ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering TM2 - 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-05-12 - 2015-06-10
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


Den gångna årskursen

1. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 12%
2 25%
2 25%
3 37%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har varit många olika kurser som har gett inblick till vad man kan välja för olika spår i sin utbildning när man får välja kurser i trean och såsmåningom master» (5)

2. Hur väl upplever du en röd tråd mellan årets kurser?

8 svarande

1 (i låg utsträckning)»1 12%
1 12%
4 50%
2 25%
0 0%
6 (i hög utsträckning)»0 0%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kaos. Ex. Fourier-metoder efter stokastiska processer istället för tvärtom. I övrigt hade kurserna kunnat vara placerade i princip i vilken ordning som helst utan att det skulle utgöra någon skillnad i logisk röd tråd (möjligen måste Fourier-metoder vara efter komplex analys).» (1 (i låg utsträckning))
- Termodynamik till stokastiska processer till ekonomi. Inte jättemycket röd tråd..» (3)
- Det har funnits en matte-kurs per läsperiod som har följt någon form av röd tråd, sedan har det funnits andra kurser vid sidan av som hoppat mycket, ex termo och elfält. Tycker det har varit bra med lite hopp dock. » (4)

3. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

8 svarande

Ja»4 50%
Nej»4 50%

Genomsnitt: 1.5

- ODE» (Ja)
- Fouriern direkt efter komplexen och optioner direkt efter stocken isåfall» (Ja)
- Flytta algebra till tidigare årskurs. » (Ja)
- ODEn borde inte ligga nu, för svår kurs iaf om man läser linjär optimering samtidigt då denna tog väldigt mycket tid.» (Ja)

4. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

8 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
1 14%
2 28%
4 57%
0 0%
6 (mycket väl)»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Matematik har vi inte haft så mycket av. Det kanske inte är någon relevant kunskap dock.» (2)
- Svårt att veta då det sällan informeras hur kursens innehåll kan tillämpas i praktiken. Skulle gärna se lite mer sådan information i varje kurs för att lättare motiveras att läsa den och förstå varför den är relevant. » (4)

5. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

8 svarande

Ja»2 25%
Nej»6 75%

Genomsnitt: 1.75

- Ren matematik.» (Ja)
- Hade velat ha någon programmering, ex istället för elfält. » (Nej)

6. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

8 svarande

Ja»4 50%
Nej»4 50%

Genomsnitt: 1.5

- Elfält känns inte så relevant för den inrikting jag vill ha på programmet. » (Ja)
- Elektro, termo» (Ja)
- det var intressanta kurser, men har lite svårt att se vad jag ska ha t.ex termodynamiken till (som vi läste tillsammans med kemi)» (Ja)
- Industriell ekonomi, termodynamik, el-fält etc. Dessa borde väl rimligen ligga i någon sorts valbara block, så att man kan välja vilka tillämpningar man är intresserad av själv. (Industriell ekonomi kan iofs. inte räknas som en tillämpning, utan borde vara någon sorts "samhälls"-kurs, vad de nu kallas.)» (Ja)

7. Hur upplever du om arbetsbelastningen på årets olika läsperioder?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

Matrisfråga

- Kan inte svara, pga. dålig studieteknik.»
- Optimering och ode var ingen bra kombo»

Läsperiod 1
7 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
3 42%
3 42%
1 14%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.71

Läsperiod 2
7 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
5 71%
2 28%
0 0%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.28

Läsperiod 3
7 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
1 14%
6 85%
0 0%
0 0%
6 (alldeles för hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.85

Läsperiod 4
7 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
0 0%
1 14%
4 57%
1 14%
6 (alldeles för hög)»1 14%

Genomsnitt: 4.28

8. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

8 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
1 12%
4 50%
1 12%
6 (mycket nöjd)»2 25%
Inte haft några valbara kurser»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra med finanskurs!» (6 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.67


Utbildningen hittills

9. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

8 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
1 12%
0 0%
4 50%
3 37%
6 (mycket nöjd)»0 0%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 12%
3 37%
3 37%
1 12%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

8 svarande

Ja»7 87%
Nej»1 12%

Genomsnitt: 1.12

- Svårt att peka på enskilda saker, men mycket av kurserna bygger ju vidare på tidigare kunskaper. Bra att kunna MATLAB.» (Ja)
- Sannolikhet och stokastiska processer.» (Ja)
- Mycket kunskaper från lanan har varit väldigt nyttiga» (Ja)
- Differentialekvationer» (Ja)
- Teknisk kommunikation.» (Ja)
- Lite allt möjligt» (Ja)

12. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

7 svarande

Ja»1 14%
Nej»6 85%

Genomsnitt: 1.85

- Mekaniken har inte haft så stor inte kommit en i någon av de kurserna jag gått och kommer troligtvis inte heller att komma in i fortsättningen av utbildningen eller på ett eventuellt framtida jobb.» (Ja)

13. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

8 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
2 25%
4 50%
1 12%
6 (mycket väl)»1 12%

Genomsnitt: 4.12

14. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

8 svarande

1 (mycket obalanserat)»1 12%
0 0%
1 12%
5 62%
1 12%
6 (mycket välbalanserat)»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Alla "mattekurser" utom en (komplex analys) vi haft i år har handlat om tillämpningar.» (1 (mycket obalanserat))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81


Studieresultat

15. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

8 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 25%
2 25%
2 25%
1 12%
6 (mycket nöjd)»1 12%

Genomsnitt: 3.62

- Oklar fråga. Har snitt nära 5.» (2)
- Ligger väl nånstans runt 3 men hade gärna haft högre» (3)
- Vilken lista?» (4)

16. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

8 svarande

Mindre nöjd»3 37%
Ungefär lika nöjd»3 37%
Nöjdare»2 25%
Läser första året»0

Genomsnitt: 1.87

- Omfördelningen av läsperioder har inte funkat så bra för mig.» (Mindre nöjd)
- 3 kurser efter mig är inget jag är stolt över» (Mindre nöjd)


Övriga frågor

17. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

8 svarande

1 (mycket dålig insikt?»3 37%
2 25%
3 37%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra insikt)»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

8 svarande

Ja»7 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.47
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från