ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering TM1 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-05-12 - 2015-06-10
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


Den gångna årskursen

1. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan F/TM och tidigare utbildning?

Välj också vilken sorts utbildning du studerade innan F/TM. Om "övrigt" eller "utländskt gymnasium", precisera gärna i kommentarsfältet.

14 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»1 7%
0 0%
3 21%
2 14%
4 28%
6 (mycket bra)»4 28%
Läser ej första året»0

Genomsnitt: 4.42

Fördelat på olika grupper:

Gymnasium: Tekniskt program: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
31 50%
40 0%
51 50%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4

Gymnasium: Naturvetenskapligt program: (10 st)
1 (inte alls bra)1 10%
20 0%
32 20%
41 10%
52 20%
6 (mycket bra)4 40%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4.5

- Derivatan var icke-kontinuerlig, +inf, vilket är bra.» (5)
- Mattespets» (5)
- Jag gjorde sommarmatten emellan också!» (6 (mycket bra))
- Med mattespets.» (6 (mycket bra))

Gymnasium: Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Tekniskt basår: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
41 50%
51 50%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4.5

Annat tekniskt högskoleprogram: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Utländskt gymnasium eller motsvarande: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

2. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 14%
4 28%
6 42%
6 (mycket bra)»2 14%

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Upplever du att det finns en röd tråd i din utbildning hittills?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 21%
1 7%
1 7%
6 42%
6 (mycket bra)»3 21%

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte riktigt förstått vad det är vi utbildar oss till..» (2)
- Blivit något tydligare efter hand.» (3)
- : Det finns massvis med problem som går att tackla om man inte envisas med att göra det exakt.» (5)
- Första året är ju för det mesta grundläggande matematikkurser så vi är ju bara i början på tråden, så att säga. Så jag får vänta tills det blir mer tillämpade kurser för att se hur pass mycket grunderna vi lagt första året kommer till nytta.» (6 (mycket bra))

4. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

14 svarande

Ja»2 14%
Nej»12 85%

Genomsnitt: 1.85

- Tycker inte programmeringen låg bra där den låg, det kändes inte som den hanns med när den låg bredvid flera andra tunga kurser.» (Ja)

5. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

14 svarande

Ja»2 14%
Nej»12 85%

Genomsnitt: 1.85

- Kanske en konstruktion av de reella talen, vars existens vi ofta antar. Men det kanske är ett filosofiskt företagande som lämpar sig bäst utanför kurserna.» (Ja)
- Mer modelering» (Ja)

6. Hur har du upplevt arbetsbelastningen under årets läsperioder?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

Matrisfråga

- Sannolikhet, statistik och risk i LP4 för hög.»
- Jag vet inte om ordet "för" passar här. Belastningen har ökat kraftigt sedan lp1 och jag är möjligen neutral till det. Däremot är jag glad att det ytterligare arbetet känns meningsfullt.»
- LP 4 läste jag med F.»
- Tyckte programmeringen gjorde att läsperioden helt förstördes, man han inte med något annat än programmeringen och kom efter i andra kurser därför. Annars tycker jag generellt det är enklare när man har färre kurser och kurser utan inlämningar (med tentor istället) Statistiken som vi läser i lp4 är en alldeles för stor kurs som den ser ut nu med för mycket inbakat i samma kurs + svåra uppgifter + opedagogisk räkneledare. Det gör att det blir svårt att hänga med.»
- 4 kurser i lp2/lp3 blev förmycket»
- Jag hade redan läst kurserna i lp 1 på gymnasiet.»
- Det var som mest hektiskt i mitten av period 3 då vi hade flervariabeln, mekaniken, programmeringstekniken och kommunikationen samtidigt. Jag hade själv stött på det mesta av stoffet i programmeringen innan så den kursen var inte särskilt tidskrävande för mig, men har man aldrig programmerat förr kan den perioden nog vara rätt så tung, många bollar i luften. Innehållsmässigt var det väl ganska lagom, eftersom mekaniken gick på halvfart och kommunikationen endast krävde tre korta muntliga presentationer.»
- Arbetsbelastningen är såpass hög att jag måste jobba med skolarbetet 7 dagar i veckan för att ligga i fas, ändå är det stressigt tycker jag. Om detta är för högt vet jag inte. Men jag har en inre tro att det kommer att löna sig i slutändan och därför gör jag det.»

Läsperiod 1
14 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
2 14%
3 21%
3 21%
4 28%
6 (alldeles för hög)»2 14%

Genomsnitt: 4.07

Läsperiod 2
14 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
2 14%
6 42%
3 21%
6 (alldeles för hög)»3 21%

Genomsnitt: 4.5

Läsperiod 3
14 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
5 35%
4 28%
3 21%
6 (alldeles för hög)»2 14%

Genomsnitt: 4.14

Läsperiod 4
14 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
4 28%
3 21%
7 50%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 4.21

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.46


Utbildningen i allmänhet

7. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

14 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
1 7%
4 28%
4 28%
6 (mycket väl)»5 35%

Genomsnitt: 4.92

- Tycker Mekaniken är missvisande med enbart 3 frågor, känns som det handlar allt för mycket om vilka frågor som kommer på tentan, en tenta med fler uppgifter och poäng speglar bättre kunskaper tycker jag.» (4)


Matlabbonusuppgifter

8. Matlabbonusuppgifter

Matrisfråga

- Gjorde inte bonusuppgifterna i analyskurserna eftersom jag kände att det var mer tidskrävande än vad det gav poäng. Svarar för LANAn.»
- Sadelpunkter var mig helt främmande. Är det bra?»
- Tycker Ivars matlabuppgifter har varit bra samt upplägget på dessa men inte de som Jaques höll i. Tycker att de var för tidskrävande och för pressad situation för att vara motiverat.»
- Jag var före mina vänner med att lösa uppgifterna, hjälpte dem att förstå uppgifterna i alla kurser. Men ändå fick jag inga bonuspoäng i fortsan för att jag var dålig på att mata in data.»
- Jag vet inte om det klassas som fusk men de som hade tidiga redovisningstillfällen kunde ju tala om för de andra vilka typer av uppgifter som skulle komma och ungefär vad man behövde göra för att lösa dem, vilket jag såg förekomma en del. Jag minns att jag ibland körde fast med vissa saker i MATLAB trots att jag läst det förberedande materialet, men det lossnade alltid efter ett tag med hjälp av dels MATLABs inbyggda hjälpsystem och internet, vilket ju bygger självständighet och problemlösningsförmåga på ett väldigt nyttigt sätt, så jag tycker inte att det är något problem egentligen.»
- Vissa datorlabbar är väldigt otydliga och man behöver fråga om väldigt mycket hjälp innan man kan komma igång. Detta gäller i kursen LANA och Sannolikhetskursen för TM. Framförallt sannolikhetskursen för TM. Men jag sparar min kritik till den kursutvärderingen i den kursen. Vid matlab-bonusuppgifter anser jag mig ha blivit rättvist bedömd men redovisningstillfällena är rena stressmoment vilket inte är särskilt kul när man har spenderat lång tid på att skriva en vettig kod och så får man fel för att man råkade slarva. Hade man haft mer tid hade man kunnat dubbelkolla sina räkningar på redovisningen. Jag vet att det förekom "fusk". Dvs klasskamrater kopierade varandras kod och kanske modifierade lite så att det inte var uppenbart. Detta ledde ofta till att de som faktiskt kunde labben och sin kod redovisade först och berättade sedan för de som hade kopierat koden vad som efterfrågades och hur man ändrade koden för att få svaret. Inget jag tycker är direkt orättvist eftersom jag gärna vill att mina vänner klarar kurserna. Däremot så kanske det borde testas på ett annat sätt. Jag har tyvärr inget bättre förslag på vad man skulle kunna göra istället men så som det ser ut just nu så kan ni räkna med ovanstående.»

Jag är nöjd med det förberedande materialet inför datorlaborationerna
13 svarande

1 Håller inte alls med»0 0%
1 7%
4 30%
1 7%
5 38%
6 Håller med fullständigt»2 15%

Genomsnitt: 4.23

Jag känner att jag hade tillräckliga matematiska kunskaper för att lösa uppgifterna
13 svarande

1 Håller inte alls med»0 0%
3 23%
4 30%
1 7%
4 30%
6 Håller med fullständigt»1 7%

Genomsnitt: 3.69

Jag känner att jag hade tillräckliga MATLAB-kunskaper för att lösa uppgifterna
13 svarande

1 Håller inte alls med»0 0%
3 23%
3 23%
2 15%
4 30%
6 Håller med fullständigt»1 7%

Genomsnitt: 3.76

Jag upplever att jag blev rättvist bedömd under redovisningstillfället
13 svarande

1 Håller inte alls med»0 0%
2 15%
3 23%
1 7%
2 15%
6 Håller med fullständigt»5 38%

Genomsnitt: 4.38

Jag upplevde att jag fick tillräckligt med tid för att visa vad jag kan under redovisningstillfället
13 svarande

1 Håller inte alls med»3 23%
2 15%
0 0%
1 7%
4 30%
6 Håller med fullständigt»3 23%

Genomsnitt: 3.76

Det förekom fusk
13 svarande

1 Håller inte alls med»5 38%
3 23%
3 23%
1 7%
1 7%
6 Håller med fullständigt»0 0%

Genomsnitt: 2.23

Mitt sammanfattade intryck är bra
10 svarande

1 Håller inte alls med»0 0%
2 20%
2 20%
1 10%
3 30%
6 Håller med fullständigt»2 20%

Genomsnitt: 4.1


Studieresultat

9. Hur nöjd är du med din studiesituation?

14 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 7%
2 14%
2 14%
3 21%
3 21%
6 (mycket nöjd)»3 21%

Genomsnitt: 4

- Även ifall jag pluggar 7 dagar i veckan varav MINST 8-17 på vardagar och stora delar av helgdagarna så har jag inga 5:or än. Jag har fått ställa in mig på att om jag lyckas hålla 4:or i snitt så är jag nöjd. Men jag önskar att jag kunde göra bättre. » (3)
- Varierar en hel del. Vissa tider fungerar allt fint, andra sämre. Kan undra lite vad det är jag håller på med ibland. Men på det stora hela är jag nöjd!» (4)


Övriga frågor

10. Övriga kommentarer

- Jag tror att det är något strul med passerkorten. Till exempel så kommer jag och många andra TM:are inte in i de datorsalar som står angivna på schemat, bland andra mvf24 och mvf25. Jag var nere hos vaktmästeriet i våras eftersom jag då inte kunde komma in i F-T7204, F-T7203 och den datasalen som ligger nära nyfiket. Det blev åtgärdat så nu kommer jag in i dem men jag saknar som sagt fortfarande tillgång till vissa salar. Det yttrar sig genom att det röda krysset på dosan dyker upp så fort man visar kortet.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.46
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från