ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Statistik, LMA135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-11 - 2008-04-20
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Sofia Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Kursutvärdering –, Industriell matematik och statistik LMA135 (Nisse Dohrnér)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?

- Bra, men kunde gärna sluppit alla förolämpningar.»
- Helt ok, lite grov i munnen mot vissa»
- Utmärkta»
- Genomgångar på tavlan okej. Men trycker ner studenterna med kommentarer som upplevs taskiga.»
- Väldigt bra anser jag, dock bör han tänka på vad han säger till folk. Han sa inget till mig men till andra som tog illa upp. »
- bra»
- bra»
- Jag tyckte att det var kul med en lärare som skojade mycket och höll på men jag vet att många inte tyckte det. Han var i alla fall engagerad vilket är bra.»
- Kompetensmässigt: bra Men personpåhopp (om än ironiska sådana) på studenter borde inte få förekomma på Chalmers»
- Mycket bra. Väldigt tydlig och lätt att diskutera med.»
- Bra»
- Bra»
- bra föreläsningar och men lite speciell attityd, bra på att lära ut dock»
- Bra eftersom läraren har visat stort engagemang till att få oss studenter att förstå.»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?

- Inga kommentarer»
- Bra med variationen av både räkning och genomgång»
- Bra»
- Har struntat i de flesta, på grund av Nisses kommentarer»
- Väldigt bra!»
- bra»
- bra»
- Bra varvat med föreläsning och eget arbete.»
- Se ovan.»
- Lite enformiga men annars väldigt bra. Bra struktur.»
- Bra upplägg med mycket kopplingar till den litteratur vi hade blivit tilldelade. Bra med repetition på slutet av kursen.»
- Bra genomgångar»
- bra att blanda genomgång och räknande..»
- Upplägget passade mig perfekt.»

3. Vad tycker du om vår kurslitteratur, Statistiska metoder?

- Bra!»
- Ok, vet inte om en sådan kurs kan göras direkt "rolig"»
- Ändamålsenlig»
- Kurslitteraturen var jättebra»
- Den vart helt okej, gick bra att arbeta på egen hand i den. »
- bra»
- lite luddig, men i huvdsak bra»
- Väldigt bra. Den var mycket användbar.»
- Bra kursbok»
- Inga problem. Dock är facitet fel på sina ställen.»
- Bra, inget att anmärka på.»
- Bra men läraren kanske skulle hålla sig helt till boken o inte lägga in eget material»
- bra»
- På den nivån som kursen låg så var den bra. Kanske skulle vara bra med någon mer avancerad litteratur så att man kan se in lite på följande kunskapsnivåer. Boken skulle ocskå kunna vara inbunden så att den inte slår igen konstant.»

4. Vad tycker du om svårighetsgraden på tentan?

- Helt okej!»
- Den var skälig.»
- Bra»
- Den var okej. Men det var några uppgifter som verkligen försökte luras, vilket inte är schyst när övningstentorna varit så klara och rättframma.»
- Den var lagom!»
- bra»
- perfekt»
- Lagom svårt.»
- Lagom»
- De va bra svårighetsgrad.»
- Helt ok, den skall inte vara enklare i varje fall.»
- lagom»
- den var lagom»
- Skala 1-5, en 4.»

5. Vad tycker du om upplägget på kursen, med variation av räkning och föreläsning?

- Bra.»
- Bra»
- Mycket bra»
- Funka okej. De gånger föreläsningen börja i tid o Nisse inte vänta in fler studenter. Det är ju upp till var och en om man vill komma på föreläsningen.»
- En bra balandning»
- bra»
- väldigt bra»
- Bra, kanske att det skulle kunna vara schemalagt för föreläsning och räkning istället för att som nu ha föreläsning när det passar.»
- Bra»
- Kanon.»
- Precis som det skall vara, perfekt.»
- bra»
- bra»
- Bra.»

6. Kunde något ha gjorts annorlunda?

- Nej, jag tyckte att det var bra»
- njae»
- Nej»
- Lektionerna starta i tid och inga glåpord till studenterna»
- Vet ej»
- nej»
- kunde ha startat föreläsningen klockan 8 som det stod på schemat så att vi som hade masat oss upp kände att det var värt. Inte vänta in de som kommer två timmar senare..»
- Läs 5.»
- Nej»
- Inte vad jag vet.»
- Möjligt att schemalägga fler övningstillfällen med möjliga handledare? Möjligtvis folk från 2 eller 3:an som kan hoppa in?»
-
- nej»
- Det tror jag, men jag vet inget.»

7. Vad tycker du om betygsbedömningen?

- bra»
- Ingen aning än. Då jag inte gått igenom min tenta»
- Bra»
- Okej»
- bra!»
- bra»
- bra»
- Kursbetyget är ju baserat till 100% på tentan så det är inga konstigheter.»
- Ok»
- Bra.»
- Bra.»
-
- bra»
- Logisk.»

8. Vad har varit bra med kursen?

- ....»
- Variationen mellan räkning och genomgång»
- Variationen räkning och föreläsning»
- Litteraturen»
- Man har fått en god inblick i statistik, bra balndning av föreläsning och övningar. »
- föreläsningar»
- fri, går att klara utan föreläsningar men är lättare med.»
- Man har lärt sig intressanta räknemetoder.»
-
- Läraren var tydlig, fick bra med tid att räkna på självständigt.»
- Lagom tempo. Bra litteratur. Bra tenta. Bra material att plugga inför tentan.»
-
- det mesta tycker jag. »
- Upplägget.»

9. Vad har varit mindre bra?

- förolämpningar»
- De klantiga kommentarerna till vissa klasskamrater.»
- Inget»
- Nisse»
-
- Vissa var rädda för att få spydiga kommentarer ifall de frågade något. Önskar att föreläsningarn hade startat i tid.»
- Det kunde ha varit skönt att vetat om det var föreläsning eller eget arbete som gällde på föreläsning innan man gick dit.»
-
- Enformigt.»
- Hade varit bra med fler övningstillfällen.»
-
- inget särskilt jag kan komma på»
- Nivån, den kunde vara högre.»

10. Har kursen relevans i vår utbildning?

- mindre»
- Ingen aning»
- Nej. Det som är relevant lärde man sig redan i mellanstadiet. Att vara kritisk mot statistik.»
- Jag har faktiskt ingen aning. Känns nog inte så.»
- Svårt att säga, hade nog funnits kurser som hade haft större betydelse. »
- ja»
- Kan ju vara bra att kunna tyda statistik och räkna lite.»
- Känns väl som det. Har hört att vi kommer ha användning av statistiken längre fram i utbildningen.»
- Jag har svårt att se relevansen»
- Absolut.»
- Nej.»
- Vet inte om den har någon relavans»
- ja»
- Ja det tror jag absolut. Statistik kan vara lurigt om man inte har generell kunskap om den.»

11. Förslag till förbättringar till nästa år

- sluta förolämpa elever och kalla dom för dumma. Det är inte speciellt upplyftande. Första gången var det roligt, men inte 7e»
- Nej»
- Peka på relevansen. Ta upp med Nisse hur man ska bete sig. »
- nej»
- se ovan»
- Schemalägg när det är eget arbete och när det är föreläsning.»
-
- Nej»
- Fler övningstillfällen med fler handledare och gör kursen mer omfattande, möjligtvis lite högre nivå på räkningen.»
-
- nej»
- Inbunden bok.»

12. Allmänna åsikter om kursen

- Bra kurs och man har lärt sig att vara mer kritisk mot saker man läser i tidningar.»
- Se fråga 10»
- Okej»
- bra»
- bra»
- Intressant men irrelevant»
- Inga kommentarer»
- Bra kurs, men jag förstår inte vad den har med resten av utbildningen att göra.»
-
- inget.. »
- Intressant.»


Kursutvärderingssystem från