ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering F2 - 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-05-12 - 2015-06-10
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


Den gångna årskursen

1. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 3%
4 12%
16 51%
10 32%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kvalitén och förståelsekraven i undervisningen minskar mer och mer. Nu är det mer läsa formler än att förstå.» (2)
- Bra, men exp.fysen tar orimligt mycket tid.» (4)
- Vi läser allt mer saker som känns vettiga att ha kunskaper om senare. Flera lärare tycker jag dock inte håller måttet. Expfysen innehåller för mycket förvirring.» (4)
- Bra, men också mycket stressigare än det första.» (4)
- Lp 1 & 3 mycket bra, 2 & 4 mindre bra» (4)
- Mycket intensiv vårtermin med anledning av ExpFysen men också mycket lärorik därav. Kurserna under året hänger mycket väl ihop och man känner av en tydlig röd tråd mellan dem.» (5)
- Ibland lite bristande pedagogiska förmågor hos lärarna.» (5)
- Expfys tar dock väldigt mkt tid från de andra kurserna.» (5)

2. Hur väl upplever du en röd tråd mellan årets kurser?

32 svarande

1 (i låg utsträckning)»1 3%
0 0%
2 6%
7 21%
14 43%
6 (i hög utsträckning)»8 25%

Genomsnitt: 4.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kurser som lästes under samma period samspelade ofta bra, t.ex.experimentell fysik och elnät fungerade väldigt bra ihop. » (5)
- Vektorfält och elfält hängde väl ihop och likaså elnät och expfys, samt elnät och komplex.» (5)
- Vektorfält och komplex gav bra intro till många saker. Sedan hänger elnät ihop med elfält och expfys, elfält med optik, komplex med fourier osv. En bra ihopflätning helt enkel.» (6 (i hög utsträckning))
- Väldigt tydlig. Komplex krävs för el som krävs för expfys och elfält som krävs för optik...» (6 (i hög utsträckning))

3. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

32 svarande

Ja»9 28%
Nej»23 71%

Genomsnitt: 1.71

- Optiken med alla dess inlämningar var jobbigt att ha parallellt med experimentell fysiken.» (Ja)
- Expfysen del b skulle kunna börja tidigare även del C » (Ja)
- Optiken känns som en onödig kurs.» (Ja)
- Komplexen skulle vara bra att läsa innan elnäten. Även elnäten innan expfysen» (Ja)
- Miljöfysik tidigare» (Ja)
- Elnät hade gått att börja med redan i ettan. Miljöfysiken kan flyttas för att ge plats åt andra saker i lp4, som att börja med kvantfysik då eller läsa både hållf och regler.» (Ja)
- Matematisk statistik tidigare» (Ja)
- Statistiken tidigare» (Ja)
- Mer expfys på hösten och mindre på våren. Även om det ligger 30hp på vardera så har arbetstempot varit extremt mycket högre på våren än hösten.» (Ja)
- Tycker att infokompetens-momentet som ligger i Miljöfysiken borde ligga i ettan istället då det skulle vara bra att veta vilka resurser vi har och hur man ska använda sig av referenser redan då. Tycker att detta moment skulle passa bättre i Fysikingenjörens verktyg än i Miljöfysik.» (Nej)

4. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

31 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
0 0%
5 16%
18 60%
6 (mycket väl)»7 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 5.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Relevanta ämnen men oklart hur mycket kurserna hjälper en som civilingenjör.» (4)
- Expfysen är bra.» (5)
- Speciellt expfys» (5)

5. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

31 svarande

Ja»3 9%
Nej»28 90%

Genomsnitt: 1.9

- Erland» (Ja)
- Tycker det saknas lite innehåll i klassisk mekanik om operatorer, "Poisson bracket". Langrangianen får inte särskilt mycket utrymme. » (Ja)
- Jag antar att hållf ligger efter Fourieranalysen av en anledning. Varför tas då inga fouriermetoder upp i kursen? Inte ens en Laplacetransform?» (Ja)

6. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

31 svarande

Ja»8 25%
Nej»23 74%

Genomsnitt: 1.74

- Miljöfysik» (Ja)
- Optiken, massa inlämningar, tar inte med mig mycket. Har en brutal mängd expfys att läsa» (Ja)
- Laplacetransformer i 5 kurser i rad känns lite överdrivet» (Ja)
- Miljöfysiken är onödig. Finns en del nytta med den kursen också såklart, men det märks att den är påtvingad. Skulle lika gärna ha kunnat handlat om någonting annat men med liknande upplägg med E- och R-uppgifter och en debatt.» (Ja)
- För många laborationer i exp.fys. del b. Det upplevs väldigt repetivt och belastningen gör att man bara ytinlär övriga kurser.» (Ja)
- Jag ser inte någon anledning till att ge miljöfysiken hela 4,5 hp, mer än att den behöver ha det för att uppfylla kravet om 6 hp hållbarhet under utbildningen.» (Ja)
- Miljöfysiken är riktigt värdelös» (Ja)
- Miljöfysiken anser jag är alldeles för flummig och syftet med räkneuppgifterna har jag inte lyckats ta till mig.» (Ja)

7. Hur upplever du om arbetsbelastningen på årets olika läsperioder?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

Matrisfråga

- Arbetsbelastningen i läsperiod 3 och 4 beror mycket på hur fördelningen av labbtider i kursen experimentell fysik. Jag fick nästan alla mina i läsperiod 3, vilket gjorde att arbetsbelastningen i den perioden blev väldigt hög. »
- Expfysens timmar till HP är helt orimligt.»
- Expfysen dödar rätt rejält.... Lade ned ungefär 200h i LP 3 då skulle även fouriern och optiken hinnas med»
- Labbfördelningen i exp.fys. Den har inte varit fördelaktig för någon jag Pratat med då alla verkar ha fått större delen i samma läsperiod. »
- I första läsperioden blir det lite tungt med tre kurser som alla är av typen att man ska skriva tenta. Det blev att elnäten bortprioriterades. Jag hade sedan oturen att få nästan alla mina labbar i expfysen under läsperiod 3 vilket blev riktigt tungt och påverkade de andra två kurserna rejält. »
- exp.fys...»
- Lp1 var det svårt att få tid till elnäten eftersom att vektorfålten tog så mycket mer tid än 4.5hp Lp3. Med expfysen och alla labbar där blir det svårt att hinna med både fourier och optik Lp4 även här är det expfysen som suger mycket tid och energi från de andra kurserna»
- Experimentell fysik och inlämningsuppgifter i optik blir väldigt maxat när det läses även fourieranalys»
- Expfys+optik+fourier var med optikens nya upplägg med fler inlämningar ganska jobbigt. Expfys+miljöfys+matstat+regler är också ansträngande men känns som ett typiskt f-tempo trots allt.»
- Hade mest expfys i LP3.»
- expfysen tar mycket tid. Särskilt i lp3 med optikinlämningar. Däremot vill jag inte att optiken ska ändras för alla moment var både roliga och nyttiga.»
- Experimentell fysik tar upp mycket tid. Det fanns mer tid i LP 1 och 2 i och med att elnät var rätt så enkel. Framför allt LP 2 var obalanserad»
- Lite för många inlämningar gör att man prioriterar bort att räkna uppgifter vilker gör att man inte hänger med i kursen, då blir den lite tråkigare så räknar man ännu färre uppgifter, och det blir en megativ spiral.»
- Exp.fys och andra inlämningar tar mycket tid i förhållande till vad man lär sig.»
- Expfysen innebär bitvis en nästan övermänsklig arbetsbelastning, men den är samtidigt en av de viktigaste kurserna vi läser.»
- Expfysen är väldigt ojämnt fördelad.»
- Det har varit en del inlämningsuppgifter, särskilt exp.fysen har varit en stor tidsbov. Har dock inte haft några problem att klara tentor, men det beror nog inte på att jag kan kurserna tillräckligt bra utan snarare att många av tentorna har varit ganska enkla, då tänker jag framför allt på komplex, elnät, elfält, optik och statistik. De andra har legat på en bra nivå. Reglertekniken verkar också ha sänkt krav sen tidigare år, hade gärna fått mer inblick i reglering av faktiska system (utöver vattentanken) »

Läsperiod 1
32 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
4 12%
17 53%
6 18%
4 12%
6 (alldeles för hög)»1 3%

Genomsnitt: 3.4

Läsperiod 2
32 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
7 21%
9 28%
13 40%
2 6%
6 (alldeles för hög)»1 3%

Genomsnitt: 3.4

Läsperiod 3
32 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
1 3%
0 0%
6 18%
10 31%
6 (alldeles för hög)»15 46%

Genomsnitt: 5.18

Läsperiod 4
32 svarande

1 (alldeles för låg)»0 0%
1 3%
0 0%
11 34%
15 46%
6 (alldeles för hög)»5 15%

Genomsnitt: 4.71

8. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

32 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 6%
8 26%
9 30%
8 26%
6 (mycket nöjd)»3 10%
Inte haft några valbara kurser»2

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De är ju inte speciellt många. Varken Regler eller Hållf är väl något som resonerar särskilt bra med mig. » (3)
- Både hållfasthetslära och reglerteknik är vettiga och mycket intressanta kurser - bra att man kan välja dem men känns som att vi borde läsa båda som F-are... Hade personligen uppskattat möjligheten att få göra det utan att det innebär 5 kurser en och samma läsperiod/allmänt poäng utöver kursplanen. » (3)
- Inte jättestort utbud och ingen av dem verkade jättetilltalande för min del.» (3)
- Eftersom hållf och regler är båda centrala civilingengörsämnen känns det lite konstigt att välja mellan de två men jag är nöjd med hållfen som kurs» (4)
- Varför ska man behöva välja mellan hållf och regler? Går det inte att läsa 3 hp av varje och sno 1,5 hp av någon annan kurs?» (4)
- Tyckte det var skönt att bara välja mellan två, det blir lättare då.» (6 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.51


Utbildningen hittills

9. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

32 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
0 0%
2 6%
8 25%
16 50%
6 (mycket nöjd)»6 18%

Genomsnitt: 4.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Expfysen har varit mycket bra. I övrigt upplever jag en tempominskning relativt ettan, vilket inte är bra, utan borde vara tvärtom.» (3)
- Bra kurser men för mycket att göra sammtidigt» (4)
- Jag tycker det är givande när det är svårt men ibland lär man sig mycket mer när det inte är det. En dag efter en expfysA-labb kan jag ha glömt det mesta men en månad efter en optiklabb kom jag ihåg saker från den på tentan. Jag tycker helt enkelt att det ska vara flera moment vars syfte är att vara lärorika och inte att testa en.» (4)
- Vi lär oss mycket som är intressant och kurserna hänger ihop. Däremot känns det synd att när man väl är godkänd i en kurs glömmer man bort det mesta. Om en arbetsgivare hade bett mig utföra något ur år 1 utan förvarning hade jag inte känt mig bekväm i det.» (5)

10. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 16%
9 29%
15 48%
6 (mycket bra)»2 6%

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Första året var inriktat på mekanik och matte. Andra året på el. Förutom matten som fortfarande är nyttig så hänger väl inte året ihop särskilt mycket. Men jag ser inte det som något dåligt. Jag tyckte det var skönt att byta fokus och testa annat som ingenjörer behöver. Andra året har varit roligare än det första.» (3)
- Kopplingen till mekanik är inte så stor. Kopplingen mellan flervariabel och vektorfält är tvärtom lite för stor - stora delar av vektorfälten är repetition och tiden hade kunnat användas bättre.» (3)
- Inget att klaga på.» (6 (mycket bra))

11. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

31 svarande

Ja»25 80%
Nej»6 19%

Genomsnitt: 1.19

- Vektorfält och klassisk fysik gjorde flervariabelanalys mycket klarare.» (Ja)
- Flervariabelanalys i allmänhet» (Ja)
- Elnät» (Ja)
- Vissa analyskurser och flera begrepp inom mekaniken.» (Ja)
- Flervarre, jag försod inte den kuresen förens jag läst vektorfält» (Ja)
- Fortsan, flervar exempelvis. Men tror sammanhanget varit tydligare inom själva tvåan - saker har byggts på exempelvis komplexen och elnäten. Inget negativt i det bör tilläggas, jag tycker man verkligen känt att man börjar fördjupa sig i områden och inte bara bredda sig.» (Ja)
- Serier och diffekvationer. Så fortsan båda två. Finns säkert mer.» (Ja)
- Partialbråksuppdelning har visat sig mycket användbar vid invers Laplacetransform. Stokes och Gauss integralsatser har genom Vektorfältskursen och senare Elfältskursen kommit till användning. » (Ja)
- Flervariabelsanalysen bland annat. » (Ja)
- Linjär algebra, koordinatsystem. Jag inser att det inte finns någon gräns för vad man kan fördjupa sig i.» (Ja)
- Felanalys i LanAn, matematiska verktyg i ex Flervariabelanalys, Matematisk analys» (Ja)
- Mycket matematik som blir intressantare då man ser vad det kan användas till.» (Ja)
- Lösning av differentialekvationer, summor, konvergens» (Ja)
- Matten och mekaniken har återkommit. Programmeringen har inte återkommit direkt, men indirekt har jag haft stor nytta av den (även om Matlab-koden ibland skrivs i javaspråk fortfarande..) » (Ja)
- Analyskurserna, mekanik 1.» (Ja)
- Det mesta» (Ja)

12. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

29 svarande

Ja»11 37%
Nej»18 62%

Genomsnitt: 1.62

- Datorintron!!!! hemsk kurs som jag aldrig använt. Även programmeringen, och jag är glad att jag sluppit använda den.» (?)
- Fysikingenjörens verktyg har flera tveksamma inslag. » (Ja)
- Mek2» (Ja)
- CAD-momentet i fysikingenjörens verktyg.» (Ja)
- Programmeringen. Men tycker fortfarande vi borde läsa den som framtida ingenjörer.» (Ja)
- Datorintro. Helt seriöst? Latexdel: vettig. Matlabdel: vettig. Allt annat linuxspecifikt skit: Det är ju BARA för att ta upp mer tid av alla stackars nollan som redan blir fuckade av analysen.» (Ja)
- En mängd grejer från matematikkurser, satser osv.» (Ja)
- En del innehåll från fysikingenjörens verktyg, t.ex. CAD-presentationer och Universeum-projektet. Bägge har varit föga givande för vidare studier» (Ja)
- Precession från mekaniken, rekursiv beräkning av determinanten, Langrangiansk mekanik, QR-fatorisering. Jag kan se att matematiska bevis är oumbärliga, men vissa av dem ger besvär att lära sig än vad som är värt.» (Ja)
- Fortsättningsanalysens fokus på serier. Har inte riktigt utnyttjat dessa till den grad jag trodde, även om de återkommit i ex.vis fourier » (Ja)
- Programmering i Java.» (Ja)

13. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

32 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
2 6%
3 9%
13 40%
13 40%
6 (mycket väl)»1 3%

Genomsnitt: 4.25

- Det räcker att lära sig få delar av kursen väl för att klara den. Bättre om man kan lära sig hela kursen men till en lägre grad.» (2)
- Jag tycker att man i många kurser kan kunna ganska mycket utan att få alls många poäng på tentorna.» (3)
- Vissa kurser kan man lätt tentaplugga till och få höga betyg genom att bara följa recept tex MatStat, och vissa kan man ha en grundligare förståelse med tentan är otypad och svår, tex Fourieranalys och MekII.» (3)
- Jag är av åsikten att det finns alldeles för mycket bonuspoäng på många kurser. Framförallt elnätsduggan som kändes helt meningslös då exakt samma kunskaper testades på tentan.» (3)
- Svårt att svara på i allmänhet. Enda riktigt dåliga examinationen har varit elfält, annars har tentorna varit vettiga.» (4)
- Ibland kan man klara sig när det inte är förtjänt men oftast inte. Det är ofta ett par saker i varje kurs som man skippar för att det inte är värt att lägga ner tid på eftersom tentan närmar sig. Man kan missa en del kunskap då.» (5)
- Inte i miljöfysiken» (5)
- Tentorna kunde kanske korrektur-läsas lite bättre, det är ganska vanligt att det förekommer fel. Ett exempel är en av Fourieruppgifterna som saknade lösning...» (6 (mycket väl))

14. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

32 svarande

1 (mycket obalanserat)»0 0%
1 3%
3 9%
6 18%
18 56%
6 (mycket välbalanserat)»4 12%

Genomsnitt: 4.65

- Mycket bättre fördelning än första året. » (4)
- Det har balanserats ut nu i år 2 med mer fysik och teknik, medan år 1 la grunden med mycket matematik» (5)
- Andra året var bra med många fysikkurser. Första året var lite mer tveksamt då man blev bombad med matematik. Men jag förstår ju också att man behöver matten tidigt för att klara fysiken.» (5)
- I 2an iaf. Ettan var mycket matte» (6 (mycket välbalanserat))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.63


Studieresultat

15. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

32 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 3%
8 25%
4 12%
5 15%
9 28%
6 (mycket nöjd)»5 15%

Genomsnitt: 3.87

- Känner mig mycket pressad av studietrycket. » (2)
- Jag har svårt att hinna med att lära mig allt jag vill. Flera kurser som jag verkligen vill lära mig har det helt enkelt inte funnits tid att göra.» (2)
- 3.» (2)
- Vilken lista skall jag välja snitt i? Luddig fråga.» (5)
- Fattar inte delen med "Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt." men jag snittar typ 3,5.» (5)
- "Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt" ? Genomsnittsbetyget totalt är närmare 3a, men jag är nöjd med det.» (5)
- (Vilken lista, är 6 ett betyg?) Med tanke på antal avklarade kurser är jag just nu nöjd. Jag är inte lika nöjd med att jag har behövt omtentera många gånger. Och att jag ofta har varit nära godkäntgränsen. Trots det är nog 3,5 nära mitt medelbetyg.» (5)
- (5)
- 4.» (6 (mycket nöjd))
- Det är mycket mindre stress nu när vi har en extra vecka att plugga inför tentan :)» (6 (mycket nöjd))

16. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

32 svarande

Mindre nöjd»6 18%
Ungefär lika nöjd»12 37%
Nöjdare»14 43%
Läser första året»0

Genomsnitt: 2.25

- Jag har under året fått in en bättre studieteknik som i sin tur har resulterat i högre betyg, vilket jag tycker är kul :)» (Nöjdare)
- Jag har alltid haft 2 omtentor efter mig hela min chalmerstid, men bytt ut vilka ämnen det handlar om flera gånger. Alltså blir procenten kurser jag har efter mig mindre ju längre tiden går och jag blir nöjdare. Men jag har också lyckats få överbetyg detta året, som knappt gick förra året.» (Nöjdare)


Övriga frågor

17. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

32 svarande

1 (mycket dålig insikt?»4 12%
16 50%
11 34%
1 3%
0 0%
6 (mycket bra insikt)»0 0%

Genomsnitt: 2.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Men FARM verkar vilja ta tag i det, så det kommer nog bli bättre.» (2)
- Det är ett problem.» (2)
- Mest pga att jag själv inte sökt information som finns» (3)
- Jag vet inte riktigt vad jag kommer bli bra på. Och jag lyckas aldrig få ett sommarjobb som kan ge mig erfarenhet.» (3)

18. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

32 svarande

Ja»26 89%
Nej»3 10%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.1

- Känner inte att yrket passar mig. » (Nej)
- Alldeles för tidskrävande, har fått stress- och sömnproblem och ångest.» (Nej)
- Halvår studera utomlands, sen halvår uppehåll och sen tillbaka» (Nej)
- Saknar mina hästar och har ett bra jobberbjudande i närheten av dem.» (Vet ej)
- Man tänker mycket vad man tjänar på att läsa på F jämfört med t.ex. M. Vissa saker vet jag. Vi blir ju bättre på matte och mer hardcore. Men vad får man ut av att gå F om man vill jobba och inte forska?» (Vet ej)
- Tråkigt att bara studera, vill leva också. Funderar på sabbatsår.» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.28


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.22
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från