ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmering, fortsättningskurs, Lp3, Vt15, DIT950, DIT950

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-03-18 - 2015-04-05
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Åsa Samdell»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»7 63%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- Jag gav upp hoppet om att kunna klara kursen efter ett tag och la inte mycket tid på den. » (Högst 15 timmar)
- Bra upplägg, hamnade aldrig efter.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»2 18%
25%»1 9%
50%»1 9%
75%»5 45%
100%»2 18%

Genomsnitt: 3.36

- Lär mig väldigt dåligt på föreläsningar. Dock det lilla jag var på, tyckte jag var bra.» (0%)
- Alla föreläsningar men relativt sällan på laborationer. Programmerar inte bra i en relativt högljudd datasal. » (75%)
- Antagligen närmare 90%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 3

- Tycker hans tentor är väldigt bra, men kanske lite synd att det ger så himla mycket poäng med "bara" kunna Generiska typer och clone.» (I viss utsträckning)
- Mycket bra material och arbetsuppgifter i övningarna, hemuppgifter och programmeringslabbar!» (Ja, i hög grad)
- bra tenta, tog upp det vi gjort i kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.81

- Samma som fråga innan.» (Mycket liten)
- Framför allt föreläsningar behövdes för att kunna hänga med och förstå, speciellt i labbarna. Detta kunde vara ett problem för sådana studenter som inte kunde komma till en föreläsning! Då » (Ganska stor)
- Jag tyckte det var svårt att hänga med i föreläsningarna ibland. Det var väldigt mycket nytt hela tiden.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.5

- Använder internet.» (Mycket liten)
- Kursboken är ganska tjock och jag visste inte vad som var viktigt att läsa. En del avsnitt som tog upp något ämne från föreläsningen var väldigt översiktliga och kändes inte tillräckligt för att nå den förståelsen jag behövde.» (Ganska liten)
- Jag förstår inte att Java direkt med Swing uppgavs som första kurslitteratur! Passade inte alls och då hamnade en mycket bra bok, effective java, lite i skymundan. Har förstått det för sent! Mkt bra material i övrigt! » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.36


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.81

- Han är kung på svara snabbt på mail får jag säga!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.45

- Partner i programmeringslabben gav upp halvvägs och klarade inte kursen. » (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»8 72%
Hög»1 9%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.18

- Hög tidigare erfarenhet» (Låg)
- Skulle generellt önskar mig en något mindre detaljfokus i undervisningen, till förmån av mer övergripande undervisning, reflekterande och att förstå större sammanhang. Det saknas tid att verkligen förstå det man har lärt sig! Speciellt labbarna och hemuppgifter skulle ha behövt mer tid för att verkligen dra den fulla nyttan ur dessa riktigt goda övningar!» (Hög)
- Det blev för mycket för mig med övningar, laborationer, föreläsningar och eget arbete. Jag gav upp att försöka ganska snart och efter det la jag inte så mycket tid på kursen. Jag kommer försöka läsa den nya kursen nästa år istället.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»6 54%
Hög»3 27%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.36

- Hög tidigare erfarenhet innom båda ämnena» (Låg)
- För mig var arbetsbelastningen för hög, jag orkade inte med att läsa båda kurserna. Denna kurs var väldigt svår och matematikkursen kräver en hel del arbete. Överlag har jag haft svårt med objektorienterad programmering-kurserna, jag tycker dom vill lära ut väldigt mycket på kort tid och jag har ingen direkt erfarenhet av java sedan förut så det har blivit svårt att klara av det. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»4 36%
Gott»2 18%
Mycket gott»4 36%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Detta var den bästa kursen jag har läst på universitet hittills. Jag känner att jag har lärt mig extremt mycket på bara 8 veckor, allt kändes högt relevant!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rikigt bra kodexempel, material till övningarna och programmeringslabbar. »
- Lärare, labbar, lärandesätt. Kunde inte bli mycket bättre med tanke på hur mycket man faktiskt måste tragla sig igenom! »
- Hemläxorna»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle det inte kunna vara möjligt att göra tentan i en datorsal/med datorer? Datorer som är offline, har inga andra program än tex en ytterst simpel texteditor som notepad? = Får ingen hjälpmedel som tex Eclipse ger, eller andra liknande program? Bara slänga upp x-användare till Chalmers servers, varav dessa användare bara har åtkomst till dom verktyg som behövs för göra tentan, i vårat fall bara en simpelt textprogram? Som man sedan bara loggar in med innan tentan? Jag må skriva långsamt, men vet inte någon, som inte håller med om att "det är väldigt ont om tid" att skriva all programkod. Speciellt när man glömmer en metod, variabel eller dyl. Så måste man skriva den grötigt någon annanstans (istället för bara smidigt göra plats i en texteditor vid Fields-området som ex.) Samma problem med andra programmerings-Tentor får jag säga, specifikt dom som vill att man skall skriva ren programkod, varav man på en höft kanske inte kommer på det mest optimera programmet. Men förstår om det är en resursfråga, men känns väldigt gammaldags och skulle vara en väldigt bra lösning ur min synpunkt. Ursäkta om det blev långt.»
- Mer tid för reflexion så att man verkligen förstår det viktiga man har lärt sig. Speciellt i labbarna och hemuppgifter. upplevde föreläsnings-bilderna inte så bra att lära sig med, svårt att förstå sammanhang. Helst också mer litteratur-hänvisningarna! Java effective verkade vara mycket lämpad för kursen, vilket jag först förstod flera veckor in i kursen. »
- Tydligare vad målen är och vad man avses lära sig»
- Minska arbetsbelastningen i kursen, gå långsammare framåt under föreläsningar, någon typ av "fri föreläsning" då och då där man kunde få ge förslag på saker som kan gås igenom mer eller på ett annat sätt under dom "vanliga" föreläsningarna. Tydligare laborations/övningsinstruktioner.»
- Ingenting, fast jag vet inte hur DIT952 kommer att vara jämfört med den nuvarande kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Tack för denna kurs! Det var verkligen mycket givande!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från