ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskintekniks prototypversktad 2015 - M4/5

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2015-01-28 - 2015-02-20
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Är du man eller kvinna?

65 svarande

Man»52 80%
Kvinna»13 20%

Genomsnitt: 1.2

2. Har du tidigare erfarenheter av verkstadsarbete?

65 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, genom arbete i verkstadsindustri»25 38%
Ja, genom gymnaiset»15 23%
Ja, som hobby»24 36%
Nej»21 32%

- Var med mycket på ett snickeri som min pappa med släkt drivit i hundra år.» (Ja, som hobby)
- arbete hemma på gården» (Ja, genom arbete i verkstadsindustri)
- Innan chalmers hade jag liten eller ingen erfarenhet av verkstadsarbete » (Ja, genom arbete i verkstadsindustri, Ja, som hobby)
- Hade garagefifflat en del hemma men inte jobbat mer med seriösa maskiner.» (Ja, som hobby)
- No more than fixing with some motorcycles at home» (Nej)
- Inte så mycket erfarenhet» (Ja, genom arbete i verkstadsindustri)

3. Jag är/har varit medlem i studentföreningen XP (eXPerimentverkstaden) och har använt prototypverkstaden efter skoltid?

65 svarande

Ja»24 36%
Nej»41 63%

Genomsnitt: 1.63

- Jag utnyttjade aldrig mitt medlemsskap eftersom de övriga studierna tog så mycket tid i anspråk. » (Ja)
- silversmide» (Ja)
- Till silversmide» (Ja)
- Flera år i styrelsen» (Ja)
- Jag har både varit "vanlig" medlem samt suttit som aktiv i XP-styret.» (Ja)
- Betalde medlemsavgift men fick aldrig access till lokalen efter.» (Nej)
- Har varit i prototypverkstaden på silversmideskurs efter skoltid.» (Nej)

4. Jag har körkort eller tillstånd att självständingt använda någon eller några av följande resurser i prototypverkstaden

65 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Inga»44 67%
Metallverkstad»15 23%
Träverkstad»14 21%
NC»4 6%

- Vet ej» ()
- Vill gärna ta metallkörkort men det fanns ingen kurs detta läsåret, synd!» (Träverkstad)
- Det finns ju aldrig några lediga platser i de där utbildningarna!» (Inga)
- Gått säkerhetskursen» (Inga)
- Tog dock "bara" 4 år att få, dvs 4 års studier.» (Metallverkstad, Träverkstad)

5. Jag har utnyttjat följande resurser i prototypverkstaden

65 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Handverktyg»59 90%
Borr»57 87%
Svarv»40 61%
Fräs»24 36%
Svets»31 47%
Plåtsax»44 67%
Plåtforming»34 52%
Träverkstaden»38 58%
NC-fräs/svarv»14 21%
3D-skrivare (rapid prototyping)»28 43%
Något annat, precisera gärna»2 3%

- I samband med en introduktionskurs i ettan så krävde man en prototyp som vi tillverkade med handledares hjälp» (Handverktyg, Borr, Plåtsax, Plåtforming, Träverkstaden)
- Slipmaskiner» (Handverktyg, Borr, Svarv, Fräs, Svets, Plåtsax, Plåtforming, Träverkstaden, NC-fräs/svarv, 3D-skrivare (rapid prototyping), Något annat, precisera gärna)
- Det mesta utom cnc» (Handverktyg, Borr, Svarv, Fräs, Svets, Plåtsax, Plåtforming, Träverkstaden)
- Silversmides-resurser utanför skoltid» (Handverktyg, Träverkstaden, Något annat, precisera gärna)
- Målarrummet Silversmidesverktyg Symaskin Kaffebryggare» (Handverktyg, Borr, Svarv, Fräs, Svets, Plåtsax, Plåtforming, Träverkstaden, NC-fräs/svarv)
- Har använt samtliga maskiner i träverkstaden.» (Handverktyg, Borr, Svarv, Fräs)
- 3D-skrivaren användes för enstaka komponenter under kandidatarbetet, Andra verktyg användes under obligatoriska kurser, såsom Ingenjörsmetodik och IKOT» (Handverktyg, Borr, Svets, Plåtforming, 3D-skrivare (rapid prototyping))

6. Uppskatta hur många timmar du varit (kurs, arbete i projekt, fritidsarbete, handledare mm) i prototypverkstaden. Ange gärna i vilka kurser och projekt.

63 svarande

10-20 timmar»21 33%
20-30 timmar»10 15%
30-50 timmar»13 20%
50 - 80 timmar»4 6%
Mer än 80 timmar»15 23%

Genomsnitt: 2.71

- Mindre än 10 timmar» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken i ettan samt Ikot i tvåan.» (10-20 timmar)
- i den första projektkursen i ettan. Mer minns jag inte» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik, aspning XP, samband med cortege» (10-20 timmar)
- IKOT, Ingengörsmedodik, PoductionProcessPlanning, Kandidaten» (10-20 timmar)
- Product development project, ikot och ingenjörsmetodik» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT» (10-20 timmar)
- IKOT» (10-20 timmar)
- IKOT, Ingenjörsmetodik, och kandidatarbete» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT» (10-20 timmar)
- Ingenjörsmetodiken, IKOT, Kandidatarbetet.» (20-30 timmar)
- Kandidatarbete» (20-30 timmar)
- ingenjörsmetodik, ikon, kandidatarbete» (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodik och IKOT» (20-30 timmar)
- Ingenjörsmetodiken, Kandidatarbetet» (20-30 timmar)
- Skolaktiviteter, ingenjörsmtodik, IKOT samt hobbyprojekt.» (20-30 timmar)
- i samband med introduktionskursen i ettan.» (30-50 timmar)
- Ingenjörsmetodik, ikon, kandidatarbetet, eget arbete - bl.a. byggt en bokhylla.» (30-50 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT och Product development project» (30-50 timmar)
- Kanidatarbete» (30-50 timmar)
- Ingenjörmetodik och IKOT» (30-50 timmar)
- Kandidatarbete» (30-50 timmar)
- Ingenjörsmetodik och IKOT samt privata projekt och XP-kurser.» (30-50 timmar)
- IKOT, Igenjörsmetodik, Kanditatarbete (Topplock till ECO-Marathon).» (30-50 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT, kandidatarbete» (30-50 timmar)
- Kandidatarbete, Indek, Ikot.» (50 - 80 timmar)
- Kandidatarbete» (50 - 80 timmar)
- Kandidatarbetet» (50 - 80 timmar)
- ingenjörsmetodik, IKOT, Kandidatarbete, formula student, massa fritidsarbeten» (Mer än 80 timmar)
- ingenjörsmetodik, Kandidatarbete» (Mer än 80 timmar)
- ingmet, ikot, kandidatarbete. På fritiden i 3 år.» (Mer än 80 timmar)
- Formula Student» (Mer än 80 timmar)
- Mycket mer än 80, vissa veckor 80h.» (Mer än 80 timmar)
- Formula. Egna projekt» (Mer än 80 timmar)
- Spenderade mycket tid där under kandidatarbetet» (Mer än 80 timmar)
- Uppskattningsvis 500-1000h» (Mer än 80 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT, Kandidatarbete» (Mer än 80 timmar)
- Har använt verkstaden i alla projektkurserna, Ingenjörsmetodik, IKOT samt kandidatarbetet. Speciellt under kandidatarbetet var tillgången till en välutrustad verkstad central för att vi skulle kunna genomföra vårt projekt. Har även gjort en del mindre egna projekt, såsom att bygga lösnummer till cortegen.» (Mer än 80 timmar)
- Ingenjörsmetodik, IKOT, EcoMarathon» (Mer än 80 timmar)

7. Omfattningen av mitt praktiska arbete prototypverkstaden har varit tillräckligt

64 svarande

Ja, mer än tillräckligt»9 14%
Ja men jag hade önskat mer»12 18%
Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen»28 43%
Nej det behövs något mer»9 14%
Nej det behövs väsentligt mer»6 9%

Genomsnitt: 2.85

- Tillgång till vattenjeten på xp-tid hade varit kalasbra! Det borde kunna lösas med en enkare kurs samt handledning.» (Ja men jag hade önskat mer)
- För mig personligen har det vart tillräckligt eftersom jag engagerat mig utanför skoltid. Det skulle dock självklart vara bra med mer tid i verkstaden under skoltid eftersom många saknar praktisk erfarenhet av tillverkning/verklighetsförankning, vilket kan avspegla sig i annat arbete. » (Ja men jag hade önskat mer)
- Vill man mer får man väl ta sig dit.» (Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen)
- Tycker det är väldigt lärorikt med praktiskt och teoretiskt tillsammans. Ser prototypverkstaden som en stor tillgång för att kunna ge studenter mer praktisk erfarenhet.» (Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen)
- Jag har känt att jag fått en god inblick i vad verkstäder betyder för tillverkning samt känt att jag kunnat fördjupa mina kunskaper om jag önskat.» (Ja ungefär den omfattning som är rimlig i utbildningen)
- Det är en tragisk utveckling där teori och textböckor om t.ex. spånbildning ersätter den praktiska erfarenheten där man lär sig den kunskapen. Billigare men vansinnigt mycket sämre.» (Nej det behövs väsentligt mer)
- Det behövs mer inom undervisningen. » (Nej det behövs väsentligt mer)
- Och främst inte för de som redan är där utan för alla andra!» (Nej det behövs väsentligt mer)

8. Mitt praktiska arbete i prototypverkstaden har lagt grund till konstruktionsförbättringar

63 svarande

Instämmer helt och hållet»24 38%
Instämmer huvudsakligen»16 25%
Instämmer delvis»14 22%
Instämmer inte alls»9 14%

Genomsnitt: 2.12

- Det som ser bra ut på papper är inte samma sak som är bra i verkligheten. » (Instämmer helt och hållet)
- Otroligt lärorikt att se hur prototypbygge går till. Men gärna mer tid i kurser. Det är det som differentierar vår utbildning från många andra på Chalmers.» (Instämmer helt och hållet)
- Min verkstadserfarenhet har väldigt stor betydelse för de komponenter jag konstruerar.» (Instämmer helt och hållet)
- Det är en väldigt stor skillnad mellan de som har och inte har gjort någon skärande bearbetning.» (Instämmer helt och hållet)
- den bästa resurs maskinprogrammet har för att få teknologer att få en bredare känsla av hur konstruktionsarbete går till» (Instämmer helt och hållet)
- I de teoretiska kurserna kan man självklart lära sig hur man skall konstruera, hur maskinelement fungerar, hur strukturer "svarar" på vissa förändringar och så vidare, men praktisk erfarenhet ger en helt annan känsla för mekaniska system.» (Instämmer helt och hållet)
- Det ger väldigt mycket att känna sina material och tillverkningsprocesser när man skall konstruera. » (Instämmer helt och hållet)
- Krävs mycket mer tid i verkstaden än den som fås via kurser i programmet för att få förståelse av konstruktion i industrin.» (Instämmer delvis)
- Hade velat gå genom metoder för produktion mer, tex massproduktionen och vad man bör tänka på då» (Instämmer delvis)
- Ledde till mer realistiska konstruktioner» (Instämmer delvis)

9. Mitt praktiska arbete i prototypverkstaden har hjälpt mig att bättre förstå det ämne som prototypen berör eller det behov den skall lösa

62 svarande

Instämmer helt och hållet»30 48%
Instämmer huvudsakligen»14 22%
Instämmer delvis»12 19%
Instämmer inte alls»6 9%

Genomsnitt: 1.9

- Skulle dock behövas mycket mer tid i prototypverkstaden» (Instämmer helt och hållet)
- Minns inte riktigt» (Instämmer inte alls)

10. Mitt praktiska arbete med prototyper och modeller i protototypverkstaden har medfört att jag upptäckt oväntade fenomen och/eller problem med min konstruktion eller mitt projekt

64 svarande

Instämmer helt och hållet»26 40%
Instämmer huvudsakligen»14 21%
Instämmer delvis»10 15%
Instämmer inte alls»6 9%
Vet ej/kan inte bedöma»8 12%

Genomsnitt: 2.31

- Skulle dock behövas mycket mer tid i prototypverkstaden» (Instämmer helt och hållet)
- När man var mer oerfaren designade man ibland komponenter som var för komplicerade att tillverka på ett rimligt sätt. Tillverkningsbarheten ligger nu alltid i bakhuvudet.» (Instämmer helt och hållet)

11. Den egen (eller i grupp) tillverkade modellen eller prototypen har varit ett bra stöd i att kommunicera och presentera en lösning

63 svarande

Instämmer helt och hållet»44 69%
Instämmer huvudsakligen»13 20%
Instämmer delvis»4 6%
Instämmer inte alls»2 3%

Genomsnitt: 1.42

- Tillverkningen av en prototyp skall föregås av skisser och en designcykel där man kommunicerar internt i gruppen först. Därefter tillverkas prototypen för att för kommunicera/presentera för andra.» (Instämmer helt och hållet)
- Om modellen görs bra så kan den vara ett bra underlag för ett företag som vill vidareutveckla en idé » (Instämmer helt och hållet)
- Absolut! Skall man presentera något ger en fysisk prototyp ett helt annat intryck än om man bara har t.ex. renderingar och ritningar. Folk som är intresserade av mekanik brukar tycka om att "känna på grejer" och de som inte är så insatta har i regel lättare att bli intresserade och förstå något de kan ta i och vrida och vända på.» (Instämmer helt och hållet)
- Allt blir så mycket mer på riktigt och betydligt mer seriöst om man har möjlighet att tillverka en faktiskt prototyp och inte bara en cad-modell eller liknande.» (Instämmer helt och hållet)
- Ovärderligt» (Instämmer helt och hållet)
- Funktionaliteten kunde demonstreras, viktigt när lösningen var annorlunda än dagens lösningar.» (Instämmer helt och hållet)
- vet ej» (Instämmer inte alls)

12. Jag har utvecklat en djupare förståelse för aktiviteten produktutveckling genom mitt praktiska arbete i prototypverkstaden

63 svarande

Instämmer helt och hållet»29 46%
Instämmer huvudsakligen»14 22%
Instämmer delvis»17 26%
Instämmer inte alls»3 4%

Genomsnitt: 1.9

- Skulle dock behövas mycket mer tid i prototypverkstaden» (Instämmer helt och hållet)
- Fysisk konstruktion och monteringsvana ger erfarenheter som är svårt att tillgodogöra sig genom teori. Har man t.ex. bockat plåt vet man att vissa profiler inte går, eller är mycket besvärliga, att tillverka även om de går att designa i CAD. Eller att man sätter skruvar där de inte går att nå etc.» (Instämmer helt och hållet)

13. Att ha tillgång till en protypverkstad har gjort mig mer motiverad att studera maskinteknik på Chalmers

64 svarande

Instämmer helt och hållet»22 34%
Instämmer huvudsakligen»11 17%
Instämmer delvis»20 31%
Instämmer inte alls»11 17%

Genomsnitt: 2.31

- Det var mycket motiverande när man började, man trodde att mycket tid skulle spenderas där. » (Instämmer helt och hållet)
- Jag visste inte om att tillgången fanns när jag började men nu känns det som en av de stora anledningarna till att jag trivs så bra.» (Instämmer helt och hållet)
- Svåraste att lämna när man slutar på chalmers.» (Instämmer helt och hållet)
- För oss som är mer praktiskt lagda så är det helt klart en motivation» (Instämmer helt och hållet)
- Det var ingen avgörande faktor när jag sökte, men jag tycker det är viktigt med en viss praktisk kunskap.» (Instämmer huvudsakligen)
- Det var inte central när jag sökte in till utbildningen, men skulle jag rekommendera den idag så skulle tillgången till prototyplabbet vara en av de saker jag nämnde.» (Instämmer huvudsakligen)
- Inte huvudorsak men helt klart bidragande.» (Instämmer huvudsakligen)
- Inte det jag studerar för» (Instämmer inte alls)

14. Att kunna och ha förståelse för maskiner som borr, fräs, svarv, plåtsax och grundläggande tillverkningsmetoder kommer att göra mig till en bättre civilingejnör i maskinteknik.

64 svarande

Instämmer helt och hållet»46 71%
Instämmer huvudsakligen»11 17%
Instämmer delvis»6 9%
Instämmer inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.4

- Absolut. Se kommentar till fråga 12. Även om många av oss kanske inte kommer ha några praktiska moment i våra yrkesliv, så är det viktigt att veta hur det fungerar. Många kanske hamnar i en roll där man är en länk mellan teori och praktik och då är det bra att veta vad man pratar om, när man skall förmedla kunskap vidare till de som faktiskt skall arbeta med, eller tillverka, produkten.» (Instämmer helt och hållet)
- Utan tvekan. Inte bara gör det en till en bättre konstruktör, det ger en även ökade möjligheter till en god kommunikation med andra delar hos ett företag vilket man jobbar. På samma sätt som det är viktigt att ha läst lite ekonomi för att kunna kommunicera professionellt med ekonomer så är det viktigt att ha praktisk erfarenhet för att fullgott kunna kommunicera med verkstadsanställda/produktionspersonal.» (Instämmer helt och hållet)

15. Att erbjuda möjligheter för studenterna att själv eller i grupp tillverka fysiska modeller och prototyper är viktigt för en civilingejörsutbildning i maskinteknik.

65 svarande

Instämmer helt och hållet»48 73%
Instämmer huvudsakligen»10 15%
Instämmer delvis»6 9%
Instämmer inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.38

- Om man vill gå i den riktningen är det ju viktigt» (Instämmer delvis)
- Beror på master om fysiska produkter kommer vara del av karriären» (Instämmer delvis)

16. Jag anser att prototypverkstaden är en väl fungerande resurs för maskinteknikprogrammet

64 svarande

Instämmer helt och hållet»27 42%
Instämmer huvudsakligen»27 42%
Instämmer delvis»7 10%
Instämmer inte alls»3 4%

Genomsnitt: 1.78

- Jättekul att det satsas mycket på verkstaden den senaste tiden, när de flesta andra utbildningar verkar lägga ner sina.» (Instämmer helt och hållet)
- Svårt att få tillgång till NC maskiner.» (Instämmer huvudsakligen)
- Svårt att boka upp sig på utbildning på xp. För lång kö. Borde vara mer utbildningstillfällen» (Instämmer huvudsakligen)
- Det finns alltid rum för förbättringar, framförallt tillgängligheten till styrda maskiner borde förbättras.» (Instämmer huvudsakligen)
- Det är många studenter som önskar att de hade de körkort som krävs för att få arbeta självständigt i verkstaden utanför skoltid. Som det är nu så sköter XP denna utbildning till största del, men det är alltid många fler som söker än vad det finna möjlighet att utbilda. » (Instämmer huvudsakligen)
- Är ej insatt men har inte upptäckt något negativt.» (Instämmer huvudsakligen)
- I fler kurser t.ex. Tillverkningsteknik borde man återkoppla till och faktiskt få se och känna hur olika svarv/fräshastigheter påverkar tillverkningen, även svetsning av olika material i fel temperatur osv.» (Instämmer huvudsakligen)
- Ett problem som uppstår är att de som arbetar i prototypverkstan vill att man kommer med ett färdigt förslag, caddat och klart. Det blir många ändringar, ibland ganska omfattande. Man hade kunnat vinna på att ha konsultationstillfälle med dem innan man gör tidskrävande uppgifter, såsom CAD. » (Instämmer huvudsakligen)
- Känner inte att man har fått tillgång till den riktigt» (Instämmer delvis)
- Har varit där alldeles för lite. Insåg inte förrän trean hur mycket det gett och då hade jag inga kurser kvar där vi var i prototyplabbet » (Instämmer delvis)
- För påpassad av de som jobbar där» (Instämmer delvis)
- Svår att få tillgång (dvs körkort) till som ny student. » (Instämmer delvis)
- Tillgängligheten måste ökas och det är svårt när körkort ges på ideell basis. Formula student känns som enda sättet att verkligen få jobba där.» (Instämmer inte alls)

17. Säkerheten i prototypverkstaden är hög

64 svarande

Instämmer helt och hållet»42 65%
Instämmer huvudsakligen»14 21%
Instämmer delvis»3 4%
Instämmer inte alls»0 0%
Vet ej/kan inte bedöma»5 7%

Genomsnitt: 1.62

- Det drillas i alla studenter som uppehåller sig i verkstaden hur viktigt detta är. Verkstadspersonalen är väldigt måna om detta när de introducerar och övervakar arbetet i verkstaden. » (Instämmer helt och hållet)
- De är mycket nog med att man är skyddad!» (Instämmer helt och hållet)
- Säkerheten är tillräklig. Det är aldrig helt säkert att arbeta i en verkstad men de regler som finns i prototypverkstaden gör arbetet så säkert som möjligt utan att begränsa tillgängligheten.» (Instämmer huvudsakligen)
- Mer plats runt maskiner hade gjort det säkrare.» (Instämmer huvudsakligen)

18. Jag har fått lämpligt stöd av personalen i prototypverkstaden för mitt arbete och lärande i prototypverkstaden

64 svarande

Instämmer helt och hållet»38 59%
Instämmer huvudsakligen»19 29%
Instämmer delvis»4 6%
Instämmer inte alls»1 1%
Vet ej/kan inte bedöma»2 3%

Genomsnitt: 1.59

- Ibland är de lite tjuriga mot studenter. Verkar tycka att de är där av någon annan anledning än att hjälpa studenter. De är ju kunniga men har svårt att gå ner till en mer basic nivå som många studenter som aldrig varit i en verkstad är på. De har en del att förbättra i sitt service arbete om man nu kan uttrycka det så.» (Instämmer helt och hållet)
- Janne och Reine är alltid till stor hjälp» (Instämmer helt och hållet)
- Dock har det enbart varit enstaka gånger jag behövt stöd.» (Instämmer helt och hållet)
- Ibland kan det kännas som att man behöver "vinna personalens respekt", ju duktigare man är desto mer tillmötesgående är de. Det kan vara en negativ sak för nybörjare i verkstadsmiljö.» (Instämmer huvudsakligen)
- Om man inte har en aning om vad man håller på med så kan det nog vara lite klurigt att få hjälp. Men har man bara lite erfarenhet så att man har grund för att hänga med i det de säger så är verkstadspersonalen exceptionellt kompetent. » (Instämmer huvudsakligen)
- När det är mycket folk i verkstan kan man få vänta länge på handledning » (Instämmer huvudsakligen)

19. Maskinparken och utrustningen i prototypverkstaden är eller har varit lämplig för mina projekt och prototyper

64 svarande

Instämmer helt och hållet»36 56%
Instämmer huvudsakligen»26 40%
Instämmer delvis»2 3%
Instämmer inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- Tycker dock att man borde ha mer tillgång till tex 3D maskiner då det verkar vara framtidens prototypbyggnings maskiner!» (Instämmer helt och hållet)
- Ja, speciellt nu när det införskaffats en vattenskärare så är det inte mycket som inte kan tillverkas!» (Instämmer helt och hållet)
- De verktyg jag behövt har funnits till hands.» (Instämmer helt och hållet)
- Dock vore det bra om man som studerande enklare kunde få tillgång till NC-maskinerna. » (Instämmer helt och hållet)
- Finns för få maskiner, framförallt NC» (Instämmer huvudsakligen)
- Minns inte riktigt » (Instämmer huvudsakligen)
- Jag har varit tvungen att använda ETA:s cnc fräs under kandidatarbetet för att kunna bygga en prototyp. Tycker att skolan ska kunna låta elever få använda cnc:fräsarna utan månader av utbildning. Köp billigare cnc fräsar som går att använda istället. » (Instämmer huvudsakligen)
- Gör det lättare att få utbildning och tillgång till CNC-maskiner, både dagtid och framför allt kvällstid.» (Instämmer huvudsakligen)

20. Vad tycker du är bra med prototypverkstaden och vad bör bevaras?

- Prototypverkstaden har erbjudit mig som maskinerna att i ett antal kurser få erfarenhet av hur "cadmodeller" skiljer sig från verkliga detaljer och hur designen påverkar exempelvis monteringsmöjligheter, passform och tillverkningsbarhet. Dessa erfarenheter har varit väldigt värdefulla för mig de senaste halvåret när jag jobbat som mekanikkonstruktör och att ha denna erfarenhet har varit mig till fördel när jag sökte jobb. (Jobbat ett halvår och fick examen förr förra veckan) jag hade inte kunnat göra det jobb med maskinkonstrunion och automation jag gör i dagsläget utan de erfarenheter jag fått genom mina kurser.»
- Att man som student även kan använda den för egna projekt. Att personalen är kunnig och hjälpsam. »
- En verkstad är naturlig för en maskinare, man måste ha kunskap om material och hur de tillverkas. Taktil inlärning är såpass ovanligt att studenter med taktil inlärningsförmåga hämmas, medans teoretiskt orienterade går miste om ovärderlig kunskap. »
- Det mesta! Jag gillar att det finns en såpass välutrustad yräverksad!»
- Öppnar möjligheter och visar på hur det ser ut i verkligheten.»
- Sättet verksamheten bedrivs på. Tillgången på kvällstid genom XP är fantastiskt bra.»
- Samtliga delar av maskinparken bör bevaras. NC maskinerna är ovärderliga i större projekt.»
- 5 år sedan jag var där. Minns inte»
- Det mesta. Lättare att få tilgång till cnc maskiner»
- Ordning och reda!»
- Att den finns tillgänglig och att det finns en studentförening som erbjuder möjligheter att arbeta i den utanför studietiden.»
- Möjligheten till varierad konstruktion. Att man har öppnat upp för fler former av tillverkning»
- Super bra att studenter får se hur maskinerna fungerar i verkligheten. Många som kommer till Chalmers har aldrig sett liknande maskiner och vet framförallt inte hur de fungerar.»
- Det mesta är bra med verkstaden. Under skoltid fungerar den som en del i utbildningen. Under kvällar och helger blir den en samlingspunkt för tekniskt intresserade elever som bygger egna projekt och fördjupar sin kunskap. Har själv fått flera olika jobb, både som handledare i skolan och inom verkstadsindustrin tack vare verkstaden.»
- Att den finns! »
- Den är ett nödvändigt komplement till en i övrigt teoretiskt inriktad utbildning. Ska man bli civilingenjör i maskinteknik och en god konstruktör måste man förstå sig på tillverkning»
- Bra med maskiner och att elever ak få jobba. XP verksamheten är grym (som idé).»
- Handledarna»
- Öppenheten. Det är viktigt att det verkligen finns möjlighet för studenterna att tillbringa tid i verkstaden. Både med skolarbete och egna projekt.»
- Allt»
- Möjligheten att väcka intresse hos studenter som vanligtvis inte dras till verkstäder är viktig. Alla typer av maskiningenjörer borde ha grundläggande erfarenhet och kunskap inom området. Tycker även att det är fantastiskt att ha möjlighet att göra hobbyprojekt på fritiden, detta är för min del omöjligt på annat håll då jag saknar sådana kontakter i Göteborgsområdet.»
- Mängden olika verktyg och maskiner. »
- Möjligheten att få uppleva det praktiska i vad maskinteknik faktiskt är är mycket viktigt. Svårt att annars få en uppfattning av vad teorin man går igenom innebär och problem/svårigheter som kan uppstå som man annars tar för givet, t.ex. toleranser, materialval, haverier av olika slag m.m.»
- Att man i en kurs tvingas använda verkstaden för att höja sin förståelse. Speciellt de som inte vill vara där behöver det mest. Vi borde vara tvingade att spendera mer tid där.»
- Att XP finns och att studenter genom denna förening får tillgång till verkstaden efter skoltid och på helger.»
- Att man får erfarenhet av maskiner som används ute i industrin och att man får insikt i hur en viktig del av produktutvecklingen går till: prototypbyggandet»

21. Vad saknas/kan förbättras i prototypverkstaden?

- Mer tid för studenter att förstå hur de olika tillverkningsprocesserna fungerar. »
- Jag anser att den borde byggas ut och få mer maskiner och att man som student (både i kurser och på fritiden) ska få köra NC för att ge en djupare förståelse om vad som faktiskt kan göras»
- Tillgängligheten. Gör det lätt, säkert och roligt för alla studenter.»
- En bättre plåtbockmaskin (den manuella). Den är ojämn vid "anläggningsytorna"... Måttband till träverkstaden. Träborr som är skarpa! Hållplats för tillfällig förvaring av egna projekt som man jobbar med. »
- Moderna tillverningsmetoder.»
- Med inköpet av vattenjeten och kantpressen samt de två nya svarvarna börjar det bli lite trångt i verkstaden. Luften är också mycket torr. Jag skulle gärna se att man undersökte möjligheten med att expandera verkstaden något. »
- Bättre tillgång till utbildning genom XP samt lättare att få använda NC etc»
-
- Bättre möjliheter att få körkort till cnc. Även för aktiviteter utanför kursverksamheten»
- Större utbud av verktyg för svarv och fräs samt för CNC-maskiner.»
- Mer tid i mindre grupper med mer avancerade uppgifter än vad som skall lösas i grundutbildningens kurser. »
- Byt personal»
- Fler utbildningar får tillgång (kan gå säkerhetskurs) till verkstaden. Att vi får lära oss mer om faktorer för massproduktion, eller produktion som sker i företagen vi sen ska jobba på»
- Mer kompetens inom nc. Tillgänglighet till styrda maskiner och fler praktiska moment i utbildningen. Allra helst skulle verkstaden behöva flytta till större lokaler. Det behövs även ett fikarum och omklädningsrum med möjlighet för alla som vistas i lokalen att ha ett skåp. Fikarummet är en säkerhetsfråga,långa verkverkstadspass ökar risken för olyckor. En paus minskar risken för detta. Men idag finns ingen naturlig rastplats i verkstaden som det fanns tidigare. »
- Möjligheten och uppmuntran att få gå dit i fler kurser. Känns inte som det går att bara gå in där som det är nu »
- I nuläget är de manuella fräsarna begränsande i antalet. Det skulle inte skada med större lokaler med tanke på antalet maskiner»
- Jag tycker att alla maskinare ska ha såpass bra kunskap att man kan få en xp licens för metall och trä genom utbildningen. Att kunna genomföra olika projekt vid sidan om hjälper alla maskiningenjörer i förståelsen för konstruktion. XP har problem med för för långa köer till verstadslicencer och få som faktiskt får dem Jag tycker att cnc-maskinerna och 3D printarna ska vara så användarvänliga att de faktiskt ja användas av eleverna och inte köras av personalen i verkstaden. Köp billigare grejer som faktiskt har råd att krashas. Jag tycker att de flesta i personalen i Protoryplabbet har en problematisk attityd kring elever i verkstaden. Med detta menar jag en oförmåga att diskutera lösningar och inte bara ta sin första och säga åt eleven att göra på ett visst sätt (och inte prata med eleven som att den är dum i huvudet). Lite besserwisser och avsaknad av "hur kan jag hjälpa dig". Protoryplabbet är alltså bra, men det är åtminstone två i personalen som behöver ändra sin attityd. »
- Måste bli mer tillgänglig och smidigare att få gå uppkörningskurser för maskinerna!»
- Lite friare arbete, man är inte dum i huvudet bara för att man är student. -en känsla man lätt får.»
- Inget jag kan komma på nu»
- Vet ej, för lite insatt.»
- Tillgänglighet av främst maskiner till studenter som ej sedan tidigare har körkort för användning på kvällstid. »
- Mer stöd för kvällsverksamhet i form av bättre tillgång till CNC-maskiner och verktyg.»
- Fler kurser/tillfällen i verkstaden så att eleverna får större möjlighet att lära sig använda maskinerna.»
- Informationen om hur den kan användas. Att det framgår tydligare att det inte bara är XP som håller till där.»


Kursutvärderingssystem från