidskrävande för att kunna utföras endast på skoltid.» (Orange)
- Tetris» (Röd)

11. Vad tyckte du på det hela taget om övningsuppgifterna?

40 svarande

Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»25 62%
Väldigt bra»12 30%

Genomsnitt: 3.22

- Fanns många tilltalande uppgifter att välja bland. Vi hann inte med alla som verkade roliga, vilket var synd men förståeligt.» (Väldigt bra)
- mycket bra med färguppdelningen - både gällande uppgifter och labbpartner. Gjorde att man fick ut mycket mer av laborationerna och uppgifterna.» (Väldigt bra)


Studieklimat

12. Hur var möjligheten att få hjälp?

40 svarande

Inget svar (N/A)»5 12%
Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»16 40%
Väldigt bra»18 45%

Genomsnitt: 4.05

- Behövde aldrig be om hjälp. Det verkade dock fungera bra för de som behövde det.» (Inget svar (N/A))
- alla var bra på att hjälpa till men ändå förstod jag knappt nått :) » (Väldigt bra)
- Bra handledare» (Väldigt bra)

13. Hur nöjd är du med den hjälp du fick av kursassistenterna?

40 svarande

Inget svar (N/A)»5 12%
Väldigt dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 42%
Väldigt bra»16 40%

Genomsnitt: 3.97

- Kändes som att de inte hade någon jätteavancerad koll på just Python, men å andra sidan förstod jag att den kursen främst handlade om att ge de som aldrig programmerat förut en inblick i hur det gick till, så det gjorde inget.» (Ganska dåligt)
- Handledarna var väldigt trevliga och bra på att lägga sina förklaringar på en nivå så att en förstod, även då alla i gruppen inte var på samma nivå i det momentet som en frågade om.» (Väldigt bra)
- Väldigt nöjd*» (Väldigt bra)

14. Hur fungerade samarbetet i er grupp?

40 svarande

Inget svar (N/A)»0 0%
Väldigt dåligt»1 2%
Ganska dåligt»12 30%
Ganska bra»21 52%
Väldigt bra»6 15%

Genomsnitt: 3.8

- Jag tog för mycket plats i gruppen tror jag» (Ganska dåligt)
- Jag kom med i en grupp där alla kunde programmering sedan tidigare men i olika språk. Problemet var att jag kom från ObjC vilket skiljer sig från andra språk som C++ fastän det är objekt orienterat.» (Ganska dåligt)
- Alla tre var alldeles för självständiga, det slutade med tre respektive projekt.» (Ganska dåligt)
- De kom inte, en av dem iaf.» (Ganska dåligt)
- Hobbyprogrammering ger ofta en falsk inblick i sin egna kunskap, kritik mot lösningar tas ofta personligt.» (Ganska bra)

15. I hur stor utsträckning fick du möjlighet att arbeta aktivt med programmering, dvs vara den som skriver koden?

40 svarande

För mycket»8 20%
Lagom mycket»26 65%
Inte tillräckligt mycket»6 15%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Jag är rädd att jag tog över lite väl mycket.» (För mycket)
- Fick möjligheten, men lät mindre erfarna njuta av uppgiften.» (Lagom mycket)
- den som var med mig var lika okunnig som mig» (Inte tillräckligt mycket)


Tidsåtgång

16. Hur stor andel av tiden för övningstillfällen deltog du på?

40 svarande

0%»2 5%
25%»2 5%
50%»0 0%
75%»7 17%
100%»29 72%

Genomsnitt: 4.47

- Bara första tillfället.» (0%)
- Vi satt mest i Bulten, eftersom det var så högljutt där alla andra satt.» (25%)
- Missade hela första skolveckan.» (25%)

17. Hur många timmar uppskattar du att du lade på kursen utöver schemalagd tid?

40 svarande

0-5»35 87%
5-10»3 7%
10-15»2 5%
>15»0 0%

Genomsnitt: 1.17

- Dålig uppfattning » (0-5)

18. Hur många timmar uppskattar du att du lade på kursen totalt?

40 svarande

0-10»6 15%
10-20»27 67%
20-30»5 12%
>30»2 5%

Genomsnitt: 2.07


Måluppfyllelse

I vilken utsträckning stämmer följande påståenden in på dig:

19. Kursen har ökat mitt självförtroende inför mina efterföljande studier i programmering.

39 svarande

Väldigt dåligt»6 15%
Ganska dåligt»8 20%
Ganska bra»22 56%
Väldigt bra»3 7%

Genomsnitt: 2.56

- Jag hade redan mycket bra förtroende att jag skulle klara av kurserna. » (Väldigt dåligt)
- Har inte påverkat mig särskillt mycket, jag står neutral till frågan.» (Väldigt dåligt)
- Återigen inget bra statistiskt svar.» (Väldigt dåligt)
- Kunde inte ta an de svåra uppgifterna» (Ganska dåligt)
- Opåverkat» (Ganska bra)

20. Kursen har ökat mitt självförtroende inför mina efterföljande studier i allmänhet.

39 svarande

Väldigt dåligt»6 15%
Ganska dåligt»9 23%
Ganska bra»22 56%
Väldigt bra»2 5%

Genomsnitt: 2.51

- Har inte påverkat mig särskillt mycket, jag står neutral till frågan.» (Väldigt dåligt)
- Kunskap finns på en högre nivå sedan innan.» (Väldigt dåligt)
- Opåverkat» (Ganska bra)

21. Kursen har hjälpt mig hantera studiemomenten i den efterföljande programmeringen.

40 svarande

Väldigt dåligt»6 15%
Ganska dåligt»12 30%
Ganska bra»21 52%
Väldigt bra»1 2%

Genomsnitt: 2.42

- Har ingen programmering just nu. » (Väldigt dåligt)
- python != haskell. » (Väldigt dåligt)
- Har inte påverkat mig särskillt mycket, jag står neutral till frågan.» (Väldigt dåligt)
- Kunskap finns på en högre nivå sedan innan.» (Väldigt dåligt)
- Hade för min del varit bättre att introduceras till Java för att python var rätt så likt matlab (det enda programmerings-lika jag gjort tidigare) och jag känner mig ganska vilsen tredje veckan in i Java-kursen.» (Ganska dåligt)
- Python och haskell är väldigt olika» (Ganska dåligt)
- Opåverkat» (Ganska bra)

22. Kursen har hjälpt mig reflektera över mitt eget lärande.

38 svarande

Väldigt dåligt»3 7%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»24 63%
Väldigt bra»7 18%

Genomsnitt: 2.92

- Det har jag alltid gjort. Så inte alltför mycket ändring för min del.» (?)
- Återigen en grundläggande nivå av abstraktionstänkande.» (Väldigt dåligt)
- Pga gjorde det även tidigare.» (Ganska dåligt)
- Lite nytt. Har dock redan haft tid sedan tidigare att utvärdera min studieteknik. » (Ganska bra)
- Superbra föreläsningar och uppgifter om detta! Föreläsaren var väldigt inspirerande.» (Väldigt bra)

23. Jag tycker att programmering är roligt.

40 svarande

Nej, mindre än innan kursen»0 0%
Nej, kursen gjorde ingen skillnad»2 5%
Ja, samma som innan kursen»28 70%
Ja, mer än innan kursen»10 25%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattning

24. Vad är ditt sammanfattande betyg av kursen?

40 svarande

0 0%
3 7%
8 20%
17 42%
12 30%

Genomsnitt: 3.95

- Man fick inte välja programmeringsspråk eller köra ett C-liknande språk.» (3)
- För kort för att få en bra bild över den.» (3)
- Se kommentar 27» (3)
- Verkade finnas för alla nivåer utom de med arbetslivserfarenhet. Vilket borde stämma väl på nästan alla som söker kursen, undantag finns alltid.» (5)

25. Om du tänker på de förväntningar du hade innan du började dina studier på den första kursen i programmering, hur skulle du bedöma kursen jämfört med de förväntningarna?

39 svarande

Väldigt dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 20%
Ganska bra»20 51%
Väldigt bra»10 25%

Genomsnitt: 3

- Hade inga förväntningar.» (?)
- Hade inga direkta förväntningar» (Ganska bra)
- Förväntade mig mer komplexa övningar men det finns övningar som är på lagom nivå oavsett ens kunskap » (Ganska bra)
- Fanns högre nivåer än förväntat.» (Väldigt bra)

26. Vad bör definivt bevaras till nästa år?

- Uppgifterna»
- Läraren, övningstillfällena och att det var rätt många handledare. »
- Uppgifterna»
- matte intro, mer matte intro!»
- Reflektionspassen»
- Att kunna välja grupper i ens egna nivå, att få hjälptillfällen etc.»
- Friheten, att själv få välja sin nivå och själv lista ut hur man skulle gå tillväga med uppgifterna»
- Det mesta. Det var en bra kurs.»
- Att föreläsningarna till stor del handlade om reflektion och hur man lär sig. Mycket bra tyckte jag!»
- Programmeringstillfällen»
- Upplägget på självvärdering och nivåer utav uppgifter.»
- Utbudet av uppgifter att välja på»
- Det mesta.»
- Tanken med kursen, att få ett första möte med programmering.»
- Att man får påbörja två studier direkt när man kommer som inte har någon direkt inverkan på studierna.»
- Humorn!»
- Läraren, och all information om studieteknik»
- Föreläsningarna»
- Arbetssättet»
- Niklas Broberg»
- Övning»
- Python»
- Föreläsningarna om hur man lär sig.»
- Systemet med vilken kunskapsnivå man låg på vid kursens början (systemet hjälpte till att forma grupper). Det var även bra att det fanns många olika programmeringsövningar att välja bland.»
- Förberedande inför "riktiga studierna"»
- Fokus på reflektion av eget lärande»
- allt - en genomgående bra kurs!»

27. Vad bör definitivt ändras till nästa år?

- Kanske prata lite om programmering under föreläsningarna, inte bara studieteknik/lärandeprocess. »
- Ge möjligheten att utveckla i C baserade språk t.ex. C, C++ eller Objective-C»
- mer matteintro! och mera haskell till introt..... »
- Svårighetsgraden bör ökas lite för de som redan kan programmera»
- Det var jobbigt att vara 3 pers på en dator, mer datorer!»
- Låt oss arbeta direkt mot något grafiskt API, utan att behöva sätta upp grundläggande kod gör grafik som behövs i PyGame. Jag tror det skulle tilltala mer för alla kursmedlemmarna att få se mer "pay-off" av deras arbete.»
- Inget»
-
- Föreläsningar. De borde inte ha kallats introprogrammering utan studieteknik istället. De borde handlat mer om programmering. »
- Uppmuntra kreativitet i egna lösningar. Uppgifterna guidade väldigt mycket. Abstrahera uppgiften med sätt att tänka istället för "här kan du finna liknande lösningar".»
- Inget jag kan komma på.»
- Inte tre i en grupp, är man som jag i grön och sitter med två till som inte kan något så kommer man ingenvart för alla vill testa olika och (med största sannolikhet) felaktiga saker. Det blir inget bra gjort med tiden.»
- Inget, kursen var jättebra.»
- Mer tips om hur man lägger upp universitetsstudier gentemot från gymnasiet. Vad som skiljer och hur upplägget på universitet är upplagt. Såsom läsperioder, eget ansvarstagande och hur tentor går till. Det viktigaste är att de nya studenterna får genomföra en testtenta vilket vi inte fick detta året?»
- Någon föreläsning ren programmering »
- Fler svåra uppgifter som tvingar en att använda en viss API/bibliotek.»
- Python kanske borde ändras till haskell, men det är väldigt olika från person till person»
- Gruppindelningar om tre, för många. Grupper om två är bättre.»
- Mer grundläggande genomgångar»
- Tydligare instruktioner gällande programmeringsuppgiften.»
- Vet inte»
- Tydligare förklaring att i stort sett alla är gröna i början»
- Grupper om tre personer kändes för mycket, i min grupp kändes det som att vi var två som jobbade och en annan som tittade på och knappt var aktiv alls. Att vara två i en grupp som vi är i Objektorienterad Programvaruutveckling känns som att det skapar en mycket bättre gruppdynamik.»
- Mer genomgångar av programmering och kanske inte riktigt lika stort fokus på studieteknik, motivationstänk osv. Det blev lite väl mycket psykologi under föreläsningarna på programmeringskursen.»
- Låt oss genomföra tenta »
- Introducera programmering mer som ett verktyg, ge exempel på implementation bland annat istället för att bara gå rakt på och börja koda utan att egentligen gå igenom något programmeringsrelaterat. Jag blev lite besviken över att vi direkt började koda istället för att fokusera på att skapa ett intresse och framtidsutsikter för ett jobb som innebär programmering till en viss grad. Jag hoppas det går att förstå vad jag menar.»
- inget jag kommer på»


Kursutvärderingssystem från