ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (14), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-14 - 2008-04-30
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»9 81%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.18


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 9%
Bra»8 72%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I början var det relativt lång tid mellan träffarn och sen så blev det väldigt intensivt. » (Mindre bra)
- 1:a kurstillfället kunde ha varit i form av internat för att lära känna varandra och företagen vi kom ifrån. man kunde dessutom ha haft workshops med redovisning.» (Bra)
- Kanske någon eller några tillfällen med kvällsaktivitetetr för att lära känna varandra bättre i början» (Bra)
- Kunde nog vara bra med någon träff där ett "kvällspass" är inplanerat» (Bra)
- En idé är dock att man börjar första tillfället med ett "internat" för att bättre lära känna övriga deltagare på kursen.» (Mycket bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 63%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det hade varit bättre om vi hade fått utvärdera varje avsnitt för sej direkt efter kurstillfället. (Det hade nog gett en mer rättvis bild än att fra månader efteråt!)» (Bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»9 81%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer interaktivt och mindre förläsningarn. mer från verkliga företag än referens till storföretag. Vi måsdte hitta referanser som passar de företag som vi vill skall gå kursen dvs. små och medelstora. Då känns inte Volvo och Scania så översättningsbara.» (Bra)
- Lite för schablonmässig anknytning till litteraturen. Alldeles för mycket anknytning till och exempel från fordonsindustrin och större företag.» (Bra)
- Bra föreläsningar. Bra med övningar som gör att man inte sitter still hela tiden.» (Bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»9 81%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ledarskapsavsnittet mycket bra. TPM och OEE-beräkningarna skulle ha nämnt men flyttats över till en annan kurs, istället kunde fler företagsbesök med verkliga "case" typ 5S-övning genomförts. » (Bra)
- Lite för mycket betoning på underhållsdelen. Kan ersättas med mer betoning på att få med hela företaget på båten. De mjuka frågorna.» (Bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 70%
Mycket bra»3 30%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte det var något för mycket historik och att lean-spelet kom först andra dagen. Kanske bättre att vända på upplägget för att snabbare komma in i tankegångarna.» (Bra)
- För mycket föreläsning om Toyotas bakgrund, det kunde ha presenterats på ett mer aktivt sätt för deltagarna. Lean spelet fick igång ett aktivt deltagande.» (Bra)
- Lite för ingenjörsmässigt upplagt leanspel. Lite för mycket japanska ord och gubbar. Bättre att beskriva diskutera processer metoder osv.» (Bra)
- Med facit i hand borde alla fått göra en företagspresentation som start. Först vid sista kurstillfället blev detta av vid redovisningen av projektuppgiften. Processen att lära känna varandra hade gått fortare om vi hade börjat med en företagspresentation.» (Mycket bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 70%
Mycket bra»3 30%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man kan gärna besöka fler företag om det är möjligt. Alltid bättre att se hur det fungerar i verkligheten.» (Bra)
- Intressant företagsbesök på Electrolux i Ljungby.» (Mycket bra)
- Väl valt besök. Ostrukturerad uppföljning av värdeflödesanalys där föreläsaren nästan glömde den viktiga reflektionen. » (Mycket bra)
- Förstod av kollega som delgav mig innehållet att det var mycket bra.» (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 9%
Bra»9 81%
Mycket bra»1 9%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket slöseri att sitta för hand att räkna ut OEE när det finns bra kalkylblad i datorn för detta?? Borde ha kortats ner till 1 dags info. om TPM eller ha fått företagsbesök som visade på hur man praktiskt arbetar med TPM. » (Mindre bra)
- Studiebesöket mycket bra, Lite för mycket om underhåll.» (Bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 10%
Bra»5 50%
Mycket bra»4 40%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kvalitetsutveckling är viktigt för det bör integreras med lean frågan är om man skulle lagt en hel dag. hade hellra lagt 1 1/2 dag på grupputveckling. Mycket kunniga föreläsare denna dag!» (Bra)
- Första delen om kvalitet något ostrukturerad. Anra delen om motivation bra.» (Bra)
- Man behöver egentligen mer kunskap om motivation och gruppdynamik, etc.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressanta redovisningar och bra valt ämne!! Mycket bra och insprierande föreläsare dag 2. Våra redovisningar visar också på att ledarskap och grupputveckling är det viktigaste för att lyckas med införande på lean, vilket alla mina övriga påståenden innan har bevisat.» (Mycket bra)
- Bra tvärsnitt av hur olika företag i olika utvecklingsfaser och branscher ser på lean på en lokal nivå. » (Mycket bra)
- Väldigt intressant att få återkopplingen från kursen till presentationerna av projektarbeten från de olika företagen samt föreläsningen av BT och Scania.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.26


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- Svårt med dicilinen att läsa om ingen efterfrågar utfallet dvs. att sätta ihop några frågor som hämtas från litteraturen där man kan börja varje kurstillfälle med en gruppdiskussion om frågeställningen. Det skulle engarera mer. Vad menar ¨,författaren, hur tänker dom osv. Meningen är ju att litteraturen skall användas i framtiden.»
- En kurs blir ofta vad man gör den till själv. Hur mycket extra man vill läsa, hur mycket tid man planerat att sätta på kursen»
- Det är alltid nyttigt att få lyssna på andra och deras erfarenheter av de ämnen som disskuteras»

Är du nöjd med dina egna insatser?
11 svarande

Ja»10 90%
Nej»1 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.09

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
11 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
11 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
11 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»3 27%
Mycket bra»8 72%

Genomsnitt: 3.72

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

11 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 36%
Mycket bra»7 63%

Genomsnitt: 3.63

- En kanna vatten i kurslokalen vore bra.» (Bra)
- Lunchen har varit toppen» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.25
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från