ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering TM3 - 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-05-12 - 2015-06-10
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


Den gångna årskursen

1. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
2 22%
5 55%
6 (mycket bra)»2 22%

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur väl upplever du en röd tråd mellan årets kurser?

9 svarande

1 (i låg utsträckning)»0 0%
0 0%
4 44%
1 11%
3 33%
6 (i hög utsträckning)»1 11%

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns mest som att man slussas från kurs till kurs» (3)
- Det har varit så många valbara kurser.» (3)
- Jag har ju valt mina kurser själv.» (5)
- På hösten hade vi en hel del programmering, dock mer pga valda kurser. Till kandidatarbetet på våren fick man stor hjälp från alla rapporter man skrev i Statistisk databehandling. Vårt projekt är också tillämpat i R vilket gjorde att det kändes ännu mer relaterat till den kursen. PDE:n kändes inte som att den följde den röda tråden lika mycket. » (5)
- Jag har ju valt typ alla själv, såatte...» (5)

3. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

9 svarande

Ja»3 33%
Nej»6 66%

Genomsnitt: 1.66

- Miljömatten kan fan helt ta ODE:ns plats. Få av kurserna bygger på varandra så ordningen kvittar egentligen» (Ja)
- Miljo och matematisk modellering borde läsas tidigare. » (Ja)
- Ja, jag hade hellre haft miljökursen i förra läsperioden, och min valbara kurs från LP3 nu.» (Ja)

4. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

9 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
1 12%
2 25%
3 37%
6 (mycket väl)»2 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alltså, än en gång, det är ju jag som valt det mesta, så fan vet jag.» (3)
- Statistisk databehandling <3. Annars för låga krav» (5)
- Programmering känns som något många civilingenjörer arbetar med. Dock har vi mest använt Java och Matlab medan det verkar som att C++ är det mest tillämpade i arbetslivet. » (5)

5. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

9 svarande

Ja»2 22%
Nej»7 77%

Genomsnitt: 1.77

- En mer teoretisk PDE-kurs! Obligatorisk kurs i algebra! (inte nödvändigt just år 3 dock)» (Ja)
- Jag hade nog hellre svarat vet ej, men kanske att vi har väldigt lite presentationer. I vissa yrken känns det som att det kan vara väldigt användbart. Det kan vara något man kan tänka på att få in i kurser mer. Miljö och matematisk modellering har dock fått in detta bra i kursen.» (Ja)

6. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

8 svarande

Ja»1 12%
Nej»7 87%

Genomsnitt: 1.87

- PDE:n ser jag inte riktigt mening med just nu. Kan bero på att den inte har så mycket att göra med de andra kurser vi läst under året. Det har inte varit så tillämpbart vad vi gjorde i den kursen.» (Ja)

7. Hur upplever du om arbetsbelastningen på årets olika läsperioder?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

Matrisfråga

- Rapporterna i statistisk databehandling tar väldigt mycket tid att skriva! Det tar också mycket tid när man har mycket laborationer. Framförallt när många deadlines ligger nära varandra blir det väldigt stressigt.»
- Kurserna som gavs på hösten var ju ett skämt svårighetsgrads- och tempomässigt»

Läsperiod 1
9 svarande

1 (alldeles för låg)»1 11%
1 11%
1 11%
3 33%
3 33%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.66

Läsperiod 2
9 svarande

1 (alldeles för låg)»1 11%
0 0%
4 44%
3 33%
1 11%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.33

Läsperiod 3
9 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
5 55%
2 22%
2 22%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.66

Läsperiod 4
9 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
3 33%
3 33%
3 33%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 4

8. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

9 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 11%
0 0%
2 22%
1 11%
1 11%
6 (mycket nöjd)»4 44%
Inte haft några valbara kurser»0

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker att det borde finnas större variation bland de valbara kurserna. » (3)
- Jag hade gärna kunnat välja någon mer kurs inom ekonomin. Finns inte så mycket i TM:s utbud efter Industriell ekonomi och Matematik och optioner.» (3)
- Har valt utöver det som fanns, men det gick ju smidigt» (5)
- Ja eftersom att man får välja precis vad man vill» (6 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.57


Utbildningen hittills

9. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

9 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
3 33%
4 44%
6 (mycket nöjd)»2 22%

Genomsnitt: 4.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns fortfarande som F-light.» (4)

10. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 11%
2 22%
4 44%
1 11%
6 (mycket bra)»1 11%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som sagt, en jävla kurs-sluss» (2)
- Det är väl som vanligt, lite hackigt» (3)

11. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

9 svarande

Ja»7 77%
Nej»2 22%

Genomsnitt: 1.22

- Har fått bättre förståelse för komplexanlays i kandidatarbetet. Har i olinjär optimering fått bättre förståelse från saker i linjär optimering. » (Ja)
- Fourier och complexanalys» (Ja)
- I princip alla inledande kurser.» (Ja)
- Programmering.» (Ja)
- ODE» (Ja)
- Vi har tillämpat allt mer. I kandidatarbetet kom en hel del från tidigare tillbaka. Främst från LANAn med matriser och hur man kan använda numeriska beräkningar med dessa.» (Ja)
- Det blir rätt mycket numerisk linjär algebra» (Ja)
- Snarare så känner jag efter miljömatten att det går att göra bättre modelleringskurser än MVE161» (Nej)

12. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

9 svarande

Ja»6 66%
Nej»3 33%

Genomsnitt: 1.33

- Kursen ODE förstod jag inte och tänkte att PDE kanske skulle hjälpa en lite, men det gjorde det inte. » (Ja)
- Sannolikhetskurserna» (Ja)
- Vektorfältsdelen i komplexen, det kändes bara som repetition av flervariabelanalysen.» (Ja)
- Industriell ekonomi» (Ja)
- Mycket av det vi läst i analyskurserna har inte känts som att det varit så väldigt användbart efter man klarat kursen. Möjligtvis kan det hjälpa en att klara en senare analystenta, men inte heller den kursen ses nyttan med, ännu i alla fall. Exempel är komplex analys och fourieranalys.» (Ja)
- Det skulle väl vara nån skit i ettan då» (Ja)
- Dock är det märkligt att man läser 7.5 hp obligatorisk termodynamik» (Nej)

13. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

9 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
2 22%
5 55%
1 11%
6 (mycket väl)»1 11%

Genomsnitt: 4.11

- Alltså det är ju lite halvbra. Tentor är ofta typade och egentligen lite för förlåtande» (3)
- Överlag vettiga tentor» (4)
- I vissa kurser kan man lägga ner väldigt mycket tid på laborationer. Sedan får man inte så många högskolepoäng för det och ska dessutom skriva en tenta som ger fler poäng. En tenta som inte alltid verkar handla om helt samma saker som laborationerna. Det är mer djupare teori bakom, men det blir väldigt krävande av kursen att man både ska hinna lägga massa tid på att tillämpa kunskaperna på laborationerna och lära sig mycket djup teori bakom för att klara tentan.» (4)

14. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

9 svarande

1 (mycket obalanserat)»0 0%
1 11%
1 11%
3 33%
3 33%
6 (mycket välbalanserat)»1 11%

Genomsnitt: 4.22

- För få kurser, mer 6hp och 4.5hp-kurser så vi får lida lite» (2)
- Man kan anpassa vilken balans man vill ha själv tack vare de valbara kurserna.» (4)
- På grund av en hel del valbara kurser kan det bli väldigt olika. Jag har läst mycket programmering. Matematik har det varit minst av, men här spelar också kandidatarbetet en stor roll och vad det handlar om. Det kan både öka och minska fördelningen av ämnena.» (4)
- Det är väl helt bra. Man har ju möjligheter att välja lite vad man vill, och skapa sig en balans som passar en själv.» (5)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.38


Studieresultat

15. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

9 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 11%
0 0%
5 55%
2 22%
6 (mycket nöjd)»1 11%

Genomsnitt: 4.22

- #kugg4life» (2)
- Betyg: 3-4» (4)
- Mitt betyg är inte 5 i snitt, men det har gått bättre i år jämfört med tidigare år.» (5)
- Bra då att steg sex fanns» (5)

16. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

9 svarande

Mindre nöjd»1 11%
Ungefär lika nöjd»4 44%
Nöjdare»4 44%
Läser första året»0

Genomsnitt: 2.33

- 3.65-->3.34» (Mindre nöjd)


Övriga frågor

17. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

9 svarande

1 (mycket dålig insikt?»0 0%
6 66%
1 11%
1 11%
1 11%
6 (mycket bra insikt)»0 0%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man läser en massa cool skit som man är intresserad av och sen blir bara en jävla programmerare oavsett» (5)

18. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

9 svarande

Ja»7 87%
Nej»1 12%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.12

- #aldrighoppaav» (Ja)
- Sabbatsår men ska tillbaka nästa år igen» (Nej)
- Jag kommer läsa klart de kurser jag har efter mig efter sommaren. Jag vet inte hur många detta kommer bli och hur många jag klarar. » (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.66


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.24
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från