ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering F1 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-05-12 - 2015-06-10
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


Den gångna årskursen

1. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan F/TM och tidigare utbildning?

Välj också vilken sorts utbildning du studerade innan F/TM. Om "övrigt" eller "utländskt gymnasium", precisera gärna i kommentarsfältet.

50 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»1 2%
1 2%
8 16%
20 40%
12 24%
6 (mycket bra)»8 16%
Läser ej första året»0

Genomsnitt: 4.3

Fördelat på olika grupper:

Gymnasium: Tekniskt program: (11 st)
1 (inte alls bra)1 9%
20 0%
31 9%
46 54%
51 9%
6 (mycket bra)2 18%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4.09

- [Raderad]» (1 (inte alls bra)) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lagomt gap mellan gymnasiet och universitet. Det var förväntat.» (4)

Gymnasium: Naturvetenskapligt program: (32 st)
1 (inte alls bra)0 0%
21 3%
35 15%
414 43%
57 21%
6 (mycket bra)5 15%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4.31

- Nivån drogs upp flera steg, men det är ju så det ska vara. Annars hade jag varit besviken! Så är nöjd. » (4)
- Jag kände att jag låg mycket efter i framför allt programmering, som jag inte alls hade läst tidigare, och man blev inte heller väl mottagen på den första kursen. En person som frågade var man kunde läsa ikapp blev bara skrattad åt av föreläsaren.» (4)
- Det var en liten chock att när man gick från » (4)
- Om med kontinuitet menas hur bra övergången gått. Som för det flesta antar jag. Tufft i början när man inser hur dum i huvudet man är, men bättre nu. Bortsett från att 25%-35% av LP4 försvunnit till aspning och Cortege. #evigtdum» (4)
- Mattespets på Hvitfeldtska» (5)
- Eftersom nivån och tempot i gymnasiet är så låga blev det en omställning att börja på F. Men det var en förändring till det bättre. » (5)
- Matematisk spetsutbildning. Ingick ett antal högskolekurser i matematik.» (5)
- Läste LinAlg på egen hand under sommaren.» (6 (mycket bra))

Gymnasium: Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Tekniskt basår: (4 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
31 25%
40 0%
53 75%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4.5

- Jag kände mig väl förberedd, hade dock önskat att jag fått se lite av Linalg i förberedande syfte.» (5)

Annat tekniskt högskoleprogram: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Utländskt gymnasium eller motsvarande: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Övrigt: (3 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
31 33%
40 0%
51 33%
6 (mycket bra)1 33%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4.66

- Först estet sen Naturvetenskapligt basår i kalmar.» (3)
- Komvux» (5)
- Går om F1» (6 (mycket bra))

2. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

50 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
4 8%
13 26%
23 46%
6 (mycket bra)»9 18%

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag trodde att jag var förberedd på högt tempo och mycket stress, men det var mycket tuffare än jag kunde föreställa mig. Detta är nu inte en dålig sak i sig, det jag ger underbetyg för är att det ofta har känts som att den höga arbetsbelastningen saknar rimlighet. Varför läsa fyra kurser samtidigt (LP2), som dessutom på de flesta andra universitet skulle motsvara dubbelt så många poäng?» (2)
- Det mesta har fungerat bra. Vad som sänker mitt betyg en del är att jag anser att "MATLAB-utbildningen" varit dålig genom hela året. Från början fick man aldrig en chans att lära sig programmet ordentligt, så under resterande årets gång har man fått lida för sin brist på dessa kunskaper. Man har lärt sig, men det har gått långsamt.» (4)
- Kändes som att det låg dumt med framför allt programmeringskursen som tog mycket tid med tenta mitt i läsperioden. Jag har också känt att ett flertal moment i kursen Fysikingenjörens verktyg inte kändes särskillt nödvändiga, utan bara kändes som att de fanns där för att fylla ut. De tog mycket tid i förhållande till poängen, och var extremt oplanerat och dåligt genomfört. » (4)
- Väldigt stressigt runt LP2.» (5)
- Fysikingengörensverktyg hade låg nivå på Universeumsprojektet och på CAD biten. Våra muntliga presentationer var ett skämt om man jämför med nivån som övrigt finns på F.» (5)
- Tog ett tag att komma in i det, så mycket nytt. Men när man till slut gjorde det flöt det på bra. Bra med phaddergrupper, man lärde snabbt känna många goa människor.» (5)
- Intressanta kurser, bra samarbete mellan de olika kursansvariga i tex mek och matte. » (6 (mycket bra))
- Har varit väldigt förtjust i analyskurserna.» (6 (mycket bra))
- [Raderad]» (6 (mycket bra)) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

3. Upplever du att det finns en röd tråd i din utbildning hittills?

50 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
0 0%
3 6%
11 22%
27 54%
6 (mycket bra)»8 16%

Genomsnitt: 4.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- [Raderad]» (1 (inte alls bra)) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Förstår inte riktigt än hur jag ska ha nytta av allt och hur det hänger ihop, men det kommer väl.» (3)
- Det finns en tråd av sorten: Nu ska du lära dig allt. Men kurserna verkar vettiga.» (4)
- Fysikingenjörens verktyg var en hel del lekstuga.» (4)
- Bra i de flesta kurser, en del onödiga moment som inte riktigt passade in. En del moment kunde förtydligas att de dyker upp senare, för att mer se meningen med dem :)» (5)
- Programmeringstekniken känns malplacerad, i övrigt har det varit bra!» (5)
- Bara programmeringen som än så länge känns svår att få en greppbar kontext kring, även om den känns lämplig i synpunkt av breddning/specialisering» (5)

4. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

48 svarande

Ja»8 16%
Nej»40 83%

Genomsnitt: 1.83

- Javan» (Ja)
- Programmering» (Ja)
- Programmeringstekniken borde ligga senare i utbildningen, alternativt läsa enbart den i LP2 och göra hela Mekanik 1 i LP3. » (Ja)
- Fortsan, serier är inte snälla. Inte likformig konvergens heller.» (Ja)
- linjär algebra och LANA hade kanske kunnat vara närmre varandra» (Ja)
- Programmeringen kunde läsas i årskurs 2 i stället» (Ja)
- Programmeringsteknik, senare.» (Ja)
- Har inte haft någon nytta av java-programmeringen i andra ämnen, skulle med fördel kunna senareläggas.» (Ja)
- Vill inte flytta på någon kurs, men skulle vilja kommentera att Javan och mek 1 påstås gå på halvfart i lp 2. Visst, antalet föreläsningar är färre, men fortfarande lika mycket att göra själv som om de båda gått på helfart. Så i praktiken blev det som att läsa tre kurser på helfart + fysikingenjörens verktyg. Inte helt nöjd med detta, jobbigt att ha så många bollar i luften.» (Nej)
- Eller jo, egentligen skulle jag ha velat läsa en del av kurserna i gymnasiet. :P » (Nej)

5. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

47 svarande

Ja»9 19%
Nej»38 80%

Genomsnitt: 1.8

- En kurs i Matlab, i stil med programmeringskursen i Javan. Med tanke på hur mycket mer vi använder matlab i jämförelse med Java vore det nästan bättre om man skippade Javan och istället satsade på att ha en kurs i Matlab (om man måste välja).» (Ja)
- En bra programeringskurs» (Ja)
- Mer utbildning i Matlab. Högskolepoäng för avklarade laborationer i programmeringstekniken.» (Ja)
- Mer MATLAB utbildning.» (Ja)
- En mer kontinuerlig användning av linjär algebra, sedan den hamnar lite skymundan över året. Detta kanske är specifikt för mig, sedan jag aldrig läst linjär algebra tidigare, och gärna hade haft studier som vässade kunskaperna mer under tidens gång.» (Ja)
- en orgie» (Ja)
- Det vet jag inte eftersom vi inte lärt oss det i så fall.» (Ja)
- Mer modellering kan vara nyttigt om det finns i utbildningen.» (Ja)
- Det skulle vara bra med mer grundläggande MATLAB tidigare, med anknytning till kurser. Labbar i linalgen för bonus? » (Nej)

6. Hur har du upplevt arbetsbelastningen under årets läsperioder?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

Matrisfråga

- LP2:s parallellkurser är väldigt tidskrävande.»
- OBS: detta är nu mätt med nån sorts F-standard, jämfört med andra utbildningar är det ju +6 hela tiden.»
- Det var aspning lp 3-4 så det tar lite tid. Men sen får det gärna vara ett alternativ som är lagom också..»
- LP1-mycket nytt, LP2 och LP3-mycket med programmeringen.»
- Mekanik 2 för 4,5 hp känns väldigt snedfördelat.»
- LP2 var tung. LP3 började lika tungt som LP2 slutade, men lättade något när Programmeringstekniken var över.»
- LP 2 hade jag kulor i olja som EP-labb»
- Problemet med LP4 är att Cortegen, mek2 och LANA sammanfaller. Då kurserna kräver relativt mycket tid så halkar man lätt efter.»
- Läsperiod 2, EP-labbarna: mycket, mycket jobb för få, få hp»
- Elitsatsar på friidrott vid sidan av studierna, mer tävlingar på våren än på hösten.»
- Det känns som att vi har för stora kurser för de poäng de ger. »
- Beror ju lite på att man flyttat eller annat vid sidan av studierna.»
- Det skall inte vara för lätt På F =)»
- LP2 innebär Fortsättnings-analys, programmering och mekanik 1. Programmeringen krävde väldigt mycket tid, både i labbar och i övningar man behövde göra för att hänga med i kursmaterialet. Samtidigt hade man fortsan, läsårets svåraste kurs.»
- Mycket med fyra kurser att hålla koll på samma period (LP2). Blev dumt med tenta mitt i LP3, gjorde att man hamnade efter i de andra kurserna.»
- [Raderad]» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Läsperiod 1
48 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
1 2%
14 29%
25 52%
7 14%
6 (alldeles för hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.85

Läsperiod 2
47 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
8 17%
12 25%
19 40%
6 (alldeles för hög)»8 17%

Genomsnitt: 4.57

Läsperiod 3
48 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
5 10%
9 18%
23 47%
10 20%
6 (alldeles för hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.85

Läsperiod 4
47 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
10 21%
23 48%
12 25%
6 (alldeles för hög)»2 4%

Genomsnitt: 4.12

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.72


Utbildningen i allmänhet

7. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

49 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
3 6%
16 32%
22 44%
6 (mycket väl)»8 16%

Genomsnitt: 4.71

- Många tentor testar bara grundläggande kunskaper genom att ofta ge typiska problem som man löst flera gånger innan. Mer faktainriktade frågor eller saker som inte involverar problemlösning skulle testa en djupare förståelse för innehållet i kursen och inte bara hur väl man har plugga tentor.» (3)
- En del lite för typade tentor. » (4)
- Tentor är väl bra men det kanske skulle vara av intresse att hitta moment som examinerar utan tentamina. Med fördel skulle man kunna göra en sådan ändring i programmeringskursen.» (4)
- Varierar från kurs till kurs. Gillar inte att det var vanlig skriftlig tenta på programmeringen. Betydligt lättare när man kan kompilera och testa sig fram vid datorn än när man sitter och ska skriva koden rätt, för hand, på första försöket.» (4)
- Mekanik 1-tentan testade för lite» (5)
- Tentorna stämmer väl överens med årets variant av kursen. Bra! » (6 (mycket väl))
- tvär bra» (6 (mycket väl))


Studieresultat

8. Hur nöjd är du med din studiesituation?

50 svarande

1 (inte alls nöjd)»4 8%
7 14%
7 14%
15 30%
12 24%
6 (mycket nöjd)»5 10%

Genomsnitt: 3.78

- Jag har kuggat alldeles för många tentor och har inte tid över till något annat än studier (minst 70h/vecka)» (1 (inte alls nöjd))
- Endast mig själv att skylla.» (2)
- Har gått bättre.» (2)
- Jag är nöjd med mina resultat, men anser att jag har pluggat för mycket för att må bra för att uppnå dem.» (4)
- Jag har lagt ner på annat runt sektionen vilket jag är medveten om.» (5)
- Känns som en grymt bra utbildning. Jag hoppas bara att jobbet kommer vara riktigt lika tidskrävande som plugget eftersom jag nu inte gör mycket mer än pluggar och tränar.» (5)
- Trivs väldigt bra! :)» (6 (mycket nöjd))


Matlabbonusuppgifter

9. Matlabbonusuppgifter

Matrisfråga

- Hade redan förskunskaper.»
- Tycker det är lite löjligt att matematiken som behandlas i uppgifterna undantagslöst varit hämtad från nästkommande mattekurs. Med andra ord: nej, mina matematiska kunskaper har inte varit tillräckliga. Ingens matematiska kunskaper har varit det! Redovisningstillfällena är fruktansvärt stressiga, inte bra när man måste försöka ändra i koden utan att göra fel. Känns mycket godtyckligt hur det går, även om man har bra koll på uppgiften.»
- Har redan skrivit en del om detta.»
- Bra att man får träna på Matlab, men dåligt redovisningstillfälle, där man inte hade någon som helt tid till felsökning, vilket normalt är en stor del av vad Matlabkodande handlar om.»
- Ofta var innehållet i bonusuppgifterna speglat nästa kurs innehåll vilket har resulterat i problem. Hade även önskat mer tid på redoviningstillfället (ca 30 min) så att man hinner skriva om koden. Uppgifterna på redovisningstillfället bör vara av exakt samma karaktär som uppgifterna man löst tidigare, detta saknades främst i kursen Fortsättnings analys.»
- Har inte haft tid att försöka göra bonusuppgifter»
- MATLAB bonusarna är för tillfället den ända utbildningen man kan få i MATLAB utanför den inledande kursen. Jag tror att en dedikerad kurs i MATLAB med relevanta tillämpningar skulle vara bra att läsa i början så man kommer igång och slipper lära sig allt när LANAN knackar på. Men om den ska vara obligatorisk eller ej vet jag inte. Kan vara intelligent att diskutera båda alternativen.»
- Det som jag mest upplever är problemet med matlabredovisningarna är att trots att man har förstått vad man gör, men råkar under redovisningstillfället exempelvis derivera fel (pga stress över kort tid) och därigenom få ett felaktigt svar, ej få några poäng alls. »
- Hade gärna sett mer av MATLAB, tex en större kurs för att fördjupa mig i MATLAB som språk.»
- Föredrar duggor framför bonusuppgifter»
- 20 min är alldeles för kort för att visa vad jag lärt mig, blir bara stressad och gör onödiga fel. Redovisningen i LANA är mycket bättre.»
- Matlabkurs hade varit bra. Om inte som en del av programmet så kanske som en valbar kvällskurs? »
- Redovisningstillfällena var för korta vi de tillfällena när uppgifterna krävde mer än vad det förberedande materialet lärde ut. Speciellt förekom detta i fortsättningsanalysen.»
- I läsperiod ett hade vi en kurs om matlab, tror att den var del av fysikingenjörens verktyg. Föreläsningarna i matlabkursen gick alldeles för långsamt.»
- Jag är dålig på MATLAB och ska arbeta mer med det under sommaren»
- Tyckte att uppgifterna man får och de man skall redovisa ibland ligger för långt ifrån varandra.»
- Mycket bra idé med Matlabbonusuppgifter och labar. Tycker det är ett bra komplement till alla kurser.»
- Gjorde inte bonus i analys-kurserna, går efter lanan.»

Jag är nöjd med det förberedande materialet inför datorlaborationerna
47 svarande

1 Håller inte alls med»2 4%
6 12%
13 27%
12 25%
9 19%
6 Håller med fullständigt»5 10%

Genomsnitt: 3.74

Jag känner att jag hade tillräckliga matematiska kunskaper för att lösa uppgifterna
47 svarande

1 Håller inte alls med»2 4%
3 6%
10 21%
11 23%
13 27%
6 Håller med fullständigt»8 17%

Genomsnitt: 4.14

Jag känner att jag hade tillräckliga MATLAB-kunskaper för att lösa uppgifterna
47 svarande

1 Håller inte alls med»5 10%
10 21%
12 25%
9 19%
6 12%
6 Håller med fullständigt»5 10%

Genomsnitt: 3.34

Jag upplever att jag blev rättvist bedömd under redovisningstillfället
47 svarande

1 Håller inte alls med»1 2%
4 8%
6 12%
5 10%
15 31%
6 Håller med fullständigt»16 34%

Genomsnitt: 4.63

Jag upplevde att jag fick tillräckligt med tid för att visa vad jag kan under redovisningstillfället
46 svarande

1 Håller inte alls med»10 21%
8 17%
12 26%
5 10%
4 8%
6 Håller med fullständigt»7 15%

Genomsnitt: 3.13

Det förekom fusk
45 svarande

1 Håller inte alls med»27 60%
11 24%
5 11%
0 0%
0 0%
6 Håller med fullständigt»2 4%

Genomsnitt: 1.68

Mitt sammanfattade intryck är bra
47 svarande

1 Håller inte alls med»2 4%
2 4%
14 29%
9 19%
16 34%
6 Håller med fullständigt»4 8%

Genomsnitt: 4


Övriga frågor

10. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

50 svarande

Ja»45 97%
Nej»1 2%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.02

- Så tragiskt att den här frågan behöver vara med. » (Ja)
- Ja, men det är tufft och första året har varit torrt. Hoppas tillämpning på fysik blir roligare nästa år! » (Ja)
- Har gått lite upp och ner under tiden, men som jag känner nu lutar det mot att vara kvar.» (Ja)
- [Raderad]» (Ja) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ska byta till annat program med kurser som, för mig, är intressantare» (Nej)
- Heheh, beror på hur de sista tentorna går. Mest sannolikt är jag kvar.» (Vet ej)
- Jag ska läsa extra kurser under sommaren för att samla högskolepoäng så att jag får behålla mitt studiemedel. Dessutom behöver jag fixa några omtentor i augusti. Fallerar en av dessa två bitar kommer jag tyvärr få svårt att stanna kvar.» (Vet ej)
- Det tar väldigt mycket, och det finns inga bra tillfällen att vila upp sig. Tyckte på vissa sätt att matte och fysik var roligare innan.» (Vet ej)
- Funderar på att studera elektroteknik.» (Vet ej)

11. Övriga kommentarer

- Anders! Anders! Anders! Anders!»
- Fixa till det med Matlab så att inte fler behöver lida!»
- Hade önskat att det åtminstone ingick lite ekonomi i programmet, det är egentligen vad jag anser saknas. Samt att 7,5 hp MTS-kurser ska kunna väljas utan att volontärarbeta på Intize, att ha detta som obligatorisk kurs är ingen dum idé eftersom den krävs för examen.»
- SI-verksamhet hade varit ett mycket uppskattat inslag.»
- Gustav e soet»
- Det är kul på F. Men vissa saker kan förändras till det bättre. Puss.»
- Hade viljat se mer linjär algebra löpande under året, eftersom detta var matematik som jag är ovan med. Analys och fysik har ju gått ganska löpande så det man lär sig under inledande kursen växer under fortsättningen, och vidare under flervariabeln, medan linjär algebra samlar en hel del damm, bortsett de mest grundläggande kunskaperna i statik och dynamik.»
- tycker att vi borde fixa en orgie»
- F är nice. »
- Lp1 är den absolut svåraste läsperioden på grund av delvis svåra kurser, men framförallt okunskapen av studieteknik och oerfarenhet av högskolan och den matematik som bearbetad där. Sen är det mycket påfrestande med 4 veckor nollning. Så kul är det inte när alla är jätteförkylda pga sömnbrist och pluggstress. Nollningen är iochförsig frivillig, men även om man skippar denna, blir man smittad under föreläsningarna under den här tidsperioden. Förövrigt väldigt nöjd med utbildningen mitt första år, som varit både rolig och utmanande!!!»
- Lärarna är bra. Fokusera på undervisningen och att eleverna får möjlighet att umgås mycket under mottagning och resten av året.»
- Kul att lästa F på Chalmers»
- Finns så mycket som är bra utöver utbildningen i sig, allt runt omkring! Människorna, sittningar, andra evenemang, stämningen... En upplevelse i sig :)»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.72
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från