ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM/AT: Repetitioskurs matematik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-09-06 - 2015-09-30
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»

1. Vad tyckte du om föreläsningarna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 3%
18 31%
5 (mycket bra)»37 64%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite för uppdelad planering, hade varit bättre att inte hoppa mellan olika delar» (4)
- Svårt när man har två olika lärare i repetitionen och inledande matematik, man får först lära sig en metod av repetitionsläraren men sedan så anser ordinarie-läraren att det är inte en bra metod och att man SKA använda en annan.» (4)
- Gick lite för fort ibland.» (4)
- Mycket bra föreläsare» (5 (mycket bra))
- Pontus var jätteduktig! Kunde svara och förklara på bra sätt» (5 (mycket bra))
- Pontus var en superhärlig föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Bra förklaringar varje gång man hade en fråga! » (5 (mycket bra))

2. Vad tyckte du de räkneövningarna?

Om du går F/TM så var de phadderledda.

58 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»1 1%
0 0%
11 20%
18 33%
5 (mycket bra)»24 44%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

ph7: (21 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
36 33%
45 27%
5 (mycket bra)7 38%
Deltog ej4

Genomsnitt: 4.29

8an: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
41 50%
5 (mycket bra)1 50%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.5

9an: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
42 100%
5 (mycket bra)0 0%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4

34: (7 st)
1 (inte alls bra)1 14%
20 0%
31 14%
43 42%
5 (mycket bra)2 28%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.71

- det var bara eget arbete. hade velat att övningsledarna hade räknat igenom uppgifter på tavlan hellre. plugga tyst kan man ju lika gärna göra hemma» (1 (inte alls bra))
- Bytte grupper några gånger. 8:an 3 i betyg 255 2 i betyg 34 (nuvarande) 4 i betyg» (4)

42: (4 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
31 25%
41 25%
5 (mycket bra)2 50%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.25

69: (3 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
5 (mycket bra)3 100%
Deltog ej0

Genomsnitt: 5

255: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
5 (mycket bra)0 0%
Deltog ej0

Genomsnitt: 0

666: (3 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
42 66%
5 (mycket bra)1 33%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.33

Gigli: (6 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
31 16%
41 16%
5 (mycket bra)4 66%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.5

- Väldigt fin stämning» (5 (mycket bra))

Cret: (3 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
42 66%
5 (mycket bra)1 33%
Deltog ej0

Genomsnitt: 4.33

AT: (7 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
32 33%
41 16%
5 (mycket bra)3 50%
Deltog ej1

Genomsnitt: 4.16

- Kände inte som om ledaren fick någon utbildning inom "hur man ska lära ut på bästa sätt". Tror inte det räcker med att säga att man ska lära ut enkel matte till nollorna.» (3)

3. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»23 51%
Mycket bra»22 48%
Har ej sökt hjälp»12

Genomsnitt: 3.48

- Det var mest ens egen osäkerhet/blyghet som hindrade.» (Ganska bra)
- Det fanns goda möjligheter, även om man inte alltid utnyttjade dem.» (Mycket bra)

4. Upplevde du några av områdena i repetitionen som nya?

58 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Grundläggande räkneregler»0 0%
Absoultbelopp»7 12%
Kvadratrot»3 5%
Andragradsekvationer»1 1%
Talföljder och summor»8 13%
Polynomdivision»2 3%
Faktoruppdelning»1 1%
Ekvationssystem»1 1%
Intervall och mängder»7 12%
Komplexa tal»2 3%
Rotekvationer»2 3%
Olikheter»8 13%
Exponentialfunktioner»0 0%
Logaritmer»1 1%
Trigonometriska funktioner, formler och ekvationer»2 3%
Funktioner»2 3%
Max/min-problem»2 3%
Räta linjer»0 0%
Andragradskurvor»4 6%
Deriveringsproblem»0 0%

- Analytisk geometri - hyperbel & ellips var nytt för mig.» ()
- Hyberbel och ellips var nytt» ()
- Kvadratkomplettering » ()
- hyperbel, ellips, cirkel- ej gjort innan» (Funktioner)
- Det var inte så att det var nya områden, utan mer att det fanns vissa delar av dem som jag aldrig har rört förut» (Absoultbelopp, Kvadratrot, Intervall och mängder)
- Läste Chalmers tekniska basår. » ()
- Inga områden var nya, men infallsvinkeln till dem var det ofta» ()
- Tror inte något var nytt men i vissa områden upptäckte jag nya saker som jag inte tänkt på/visste om innan. » ()
- "Geometriska identiteter"» ()
- Visste inte att det uppstod problem om man delade med x i en olikhet. Visste inte heller att det var skillnad på roten ur (x kvadrat) och (roten ur x) i kvadrat» (Kvadratrot, Olikheter)
- Hyperbler och ellipser typ» (Andragradskurvor)
- Inget är nytt men de metoder som användes för att lösa uppgifter m.m. var helt nya för mig inom speciellt dessa områden. » (Intervall och mängder, Komplexa tal, Olikheter, Funktioner, Andragradskurvor)
- Det var inte helt nytt, men jag kan inte minnas att jag räknat med summatecken innan.» (Talföljder och summor)

5. Finns det något som var särskilt bra?

- Bra pedagogiskt och tempo. »
- Föreläsningarna i en variabel analys är otroligt bra!»
- Bra upplägg, lagom tempo. Väldigt bra struktur på både föreläsningar, räknestugor och eget arbete (planering etc). Kompetent föreläsare som lade fram saker ur ett nytt perspektiv, gav mycket bra tips på vad som är viktigt att tänka på och anpassade sig efter oss.»
- Pontus föreläsningar»
- Pontus!»
- Att man fick se smidigare sätt att lösa problem»
- Tyckte det var skönt att få se lite trigonometriska ekvationer lösas. »
- Pontus, sättet han tog fram det som var viktigt. Hans föreläsningar var väldigt kärnfulla, rakt på sak och alltid relevanta. »
- Att vi blir erbjudna den här chansen!»
- Det ganska höga tempot»
- Bra tempo, intressant även om man hade koll på områdena från innan. Tror alla lärde sig något nytt»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren! Han var både kunnig, pedagogisk och rolig.»
- Föreläsare pedagogisk sätt att undervisa»
- Räkneövning med äldre studenter var mycket uppskattat.»
- Pontus var en väldigt bra föreläsare!»
- Bra föreläsningar»
- Faktoruppdelningen»
- Nja, jag tyckte allt var bra!»
- Bra lärare»
- Pontus var väldigt bra som föreläsare. Han gav bra förklaringar och svarade bra på frågor. »
- Mycket duktig föreläsare!»
- Pontus var väldigt bra som föreläsare»
- Pontus»
- Nope»
- Engagerad föreläsare. Bra mjukstart till riktiga föreläsningar.»
- Föreläsaren! Bra engagemang och tydliga genomgångar.»
- Tycker läraren var mycket bra, förklarar bra men ibland gick det lite för fort.»

6. Finns det något som bör förändras till nästa år?

- Lite mer grundläggande kunskap om programmering borde läras ut.»
- Ev. Mer exempel under räkneövningarna. De blev som att plugga på egenhand (med möjlighet att fråga om hjälp)»
- Förbättra räkneövningarna»
- Inte som jag kan komma på. »
- Inte vad jag vet. »
- Tror inte det»
- Nej»
- Inte som kan tänkas på nu»
- Kanke fler olika exampler»
- Mer demonstrations uppgifter till räkneövningarna. Blir alltid en positiv diskussion kring den.»
- bättre facit i häftet »
- Mer derivata»
- nej»
- Många steg i uträkningarna skrevs inte ut på tavlan. Då blev det svårt att hänga med. Speciellt vid kvadratkomplettering, som jag och många av klasskompisarna inte hade gjort tidigare. »
- Nej »
- Nej»
- Nope»
- samma lärare i både repetition och inledande matematik»
- Mindre tid borde läggas på de första momenten under föreläsningarna och mer tid på de svårare som kommer sen.»

7. Hur upplevde du samläsningen mellan F/TM och AT?

58 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
0 0%
5 12%
17 41%
5 (mycket bra)»18 43%
Vet ej»17

Genomsnitt: 4.24

- Förslagsvis bör vi på AT ha repetition tillsammans med den klass och den lärare som vi sedan ska har vår första kurs med. Nu blev det väldigt förvirrande eftersom Z (som vi numera har matte med) hade gått igenom vissa delar under repetitionen väldigt grundligt, vilket vi inte hade. Detta kom sedan upp på första duggan. Det kändes som att det blev en del dubbelt jobb. Jag upplever det som att repetitionen för Teknisk Fysik är mer intensiv och mer heltäckande, men inte så djupgående och förklarande. Hade hellre läst med Z på en gång. Det kändes som att repetitionen med Teknisk Fysik var onödigt svår för AT, det var svårt att hänga med och mycket nytt. Jag förstår att F behöver det, men den kurs som AT har som första mattekurs, Inledande mattematik, är faktisk mer repetion än vad repetitionsmatten var. » (1 (inte alls bra))
- AT fick ingen info alls av sina anollk medans fysik fick info i princip eftert varje lektion. Detta kanske inte har med er att göra dock» (4)
- Fanns inget att klaga på. » (5 (mycket bra))
- Tycker inte det påverkade särskilt mycket» (Vet ej)
- AT märktes knappt.» (Vet ej)
- tänkte inte på det» (Vet ej)
- Tänkte inte på det. Visste att AT var med, men gruppen var såpass stor att jag inte märkte av vilka som var AT:are och vilka som var F/TM:are. » (Vet ej)
- Gjorde ingen skillnad alls» (Vet ej)
- Jag tänkte inte alls så mycket på det, kan inte se hur det inte skulle fungera bra. Alla ansikten är ju nya i början och alla var ju nya och på samma nivå.» (Vet ej)
- Jag tänkte inte så mycket på att vi läste med en annan klass. Det märktes inte av på något större sätt.» (Vet ej)
- Märkte ingen skillnad mellan folk från olika program» (Vet ej)
- AT borde läst repetitionskursen tillsammans med de program som de senare läser inledande matematik med. Då hade vi fått träffa vår rätta lärare från första början och varit på samma nivå och gått igenom samma saker osv. » (Vet ej)

8. Hur stor del av undervisningen deltog du i

58 svarande

0%-25%»1 1%
25%-50%»2 3%
50%-75%»4 6%
75%-100%»51 87%

Genomsnitt: 3.81

- Alla föreläsningar men inte alla räkneövningarna. » (50%-75%)
- Jag var sjuk en stor del av tiden» (50%-75%)
- Hade varit 100% om det inte vore för sjukdom. » (75%-100%)

9. Hur många timmar i veckan uppskattar du att du lade på kursen?

56 svarande

0-5»7 12%
5-10»8 14%
10-15»18 32%
15-20»13 23%
20+»10 17%

Genomsnitt: 3.19

- D.v.s. utöver lektionstid.» (0-5)
- Ca 4h utöver lektionstid» (0-5)
- Ingen tid utöver föreläsningarna» (0-5)
- Utöver alla lektioner och räknetillfällen. » (10-15)
- Väldigt osäker. » (15-20)

10. Övriga kommentarer

- Uppskattar repetitionen väldigt mycket! »
- Den här varit en jätte bra repetition period o man kan Kunna frasha upp minnen o fick hjälp av några några svåra problems under de övningstillfällens »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.4
Beräknat jämförelseindex: 0.85


Kursutvärderingssystem från