ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Study social questionnaire - MPAEM 2015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-03-26 - 2015-04-23
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 6%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Are you male or female?

2 svarande

male»1 50%
female»1 50%

Genomsnitt: 1.5

2. Where did you study for your Bachelor degree?

2 svarande

Sweden - Chalmers»0 0%
Sweden - another university»0 0%
University outside Sweden»2 100%

Genomsnitt: 3

3. Do you find your master"s education meaningful?

2 svarande

Not at all»0 0%
Somewhat meaningful»0 0%
Quite meaningful»1 50%
Very meaningful»1 50%

Genomsnitt: 3.5

4. Do you believe the education prepares you for a job as a professional engineer?

2 svarande

Not at all»0 0%
Somewhat»1 50%
Yes»0 0%
Yes definetely»1 50%

Genomsnitt: 3

5. What is your general impression of your master"s programme so far?

2 svarande

Poor»0 0%
Rather poor»0 0%
OK»1 50%
Good»0 0%
Very good»1 50%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 4

6. What do you think about the study work load in the programme as a whole?

2 svarande

To low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»2 100%
High»0 0%
To high»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. How many hours per week do you spent studying at this programme?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire programme.

2 svarande

Less than 30 hours/week»1 50%
Between 30-40/week»1 50%
Between 40-50 hours/week»0 0%
Between 50-60 hours/week»0 0%
More than 60 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 1.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. How satisfied are you with the cooperation between you and your fellow students in the programme?

2 svarande

Not at all»0 0%
Not so satisfied»0 0%
Neither/Nor»0 0%
Satisfied»1 50%
Very satisfied»1 50%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 4.5

9. In general, how do feel about the availability of professors/lecturers/teachers?

2 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Good»1 50%
Very good»1 50%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 3.5

10. In general, what do you think about the atmosphere between students and professors/lecturers/teachers?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Respectful»1 50%
Friendly»1 50%
Helpful»2 100%
Open-minded»1 50%
Poor»0 0%

11. How satisfied are you with the programme management?

2 svarande

Not at all»0 0%
Not so satisfied»0 0%
Neither»0 0%
Satisfied»2 100%
Very satisfied»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 4

12. Do you think that the student opinions and results from course evaluations have significant impact (taken seriously by the management)?

2 svarande

Not at all»0 0%
To some extent»1 50%
Could be improved»1 50%
Yes, definetly»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 2.5

13. How satisfied are you with your Student centre?

2 svarande

Not at all»0 0%
Not so satisfied»0 0%
Neither/Nor»0 0%
Satisfied»2 100%
Very satisfied»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 4

14. Have you experienced any harassments or discriminations at Chalmers

2 svarande

Yes, both»0 0%
Yes, harassment»0 0%
Yes, discriminations»0 0%
No, none»2 100%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Do you know who to contact in the case of harassments or/and discriminations?

2 svarande

Yes»1 50%
No»1 50%

Genomsnitt: 1.5

- But would be easy to find out (I guess), the Chalmers websites usually provide all necessary information.» (No)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.83


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.83
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från